MONEO versiju uzlabojumi 2017

 

 

1.1.0.0 – 2017.12.12

 • Multivalodu interfeisa atbalsts:
 • Moneo pieejams ENG valodā​
 • Ir iespēja lietotājam noteikt kāda ir viņa noklusējuma valoda
 • Var veidot jomas specifiskus tulkojumus un konkrēto jomu noteikt ‘Informācijā par kompāniju’
 • Periodiskām darbībām iespēja palaist atskaiti un rezultāta failu nosūtīt uz e-pastu
 • Pievienota iespēja algu avansa maksājumiem norādīt par kuru periodu tiek veikts algas avansa maksājums
 • Iespēja pie attachiem ierakstam pielikt saiti uz kādu failu (vai vietni)
 • Iespēju no saņemtām precēm drukāt uzlīmes – ar populārākajiem svītrukodiem – EAN, EAN13, EAN14, CODE39, CODE128, ISBN un citi
 • ​Formā var noteikt printera parametrus – orientācija, lapas izmērs, printera nosaukums
  formu piesaistē var norādīt konkrēta printera nosaukumu
 • Dokumentu formās iespēju definēt printera parametrus
 • Ražošanas uzdevumu veidošana ievietojot ražojumus
 • Atvieglots veids kā pārvietoties pa specifikācijām un veidot jaunas
 • Iespēja savienot desktop linkus biznesa procesa attēlošanai
 • Pievienota iespēja atceļot izmaksātu algu avansu maksājumu sarakstu uzreiz atcelt arī saistītos maks. uzdevumu un kases izdevumu ierakstus
 • Iespēja līgumā norādīt ikmēneša avansa summu un / vai procentu no algas
 • Ļaut mainīt PVN zonu ierakstos
 • Ierakstu sarakstos palīdzības poga, kas parādas ja ir atbilstoša wiki lapa
 • Labots – pamainot artikula nosaukumā vienu burtu, pazūd artikula nr.
 • Labots – Kopējot grāmatojumu (jebkuru) no saraksta tas neievietojas excel
 • Rēķinam apskatīties stausu – vajadzētu klaviatūras shortcut: Shift-cmd(CTRL)-R
 • Pievienota iespēja prombūtnēs norādīt aprēķina periodu, kurā šī prombūtne tiks iekļauta. Šo izmanto, lai varētu ievadīt prombūtnes, kuras tiek ievadītas pēc tam, kad konkrētā perioda aprēķins jau ir izveidots un prombūtne ir jāveido citam periodam kā korekcija
 • Eksporta funkcijās iespēja norādīt Excel
 • ISO 20022 bankas imports/eksports:
 • Pārveidota iespēja kā eksportēt maksājuma uzdevumus – bankas ierakstā var noteikt faila formātu. Eksportēt var arī ar eksportu “bankas fails” kurā atkarībā no bankas ierakstā norādītā formāta tiks veidoti faili
 • Iespēja ierakstu sarakstos atlasīt ar ‘vai izteiksmi’ (or)… jālieto simboli || (divas vertikālas svītras), ar šo var arī atlasīt ierakstus, kuriem ir tukša vērtība

 

 

1.0.6.3 – 2017.11.13

 • Iespēja redzēt visu db izmēru uz HDD rezerves kopiju atskaitē
 • Multiekrānu atbalsts.
  • sistēma ver jaunos logus tajā ekrānā kurā ir bāzes logs
  • jaunatvērto logu pārvietošanas pozīcija tiek saglabāta pret bāzes logu, kas ļauj pārvietot bāzes logu uz pirmo ekrānu vai atslēgt papildu ekrānu un turpināt lietot visu uz viena ekrāna
  • salaboti bugi ar atvērtajiem logiem ārpus ekrāna – logu var pārvieott uz citu ekrānu, tur tas arī tiks saglabāts, bet ja ekrāns ir noņemts, tad logs atvērsies defaultajā vietā
  • iespēja rēķinā ievietot klientu pasūtījuma rindas, par kurām vēl nav izrakstīts rēķins (pēc šī brīža uzstādījuimem – tiek pārbaudīts, vai ir grāmatots nosūtītais daudzums vai arī ir “rēķins pirms piegādes”)
 • Strukturēto artikulu pārdošana un norakstīšana – pievienota funkcionalitāte:
  • grāmatošana pēc struktūrēto artikulu sastāvdaļu kontiem un summām gan nosūtīšanā gan norakstīšanā (pašizmaksu sastāvdaļu saglabāšana ierakstā iekš structcostdetails)
  • klientu pasūtījuma statuss update arī ar strukturēto artikulu nosūtīto daudzumu
  • atlikuma rādīšana strukturētajam artikulam nosūtīšanā
 • Pievienota iespēja prombūtņu aprēķinu balstīt uz stundām
 • Pievienota iespēja darba laikā norādīt uzskaites perioda ilgumu (1, 2, 3, 4, 6 vai 12 mēneši)
 • Iespēja palaist apkalpošanu uz noteiktu laiku (tuvāko 24h laikā)
 • Iespēja atskaitēs veikt atlasi neiekļaujot periodu – var atlasīt !x:y
 • 0002920: Iespēja ierakstā kādam laukam (vai veselai matricas kolonnai) nospiest “refresh”
 • 0002922: Lai drukājot var noteikt vai rādīt/nerādīt printera dialogu
 • Jauna funkcionalitāte – Periodiskās darbības:
  • ​apkalpošanu palaišanas iespēja
  • eksporta palaišanas iespēja
  • izpildīt komandas/skriptus, pārsūtīt failu uz FTP, izdzēst rezultāta failu
 • Iespēja eksportēt darba devēja ziņojumu par pieņemtajiem un atbrīvotajiem darbiniekiem, prombūtņu sākumu un beigām, kā arī par līguma izmaiņām, kas maina amatu
 • ​Pievienota iespēja eksportēt darba devēja ziņojumu no līgumu ieraksta darbībām
 • Pievienota iespēja eksportēt darba devēja ziņojumu no prombūtnes un līguma izmaiņu ieraksta
 • 0002949: Iespēja veidot kredītrēķinu no Atgriešanas (saņemtās preces)
 • Pievienota iespēja norādīt noklusēto algu komponenti priekš piemaksu reģistra, kas ievietosies veidojot jaunas piemaksas

 

 

1.0.4.2 – 2017.10.31

 • Iespēja norādīt uzkrājumu kontus priekš atvaļinājuma uzkrājumiem pa struktūrvienībām
 • Pievienota iespēja grāmatojot komponenti sadalīt šo balstoties uz objektu tipu un citas komponentes sastāvdaļām
 • Pievienota iespēja grāmatojot algu parēķinus komponentēm neuzstādīt darbinieka kodu
 • Iespēja norādīt uzkrājumu kontus priekš atvaļinājuma uzkrājumiem pa struktūrvienībām
 • Atskaitē inventarizācijas salīdzināšana – iekļaut neaktīvos artikulus
 • Iespēja noteikt maksājuma uzdevuma saņēmēju jau piegādātāja ierakstā – no tās aiziet uz IREK un tālāk uz maksājumu
 • Laika tabēlēs ievietojot nostrādātās stundas tiek automātiski aizpildītas virsstundas un svētku stundas
 • 0002709: Lai lietotājs var ērti izdzēst saglabātu atskaiti
 • 0002707: Lai var saglabāt atskaites loga izmēru
 • Vidējā aprēķina atbilstība likumdošanai, iekļaut aktuālo periodu (nostrādāto laiku) vidējās izpeļņas aprēķinā, ja darbinieks ir nodarbināts par mazāk kā 6 mēnešiem vai arī nodarbināts mazāk par 6 mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes
 • Rēķinu žurnālā – grupējumu atšifrēt pa rēķiniem
 • Pievienota iespēja no sistēmas eksportēt pārskatu par darbu (2-darbs un 2-darbs īsais) priekš centrālās statistikas pārvaldes
 • 0002566: PL likvidācijas vērtība – iespēja noteikt PL likvidācijas vērtību – summu, no kuras netiek rēķināts nolietojums
 • Pievienota iespēja laika tabelēs prombūtnes iezīmēt ar dažādām krāsām
 • Pievienota iespēja darbinieku dokumentu reģistrā iezīmēt derīgs līdz datumu dažādās krāsās, atkarībā no tā cik tālu ir tas ir. Piemēram, iespēajms, to iezīmēt orandžu, ja tuvojas derīguma termiņš un sarkanu, ja termiņš jau beidzies
 • Apkalpošana Izdzēst tabulas datus – tagad strādā arī kā manuālā dzēšana – resp. nedzēšot ierakstus, kurus aizliegts dzēst
 • ​Apkalpošana – “Izdzēst neizmantotos artikulus” – iespēja palaist apkalpošanu atskaites režīmā, t.i. redzēt kas tiks darīts, pirms laist apkalpošanu
 • Pārskats par piegādātājiem tagad viss bāzes valūtā un skats oriģinālvalūtā
 • Jauns modulis – ‘Servisa pasūtījumi’

 

1.0.0.0 – 2017.09.26

 • Pievienota iespēja veidot algu saraksta (izmaksu) eksportu uz banku
 • Papildu summu reģsitrs algu modulī, tajā var norādīt dažādas summas priekš algu aprēķiniem, kas nav piemaksas vai atvilkumi. Piemēram gadījumos, ja vēlas izmaksāt saimniecisko avanso vienlaicgi ar algu, tad var šo reģistru izmantot saimniecisko avansu summu norādīšanai
 • Piegādātājam atgrieztajā precē – PVN un Kopā ar PVN
 • Pievienota iespēja pārgrāmatot jau izmaksātus algu aprēķinus
 • neapmaksāto rēķinu žurnālā un paziņojumā par neapmaksātiem rēķiniem iespēja izslēgt vai rādīt tikai faktoringa rēķinus
 • jauns iestatījums – epasta adresāti – iespēja nodefinēt uz kurieni jāsūta e-pasts atkarībā no datiem, uz kā bāzējas atskaite, ļauj arī statisku e-pasta adresi noteikt un cc un bcc adresātus pielikt
 • Vairāku dokumentu nosūtīšana uz e-pastu no ierakstu saraksta:
 • iezīmējot vairākus ierakstus print-preview izsauc vienu kopēju logu uz visiem ierakstiem
 • šajā logā nospiežot e-pasts tiek atvērts e-pasta sūtīšanas izvēles logs
 • iespēja e-pasta sūtīšanas logā noteikt apvienot vienādās adreses vienā vēstulē
 • ​Ierakstu vēsturē papildu iespējas:
 • iespēja atvērt izmaiņu ierakstu
 • iespēja atjaunot (iegūt) ierakstu rediģēšanai, lai saglabātu kā jaunu
 • tiek rādīts ieraksta ID gadījumiem, kad dažkārt lietotāji maina sernr vienam ierakstam
 • tiek rādīti arī ieraksti no svešiem UUID, bet ar to pašu ID (sernr,code)
 • Pievienota iespēja pārgrāmatot jau izmaksātus algu aprēķinus
 • Pievienota iespēja grāmatot ienākošos rēķinus ar taustiņu kombināciju, kā arī vairākus uzreiz no ierakstu saraksta loga
 • Terminālī var noteikt vai rēķinam jāmaina noliktava vai nav jāmaina noliktava
 • Saņemšanā brīdinājums no artikula
 • Artikula statusam lietotājs var individuāli noteikt ko rādīt un piemēram, vai rādīt visas noliktavas
 • Realizācijas parametros noklusējuma samaksas termiņš
 • Iespēja atslēgt inventarizācijās automātisko (ar Enter) daudzuma aizpildīšanu
 • Automātiski palaižamās apkalpošanas
 • Iespēja ierakstu tabulai uzstādīt fona krāsu, fonta krāsu un boldu. Piemērs uz Laika Tabeles
 • Pievienota iespēja noteikt noklusēto darbinieka nodokļu grupu, šāda grupa ievietosies veidojot jaunu darbinieka ierakstu
 • Artikula realizācija pa noliktavām – tagad ņem vērā rēķina ķeksi vai summas iekļauj vai neiekļauj PVN un eksportā var izvēlēties kuru rādīt
 • Pievienota iespēja noteikt noklusēto darbinieka nodokļu grupu, šāda grupa ievietosies veidojot jaunu darbinieka ierakstu
 • 0002045: Iespēja izveidot e-pastu ar pievienotu xls failu nevis pdf

 

 

0.10.17.0 – 2017.09.04

 • Ieraksta slēgšanas funkcionalitāte – t.i. ja vairāki lietotāji mēģina rediģēt vienu un to pašu ierakstu, tagad par to būs paziņojums
 • Atskaitēs iespēja definēt un drukāt page header/footer un report footer
 • iespēja centrēt tabulas kolonnas datus pa vertikāli
 • ​iespēja noteikt tabulas datiem atdalošu līniju + noteikt līnijas krāsu
 • Papildu summu reģistrs algu modulī, tajā var norādīt dažādas summas priekš algu aprēķiniem, kas nav piemaksas vai atvilkumi. Piemēram gadījumos, ja vēlas izmaksāt saimniecisko avanso vienlaicgi ar algu, tad var šo reģistru izmantot saimniecisko avansu summu norādīšanai
 • Faktoringa ķeksis – Kontaktos, Klientu pasūtījumā un Rēķinos
 • ​Faktoringa ķeksi pārcelt no kl.pas. uz rēķinu, ja rēķins veidots no kl.pas. vai nosūtīšanas
 • 0002533: Bankas imports no xml faila, DNB banka Lietuva
 • Pievienota iespēja veidot algu saraksta (izmaksu) eksportu uz banku
 • Piegādātājam atgrieztajā precē – PVN un Kopā ar PVN
 • 0002634: Ctrl+Enter klientu pasūtījumos un rēķinos uz bankas kontu
 • ​Rēķinos un klientu pasūtījumos tagad ir arī banka – tādejādi tiek nodrošināts, lai var izdrukā dabūt norādītā IBAN Banku arī vēsturiskiem ierakstiem
 • Papildu summu reģsitrs algu modulī, tajā var norādīt dažādas summas priekš algu aprēķiniem, kas nav piemaksas vai atvilkumi. Piemēram gadījumos, ja vēlas izmaksāt saimniecisko avanso vienlaicgi ar algu, tad var šo reģistru izmantot saimniecisko avansu summu norādīšanai
 • Pievienota iespēja veidot algu saraksta (izmaksu) eksportu uz banku

 

0.10.16.0 – 2017.08.28

 • Pievienota jauna atskaite “Inventarizācijas žurnāls”
 • Pilnās laika tabeles ar iespēju norādīt nostrādātās stundas katrai mēneša dienai
 • 0002214: Valūtas priekšapmaksu funkcionalitāte
 • PVN deklarācijas 1. pielikumā tiks iekļauti POS rēķini
 • Atskaitēs pievienojot papildu filtros datuma lauku, lai divi lauki pievienojas
 • ​0002606: Saņemto preču žurnāls – vajag lai ir divi datumi atlasē

 

0.10.15.0 – 2017.08.21

 • Paziņojums par FP izmaksātajām summām
 • Pievienota piemaksu / atvilkumu atskaite
 • Pārskatā par aģentu prēmijām – iespēja rēķināt no BP
 • Pievienota iespēja klientam piesaistīt vairākas alkahola tirdzniecības licenzes
 • Pievienota jauna atskaite “Alkaholisko dzērienu aprites pārskats”

 

 

0.10.14.1 – 2017.08.16

 • 0002300: Pārskats par aģentu prēmijām / BP pārskats par (apmaksātajiem) rēķiniem
 • Eksports – Realizācija pa noliktavām – sataisīta grupēšana un artikulu rādīšana no konkrētas saņemšanas
 • Migrācijas imports – papildināts ar REK grāmatojumu importu

 

0.10.13.2 – 2017.08.10

 • Preču pārcenošanā – Atcelt jauno cenu izmaiņas
 • CMD+K atver apkalpošanu sarakstu
 • Atgrieztajā precē izvēloties rindas ID – papildus rādīt Cenu ar atlaidi

 

 

0.10.13.1 – 2017.08.09

 • 0002530: Klienta cenu lapu vajag arī izdrukāt
 • 0002548: Automātiskajos e-pastos teksta uzlabojums
 • 0001858: Finanšu atskaišu uzlabošana – iespēja finanšu atskaitēs atsevišķā kolonnā norādīt objektu pēc kura filtrēt
 • Saņemto preču žurnālā – atsevišķi ķekši – grāmatots/negrāmatots
 • kompāniju izvēles logā iespēja tikt atpakaļ uz login logu (logout)
 • 0002541: Otrā mērvienība atskaitēs – iespēja filtrēt noliktavas atlikuma un artikulu kustības pārskatu uz noteiktu mērvienību. Ja mērvienība ir sekundārā, tad tiek rādīti atlikumi šajā mērvineībā pārrēķināti pēc koeficienta
 • Pievienotas apkalpošanas algu aprēķinu grāmatošanai un algu izmaksai.
 • Apkalpošanas dod iespēju plašāk filtrēt grāmatojamos aprēķinus un veikt daļējas algas izmaksas nerediģējot maksājumu uzdevumus​

 

 

0.10.13.0 – 2017.08.07

 • Iespēja drukāt piesaistītu failu dokformās ar getAttachment(tablename,recid,filename_pattern)
 • ​attēlu drukāšana arī priekš pdf
 • Piedāvājumu reģistrs
 • Migrācijas imports papildināts ar KIEN grāmatojumu importu
 • Parametru uzstādīšana cenu piedāvājumam
 • ​iespēja veidot artikulu kodus no cenu piedāvājuma
 • Pievienota pārbaude lai atvieglojumu periods nesākas pirms līguma
 • BP pārskata atskaite – skats pa artikuliem – papildināt ar daudzuma kolonu
 • Iespēja atjaunot cenu lapu no cenu piedāvājuma
 • Migrācijas importa papildinājumi:
 • Migrācijas importā – atdalīt bankas un valūtu importu, pēc noklusējuma lai ir bumba pie 7.2
 • Migrācijas importā – atdalīt nolietojuma metodes un grupas, papildus informācija pie dokumentu grāmatojumiem
 • Migrācijas datiem – importējot algu maksājumus iespēja saīsināt numurus
 • Uzkrāto atvaļinājumu pārskatam pievienoti custom filtri
 • Pievienota pārbaude lai atvieglojumu periods nesākas pirms līguma
 • Eksports – Realizācija pa noliktavām
 • 0002291: Dienas realizācijas (skaidrucis) datu iegūšana
 • POS ieņēmumu pārgrāmatošanas funkcionalitāte​​
Tehniskais:
 • crash chekeris paņem pēdējos 10kb no log faila (iepriekš 3kb)
 • papildinājumi asinhronu pieprasījumu vadībai
 • Labojums custom filtrā
 • Iespēja dok formu formulās lietot mod(value,divby) lai iegūtu dalījuma atlikumu
 • iespēja formulās lietot _rownr kā mainīgo
 • labojums _rownr piešķiršanai
 • Login datos pie kompānijas rādīt ne tikai usercode, bet arī username
 • labojums complements ielādei
 • kļūda tiek lietots mainīgais sum, vajag row_sum
 • Auto_fill priekš datumiem algu aprēķinā
 • Conflict resolve for contacts models + SOC. pirmais variants
 • Labojums custom filtrā
 • dok formā parametru sadaļa lai aizvāktu visus laukus prom
 • iespēja iepeistot filtra lauku no atskaites atlases loga
 • desktop parādīšana pie pieslēgšanās
Labojumi:
 • 0002539: Automātiskie e-pasti dublējas
 • 0002538: Pārslēdzoties starp kompānijās ar izslēgtu desktopu – kļūdas paziņojums
 • Rēķinā ievietot PVN kodu, arī ja ir zināms daudzums
 • Stundas tikai pilnos skaitļos, jo EDS šajā laukā parasa bez daļskaitļiem
 • Labojums latviešu valodas locīšanai divzilbju vārdiem ar divskaņiem
 • piesaistīto izmaksu ievietošana skatās arī atlikušo summu
 • Pievienota saistīto ierakstu noņemšana pie rīkojuma kopēšanas
 • Izmainīta līgumos departamenta un amata mijiedarbība, tagad departaments tiks uzstādīts tikai tad ja tas nav norādīts
 • Bugfixi algās un uzlabojums EDS soc atskaites eksportam
 • labojums piešķirot noklusējuma parametrus importa logam
 • 0002544: Ievietojot rēķinus (REK/IREK) maksājumu rindā, pirmā rinda nodublējas – potenciāls labojums
 • Stundas tikai pilnos skaitļos, jo EDS šajā laukā parasa bez daļskaitļiem
 • Labojums latviešu valodas locīšanai divzilbju vārdiem ar divskaņiem
 • Pievienota saistīto ierakstu noņemšana pie rīkojuma kopēšanas
 • Izmainīta līgumos departamenta un amata mijiedarbība, tagad departaments tiks uzstādīts tikai tad ja tas nav norādīts
 • Pievienota pārbaude lai atvieglojumu periods nesākas pirms līguma
 • Bugfixi algās un uzlabojums EDS soc atskaites eksportam
 • Rēķinā ievietot PVN kodu, arī ja ir zināms daudzums

0.10.12.2 – 2017.08.03

 • 0002512: Izveidojot kredītrēķinu no rēķina, jāpieliek saiti uz kredītrēķinu rēķina pielikumos
 • Pirmais variants soc atskaitei uz EDS
 • 0002501: Maksājumu uzdevumā vajag iespēju ievadīt reālo naudas saņēmēju, lai aiziet pareizais bankas konts un banka uz eksportu
 • cenu lapās iespēja noteikt manuāli uzstādītu cenu
 • 0002532: Atskaite cenu pārskatam pa periodiem
 • Atļaut grāmatojumiem individuālus kursus – dēļ importa datiem kuri nav ok
 • Uzkrāto atvaļinājumu pārskatam pievienoti custom filtri​
Tehniskais:
 • dbsavienojuma tālāka izolēšana no engine
 • Refactoring pieprasījumu apstrādē, koda optimizācija
 • trigeru lauku saraksta ģenerēšana pakļauta lauku sarakstam db definīcijā
 • Ja ir iezīmēts rēķins, tad jauns izveidots, izvēlētā pozīcija pārvietojas par vienu rēķinu uz augšu
 • labojums threadu vadībai pie konekcijas problēmām
 • mac login sh skript
 • fixi pēdējo dienu sorry messagiem​
Labojumi:
 • 0002539: Automātiskie e-pasti dublējas
 • 0002538: Pārslēdzoties starp kompānijās ar izslēgtu desktopu – kļūdas paziņojums
 • Rēķinā ievietot PVN kodu, arī ja ir zināms daudzums
 • Stundas tikai pilnos skaitļos, jo EDS šajā laukā parasa bez daļskaitļiem
 • Labojums latviešu valodas locīšanai divzilbju vārdiem ar divskaņiem
 • piesaistīto izmaksu ievietošana skatās arī atlikušo summu
 • Pievienota saistīto ierakstu noņemšana pie rīkojuma kopēšanas
 • Izmainīta līgumos departamenta un amata mijiedarbība, tagad departaments tiks uzstādīts tikai tad ja tas nav norādīts

 

 

0.10.12.1 – 2017.08.01

 • ​0002300: Pārskats par aģentu prēmijām / BP pārskats par (apmaksātajiem) rēķiniem
 • Visiem automātiski ieslēgt ķeksi – Finanšu parametri – Brīdināt par valūtas kursu
 • mēģinājums vienādot pdf/printer/mac/win izdrukas
 • ​labojums atskaites elmentu zoomā pie pdf un drukāšanas
​Tehniskais:
 • setfocus priekš radiopogas
 • 0002534: Jauna ieraksta neievietošanās laukā no dropdownlist
 • pārbaude uz pos moduli BP pārskatā par rēķiniem
 • Laika ievadē nevar crash dēļ local variable ‘start_datetime’ referenced before assignment
 • 0002518: Crash veidojot jaunu kompāniju, pārslēdzos uz citu appu un tad kad atpakāl bija šis
 • Auto_fill priekš datumiem algu aprēķinā
 • labojums threadu vadībai pie konekcijas problēmām
 • 0002483: Saraksta logs atceras iepriekšējā filtra kopsummu
 • GUI versija ir debug režīmā vienmēr
 • getmemory pie atskaites
​Labojumi:
 • Uzlabojumi līgumu un kavējumu importam no citas sistēmas
 • Papildināti teksti datu importā
 • 0002189: Noliktavas saņemšanas PVN
 • 0002535: Paziņojums par neapmaksātajiem rēķiniem
 • Rēķina žurnālā crash spiežot uz pavadzīmes nr
 • 0002506: Maksājumu žurnāls, detalizētā variantā summas rāda daudzkārtīgi, resp. katrai rindai vienādu
 • Mainot jau iepriekš grāmatotā laika ievadē aktivitāšu tipus, lai tie nonāk arī jau uzģenerētajās aktivitātēs
 • labojums pvn koda ievietošanai

0.10.12.0 – 2017.07.31

 • Migrācijas importa papildinājumi:
 • Migrācijas imports papildināts ar Pamatlīdzekļu, Kategoriju, Grupu, Departamentu, Nolietojumu metožu importu
 • Migrācijas imports papildināts ar Algu līgumiem un Prombūtnēm importu
 • Delimiter priekš importa datu funkcijas
 • Latviešu valodas vārdu locīšana
 • Pievienota garā datuma iegūšana locījumos
 • Daudz lietu priekš rīkojumiem
 • Algas pārnešanas uz līguma galvu
 • Pievienots līgums maksājuma uzdevumos un kases izdevumu orderos un tā aizpildīšana no aprēķiniem un algas avansiem​
Tehniskais:
 • Radinieku dzimšanas datuma constraint, jo tas īsti korekti nestrādā, salīdzināšana notiek ar None​

Labojumi:
 • 0002505: Samaksas termiņš no kl.pas -> rek
 • 0001794: Lietojot/nelietojot “Cena ar PVN” cena pieaug
 • 0002527: Plānoto izmaksu sarakstā nerādās vērtības kolonnā “Atlikums”
 • labojums complements un papildu lauks payments reģistram
 • Salabots drill-down uz algu formulas no algu aprēķinu pārbaudes atskaites
 • Salabota grāmatojuma veidošanas no algu aprēķina

0.10.11.3 – 2017.07.31

 • Migrācijas importa papildinājumi:
 • Migrācijas imports papildināts ar AN grāmatojumu importu
 • Migrācijas imports papildināts ar IREK grāmatojumu importu
 • Migrācijas imports papildināts ar Algu maksājumu grāmatojumu importu
 • Migrācijas imports papildināts ar Prognozes/Simulācijas importu
 • Simulācijas papildinātas ar rindas komentāru
 • Simulācijām pie importa tiek noteikts kopējais statuss
 • Migrācijas imports papildināts ar Uzkrājumu importu
 • iespēja uz bankas atpazīšanas nosacījumu uzstādīt iespēju uz apakšieraksta komentāru pārnest maksājuma info
 • Pabeigta līgumalgas pārnešana uz līguma galvu
 • Pievienots līgums maksājuma uzdevumos un kases izdevumu orderos un tā aizpildīšana no aprēķiniem un algas avansiem
 • Filtrēšana ievietojot līgumu MU un kases izdevumu orderī + pārbaude lai nevar norādīt neatbilstošu līgumu
 • Pievienota pilsonība darbinieka kartiņā
 • 0002525: Rēķina rindā kur nav norādīts artikuls nospiežot Cmd+I parādas atskaite par pirmo artikulu no artikulu saraksta
​Tehniskais:
 • crash labojums priekš wx 4.0.0
 • formdef izvēles algoritms mainīts uz to, kas ieviests epasta notifications pārbaudē
 • 0002458: Ja pieslēdzoties pie kompānijas bija paziņojums, par to ka neizdevās pieslēgties, tad bez restarta arī nevar
 • nevar izdzēst saņemšanas, ja nav pos modulis
 • rediģēšanas logu cache pārtaisīts tā, ka atmiņā tiek turēti tikai pēdējie 5
 • 0002483: Saraksta logs atceras iepriekšējā filtra kopsummu
 • labojums complements un papildu lauks payments reģistram
 • Radinieku dzimšanas datuma constraint, jo tas īsti korekti nestrādā, salīdzināšana notiek ar None
 • Nedaudz sakārtots CMD+P no ierakstu saraksta​
​Labojumi:
 • POS – Veidojot norakstīšanas atlikuma pārbaude tikai priekš noliktavas artikuliem
 • 0002486: Nullīšu banda POS rēķinos – vispārēji pārveidots veids kā ievietojas cena, pvn kods un realizācijas konts. konts un kods netiek ievietoti, ja summa ir nulle (nevis None). Cena tiek atstāta oriģinālā, ja rindā nav artikula kods.
 • 0002504: Paziņojumā, ka piegādātājam ir nepiesaistītas priekšapmaksas norādīt piegādātāja nosaukumu
 • 0002516: Paziņojums (POS rēķini) – Artikuli xxxx xxxx nav YY noliktavā
 • Datu migrācija:
 • Migrējot datus – Kases izdevumiem iespēja norādīt kasiera darbinieku
 • Importēt arī tādus kontaktus/lietotājus kuriem ir ķeksis slēgts
 • Kontakta kartiņā ķeksis slēgts
 • Migrējot datus – Izmaksātiem avansiem mainīt numerāciju, ja definēta
 • Interfeisā otrādi, vispirms fin gadi un tad grāmatojumi
 • Ģenerējot grāmatojumus – pie kļūdām pieskaitīt arī grāmatojuma laikā esošās kļūdas
 • Sadalīt migrācijas datu logu pa sadaļām
 • PVN kodu importam, otrādi PVN kodi
 • Importējot REK/IREK aizpildīt arī uzkrājumus, papildināts konta imports ar jaunajiem laukiem
 • 0002466: Bankas importa fukcija, kad netiek importēti MU/MAKS, kas jau nosūtīti uz banku no sistēmas vai iecietoti manuāli
 • 0002491: Atgrāmatojot KIZO,KIEO un tam nomainot datumu, izdzēšās Rindas/Kases summas – izmainīts gan MU, gan MAKS, gan KIZD, KIEN summas ievietošanas princips – tas tiek paņemts tikai tad, ja rindas tips ir rēķins vai kredītrēķins. citādāk atstāts orģinālais
 • Papildināt importa logu ar info par Izmaksāto avansu pārklāšanos
 • Nokontrolēt vai atrastais darījuma veids atbilst darbinieka norādītajam avansa kontam
 • Salabot kļūdas paziņojumu parametru
 • Salabots drill-down uz algu formulas no algu aprēķinu pārbaudes atskaites
 • Salabota grāmatojuma veidošanas no algu aprēķina
 • Kļūda datu pārrēķina apklapošanā
 • Rēķina žurnālā nestrādāja atlase pēc rindu laukiem
 • Kļūda aizpildot korespondenci
 • 0002522: Taustiņkombinācija CMD+R, CTRL+R bankas ierakstam “Pārrēķināt rezultātu”

0.10.11.2 – 2017.07.27

 • Login uzlabojumi:
 • Login līguma statuss – Partneris
 • Login lietošanas statuss – Dead-Postponded
 • Login licences turētājs – Slēgts
 • Formu piesaistē komentāra lauks
 • Nosūtīšanā likt pasūtīto daudzumu kā nosūtīts, ja ir atļauti negatīvi atlikumi​
Tehniskais:
 • Crash atskaitē, jo nav definētas brīvdienas
 • kļūda tiek lietots mainīgais sum, vajag row_sum
 • Migrācijas importam labojums, lai var importēt block matricas, t.i. kurām nav headers
 • no backgrounds noņemti liekie attēli
 • GUI versija ir debug režīmā vienmēr
 • izmaiņas loggingā – vairāk log rindas tiek nsūtītas uz amplitude
 • tiek rādīts arī user objektu skaits
 • ​uz amplitude netika sūtīts korekts log fails
 • rediģēšanas logu cache pārtaisīts tā, ka atmiņā tiek turēti tikai pēdējie 5​
Labojumi:
 • Migrācijas imports:
 • Migrācijas imports papildināts ar nodokļu likumu importu, salabota rēķina importēšana ja ieejas datos PVN kods ir tukšs
 • Migrācijas imports salabota rēķina importēšana ja ieejas datos PVN kods ir tukšs, tad piemeklēt B vai tukšo PVN kodu
 • Migrācijas imports, papildus labojumi – informatīvāk interfeisā par darījuma veidiem, PVN kodu aizpildīt tikai ja rindā ir summa
 • vēl 0.01 korekcija pie IREK importa
 • Sākums priekš algas pārnešanas uz līguma galvu
 • palabots klientu pasūtījumu simulācijas apkalpošana
 • klientu pasūtīojumā – arī artikula koda laukā ir paste special uz aktīvajiem artikuliem
 • Importējot rēķinus nonullēt PVN tikai tad ja visās rindās reversais PVN
 • 0002452: Partijas Nr. POS rēķinos + mazs fix ar importu
 • izmaiņas versijas izmaiņas kontroles funkcionalitātē
 • formu piesaistē iespēja izmantot darbības nosacījumus nevis “!” utml operatorus
 • Pareizās metodes izmantošana nol. atlikuma pārbaudei ģenerējot noliktavas ierakstus no POS rēķiniem

 

 

0.10.11.1 – 2017.07.26

 • Latviešu valodas vārdu locīšana
 • 0002479: Algas. Algu komponentē nepieciešams objekts
 • Veidojot rēķinu, ja kontaktam nav aģents, lai ieliekas pašreizējais darbinieks
 • 0002341: Algas. Prombūtnes aprēķina papildinājumi
 • 0002492: Rēķinu zurnāls – POS
 • Pievienota garā datuma iegūšana locījumos
 • Daudz lietu priekš rīkojumiem
 • 0002472: A/N personas maksājums bankas importā grāmatojas kā Priekšapmaksa
 • 0002364: Gara lauka sadale ar /n + bonuss
 • papildinājums lai strādā kopā ar nogriezt tekstu​
Tehniskais:
 • noņemts žurnāls settingiem
 • optimizācija pie tableviewdefnames pārbaude, vai tabula nav pieejama kā _base pie getregdef
 • Iespēja no lietotāja interfeisa ieslēgt develop debug kā arī iegūt sazipotu log failu
 • servera pingošana un ping.log fails
 • pārbaude uz pos moduli BP pārskatā par rēķiniem
 • debuging režīma papildu izvads uz log failu kontrole log faila izmēram
 • papildu debug transakciju vadībai
 • 0002493: BP pārskats par rēķiniem – POS
 • bugs corē ar formatētu datu rādīšanu
 • iedarbināts stila parametrs wrap_text iekš tabulas – lai var noteiktas kolonnas nevrapot, ja nav vajadzīgs
 • Importējot migrācijas datus bija crash
 • Importējot migrācijas datus, ģenerēt valodas, ja importē summas teksta veidā
 • Nebija pielikt pazīme public, līdz ar to nevarēja ģenerēt aģentus
 • 0002485: Crash dokumentu formu redaktorā​
Labojumi:
 • IREK PVN kontējums ja ES G, vajag lai abas PVN rindas rādas pat ja konti vienādi
 • ES PVN grupēt atsevišķā korespondencē
 • 0002476: Skaidrs naudas piegādātāju rēķini parādās NRŽ- labojums filtrācijai
 • 0002497: ESC taustiņš nenostrādā
 • 0002515: Atskaite – Statistika par artikuliem, pievienota pārbaude uz pos moduļa esamību
 • PVN pielikumos – vari varam pastiept nedaudz lielāku? Daži liek arī kodu LV 40000, kas nelien iekšā un nesmuki izstās

0.10.10.4 – 2017.07.24

 • 0002479: Algas. Algu komponentē nepieciešams objekts
 • Veidojot rēķinu, ja kontaktam nav aģents, lai ieliekas pašreizējais darbinieks
 • 0002341: Algas. Prombūtnes aprēķina papildinājumi
 • 0002492: Rēķinu zurnāls – POS​
Tehniskais:
 • pārslēdzoties starp kompānijām mēdz crashot
 • 0002475: Jauns maksājuma uzdevums
 • ieraksta atvēršnaa no ierakstu saraksta, kopēšana unjauns – noņemts mātes/meitas loga princips
 • ierakstu atvēršana no drill down arī noņemts
 • Right alt + a problēma ar dažām LV klaviatūrām
 • Atvaļinājumu funkcionalitātes koda refactoring
 • crash data checker – pēc ielogošanās tiek pārbaudīts vai eksistē fails started.lck un ja ir, tad nosūta statistiku uz amplitude – gan crash laiku gan log pēdējos 1000 simbolus
 • pāris labojumi crash chekerim
 • Noņemts mandatory no firstname un lastname darbiniekam, pievienota lauku aizpilde pie automātiskās ģenerēšanas
 • iespējams crasha labojums
 • uiTools-wx pārlikts no RC
 • run_main no rc
​Labojumi:
 • Papildinājumi līguma izmaiņu funkcionalitātei
 • 0002476: Skaidrs naudas piegādātāju rēķini parādās NRŽ
 • IREKos pielikt PVN kodu pie abiem PVN kontiem tikai ja Ārpus ES

0.10.10.3 – 2017.07.20

 • Iesniegumi, rīkojumi + to veidošana no prombūtnēm
 • Prombūtnes veidošana no rīkojuma, rīkojumu saraksts līgumā uzlabojumi rīkojumu veidošanā no prombūtnēm
 • 0002453: Ctrl+I (artikula statuss)
 • Darbinieka ierakstā atsevišķi lauki vārdam un uzvārdam (saglabāts arī kopējais lauks)
 • Rēķinu žurnālā iespēja skatīt pos rēķinus
 • Darbinieku radinieku atskaite
 • 0002454: Atskaites, kas iekļauj POS rēķinus – BP pārskatā iekļauti arī POS rēķini
 • Līguma izmaiņu funkcionalitāte
 • 0002043: Ierakstu varētu automātiski saglabāt pie drukāšanas
 • Teksta veidā parādīt līguma izmaiņas no līguma ieraksta​
Tehniskais:
 • RunFieldTriggers pieprasījums pārtaisīts par read_only
 • datu bāzes konsistences pārbaudei ieviests lock, lai vienlaicīgi read pieprasījumi neeic šo pārbaudi vienlaicīgi
 • ​bugfix ar roundoff setup
 • gui setup nepieciešams tikai UI videi, tāpēc tikai lietotājam tas tiek ielādēts
 • kārtojot kolonnu ierakstu sarakstā pie pieslēguma problēmām paziņojums kā kļūdas panelis nevis sorry
 • laiku pa laikam varēja iegūt miskasti ar transakciju statusiem – ja rindā stāv 2, kas gaida uz 3. transakciju
 • labojums dbsavienojumu ielādei
 • noņemts dblock pie db pārbaudes
 • 0002465: Cenu lapas aprēķins pēc klasifikācijas
 • Salabots crash ja sakārto sarakstu pēc klasifikācijas un spiež ne
 • xt/prev
 • Sataisīts lai loopkey strādā arī pēc tag – katrā ziņā nekrešo vairs
 • ražošanas plānā ieķeksējot ķeksi, crash
 • Labojums transakciju statusam – laiku pa laikam palika miskaste ar nepabeigtām transakcijām pie lielas slodzes
 • ražošanas plānā ieķeksējot ķeksi, crash
 • Atdzīvināta iespēja rakstīt master logā meklējamā reģistra nosaukumu
 • 0002471: Ražošanas plāna defekti un uzlabojumi
  • – bugfixi recordlist rediģēšanas režīmam
  • – iespēja nodefinēt windowdefā arī labās peles pogas opcijas – tikai jāzin funkcijas pieraksts (no programmētājiem)
 • code refactoring un optimizācija callAfter izsaukumiem.
 • Samazināts izsaukumu apjoms uz:
  • – pārbaudīt vai dati ielien editfieldā
  • – showgridpage (it sevišķi uz cashflow)
 • some refactor in uiTools_wx based on code inspect
 • labojums lauka vērtības selektēšanai
 • komentārā pielikts slave-debug, lai nav jāmeklē parametrs​
Labojumi:
 • Noņemts personas apliecinošā dokumenta lauks no darbinieka ieraksta, jo darbinieku dokumentiem ir sava tabula, modelī nav noņemts lai netiktu pazaudēti dati ja kādam tas lauks ir aizpildīts
 • 0002451: Noliktavas atlikums pēc POS rēķina iegrāmatošanas+ risināts ar to, ka noliktavā negrāmatoto pos rēķinu daudzums redzams artikula statusa atskaitē
 • 0002467: Crash ievietojot atskaiti – finanšu atskaites logā
 • 0002468: Maksājuma uzdevums Nordea bankā ar vienādā ref.rindām neimportējās
 • 0002471: Ražošanas plāna defekti un uzlabojumi
  • – bugfixi recordlist rediģēšanas režīmam
  • – iespēja nodefinēt windowdefā arī labās peles pogas opcijas – tikai jāzin funkcijas pieraksts (no programmētājiem)
 • 0002438: Crash RClick uz manuālo grāmatojumu – galvenā grāmata
 • sakārtots ka arī grāmatojumam var atachot failaus, ja grāmatojums ir manuāls
 • PVN deklarācijā rādīt tādus manuālos grāmatojumus, kuriem pretī PVN kontam nav norādīts PVN kods
 • Avansa norēķinos Ārpus ES PVN grāmatot kontus otrādi, IREKos pielikt PVN kodu pie abiem PVN kontiem

0.10.10.1 – 2017.07.18

 • 0002452: Partijas Nr. POS rēķinos
 • Saņemšanā atļaut mainīt arī burto svaru (neto jau bija atļauts)
 • BP pos rēķinos
 • Finanšu parametros ķeksis – ‘Brīdināt par valūtas kursu, ja tas neatbilst dokumenta datumam’
  • Valūtas kursus vairs nevar saglabāt vairākus vienā datumā​​
Tehniskais:
 • Nosūtīt versiju un Inicializēt – samainīt vietām, lai ir loģiskā secībā
 • labojums mac buildam
 • pārnest operationitems uz link_key
 • papildu kontrole uz statement.xml
 • 0002441: Operations menu shortcuti nestrādā kešotos logos
 • 0002455: Desktop parādās nekorektā vietā
 • onKillFocus exceptions uz klienta
 • Aplikācijas cache tiks iztukšots sasniedzot 2x startupa patērētās atmiņas apjomu. Tiks ziņots log failā, kad elementi izdzēsti
 • labojums pilnam backup importam no pilna zip faila
 • CP: Izmaiņas table_def saglabāšanā
  • optimizēts kods tabulas info iegūšanai un updeitošanai
 • Kompānijas kartiņā – komentārs
 • pie pieslēgšanās laiku pa laikam parādās paziņojumi par app.taggedrecords neeksistējošu tabulu
 • link key labojums – link key nestrādā kešotos logos

 • Labojumi:

 • Saņemšanā un NK FIFO summa ir obligāta, ja ir summa – ja summa ir bet FIFO nav aizpildījies, tad ir kļūda, svarīgi to pamanīt uzreiz

 • CL pārrēķins uz klasifikāciju nenostrādāja

 • Saņemšanas un NK FIFO vērtību pārbaudīt pie grāmatošanas

 • Kursa laukam displayfields, lai kursu var atvērt ar f2, kā arī lai paziņojumos ir zināms lauka nosaukums

0.10.9.4 – 2017.07.10

 • 0002397: Tiesības – neļaut grāmatot atsevišķus ierakstus – parametra laukā norādot tabulas kodu var tikt noteikts uz kuru reģistru attiecas aizliegums
 • POS rēķinā pievienots klienta artikuls, lai pilnvērtīgi varētu POS rēķinus ielikt realizācijas atskaitēs
 • Iespēja noteikt Special Menu – īsinājumtaustiņu
 • 0002416: Shortcut Ctrl+Shift+T
 • 0001382: Pie special menu definējami shortcut – pašreiz priekš grāmatojumiem Ctrl+Shift+T
 • 0002306: Taustiņkompinācija CMD + SHIFT + T
 • 0001789: Īsinājumu taustiņu kombinācija [cmd]+[shift]+[T]​​
 • Uz win shortcuts lai rādas teksta veidā
 • ​0002422: Algas. Iespēja izmantot tekošā mēneša aprēķinu uzkrātā atvaļinājuma atskaitē
 • 0001502: Atgriezto preču žurnāls
​Tehniskais:
 • 0002406: Izdrukājam uz papīra noteiktu skaitu, bet daudzums nav vajadzīgs uz PDF
 • 0002364: Gara lauka sadale ar /n + bonuss – izveidots tā, ka tekstā var ierakstīt <br>, jo /n nav nekāds keywords \n savukārt netiek tā glabāts
 • labojums izdruku vienādošanai starp pdf/printer un starp mac un win
 • uzliks mac if priekš page borders
 • Pievienots kļūdas paziņojums log failā, ja tiek mēģināts izsaukt aprēķinu ar beigu datumu, kas ir mazāks par sākuma datumu. Iepriekš metās exception
 • Lietotāju logā darbiniekam rādīt vārdu
 • GetRecordList nekorekti savienoja dažādu aplikāciju pieprasījumus, kā rezultātā artikulu statistika nerādīja piegādes adreses
 • pageup/pagedown nestrādā ja trāpās tukši datuma/laika lauki
 • 0002427: Artikulu sarakstā rediģēšanas rezīmā atlikuma kolonnā rādās koda sākums
 • lauks padarīts par readonly ja zem tā ir dataproc
 • 0002371: Artikulu nosaukumā paliek lielie burti
 • 0002415: Pieslēdzoties moneo bezsaitē saņem šādu paziņojumu
 • ja tika palaists login reconnection service, tas varēja novest pie programmas neaizvēršanas GUI režīmā
 • pamainīts connection waiter lai neuzkarina progrmamas izslēgšanu
 • Grāmatošanas ierobežojums no operations menu
 • labojums operations itemiem attēlojums un definēšana
 • labojums getItemUnitCoef
​Labojumi:
 • 0002379: Preču saņemšanas: partijas Nr.
 • 0002366: Inventarizācijas ieraksts (Saskaitīts kā obligātais lauks)
 • 0002350: Noliktavas atlikums – artikuli pa sērijām / partijām – uzlabojums noliktavas atlikuma atlases logam, kolonnu platumi pašizmaksas laukam
 • Bugfix algu grāmatojumu veidošanā un uzkrātā atvaļinājuma atskaitē
 • 0002254: Atskaites Statistika par artikuliem modifikācijas
 • 0001831: Neapmaksāto rēķinu žurnāls (piegādātāji) >> skats detalizēti >>
 • Atbrīvotajiem darbiniekiem uzkrātais atvaļinājums rēķinās tikai līdz atbrīvošanas datumam
 • Grāmatošana ar Cmd+T, kā arī labojums ka vienam logam var būt vairāki shortcuts
 • Logi priekš licences turētāja un partnera, līguma datums, statusi
 • IREK imports lai PVN ir aprēķinos precīzi tāds kā failā, ja tukšs, tad tukšs
 • 0002285: Tukšās rindas – lūgums neaiztikt. – uzlikts, ka cena nemainās uz nullēm. Pārējie lauki pa vecam, pvn kods un konts ieliekas dēļ rēķina veida maiņas, nedomāju ka ir nepieciešamība to mainīt, jo pvn kodi netiek izmantoti izdrukā

 

 

0.10.9.1 – 2017.07.06

 • 0001304: Piegādātāja pasūtījuma statusa atskaitē vajag redzēt cik artikuli vēl nav atnākuši
 • Importa datos iespēju izdzēst visus rindas datus
 • 0001302: Ražošanas ierkasta operācijās vajag tādu pašu atskaiti kāda ir ražošanas pasūtījuma ierakstā
 • 0001958: Iespēja atskaitēs ievietot daudzas vērtības no saraksta
 • 0001829: kopsummas lauks headerī iekš Ražojumi saraksta
 • 0001906: Grāmatojumu saraksta logā izveidot lauku – grāmatojuma tips- pēc noklusējuma slēpts lauks, kas parādīsies tikai ja lietotājs to pieliks kā kolonnu sarakstā
 • 0002396: Tiesības – neļaut koriģēt Fails – Iestatījumi – jauna pieeju tiesību grupa
​Tehniskais:
 • Salabots enum priekš pos rēķiniem
 • ierakstu imports pārveidots tā, lai varētu atcelt, ieraksti tiek sūtīti pa 10 uz app un progress arī tiek rādīts pa desmit
 • debug pie complements savienošanās
 • transaction state – papildu stāvokļi beigu posmā
 • papildinājumi transakciju slēgšanai
 • likvidēts locals.sub_trans_flag
 • transakciju statusa kļūdas labojums – pie atceltiem/kļūdainiem pieprasījumiem (arī recorderror) varēja nonākt pie nenoslēgtām transakcijām
 • 0002391: Importējot Moneo DB – rādas – “Imports pabeigts”, lai gan patiesībā uz klienta ir noticis errors
 • 0002387: Paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem
 • iespēja ieķeksēt dok formās kolonnai “ar kopsummām” kas arī standarta dok formās parādīs kopsummas rindiņu (aggregate) – arī iespēja norādīt kāds teksts ir “Kopā” laukam
 • dok forum redaktorā ķekšus nevar normāli mainīt
 • 0002420: Crash dok.formā tabulas elementā, laukā apakštabula
 • dok formu redaktorā nedarbojās fokusēšana uz rediģēšanas paneli, tā vietā parametru panelis bija nozadzis fokusu
 • Dokumenta formā svītrukoda laukam iespēja noteikt svītrukoda teksta izmēru
 • Samazināt noklusējuma text distanci no svītrukoda
 • neliels formulas labojums lai nav div by zero
​Labojumi:
 • artikulu saraksts neattēlojas, ja kolonna kods aizlikta aiz kolonnas “atlikums”
 • Pievienots algu komponentes veids priekš mēneša uzkrātā atvaļinājuma aprēķina + bug fixes vidējā aprēķina veikšanai
 • Mēneša uzkrātā atvaļinājuma uzlabojums, lai tas netiktu vairākkārtīgi rēķināts
 • Noliktavas atlikumā un paste special uz batchnr nekorekta noapaļošana, ja ne 2 zīmes aiz komata ir rādīšanas uzstādījums
 • 0002409: Atskaite -> Klientu aktivitātes – nerāda korekti aktivitātes
 • Ierakstu saraksta un ieraksta logs Drukāt ierakstu – uz printeri Ctrl+P Cmd+P
 • Dokumentu formu editorā tooltips pogām
 • 0002390: Uz desktop izvilkts artikula ieraksts – atverot atver pasūtāmo artikulu, nevis artikula ierakstu
 • 0002386: Naudas plūsma – uzspiežot uz pirmo ceturksni rāda divus pirmos ceturkšņus, otrajā nerāda neko
 • PZ analītika – vajadzētu iespēju platāku atskaiti par landscape, lai var drukāt 12 kolonnas + kopsummu – risinājums korekta noapaļošana
 • periodu skatā finanšu analītkā tiek rādīts arī aktīvā perioda kopsummas

 

 

0.10.9.0 – 2017.07.04

 • 0002400: Kl.pas ctrl+enter uz artikula nosaukuma – iespēja uzstādīt vai klientu pasūtījumā būs saliktais artikulu ievietošanas logs vai vienkāršais (klientu pasūtījumu parametros)
 • Kontakta kartiņā – darbiniekam – dzimšanas datums
 • Piegādātāju atgrieztā prece – atjaunot pašizmaksas
 • Pēdējā iepirkuma cenas – atskaitē iespējam norādīt piegādātāju
 • Piegādātājiem atgrieztā prece – Atjaunot pašizmaksas no pēdējā piegādātāja iepirkuma
​Tehniskais:
 • crashfixes + editfieldexpander uzlikts onDestroy
 • labojums dok formu redaktora lauku izveidošanai un dzēšanai
 • virkne crashu un bugu dēļ fieldstops pie loginloga un company list loga
 • _base.sessions netika inicializēts pie pieslēgšanās, dažkārt crash log failā
 • bezgalīgi gaidošs process pēc getcustomwindows
 • 0002388: Moneo sākuma logins nesaglabājas no pēdējā ielogotā
 • labojums ierakstu refresham pēc saglabāšanas
 • attach parādīšana pie ieraksta atvēršanas
 • 0002404: Nliktavas atlikuma lauks uz ctrl+enter – refaktorēts kods, noņemts atribūts .fields no headerpanel un pārveidots veids kā tiek suaktas kolonnas, ja ir dataproc
 • 0002398: Tabulas definīcias – info ievietošana
 • pielikta iespēja – pie tabledef update tiek pārrēķināts attiecīgās tabulas aplikācijas visi customfields parametri
 • ​sorders.orders items laukam foreignkeys uzlikts uz items.items
 • 0002385: transaction canceled nepazūd ja viss ir kārtībā (pēc saglabāšanas vai aizvēršanas)
 • iespēja static text uzstādīt korekti showcondition, lai dinamiski pazūd pie datu maiņas
​Labojumi:
 • 0002401: Klientu pasūtījumā pielikumos nav saites uz nosūtīšanu un rēķinu
 • 0002402: Veidojot rēķinu no saņemšanas, netiek ievietots noliktavas starpkonts
 • klientu pasūtījumos iespēja redzēt tikai atvērtos artikulus
 • 0002384: Grāmatojuma numuru nevajag ļaut mainīt
 • 0002380: Par PL nolietojuma aprēķina neprecizitātēm
 • Rēķinu žurnālā detalizētā variantā tagad var pievienot custom kolonu, ja nevienu tādu nepievieno tad rādīsies cena ar atlaidi
 • ​Rēķinu žurnālā – salabot lauku cena ar atlaidi

 

 

0.10.8.5 – 2017.07.04

 • Pievienota iespēja līguma perioda koeficientu priekš algu komponentes rēķināt uz darba dienām
 • Pārveidot iepriekšējo periodu summu iegūšana, lai vienkāršotu setupu
 • Rēķinā uz Ctrl+Enter ir tikai neslēgtie artikuli, tomēr saglabāt rēķinu ar slēgto artikulu var, resp. ievietot rēķinā slēgto var (pagaidu risinājums līdz būs normāla ierakstu arhivācija, kas paredz datuma kontroli)
 • Jauna tabula – iekšējie pasūtījumi – Noliktavā
 • Pārsaukt Ražošanā esošos iekšējos pasūtījumus uz iekšējie ražošanas pasūtījumi
 • Iesākums noliktavas ierakstu viedošanai no POS
 • ​Pabeigta norakstīšanu un saņemšanu veidošanas apkalpošana no POS rēķiniem
 • 0002253: Poga / darbība – ievietot sēriju (realizācijas rēķini)
 • Pievienota sērijas numuru ievietošana pos rēķinos, norakstīšanās un noliktavas kustībās
​Tehniskais:
 • memory leak problēmas ar dok formu redaktoru – logiem, kuriem regulāri tika veikts clearElements (dok formu redaktors) netika iznīcināti visi elementi ar GC
 • dok formās un citos calcExpr lietojumos tagad var izmantot svešas apliķacijas userproc – tas tiks forwardēts uz atbildīgo aplikāciju analīzei un izpildei
 • index izveides kļūdas labojums
 • papildu pārbaude uz trans state
 • closewindow crash fix
 • numuru sēriju definēšanā numuriem uzlikts skiptrailing spaces
 • Loga definējumos pielikts lauku grupas indeks, lai gan beigās varēja pārtaisīt pašu logu kur embedēties ar col=x un tad pielikt vajadzīgajā vietā
 • Enter pārvietošanās secība, pa matricas displayfield laukiem
 • 0002399: Labais taustiņš/ Eksportēt uz banku/ Nordea
​Labojumi:
 • labojums darbību ievietošanai
 • Pievienota apkalpošana norakstīšanu un saņemšanu veidošanai, vēl nepieciešami uzlabojumi
 • Rēķinā brīdinājums par kredītrēķina noliktavas ķeksi pie grāmatošanas, nevis pie saglabāšanas
 • Maksājumu importa fix, ja vienīgā rinda ir priekšapmaksa kurai nav norādīts numurs
 • Precizēt norakstīšanas grāmatošanas kļūdas paziņojumu par kontiem, un lai kursors ielec kļūdas rindā
 • 0002380: Par PL nolietojuma aprēķina neprecizitātēm
 • 0002403: Tilpums pavadzīmē – iespēja norādīt kopsummas formulu

 

 

0.10.8.3 – 2017.06.29

 • Minimālie atlikumi pa noliktavām – iespēja uzstādīt un izmantojas iztrūkstošo preču pārskatā
 • Iztrūkumu atskaitē iespēju redzēt peigādātāja artikula kodus
 • E-pasta paziņojumu nosacījumus var uzstādīt ar AND vai OR uzstādījumu
​Tehniskais:
 • Login lietotājam komentāra lauks
 • default focus uz atskaites loga nestrādā, ja nav fieldstop
 • pārslēgšanās starp kompānijām – ja to dara pārāk ātri, var uzkarināt klientu
​Labojumi:
 • Noliktavas atlikumā un paste special uz batchnr nekorekta noapaļošana, ja ne 2 zīmes aiz komata ir rādīšanas uzstādījums

 

 

0.10.8.2 – 2017.06.28

 • Pievienota realā apmaksas summa pos apmaksu matricā, lai to var ērti atrast atskaitēs
 • Pievienota samaksas veidu summu atskaite POS modulī
 • Pievienota POS rēķina grāmatošanas funkcionalitāte
​Tehniskais:
 • Pārlikti POS lauki uz complement
 • Login, daži papildus lauki – partneris, demoflag startdate
 • Ātrdarbības testa apkalpošana papildināta ar jaunām opcijām
 • Izveidots jauns flush variants priekš subtables
 • izmaiņas desktop vadībā
 • papildu debugs un optimizācija sesijas lastseen saglabāšanai
 • labojums edit logu ielādei no cache – parent logs vienmēr bija loginsession..BG
 • appcomplements salabota iespēja pievienot datus pie sistēmas moduļa
 • attachments logs padarīts par normālu logu atkal
 • kontakta lauks no sistēmas lietotāju ieraksta pārnests uz kontaktiem, lai login serverī nejauc integritāti
 • neliels tweeks sesijas laika uzturēšnai
​Labojumi:
 • Izmaiņas POS čeka drukāšanā un pārbaudēs pie POS rēķina saglabāšanas
 • Uzlabota ātrdarbība inventarizācijas salīdzināšanai, kā arī ieraksit tagad sadalās pa 500 rindu ierakstiem
 • Apmaksu aprēķins pie POS rēķina saglabāsānas un vairāki bug fixi

 

 

0.10.8.1 – 2017.06.27

 • KN uzlabojumi saņemšanā:
 • EKN kods visur pārsaukts uz KN kods
 • Saņemšanai pievienots lauks – Izcelsmes Valsts un rindās ir KN kods – ja tas tiek norādīts un artikulā ir cits, tad pie grāmatošanas artikulā nomainas
 • Intrastats Ievedums – 1A, tagad ņem vērā gan valsti, gan izcelsmes valsti no saņemšanas, kā arī PVN zonu
 • Saņemšanā var norādīt manuāli kopējo neto svaru, tā tiks sadalīta proporcionāli uz visām rindām Ievedums – 1A
 • POS rēķina izmaiņas + izmaiņas kases terminālī
​Tehniskais:
 • labojums ar ctrl enter uz customdata logiem
 • turpinājums artikulu ievietošanas logam ar noliktavas atlikumu: pielikts konteksta jūtīgums uz galvenajiem noliktavas reģistriem
 • noņemts snap keywords no gridcolumn un no engine koda
 • ​pabeigtais daudzums ražošanas pasūtījumos arī kā qty datu tips
 • labojums desktop aizvēršanai
​Labojumi:
 • 0002343: ievietojot artikulu – sarakstā parādās arī slēgtie artikuli.

 

 

0.10.8.0 – 2017.06.26

 • Iespēja Cenu lapās un Atlaižu lapās norādīt artikula klasifikāciju – pašreiz nevar būt vienlaicīgi vairāki parametri
 • Pos rēķinu funkcionalitāte
​Tehniskais:
 • labojums logu fokusēšanai
 • Lietotāja kartiņā – Pieprasīt paroles maiņu
 • 0002367: Jocīgs paziņojums uz iepriekšējām Dev versijām
 • noslēpts brīdinājuma paziņojums par to, ka nevar tiff failu nolasīt. Fails tāpat atveras, tikai libs sūdzas par nesaprotamiem layeriem​
 • ​BP pārskatā pa rēķiniem nedaudz vairāk vietas artikula kodam – win
 • Atgrieztā precē adreses kods uz headeri un iemesls pie detaļām
 • optimizācijas labojums ierakstu ielādēšanai
​Labojumi:
 • Precizēts uzkrātā atvaļinājuma aprēķins
 • Avansa norēķinos – nemainīt kontu pēc piegādātāja maiņas, ja piegādātāja konts ir tukšs
 • sākums atlikuma skatīšanai artikulu sarakstā
 • izmaiņas noliktavas atlikuma iegūšanai – 0 vietā tiek iedots pēc decimal korekts datu tips
 • progress inventarizācijas ierakstu veidošanā
 • 0002079: PVN 2 ir jāiekļauj arī nepiesaistītās priekšapmaksas

 

 

0.10.7.3 – 2017.06.22

 • Grāmatojumu rindu eksports pārsaukts par Operāciju žurnāls / Grāmatojumu rindas
 • Pievienots rēgistrācijas datums un Persona
 • Grāmatojumam pievienots sistēmas lietotājs un darbinieks kas aizpildas pie veidošanas
 • Datu importam pievienota personas importēšanas funkcionalitāte
​Tehniskais:
 • papildinājumi attach logam
 • labojums desktop ielādei
 • labojums ielādei
 • Labojums radio pogu update
 • test fokusēšanai uz mac
 • 0000655: MAC: Uz mac pārslēdzoties starp programmām pazūd fokuss no aktīvā lauka
 • diseiblots koda gabals fokusēšanai
​Labojumi:
 • 0002104: Klientu pasūtījumu rādītāju atskaite, PVN Naudas plūsmā, izmaksu plānotā summa/Izlietotā/atlikums uz cmd+enter
 • labojums logu vadībai
 • papildinājums plānoto izmaksu summu uzturēšanai

 

 

0.10.7.2 – 2017.06.21

 • nākamā iterācija desktop vadībai
 • ​master background papildinājumi
 • papildinājumi priekš windows palielinātā dpi
Tehniskais:
 • Bugfix crasham, ja atskaites nosaukumā bija priekš excel worksheet neatļauti simboli un atskaite tika sūtīta uz exceli
 • labojums stay_on_top
 • mac labojums
Labojumi:
 • Bugfix priekš prombūtnes aprēķina, ja tiek izmantota minimālā alga
 • Salabota problēma algu aprēķinu / izmaksu saraksta atskaitē ar custom filtriem

 

 

0.10.7.1 – 2017.06.21

 • Shift+Cmd+M – show/hide desktop
 • Iespēja noteikt pirmo lauku kurš būs aktīvs atverot ierakstu
 • 0002362: Kursora pozīcija, veidojot jaunu ierakstu – rēķins, piegādātāja rēķins uc.
 • ​izvēļņu sadalīšana pa logiem
​Tehniskais:
 • MasterBackground attālumi no ekrāna malām – mac
 • Vēl precīzāki izmēri macam
 • kļūdu labojumi logu vadībai ar sadalīto bāzes logu
 • expand poga desktopam
​Labojumi:
 • 0002362: Kursora pozīcija, veidojot jaunu ierakstu – rēķins, piegādātāja rēķins uc.

 

 

0.10.7.0 – 2017.06.20

 • 1. daļa master control sadalīšanai divos logos
Tehniskais:
 • 0002076: Ierakstu saraksts skrollējot vairākas lapas – izlabota ierakstu selektēšanas problēma
 • 0002355: IREKā kursors bija rindās un gribēju pārslēgties uz kredītrēķinu tabu, notika crash
 • 0002353: Ja kontakta kartiņa ir tikai darbinieks un ievada nepareizu personas kodu, tad kursors neielec šajā laukā
 • 0002359: DB Imports crash un neparāda lietotājam par to ziņu – ja importa laikā uz aplikācijas bijis excpetions, tad tas tiek padots klienta kļūdu atskaitei
 • 0002038: Pievienojot rindas lauku citā sadaļā tam vairs nav Ctrl+Enters – pielikta arī ReadOnly flaga pārņemšana
 • labojums CTRL+M
​Labojumi:
 • 0002351: Ja partijas Nr. ievelk pirmajā lapā, tad nav iespējams izvēlēties ar Ctrl+Enter
 • 0002325: Kopējot daudzas kolonas no excel – lauki kuri ir displayfield neaizpildas korekti, aizpildas kods
 • 0002136: Ierakstu sarakstā nofiltrējot pēc krāsas un pēc tam bez pārvietošanās spiežot Shift+Uz leju/augšu – neiezīmējas
 • 0002360: Sīks defekts – grāmatotā ierakstā PVN zonu klikšķinot mainas Pārskats uz Izmainīts, pats ķeksis nemainas
 • Uzlabot Atgrieztās preces funkcionalitāti:
 • Iespēja meklēt pēc klienta artikula
 • Aizpildīt artikula kodu Ctrl+Enter logā
 • Aizpildīt adreses kodu ievietojot rindas id
 • Noņemt klienta pasūtījuma sasaisti – pašreiz nav aktuāli
 • BP pārskats pa rēķiniem – vairāk vietas artikulam
 • Artikula realizācija pa noliktavām – lai headerī rāda visas artikula cenas – arī custom
 • 0002322: Apkalpošana Pārrēķināt tabulas datu lauku

 

 

0.10.6.4 – 2017.06.20

 • Papildus atvieglojumu funkcionalitāte aprēķinam
 • Funkcija dok.formām – iegūt mārvienības koef. items.getitemunitcoef(itemcode,”DAL”) vai items.getitemunitcoef(itemcode,””)
 • Iespēja nodefinēt iepriekšējo periodu algu komponenti, nepieciešama atvieglojumiem un soc. limitam
 • 0002357: AKP atskaitē rādīt aktuālos FIFO datus​
​Labojumi:
 • PVN deklarācijas 1.2 daļā neparādījās IREK, kurš pilnībā nosegts ar priekšapmaksu no iepriekšējā mēneša un IREK grāmatojuma datums atšķiras par mēnesi no rēķina datuma

 

 

0.10.6.3 – 2017.06.19

 • Pārsaukts operāciju tips par algu komponenti
 • Noņemts lai pie radinieku sākuma datums automātiski neuzstādas šodiena
 • Klientam norādāma cena, bez cenu lapas
 • Pievienota uzkrātā atvaļinājuma samazināšanas atzīme prombūtnes grupā
 • Rēķinos lauks – kopā Priekšapmaksa
 • Detalizēti skats priekš uzkrāto atvaļinājumu atskaites
 • Pievienota iespēja līgumā norādīt papildus atvieglojumus (par invaliditāti)
​Tehniskais:
 • Invoice RowID version change
 • deadlock apturēšanas uzlabojumi
 • Iespēja ignore_lock uzstādīt arī matricas laukiem kā str vērtību
 • papildinājums locker ignore
 • kas ir pieslēdzies atskaitē redzams “Last seen” informācija no lietotāja. Info ir aktuāla no visām aplikācijām apvienota un updeitota 1x minūtē, ja nāk no aplikācijas vai arī uzreiz, ja info ir pieejams uz slave
 • 0001414: Ja darbiniekā norāda nekorektu personas kodu, tad nevajag parādīties reģistrācijas numura laukam
 • iespēja condition noteikt arī fieldgroup elementam
 • 0002344: Pārāk pieklājīgi pasaka, ka tabula neeksistē
 • paste uz apakštabulas lauku importa datos un importa datu sagatavē
 • ​0002339: Atgrieztā precē ir Dokumenta Nr. kurš ir dinamisks Ctrl+Enters – F2 crash
 • 0002326: Pēc pārkompilēšanas uz desktop nevar pārvietot nevienu ikonu
 • Login lietotājam lauks Telefons un Parole ir obligāti jāaizpilda
 • iespēja recordedit logam padot linked_rec mainīgo kā ierakstu, ar kuru divvirzienā salinkot saglabājamo ierakstu, jo pie atvēršanas vēl linku nevar glabāt
 • 0002287: Pieejamo filtru krāsa nepazūd no ierakstu saraksta loga, pēc tam kad ieraksts kurš saturēja krāsu ir izdzēsts
 • 0002349: Pie DB importa neimportējas taggedrecords ieraksti
 • Pievienots rpc.public priekš sērijas numuru ievietošanas
 • 0002301: Dzēšot ierakstu no RE loga, tas nepazūd no ierakstu saraksta (RL)
 • Labojums recordlist cache – kešs tiek optimālāk resetots novēršot RAM izmantojuma uzpūšanos, refactoring struktūru veidošanai
 • 0002354: Atgrieztā precē ir Dokumenta Nr. kurš ir dinamisks Ctrl+Enters – F2 lai atver dinamisko dokumentu
 • labojums ierakstu pieprasījuma atcelšanai
 • labojums ierakstu ielādei
​Labojumi:
 • 0002017: Ražojumā lauki datums un instrukcijas ir gaiši arī pabeigtā ierakstā – lai gan atļaut mainīt vajadzētu tikai ja sākts
 • 0001963: Ierakstu saraksta logā filtrācijas ievades lauki neatbilst kolonām
 • Bugfix algu prombūtņu aprēķiniem
 • Bugfix maksājumu uzdevumu veidošanai no algu avansu izmaksām
 • 0002332: Attachmentu sarakstā neparādās visi piesaistītie ieraksti
 • 0002336: Iestatījums Numuru sērijas – sagataves atvēršana ar F2
 • Uzkrātā atvaļinājuma norādīšana pa periodiem sākuma summu reģistrā
 • Uzkrātā atvaļinājuma atskaites modifikācijas, lai korekti tiktu ņemti vērā jaunie periodi
 • 0002337: Atkārtojas rēķina numuri bankas transakcijā
 • Saņemšanas grāmatojuma – crash labojums
 • 0002290: Rēķins no noliktavas saņemšanas
 • 0002079: PVN 2 ir jāiekļauj arī nepiesaistītās priekšapmaksas
 • Pārskats par A/N personām – rādīt kredītu bāzes valūtā
 • Papildus atvaļinājumu norādīšana līgumā un atvaļinājumu aprēķins par periodiem
 • 0002080: PVN 1-III jāparādās priekšapmaksas starpībai
 • 0002348: Artikulu kustības pārskats – atveras cits artikuls
 • Pievienota papildus atvaļinājumu izvade uzkrāto atvaļinājumu atskaitē + bugfixi
 • 0002352: Par kolonnas “Dokumenta veids” izveidošanu atskaitē PVN deklarācijas pielikumi
 • 0002338: PVN pielikumi: piegādātāju kredītrēķins virs 1430 EUR

 

 

0.10.6.2 – 2017.06.15

 • Atgrieztās preces logi
 • ​Veidot Noliktavas kustību no atgrieztās preces
 • Atgrieztās preces sasaiste ar klientam pārdoto preci – gan iespēja izvēlēties, gan saspraude
 • Atgrieztās preces grāmatošana​​
Tehniskais:
 • labojums call_to_client async pieprasījumam
 • papildu debug pie saglabāšanas, kad nav zināms lauka datu tips
 • noņemts debug, problēma ar pieslēgtām aplikācijām
 • papildu debugs lai redzētu kuras aplikācijas tiks izsauktas, lai forsētu transakciju atclešanu
 • “force_sub” priekš transakciju pārtraukšanas no atskiates, lai jau iesāktus pārtraukums varētu pieprasīt vēlreiz
 • virkne read UI izsaukumu uz serveri nebija _read_only, kas deva papildu risku daedlockam
 • threadu vadība salabota – vairākās vietās threadi tika 2x pielikti pie masīva, kas noveda pie lieka threadu junka.
 • Ieviesta iespēja periodic actionu taisīt globālu, dbcheckerthread pārtaisīts par globālu
 • ​Iespēja ievietot lauku kuram ir divi UID, otrs lauks aiziet uz origin_table
​Labojumi:
 • 0002319: Avansa norēķinos netiek ielasīts konts no piegādātāja
 • Avansa norēķinā rindā ievietojot piegādātāju automātiski ievietojas izmaksu konts no piegādātāja kartiņas
 • ​Līguma loga uzlabojums layout

 

 

0.10.6.0 – 2017.06.14 – release

 • Pievienota maks. uzdevumu veidošana no izmaksātajiem avansiem vnk ievietojot ķeksi izmaksāts un saglabājot
 • Jauna atskaite Artikula realizācija pa noliktavām – iespēja atlasīt gan pēc noliktavas, gan arī noliktavas grupas un iekļaut negrāmatots realizācijas rēķinus
 • Iztrūkumu atskaitē salabot, lai ņem vērā kredītrēķinus, kā arī ņemt vērā kredītrēķinus atskaitē Artikulu realizācija pa noliktavām
 • Iespēja palaist no atskaites rēķinu žurnālu par periodu – salabots, lai rādas tikai rēķini ar izmainīt noliktavas atlikumu
 • Artikula statusā negatīvu noliktavas atlikumu rādīt sarkanu
 • Atgrieztā prece – Jauna tabula
​​Tehniskais:
 • Tehniskais: Requestam pielikts SumColsExpr, tādejādi var norādīt pgquery summēšanas izteiksmi
 • labojumi serveru pieslēgumu pārvaldībai
 • kļūda newRecord.TableName
 • Labojums read_only transakcijām – to dēļ slēdzoties pie svaigas bāzes ar db izmaiņām varēja notikt crash. Readonly transkacija tiek pārvērsta par parastu ja tabulas nav sagatavotas
Labojumi:
 • Bugfix atvieglojumu aprēķinā un pārnesta algu aprēķinu / izmaksu saraksta definēšana uz parasto settingu

 

 

0.10.5.5 – 2017.06.12

 • PVN kases princips – primitīvā grāmatošana
 • Izmainīta komandējumu grāmatošanas funkcionalitāte
 • Pievienota dienas naudas grāmatošana no komandējuma
 • ​0002256: Jauni lauki artikula kartiņā – alc akcīzes uzskaite
 • 0002315: Finanšu analītikas definēšanā norādīt virsrakstam pretim kontu
 • Pārskatā par avansa norēķiniem un A/N personu atskaitē iekļauti komandējumi
 • Pabeigta sākotnējā komandējuma funkcionalitāte
​Tehniskais:
 • 0002316: Finanšu atskaites definēšanai Virsraksts 4/ Summa 4
 • pielikts arī virsraksts 5 un summa 5
 • pielikta iespēja noteikt enum tipa secību vērtībām – ar sort_order, piemērs FinanceReportRowTypeChoice
 • papildinājums finanšu atskaites “+” rindas darbībai
 • 0002309: Klaviatūra zaudē fokusu pēc krāsu uzstādīšanas recordlist logā
 • Nomainīts datu tips prombūtnes ID laukam uz char, lai varētu ievadīt dažādas sērijas ar burtiem dažādām prombūtņu grupām
 • Pievienota iespēja uz aprēķinu iegūt dienas (darba / kalendārās) no reģistrētajām prombūtnēm
 • klienta pieslēgumu apvienošana pa kompānijām – 1. daļa
 • Mazi bug fix un noņemts lieks kods
​Labojumi:
 • Importējot datus, aizpildīt konta tipu un aizpildīt kontakta banku un kontu
 • 0002312: Izdrukas atstarpju neatbilstība
 • Importējot kontaktus, lai banku mēģina piemeklēt arī pēc nosaukuma
 • Salabotas problēmas atvieglojumu un prombūtņu mijiedarbībā
 • Noliktavas pārrēķinam papildus opcija pārrēķināt visu dokumentu grāmatošanas secības numuru
 • Salabota kļūdu parādīšana rezultāta atskaitē – par visām trūkstošajām pozīcijām
 • ​Labojums crash – pie laika ievietošanas

 

 

0.10.5.3 – 2017.06.08

 • Pievienots komandējumu reģistrs ar grāmatojuma veidošanas funkcionalitāti
Tehniskais:
 • labojums asinhroniem serveru pieprasījumiem
 • Tālāki papildinājumi transakciju vadībā:
 • papildu vadības objekti pārnesti uz transaction state objektu
 • transakcijas id papildu tiek likts random uuid
 • sub-flag kontroles uzlabojums
 • clearrequestid pieprasījuma beigās
 • Labojums ja CSV failā ir tukša rinda + paziņojums lietotājam ja notikusi parse kļūda
 • Importa datos tukšās rindas arī nerādīt
 • pēc recompile nevarēja palaist atskaites (un importus,apkalpošanas utml)
 • Rezultāta atskaites – index fix
 • uzlabojumi pie ierakstu dzēšanas:
 • recorddeleteclient tiek izsaukts pie ierakstu dzēšanas no saraksta
 • ieraksts kas atvērts uz ekrāna tiek vēlreiz nolasīts no bāzes un tiek mēģināts dzēst to
 • Izlabota kļūda operāciju tipu logā
 • 0002314: Finanšu atskaites definēšanas problēmas
​Labojumi:
 • Importējot datus, aizpildīt konta tipu un aizpildīt kontakta banku un kontu
 • 0002312: Izdrukas atstarpju neatbilstība
 • Importējot kontaktus, lai banku mēģina piemeklēt arī pēc nosaukuma

 

 

0.10.5.2 – 2017.06.07

 • 0002265: PL nolietojums Nodokļu vajadzībām, grupēt pa grupām
​Tehniskais:
 • mazs papildinājums tabulu ielādei atmiņā
 • labojums login
 • crash pie rezultāta atskaites izdrukas
 • 0001795: Pogām reģistru un atskaitšu logos nepieciešami paskaidrojošie “domu mākonīši”
 • windows papildinājums – dažiem logiem trūka pie “OK” pogas nospiešanas
 • ​Pievienota auto_fill metode priekš dienu ievietošanas
 • async versiju izsūtīšana no login servera uz slave
 • uz slave tiek izdzēstas iepriekšējās klientu versijas
 • uzlabots logging uz login servera
 • ​Nonullēt izmainīt noliktavu ķeksi, ja nav norādīta noliktava
​Labojumi:
 • Apkalpošana – Pārrēķināt datu lauku – tagad var setupot arī datumu
 • Importējot MU un MAKS, ja notiek sadalīšana, tad vajag korekti aizpildīt sam.term. un valūtu, nevis ņemt no kartiņas
 • PVN deklarācijā – V darījumam jābūt bez datuma
 • PVN deklarācijā – T, X darījumam jābūt bez datuma
 • 0001084: F3 klienta kartiņā atver Piegādātāju sarakstu
 • 0001900: Nekorekti strādā numuru sērijas ar priedēkļi
 • Vadot IREK un izlīdzinot summu, lai izpildas autogrāmatojums

 

 

0.10.5.1 – 2017.06.06

 • Pievienota iespēja prombūtnes aprēķinā pielīdzināt summētā darba laika darbinieku pilna laika slodzei, attiecīgi piemērot koeficientu izmaksājamai summai
 • 0002296: Atskaite Kases grāmata – saldo
 • Pievienota finanšu grāmatojumu iekļaušana kases grāmatā
 • ​Pievienota stundas likme līguma kartiņā un laika uzskaitē
 • Pievienota stundas likme laika uzskaitē, kā arī pievienota iespēja definēt dažādiem stundu veidiem likmi procentuāli no standarta likmes
​Tehniskais:
 • Tabulas dzēšanas apkalpošana lai rāda paziņojumu
 • reset UpdStockFlag incase there is no stock
 • Transakcijas statusa objektā pārnesta transakcijas vēstures kontrole, mainīts slēgšanas un atcelšanas princips
 • papildu uzlabojumi transakciju atcelšanā un atskaites darbībā
 • recompile apkalpošanas labojumi, dažas StartTransaction atzīmes
Labojumi:
 • Importējot avansus, ja rindās datums tukšs aizpildīt ar avansa datumu
 • Noliktavas pārrēķins – pārrēķināt AKP balstoties uz datumu, prioritāti un secību

 

 

0.10.4.6 – 2017.06.05

 • Importa datos un Importa funkcijā iespēja norādīt maksimālo rindu skaitu ģenerējot ierakstus
 • Kontaktos unikāls gan uz reģistrācijas, gan uz PVN nr.
 • Noapaļošanās iespēja konfigurēt procenta noapaļošanu
 • Importam iespēja norādīt kļūdu limitu
 • Loginam – Uzņēmuma grupa nomainīts uz Licences turētājs + epasts un telefons
 • Valūtas kurss ir obligāts ja valūta nav bāzes valūta
 • Kontaktu reģistrā pievients dzimšanas datums radiniekiem
 • Pievienota laika uzskaties iekļaušanas algu aprēķinos
​Tehniskais:
 • Lai nav crash ja nenorāda versiju
 • labojums prepareusertable
 • libpqg.5.8.dylib
 • reverted – nav atbalstīts pieraksts autofill “=[app].[remote method])
 • getDBFieldValue labojums
​Labojumi:
 • Neprasīt kursu tukšai valūtai
 • Valūtas kursu kartiņā no un uz nosaukt par No valūtas un Uz bāzi
 • Manuālo grāmatojumu imports – nekorekto datu gadījumi
 • Grāmatojumā ar enter aizpildas arī valūtas lauks

 

 

0.10.5.0 – 2017.06.04 – release

 • Importa datos un Importa funkcijā iespēja norādīt maksimālo rindu skaitu ģenerējot ierakstus
 • Kontaktos unikāls gan uz reģistrācijas, gan uz PVN nr.
 • Noapaļošanās iespēja konfigurēt procenta noapaļošanu
 • Importam iespēja norādīt kļūdu limitu
 • Loginam – Uzņēmuma grupa nomainīts uz Licences turētājs + epasts un telefons
 • Valūtas kurss ir obligāts ja valūta nav bāzes valūta
 • Kontaktu reģistrā pievients dzimšanas datums radiniekiem
 • 0002268: algas nodokļu grāmatiņa un apgādājamie
 • Pievienoti atvieglojumu periodi
 • Pārveidots atvieglojumu aprēķins
 • Pievienots darba stundu veidu iestatījums
 • Pievienots nostrādātā laika uzskaties reģisitrs
 • ​Pievienotas dienas laika uzskaites reģistrā
Tehniskais:
 • dont ask about genpyc anymore
 • Login serverim jauns settings kompāniju grupas
 • Lietotājiem obligāts ir vārds un e-pasts
 • ​Funkcija ‘Meklēt datubāzē’- ja nav norādīts index, tad pēc primārā ID
 • labojumi db importam priekš tggedrecords ierakstiem
 • 0002276: Ieraksta sadaļā rādas visi custom lauki, kaut gan pēc nosacījumiem tiem nebūtu jārādas
 • 0002058: Nekorekti ievietojas vērtība no paste loga
 • 0002283: Bags ievietojot kontaktu
 • ​0001053: Numuru sēriju problēma pāreja 19/20/21
 • PayType crash
 • labojums transkaciju statusam
 • papildu debug pie indexing aplikācijas
 • 0002284: Ctrl+Enter crash – importa datos laukam Vērtība 2, ja norādīts Meklēt datubāzē
 • Importējot datus, nerādīt paziņojumu par neatbalstītiem blokiem, rādīt to tikai servera logā
 • db imports pārrakstīts atbilstoši python un sql pieraksta noteikumiem (bez string formating)
 • pārlikts uz execute_batch
 • recordstore,update,delete optimizēts kods mazākā pieprasījumu skaita veikšanā​​
Labojumi:
 • Labojums – Ierakstos rādas 0 – daudzas tukšas rindas
 • 0002099: Neprecizitātes ar nākamo periodu izmaksām (uzkrājumiem)
 • Importējot kontaktus, ja nav neviens ķeksis, tad Moneo ielikt gan klients, gan piegādātājs
 • Importējot rēķinus nelikt Mainīt noliktavu, ja nav norādīta Noliktava
 • Importējot kredītrēķinus, lai neprasa piesaistīt rēķinu, ja tas nav norādīts
 • Informatīvāks paziņojums par SWIFT koda garumu, ja nav zināms konteksts
 • Importēt Bankas
 • Salabot kļūdu ieraksta dzēšanas apkalpošanā
 • Aizvākt lieku debugu un pielikt info debugu
 • ​BP pārskatā pa rēķiniem – salabot crash kļūdu

 

 

0.10.4.3 – 2017.05.31

 • 0002253: Poga / darbība – ievietot sēriju (realizācijas rēķini)​
Tehniskais:
 • Rādīt kļūdu ja ar custom importu nevar atvērt failu
 • CheckError recid nomainīts uz record
 • Nomainīts viens records priekš raise checkerror
 • vēl viena daļa ar failiem kur bija jāsamaina + sataisīts lai rezultāta atskaiti ņem vērā tablename – drilldown
 • Error log papildināt ar tablename
 • Kļūdas paziņojumu – Ieraksts x nav atrasts, papildināt ar tabulas nosaukumu
 • Avansa norēķina izdrukas crash
​Labojumi:
 • Pēc custom importa parādīt rezultātu – vai ir kļūda un izvēli atvērt rezultāta atskaiti
 • Rēķinos un Piegādātājos – darījuma veids nerāda tukšos
 • CSV imports atbalsta LV failus

 

 

0.10.4.2 – 2017.05.29

 • Pievienota maksājumu uzdevumu un kases izdevumu orderu veidošana no algas avansa maksājumiem
 • CSV failu importa funkcionalitāte
 • Rēķinā mainot daudzumu pārrēķināt cenu pēc cenu lapas ar daudzumu
 • Pārskats par A/N personām – iespēja atlasīt pēc samaksas veida – līdz ar to avansa norēķinā rindās var tagad norādīt arī samaksas veidu
 • Departamentam pielikta adrese un komisijas locekļi
Tehniskais:
 • 0002147: Importējot atkāroti CUVc vai IVVC notiek nevajadzīgi kļūdas paziņojumi
 • Kontaktiem reģistrācijas numurs tagad var atkārtoties, bet ir brīdinājums
 • RecordStore pielikts ignoreActions
 • Importiem iespēja norādīt ‘Tikai veidot’ – nepieciešams lai var pēc unikālā koda nevis papildināt ierakstus, bet veidot jaunus un grupētus pēc header lauka
 • Importējamajiem uzstādīt krāsu
 • Uzlabojums, lai raisojot recordcheck error subtable var norādīt arī ar lielajiem burtiem (tā kā ir definēts modelī)
 • Noņmeta lieka where rinda prombūtnes recordcheck
 • Nomainīts cast, lai var līnijas biezumā norādīt 0.7​
Labojumi:
 • 0002274: Neimportējas kase
 • Salabotas kļūdas realizācijas NRŽ priekšapmaksās:
 • drilldown bija uz piegādātāju maksājumiem
 • tika rādītas priekšapmaksas bez atlikumiem
 • Neļaut apstiprināt divus aprēķinus vienā periodā (līgumam)
 • Noņemta iespēja uzreiz atcelt maksājumus un atgrāmatot algu aprēķinu, tagad jādara pa soļiem
 • Pielikta pārbaude, ka neļauj atcelt uz banku jau nosūtītu maksājumu no algu aprēķina​

 

 

0.10.4.1 – 2017.05.27

 • 0002255: Rēķina veidā rādīt tikai tādus iespējamos ierakstus, kas var būt Rēķini
 • Nosūtīšanas, Rēķini un Klientu pasūtījumi, tagad 300 rindas
 • Importēt kontaktos – cenu lapas, atlaižu matricas un aģentu
 • Sadalīt veidošanas ikonu divās – jauns (+) un rediģēt (zīmulis)
​Tehniskais:
 • 0001816: Code: ui_afterwindowrecordchange – nenostrādā trigeris verot citus ierakstus un arī ja pārvietojas pa ierakstiem
 • 0001778: Nekorekta tabula pie importa datu ierakstā
 • 0001940: Ja kursors enum laukā un saglabā ierakstu, tad redzams enum kods, nevis nosaukums
 • 0002110: Tabulas kods iestatījumos pēc saglabāšanas
 • Recordedit kopēt un jauns pogas nemēģina saglabāt ierakstu ja loga statuss ir “janus”
 • problēma ar vērtību ievietošanu display tipa laukos, ja tajā jau pirms tam bija vērtība
 • 0002272: Atverot ierakstu ar F2 un pēc tam to aizverot kursors pārvietojas uz pirmo lauku
 • 0002237: Par pārslēgšanos starp kompānijām 2
 • Pārsaukt modify uz edit_modify, lai atbilstošāks gan material nosaukumam, gan arī kodā vieglāk atrast
​Labojumi:
 • 0001932: Dublējas ieraksti papildu filtru izvēlnē
 • 0001964: Maksājuma uzdevuma logs neatjaunojas, ja veidojam maksājumus
 • 0001920: Naudas plūsmā iespēja filtrēt kolonā Jāmaksā
 • papildu labojums cash flow – meklēšana ar > un < pēc datuma
 • 0002233: Finanšu atskaites – nekorekti akumulējas summas, ja nav izmantots headera rindas tips
 • Palielināta vieta kolonā realizācijs NRŽ skatā priekš vadības, tāpat kā ir piegādātāju pusē
 • Crash importējot rēķinus kas maina noliktavas atlikumu
 • 0002236: Kontaktos paliek klienta pasūtījuma kods

 

 

0.10.4.0 – 2017.05.25 – release

 • Versijas izmaiņai nav vairs jautājums instalēt vai neinstalēt, bet instalēt vai iziet
 • 0002270: Packing List automātiskais svars
​Tehniskais:
 • Iespēja ar chain laukiem piekļūt ierakstam, pat ja viens no posmiem pa ceļam neeksistē
 • Pievienota ātrdarbības apkalpošanas pirmais variants
 • Auto_fill priekš klientu pasūtījuma numura, lai strādātu atsauces lietotāja definētajos logos
 • Salabots potenciāls krašs ja nav foreign key modelī
 • Auto_fill priekš klientu pasūtījuma numura, lai strādātu atsauces lietotāja definētajos logos
 • CostPrice with NoneType
 • 0002267: Problēma ar getmonthnamefromdate – contacts contextā nedrukājas jo nav šīs funkcijas
 • login serverī – nospiežot uz uzņēmuma servera – crash. nebija pareizi definēts saraksta edit loga nosaukums
 • NRŽ piegādātāju headera samazinājums
 • Rindās ievietojot vērtību ar Ctrl+Enter lai kursors nepārlec uz pirmo rindu
 • labojums datu ievietošanai no pasterecordlist
 • papildu pārbaude pie getServiceStatus
​Labojumi:
 • 0002264: PVN kods priekšapmaksās
 • Veidojot priekšapmaksu no banku ierakstiem ievietosies priekšapmaksas PVN kods
 • ​No klienta pasūtījuma uz rēķinu nepārnesas cenas – iespējams hold/flush
 • 0001773: No ierakstu saraksta var izdzēst ierakstu, kuru patiesībā nevajadzētu ļaut izdzēst
 • Pievienotas prasītās izmaiņas NRŽ
 • Ja iekļauj priekšapmaksas skatā pa periodiem, tad tās arī tiek ieliktas kopsummā
 • Pievienota kopsummu tabula skatam pa periodiem
 • Pamatlidzekļu statusā nedrīkst atkārtoties pamatlīdzekļi
 • Pievienota priekšapmaksu subtable realizācijas NRŽ un salikti piegādātāju un realizācijas atskaitšu stili līdzīgi
 • 0002270: Packing List automātiskais svars

 

 

0.10.3.0 – 2017.05.22 – release

 • 0002260: Iekšējo pasūtījumu statusa atskaite
 • Mac atskaitēs nebija bold – nomainīts fonts uz Helvetica
 • BP pārskatā pa rēķiniem kopsummas priekš peļņas % un uzcenojuma koef.
 • Apmaksas dokumentos aizliegts norādīt kontu, ja tiek norādīts apmaksājamais dokuments
 • 0002263: Bankas importa inteliģence
​Tehniskais:
 • Lai var ielikt ReadOnly checkboxam bez crash
 • Pamainīts slave palaišanas skritps
 • Pievienots avansa izmaksu reģistra pirmā daļa
 • Atskaitēm hide_aggregate
​Labojumi:
 • 0002169: Neimportējas maksājumu norakstīšanas

 

 

0.10.2.2 – 2017.05.18

 • Realizācijas un Piegādātāju Priekšapmaksas vēstures atskaites papildināts ar Saņemts un tagad Sākuma rāda atlikumu uz sākuma datumu
 • Pirmā daļa priekš iekšējiem ražošanas pasūtījumiem – tiek veidoti ražošanas pasūtījumi
 • Ievietojot amatu līgumā tiek ievietots amatam piesaistītais departaments
 • 0002199: Iekšējie pasūtījumi – Pievienota noliktavas kustības veidošana no iekšējiem pasūtījumiem
 • BP pārskats pa rēķiniem – skatā – pa noliktavām – rādīt īso noliktavas nosaukumu
 • Pievienota iespēja algu aprēķinos iegūt izmaksāto avansu summu​
Tehniskais:
 • Klients iekš fieldgroup
 • aizkomentēt hold/exec pie RDefaults līdz salabošanai
 • RDefaults darbība salabota – tagad tiek aprēķināti un ievietoti tikai tie defaults kuriem pamatlauks ir tukšs
 • Ja tiek kopēts pasūtījums, tad netika resetota rindas ID.
 • RActions savukārt jauns ID ģenerējās tikai ja rindā jau nebija norādīts, šādi varēja dabūt divus pasūtījumus ar vienādiem rowid.
 • Ir funkcionalitāte kas balstās uz to ka šis row id ir unikāls, piemēram, ražošanas pasūtījumu veidošana no kl. pasūtījumiem
 • Pārveidots operāciju tipa veids no radio button uz lauku ar vairāk izvēlnēm
 • Noņemti rezultātu tipi algu parametru iestattījumos, jo tie vairs nav nepieciešami (tas uzstādās op. tipā)
 • ​Pievienots lai artikula vienībai koeficientu varētu norādīt ar 5 zīmēm aiz komata
 • Nomainīts veids kā tiek savienoti algu aprēķini ar maksājumu uzdevumiem, tagad izmantojas RecordName un RecordNr, lai šos laukus var izmantot arī citiem gadījumiem
 • Exceptions: UnboundLocalError: local variable ‘idx’ referenced before assignment importējot bankas failu
​Labojumi:
 • Prombūtnēm nedrīkst pārklāties periodi
 • Rēķina kopējā burto peļņa jāaprēķina no rindām, nevis no kopsummas
 • Pārrēķināt rēķina BP pie versijas maiņas

 

 

0.10.2.1 – 2017.05.16

 • Ierakstā rediģēšanas zīmulis sarkans kad aktīvs
 • ​Pievienota detalizācija pa artikuliem visiem skatiem BP rēķinu atskaitē
 • ​BP pārskats par rēķiniem, negatīva peļņa sarkanā krāsā
 • 0002241: Apkalpošana Pamatlīdzekļu grāmatojumu izveide komentāra saturs
 • PL grāmatojumu veidošanas apkalpošanai pievienota iespēja norādīt komentāru​
​Tehniskais:
 • 0002238: Crash pie Finanšu parametra iestatījuma Importa laiks
 • Salabots krašs pie recordlist eksporta uz exceli, ja recordlistā bija list tipa lauks
​Labojumi:
 • 0002235: Rēķins no kl.pas – netiek pārnests PVN kods un Realiz. konts
 • Pievienots lai no kl. pasūtījuma uz rēķinu tiktu pārnests arī PVN kods, Realizācijas konts un Objekts​
 • Pievientos lai uz nosūtīšanu no kl. pasūtījumu rindas pārnestos Objekts​

 

 

0.10.1.2 – 2017.05.15

 • 0002209: Galvenā grāmata > atlase pēc Objekta Tips > rāda visu
 • GG atlases logs pārtaisīts, lai neradītu pārpratumus par to,ko dara objektu tipa lauks
 • 0001254: Grāmatojuma numura izlīdzināšana neatbilst garumam
 • laukiem, kuriem ir datu procedūra, ir izmainīts apjoma iegūšanas algoritms – tiek izsaukts pilnvērtīgs getrecordlist bet tikai pirmajām 100 rindiņām un paņemts max lauka garums no šīm rindiņām
 • izmainīts ka matricas laukam tiek pielikti klāt 30px ja lauks ir ar foreignkey (paste logu)
 • Veidojot NK no kl.pas. vai saņemšanas – lai veidojas linki
 • Saņemšanā ievietot vispirms pēdējā pirkuma cenu un tikai ja nav, tad pašizmaksu
 • 0002226: Algas. Nerēķināt uzkrāto atvaļinājumu prombūtnes laikā
 • Realizācijas maksājumu žurnāls – papildināt ar skatu – grupēt pa klientiem un darījuma veidiem
​Tehniskais:
 • memory leak problēma ar atskaitu palaišanu (1. daļa)
 • asinhronu pieprasījumu parametri un logi palika atmiņā
 • atskaites atlases logs netika pilnībā iznīcināts pēc atvēršanas
 • atskaites objekts palika atmiņā pēc aizvēršanas
 • papildinājuma asinhrono pieprasījumu atmiņuas problēmām
 • 0002218: Radio pogas reaģēšana ārpus teksta
 • 0002221: Eksistējoša dokumenta vietā atveras jauns ieraksts
 • 0002210: Kopējot ierakstu nepazūd iezīmēta zvaigzne
 • 0002229: Neloģiski strādā saglabātais filtrs
 • 0001772: Nevar atskaitē iezīmēt tekstu – ‘Nākamo periodu izdevumi – grāmatojumi’ kā arī tas neparādas eksportējot uz exceli
 • mazs “error used before reference” labojums
 • 0002191: Paziņojums lietotājiem tiek rādīts tikai tiem, kas ir attiecīgajā kompānijā
 • izveidota iespēja call_to_client pielikt callback funkciju kas tiek izsaukta ar parametriem, kas ir saņemtais rezultāts no izsauktās funkcijas
 • 0002005: Crash Moneo Login spiežot lietotāja ierakstā uz darbinieks ctrl+enter pogu
 • maza problēmiņa bet sekas lielākai nedastrādātai lietai:
 • sistēmas modulī ir reģistrs lauks, kurš atsaucās uz tabulu aplikācijā kas nav pieejama login serverim.
 • Pārtaisīju ka contacts lauks ir kā complement lauks no contacts aplikācijas un tikai tad, ja kontaktu aplikācija ir pieejama, tad šis lauks ir pieejams
 • tas prasīja neadudz papildināt complements funkcionalitāti, lai ļautu arī sistēmas aplikācijai iegūt info par tabulu papildinājumiem (līdz šim bija tāds ierobežojums tieši sistēmai)
 • 0002090: Centrēšana dok. formās nestrādā uz PDF
 • 0002125: Izdruku sagatave, līnijas biezums
​Labojumi:
 • Grāmatošanas un izmaksu veidošanas optimizācija / uzlabojumi no algu aprēķiniem
 • Piegādātājam atgrieztā prece – iemesls nav obligāts
 • Paziņojums lietotājiem – vairāk redzamu tekstu
 • Pievienots tips darba laiku iestatījumā un nelieli uzlabojumi algu aprēķina logā
 • 0002222: Kolonnu platumi – Rēķina statuss
 • Palielināta vieta priekš dokumenta un numura kolonām
 • 0002196: Ja tiek izdzēsts saistītais ieraksts, tas nepazūd no atvērtā pielikumu loga
 • 0002217: Automātiskie krāsu parametri
 • uzlikts apraksts ieraksta logā, lai mazinātu nesapratni, par to kā krāsas strādā
 • 0002225: Algas. Dienas vidējās izpeļņas aprēķins
 • Pievienotas izmaiņas dienas vidējās izpeļņas aprēķinam
 • ​Piegādātāju atliktos rēķinus neuzskatīt par apmaksātiem
 • 0002169: Neimportējas maksājumu norakstīšanas
 • 0002147: Importējot atkāroti CUVc vai IVVC notiek nevajadzīgi kļūdas paziņojumi

 

 

0.10.1.1 – 2017.05.10

 • Iespēja naudas plūsmas sākuma atlikumam piesaistīt arī lietotāja formulu, kurā izvēlēties atlikumu no noteiktiem gg kontiem. Uzstādās naudas plūsmas iestatījumos
 • 0002216: Bankas importā tiek piemeklēts nākotnes rēķins
 • Maksājumu uzdevumu veidošana no algu aprēķina
 • Maksājumu uzdevumu un kases izdevumu orderu veidošana / atcelšana no algu maksājuma
 • 0002212: Grāmatot iezīmētus vairākus maksājuma uzdevumus caur “trīspunkti”
​Tehniskais:
 • 0002027: Nevaru izvēlēties ar Ctrl+Enter – ES darījumi, automātiski lec uz nākamo
 • 0002213: system.getmonthname(mnr,LAT)
 • jauna metode mēneša nosaukuma iegūšanai no datuma
 • atmiņas leak problēma atskaitei uz klienta nedaudz labota
 • Iespēja loga definīcijā norādīt ka laukam jābūt izlīdzinātam pa labi, centrēti
 • Iespēja tabulas definīcijās norādīt ignorējamos triger laukus
 • Kolonai lai var noteikt pa labi
 • optimizēt koda pie saņemšanas papildus aprēķina
 • Iespēja pievienot lauku fieldgroup kurā ir kolonas
 • Ierakstu sarakstā ja secība pēc grāmatot, lai joprojām ir secība arī pēc numuriem
​Labojumi:
 • crashfix pie priekšapmaksas rēķinu veidošanas
 • Aktivitāšu ievadē komentārs ir rediģējams arī apstiprinātā ierakstā un kopējais lauks nav vairs redigējams vispār
 • 0002075: Prikols ar filtru un jauna ieraksta veidošanu
 • veidojot jaunu ierakstu no kontekstuāla sarkasta (ar noteiktiem filtriem) – tikai tie lauki kuriem nav “link” un “auto_fill” izteiksme tiek uzstādīti ar kontekstu. Piemēram netiks uzstādīti summu lauki, klientu nosaukumu lauki rēķinos utml.
 • ​0002081: Kredītrēķins par iepriekšējiem periodiem neparādās pareizajā PVN pielikumā
 • Laiki aktivitāšu ievadē nav obligāti, kamēr ieraksts netiek apstiprināts

 

 

0.10.0.4 – 2017.05.07 – release

 • 0001262: Artikulu uzlīmju izdruka no klienta pasūtījuma
 • 0001513: Apkalpošana – Dublēt cenu lapas cenas
 • Ierakstu sarakstā pievienojot kolonu tā tagad parādīsies kā ķeksis un centrēts, ja recordedit šis lauks būs kā checkbox
 • Ctrl+Shift+Enter ievieto pašreizējo datumu
 • Laika laukam lai ir Ctrl+Enter – ievieto pašreizējo laiku un Ctrl+Shift+Enter – lai ievieto pašreizējo laiku līdz minūtēm
​Tehniskais:
 • noņemts timeout, vajadžetu pārtaisīt par async
 • mac: salabot kopēšanu pa rindām (pirms tam neiekopējās pēdējā rinda)
 • Mac OS Sierra lai mēģina resolvēt localIP, resp. risināt situāciju ar 0.0.0.0
 • aizvērt savienojumu pie ip noteikšanas
 • 0002211: Pēc tam kad nospiests uz header lauka activerow joprojām atgriež iepriekšējo rindas numuru
​Labojumi:
 • crashfix pie priekšapmaksas rēķinu veidošanas
 • Aktivitāšu ievadē komentārs ir rediģējams arī apstiprinātā ierakstā un kopējais lauks nav vairs redigējams vispār

 

 

0.10.0.3 – 2017.05.03

Algas:
 • Pievienoti objekti departamentu un amatu tabulās
 • Pievienota šo objektu pievienošana aprēķinu grāmatojumos​​
Tehniskais:
 • Decimal subtype tagad tiek korekti nolasīts recordlist logos
 • Rate subtype netiks iekļauts kopsummu rēķināšanā recordlist logos
 • Pievienots logging-level slave startēšanai
 • Pagaidām pievienots lai valūtas kursu recordlist logā kurss kārtots pa labi. Vajadzētu pēc noklusējuma lai decimal kārtojas pa labi
 • Salabota problēma algu uzstādījumos, kad grupas varēja parādīties random secībā
 • doCloseSessioninslave uztiasīts par asinhronu
 • getday kā pieejama procedūra dok formās
 • Izlabots crash, ja laika laukā ievietoja 2,5 vērtību, tagad 2,5 un 2.5 tiks konvērtēts par 2:30
 • labojums kolonnas paplašināšanai
 • 0002201: crash pie palaišanas, ja aizver kompāniju izvēles logu
 • labojums img failam
 • Decimal tipa kolonai noklusētais align būs “right” un salabota problēma ka align=”right” nestrādāja, ja nebija norādīts kolonas garums
 • Salabota arī align=”center” problēma, ka to nevarēja izmantot bez norādīta garuma
 • nelielas izmaiņas transaction state atskaitē
 • transakciju papildinājums
​Labojumi:
 • 0002028: Valūtu kursu sarakstā rāda kursus ar noapaļotiem cipariem un nav formatējums pēc labās
 • 0001845: Kas ir pieslēdzies atskaitē – nevajag rādīt neaktīvos lietotājus – secība pēc pieslēgšanās laika
 • 0002175: Normāls nosūtīšanas process no kl.pas.
 • 0002197: Veidojot rēķinu no kl.pas. jāpārnes Aģents!
 • 0002190: Tukšās rindas kl.pas (un iespējams rēķinos) čakarē ķeksīšus.
 • mainīts no bankas importētā izraksta summu akumulēšanas princips
 • Personas kodā atbalstīt formātu [seši cipari][pieci cipari], bez svītras pa vidu
 • 0002205: Moneo Latvia -> Realizācija -> Statistika par artikuliem – neko nerāda nekādos variantos
 • 0002176: Nav iespējams izdrukāt dokumentu ar svītru kodu

 

 

0.10.0.2 – 2017.05.02

 • Artikulu parametros iespēja norādīt – Ievietojot artikulu ierakstos iestatīt daudzumu 1
 • Algas:
 • Pievienoti objekti līgumu tabulā
 • Papildināta aprēķinu grāmatošanas funkcionalitāte ar iespēju veidot grāamtojumus no saraksta loga
 • Pievienota iespēja redzēt grāmatotos un izmaksātos aprēķinus saraksta logā
 • Pievienota iespēja atvērt grāmatojumu no aprēķina
 • 0002030: Bankas savienojumā ieraksta kontakts
 • 0002010: Neapmaksāto rēķinu piemeklēšana bankas transakcijās​
Tehniskais:
 • login serverī papildu log ieraksts
 • neliels startup ātruma uzlabojums
 • resetclientcache kā async pieprasījums
 • ja ierakstu saraksts aizvērts, uz priekšu/atpakaļ staigāšana pa ierakstiem krešoja
 • papildu telemetrija ierakstu saglabāšanai
 • papildinājums ierakstu saglabāšanas info
 • build skriptam -p param
 • papildu log un labojumi versijas maiņas brīdī, lai nepaliek postgres atmiņā
 • iekopējot list laukā vērtības no excel, tās nevarēja saglabāt
 • 0002091: Rēķinā samazinot pēdējo kolonu, pārslēdzoties starp sadaļām, kolonas izmērs atkal ir iepriekšējais
 • 0001926: Darbību izvēlne nepazūd, ja noklikšķinu uz pašas ieraksta augšas (tur kur nosaukums, minimizēt, maximizēt un krustiņš)
 • Iespēja complement_window zīmēt button un fieldgroup
 • labojums static text
 • getStockQuant – pielikts pie lietotāja formulām
 • barcode crash noņemšana
 • crash CurTab un fonts priekš mac kas atbalsta bold
 • mac fonts Lucida Grande
 • Iespēja pielikt lauku pie esoša loga – izmantojot fieldgroup, kuram norāda mother_id, brother_field_name etc.
​Labojumi:
 • labojums avansa norēķinu atskaitē
 • 0002188: Artikulu kustības pārskats – artikulu kolonnas platums
 • Palielināta vieta artikula kodam atskaitē artikulu kustības pārskats
 • 0001937: BP pārskats par rēķiniem
 • Salabots subreport header augstums
 • ​0001992: Problēma kopējot tabulu dokumnetu formu redaktorā
 • 0001978: Lauku pārvietošanās pēc uzzīmēšanas ainavas formā
 • 0002007: Bankas importā nodublējas rēķina Nr.

 

 

0.9.67.5 – 2017.04.29 – release

 • Jauna sistēmas tabula – Termināļi – iespēja noteikt lietotājam noklusējuma klientu un noliktavu
 • paziņojumā par neapmaksātiem rēķiniem tiek saglabāta e-pasta sūtīšanas iepriekšējā izvēle
 • paziņojumā par neapmaksātiem rēķiniem iespēja atlasīt negatīvu kavēto dienu skaitu – ļaujot iekļaut rēķinus, kas vēl nav kavēti bet tūlīt būs
 • paziņojumā filtrēšana pēc klienta valodas
 • iespēja plānotajās izmaksas redzēt summu bāzes valūtā pa visām rindām
 • grāmatojot avansa norēķinu kā konta nosaukums aiziet čeka info – čeka nr, piegādātāja nosaukums
 • GG ja nav ieķeksēts ķeksis “Apvienot vienādās rindas” katrs rindas komentārs tiek rādīts kā grāmatojuma komentārs + grāmatojuma attiecīgās rindas komentārs, ja tas atšķiras no konta nosaukuma
 • naudas plūsmas pārskatā ar labo peles pogu iespēja nosūtīt uz noteiktu samaksas veida banku – tiek rādītas tās bankas kas uzstādītas naudas plūsmas iestatījumā kā pārskatā iekļaujamās bankas. Ja nav banku, tad būs vecā izvēlne
 • BP atskaitē – atlase pēc noliktavas
 • Algas – Pievienota sākotnējā aprēķina grāmatošanas funcionalitāte
 • grāmatojumos konta numurs ir obligāts
​Tehniskais:
 • lauks items.basecostpriceincurrowsum – nav obligāts
 • labojums int datu ievadīšanai iearksta headerī – nebija iespējas ievadīt mīnusa vērtību
 • naudas plūsmā filtrējot pēc valūtas, kopsummu sadaļa dažkārt pazuda
 • iespēja nodefinēt context-menu ģenerēšanas funkciju uz recordlistu
 • labojums ziņojuma sūtīšanai uz klientu – call_to_client netiks nodots transakcijas info, jo šie pieprasījumi nekad nesaņems closetransaction, tādējādi tiem ir jāsāk jauna transakcija
 • e-pasta paziņojumos ievietot lauku un tabulu
 • crash pie lauka ievietošanas no settinga
 • vairāku iezīmētu rindu iepeistošana bija salauzta
 • Iespēja izdrukāt RecordParams objektu
 • Salabot vaicājumus kur ir or lists un vērtība 0, NULL attiecībā uz decimal lauku
 • labojumi login vadībai
 • wx labojums jaunai versijai
 • noņemts imagelib
 • tmp folderis pirms palaišanas tiek iztukšots
 • 0002184: reģistru nosacījumu filtru iefrīzošana
 • 0002183: Ierakstu secība pēc grāmatots – 0, 1 un NULL
 • 0002186: Mainot artikula numuru, parādās brīdinājums
 • 0002180: Kompānijas maiņa un paziņojums par vecāku versiju
 • 0002179: Teksta dalīšana rindās
 • 0002174: Ikona uz desktopa tiek aizmesta uz 1. rindas 1.tukšo vietu
 • Iespēja formulās izmantot _base.LookUpData kas ir identisks simpleLookUp
 • labojums settingu lauku iepeistošanai dok formās
 • Iespēja ierakstu saites veidošanas funkcijai iedot linka alternatīvu komentāru
 • Pašizmaksas veida lauka perfection
​Labojumi:
 • avansa norēķinā tiek likts nevis piegādātājs, bet konta nosaukums kā tas ir piegādātāju rēķinos
 • 0002182: Ieraksts -> Nākošais maiņa pret Ieraksts -> Nākamais
 • 0002181: Paziņojums pie ierakstu dzēšanas
 • Mazs izskata labojums neapmaksāto rēķinu žurnālā
 • 0002102: Nekorekti drukājas dokuments uz vairākām lapām
 • Labots – Klienta pasūtījumā neielikās atbilstoša klienta artikula cena, ja parastajam artikulam arī bija cenu lapas cena
 • Labojums – Cenas noteikšana gadījumā ja viena no cenām ir pret konkrētu klientu
 • Cenas noteikšana vispirms no klienta artikula un tikai pēc tam no parastā artikula
 • Rēķinā Cena ar PVN no realizācijas iestatījuma tad, ja Cenu lapa nav ievietota ar noklusējuma parametriem
 • 0002176: Nav iespējams izdrukāt dokumentu ar svītru kodu
 • 0002170: Noliktavas saņemšanā nav iespējams iekopēt cenas no Excel, ja vairāk kā 2 zīmes aiz komata
 • 0001952: Priekšapmaksas rēķinu ģenerēšana no kl.pas – fails + some wishes
 • 0002126: Dok.formu redaktorā jebkura lauka parametru vērtības nesaglabājas

 

 

0.9.67.3 – 2017.04.26 – release

 • Pārtaisīts Noliktavas saņemšanas valūtas atbalsts – tagad visas summas ir EUR un papildus pielikts Cena Valūtā un Iepirkums Valūtā
 • No valūtas saņemšanas veidojot IREK, rindu summas (kuras iekļauj transportu utt.) tiks konvertētas uz saņemšanas valūtu

Algas:

 • Pievienota uzrkātā atvaļinājuma aprēķināšana mēnesī, kad tiek pārtraukts līgums
 • Pievienota definējama algu parēķinu / izmaksu saraksta atskaite
 • Pievienoti kodi algu parametros
 • Pievienota sistēmas uzstādīto tipu izvade algu aprēķinu pārbaudes atskaitē
 • Saņemšanā kopējo daudzumu redzēt pirmajā sadaļā dokumenta apakšā
​Tehniskais:
 • call_to_client izsaukuma timeout uztaisīts uz 10min (iepriekš 1.5 min)
 • legalid cashflow sarakstā pārlikts uz str vienoti
 • Ja nu gadījumā nav servermode, lai nav crash pie paziņojuma
 • labojums getpostion problēmai
 • labojums table fieldobj ftype kļūdai
 • importējot db log paziņojumi par importēto tabulu un rindu skaitu
 • rādīt saņemšanas valūtu logā – pie pārrēķina
 • Veikt manuālu datu piešķiršanu pārrēķinot saņemšanas – jo citādi mainījās FIFO (lai gan uz pareizo pusi, tomēr tad sāk nesakrist ar IH un tas jau vairs nav labi)
​Labojumi:
 • Piešķirot ierakstam vienu no n-sērijām, tika tāpat ievietota cita sērija
 • Ierakstam mainot numuru uz eksistējošu, rādīt paziņojumu uz ekrāna, nevis sarkano – labots arī tas ka uz servera notika exceptions
 • Rēķinā ievietojot un dzēšot kl.pas. numuru lai ievietojas/dzēšanas klienta pasūtījuma numurs (ne sistēmas)
 • Veidojot rēķinu no kl.pas. vai nosūtīšanas, lai kl.pas. numurs parādas rēķinā (jau tad kad vēl rēķins nav saglabāts)
 • labojumi neapmaksāto rēķinu paziņojuma funkcinoalitātei, ja piesaistīta custom forma
 • sūtot e-pastu no paziņojuma iespēja atsevišķā atskaitē paskatīties, kas saņems un kam ir e-pasta adrese
 • Saņemšanas grāmatojumā tagad summas ir pamatvalūtā, EUR

 

 

0.9.67.2 – 2017.04.24

Tehniskais:
 • 1000 simboli komentāra laukam
 • labojums dubultai exe palaišanai
 • error uz warn
 • labojums complements
 • labojumi transakciju atskaitei
 • labojums transakcijas statusam
 • vairāk loginga par jaunas versijas lejupielādi starp login serveri un slave instancēm
Labojumi:
 • labojums bankas transkacijām
 • Izlabota problēma ar vidējās izpeļņas stundu ievietošanu algu parametros
 • Nelieli tekstu uzlabojumi – algās
 • labojums who is online
 • Labojums rindas dzēšana pārrēķina citu rindu informāciju
 • 0002146: Rēķinu un klientu pasūtījumu imports, ja cena 0, summa <empty>

 

 

0.9.67.0 – 2017.04.24 – release

 • Priekšapmaksas vēstures atskaitē – rādīt pieg.rēķ.nr.
 • 0002069: Apkalpošana – Veidot pamatlīdzekļa nolietojuma grāmatojumu
 • iespēja noteikt pamatlīdzekļa grāmatojumu periodu ar iestatījumu – mēnesis, ceturksnis vai gads
 • ​0001801: Pamatlīdzekļu nolietojums Nodokļu vajadzībām
 • 0000794: PL departamenta objektam jānāk klāt automātiski
 • 0002012: IREK grāmatojums, pērkot PL
 • 0001965: Pārvietošanās virziens pēc Ctrl+Enter
 • 0001456: Rēķinā – Pārrēķināt valūtu cenu lapu artikulus
 • 0000921: Cena klienta artikula kartiņā
​Tehniskais:
 • papildu checks priekš parametru pārbaudes
 • nedaudz aprakstošāks log ieraksts par aplikāciju startupu
 • uz servera labāks kompānijas nosaukuma saglabāšanas mehānisms
 • uz login servera kompānijas nosaukuma nolasīšana
 • lietotājvārda izvade pie pieslēgšanās
 • labojums slave neizslēgšanai dēļ params checker klases
 • Korektāks paziņojums lietotājam par sesijas pārtraukšanu. Sesija tiek pārtraukta arī saistītajās aplikācijās
 • lietotāja identificēšana notiek ar cpu, ram un os informāciju
 • labojums problēmai ar noflūdotu serveri, ja klients pazaudējis slave ip/portu adresi
 • papildinājums konekcijas atjaunošanai arī ja slave ir mainījies
 • uz vienas iekšējās+ārējās ip adreses kombinācija ir atļautas vairākas paralēlas sesijas (ja nav vecāka par 1 dienu)
 • iespēja lietotāja accountam uzstādīt atļauju vairākām vienlaicīgām sesijām
 • ordered dict pārsūtīšanas labojums
 • Iespēja noteikt dokumenta laukam augstumu
 • session id pie notikumu izsekošanas
 • mēģinājums ar sesijas garuma ierakstu
 • crash – noTrailingSpace = tval.rstrip()
​Labojumi:
 • Nodokļu kodi pārsaukts uz Nodokļu kodi (PVN kodi) – lai vieglāk atrast
 • Klientu pasūtījumos neprasīt summu ja nav daudzums
 • skaidrāks nosaukums PVN uzrēķina %
 • Manuālais grāmatojums, ja ir 1.3 daļā, tad nevis N, bet X
 • Rādīt X vienmēr ir minimālā summa vai nav, kā arī realizācija kuram nav PVN numura ir X nevis 41
 • Atšifrēt X, ja nenorāda minimālo summu
 • Pixel perfection – nosaukumiem un klasifikācijām realizācijā
 • PVN problēma ar kopsummu un nevarēja atlasīt pēc kontakta
 • ja PL norakstīšana pēdējā mēneša datumā, tad nākamajā mēnesī tika iekļauta nolietojuma atskaitē
 • 0002155: Norakstīšanā nevar ievietot Strukurētu artikulu… Kodu pieņem, citu info neievieto, saglabāt neļauj
 • labojums pasūtījumu slēgšanas ķeksī

 

 

0.9.66.3 – 2017.04.20

 • Readonly pieeja kā sākuma līmenis pieejas tiesībās
​Tehniskais:
 • labojums transaction state
 • labojums saderībai ar veco versiju, master savietojamība
 • debug funkcionalitāte sadalīta starp .info un .debug, debug netiek rādīts
 • papildu izmaiņas loggingā
 • piesaistītā faila izdrukas labojums
 • radio pogu rediģēšanas bugs gan pie Alwaysreadonly gan pie pieejas tiesību ierobežojumiem
 • pieejas tiesībās norādot neeksistējošu tabulu nokrešojās klients
 • metode ctools.print(“XXX”), lai izdrukātu paziņojumus log failā neatkarīgi no logging level
 • iespēja uzstādīt parametru –logging-level (debug, error, warning, info) – pie startupa palabots loga ieraksts ar versijas numuru
 • lietotāja kods log failā aiziet kā user:xx
 • Apkalpošanām un importiem log paziņojums par palaišanu
 • iespēja folderī params (iekš moneo base dir norādīt runtime parametru izmaiņas. folderī jāliek faila nosaukums kas sakrīt ar vajadzīgo parametru, failā iekšā parametra vērtība (ja vajadzīga). Pagaidām supports tikai uz –logging-level
​Labojumi:
 • Nodokļu kodi pārsaukts uz Nodokļu kodi (PVN kodi) – lai vieglāk atrast
 • Klientu pasūtījumos neprasīt summu ja nav daudzums

 

 

0.9.66.1 – 2017.04.19

 • Pievienota pirmsvētku dienu matrica darba laika tabulā
 • Pievienota pirmsvētku dienu matrica darba laika tabulā
 • Pievienota iespēja norādīt katras dienas darba stundas atsevišķi
 • 0002141: Dzēst liekās atstarpes ja tie ir pēdējie simboli
 • Kontaktu tabulā pievienota lieko atstarpju nogriešana, reģistrācijas numura, PVN reģ. numura un IBAN laukiem
 • ​Grāmatojumu ģenerēšanas apkalpošana, lai var norādīt datuma periodu
 • 0001473: BP parskats pa rēķiniem (uzlabotais variants)
 • Pievienota iespēja kā papildus filtru norādīt kontakta laukus
 • ​Pie kontaktu importa pielikts – pvn zona, pieg.pvn, izmaksu konts, kreditoru konts un kreditoru priekšapmaksas konts
 • BP pārskatā par rēķiniem pievienots kopskats pa artikulu grupām
​Tehniskais:
 • Pievienots “strip_trailing_space” keywords datu bāzes lauka definīcjai – pie aftereditfield tiek noņemti trailing space, ja ir šis keyword
 • noņemta atskaites loga atvēršanas logošana, labojums atskaites ātruma uzskaitīšanai
 • build.bat labojums
 • Importējot datus unicode – lai papildina ar baitu ja ir kļūda
 • login / logout kontrole
 • Debug par starpaplikāciju saziņu pārtaisīts par summary izdruku tām operācijām, kas lielākas par 5 pieprasījumiem
 • Atskaite pašreizējam servera stāvoklim ar transakcijām
 • Pieslēgšanās pie servera un virkne read-only metodes padarītas neatkarīgas no servera db-lock stāvokļa
 • Opitmizēts atskaišu parametru saglabāšanas mehānisms
​Labojumi:
 • Rēķina grāmatojumā izlīdzināt centus, ja tiek lietots summas iekļaujot PVN
 • ​grāmatojumā zīme negatīva
 • Aizkomentēts Pārrēķināt ierakstu vēsturi
 • IREK imports ES gadījums – nemainīt PVN
 • Grāmatojumu ģenerēšanas funkcija tagad parāda pareizāku izveidoto grāmatojumu skaitu, jo atšķir dokumentus kuriem nav nepieciešams grāmatojums

 

 

0.9.66.0 – 2017.04.18 – release

 • ierakstu lauka vēsture salabota + pielikta pie matricas laukiem
 • Jauna atskaite – Piegādātājam atgriezto preču žurnāls
 • Saņemto preču žurnālā pielikts papildus filtrs uz kontaktu
 • plānotie pakalpojumi ir piesaistāmi un maināmi arī grāmatotos ierakstos
 • Pievienota uzkrātā atvaļinājuma pārskata atskaite
 • Finanšu analītikā tiek rādītas arī rindas ar formulu, ja ir paņemts skatīti “Dealizēti ar kontiem”
​Tehniskais:
 • Iespēja resetot paroli no login loga
 • jauns grafisks elements priekš BL – HyperText var izsaukt gan custom procedūru gan http adresi (ja parametrs ir str)
 • sakārtots grafisko elementu alignment pret kreiso malu
 • fieldgroup apraksts bold
 • viena un tā paša loga papildināšana no dažādiem appiem atstāja tikai pēdējo papildinājumu
 • landscape atskaites tagad tiek preview rādītas ar platāku logu
 • hyperlink fona krāsa ir tā, kas ir loga fona krāsa
 • ja atskaitē teksts iezīmēts, tā fonta krāsa tiek uzstādīta kā balta
 • pielikts certs folderis
 • Uz segment tiek sūtīta atskaišu darbošanās statistika – cik ātri atskaite izrēķinājusies un ar kādiem parametriem
 • uzlabota pozicionēšana pie dažādiem display magnification parametriem
​Labojumi:
 • labojums drilldown galvenajā grāmatā
 • labojums piegādātāja rēķina dzēšanai
 • labojumu plānotajās izmaksās
 • ienākošā rēķina, iztrūkstšo preču pārskata un inventarizācijas salīdzināšanas logu sakārtošana, daži bugi
 • Pārstrukturizēti dienu aprēķini

 

 

0.9.65.2 – 2017.04.12

 • Iespēja no lietotāja ieraksta uzģenerēt paroles paziņojumu (tiek automātiski nosūtīts)
 • ražošanas uzdevuma grāmatošanas princips pārtaisīts uz pogu
 • ražošanas uzdevumam pievienojot darbus pārbaudīt, vai nav jau uzdevums pievienots
 • Pievienots dalījums pa piemaksas / atvilkumi​
Tehniskais:
 • build koriģēts ceļš uz lielajiem DEVELOPMENT
 • labojums editora nobīdīšanai, ja uz ekrāna teik parādīts kļūdas paziņojums
 • pogām noņemts spaceris pirms un pēc pogas
 • Pārtaisīti operāciju tipu ievietošanas logi uz tableview
 • sadaļu slepšanas labojums pie dinamiskiem logiem
 • Iespēja nodefinēt statisku labās peles pogas opciju pie drilldown pogas
 • jauna klase drilldown objekta definēšanai
 • izmaiņas izsaucamo metožu parametru vajadzībās – trīs parametri tagad vienmēr (atskaites logs, datu lauku vērtības kā tuple, konstanto datu vērtības kā tuple)
 • iespēja noteikt un ģenerēt labās peles pogas operācijas dinamiski​​
Labojumi:
 • e-pasta paziņojums neveidojās ja kļūda ir dēļ datu nepareizības
 • pāris labojumu paziņojumā par neapmaksātiem rēķiniem
 • labojums apakšsistēmas ieraksta atvēršanai no grāmatojuma

0.9.65.1 – 2017.04.11

 • Iespēja drukāt svītrukodus
 • ražošanas uzdevumu funkcionalitāte
 • uzstādīšanas un ražošanas laiks faktisko datu testēšanai
 • 0001411: Piegādātāja kartiņas pārbaude pie darījuma veida
 • Maksājumā izvēle ievadīt klientus/darbiniekus – nav vairs piegādātāji
 • ​Sākums priekš uzkrātā atvaļinājuma funkcionalitātes
​Tehniskais:
 • paplašinātā lauka darbība (expander) pie praoles ievades
 • build labojums lai veidojas uz c:
 • simplejson noņemts no net interface
 • labojums build.bat
 • pogu nospiešanas kontrole – ja pele ar leftdown ir nospiesta uz viena objekta, tad tikai uz tā paša objekta (pogas) izpildīsies “onmouseup”
 • labojums ierakstu ievietošanai
 • Labojums condition pārbaudei pie jauna ieraksta atvēršanas
 • noņemti debug, salabota radiopogas klikšķināšana
 • iespēja noteikt metodi, kas tiek izsaukta pēc maintenance palaišanās – lai ievietotu custom klient kodu. Piemērā atvērt ražošanas uzdevumu pēc tā izveides
 • uz log pie startup izvadās versijas numurs, tips un db ports
 • zīmējot logu tiek labāk noteikts piesaistītais ieraksts, lai korektāk uzzīmētu laukus (un to platumus zinot datu tipu)
​Labojumi:
 • Lai progresa logs neaiziet fonā uzreiz – piemēram, palaižot atskaiti, tas pazuda aiz atvērta ieraksta​
 • labojums artikulu ievietošanā klientu pasūtījumos
 • Labojums meklēšanai ražošanas pasūtījumu sarakstā

0.9.65.0 – 2017.04.10 – release

 • Algas:
  • Pievienota nodokļu grupa kontakta ierakstā
  • Nodokļu likmes pārveidotas uz grupām, jo tās var mainīties mēneša vidū
  • Pievienots piemaksu reģistrs
  • Pievienotas piemaksas algu aprēķinu funkcionalitātē
  • Pievienotas algu aprēķinu formulas
  • Pievienoti darbinieku darba laiki
  • Pārtaisīts darba dienu un stundu iegūšanas
 • Pārviedoti operāciju tipi
  • – nodokļu likmes pievienota kā matrica operāciju tipā
  • – konstantes pievienotas operāciju tipiem kā matrica
  • – papildus izmaiņas priekš šīm lietām​
 • 0002101: Finanšu atlikumu (sākuma saldo grāmatojumu) iekļaušanu avansa norēķinu atskaitēs
 • Artikula statusā – negatīvs pieejams – sarkans​
 • Jauns iestatījums grafiskā izskata parametri – kompānijai uzstādāmi parametri, pašreiz filtrācijas poga ierakstu sarakstos
 • 0001959: Iespēja dokumentu formās nogriezt tekstu nevis pārcelt uz nākamo rindu
 • Finanšu analītikā iespēja izvērst konta rezultātu pa kontaktiem + iespēja filtrēt pa kontaktiem (un to periodu)
 • Iespēja mainīt desktop elementa nosaukumu
 • Desktop ikonai tagad var redzēt trīs rindas un platākā formā
 • plānoto izmaksu ieraksts pie ievietošanas aprēķina dauduzmu, ja norādīta formula
 • stock_ct: plānoto izmaksu grupas
 • UI izmaiņas- nomainītas ikonas pogām, ikonu izmēri
 • iespēja atskaitē iztīrīt atlases parametrus
 • Jauna atskaite norakstīto preču žurnāls
 • logo izmaiņas
 • filtra pogu izmaiņas recordlistā
 • Aktivitātē pievienots teksta lauks
 • Jauns reģistrs Piegādātājam atgrieztās preces – atvasināts no norakstīšanas
 • ​Piegādātājam atgrieztā prece – pielikti atšķirīgie lauki
 • Rēķinā, Klientu pasūtījumā un Piegādātāju pasūtījumā – rēķināt kopējo atlaidi
 • ​pārrēķinot kopējo atlaidi updete ierakstam tikai tad ja ir kaut kāda atlaide (pie versijas maiņas)
 • Klienta pasūtījumos ņemt vērā klienta artikula cenu ja artikula cena nav atrasta
​Tehniskais:
 • Atskaitēm lai ciparu laukos var izdzēst 0 un 0.00
 • Atskaišu specene lai saglabā tukšās vērtības
 • pēc iespējas vienādot SetWindowEntryField
 • labojums filtrācijai ja nav pogas
 • Pievienots constraint priekš nodokļu grupām darbinieka kartiņā
 • Constraint uzlabojumi algu modulī
 • 0002093: Filtrācija ierakstos nestrādā artikula LEGO – jālabo
 • 0002020: Nestrādā filtrācijā = t.i. pēc sākuma burtiem vai cipariem
 • Kolonu platumu labojumi noliktavas atlikumā ar jaunajām noklusētājām rādīt vērtībām
 • ierakstu eksports uz ekseli korekti izvada datuma formāta info. Dec formātam tiek paturēts zīmju skaits un tūkstošu atdalītājs
 • 0002052: Atskaitēs kopsummām nevajag to pašu drilldown kas ir rindās
 • novērsta ierakstu saraksta raustīšanās pie saglabāšanas
 • uzlabota sortēšana UI līmenī, novākti lieki izsaukumi un 2x raustīšanās
 • progresa attēlojums noliktavas atlikumā
 • ​noliktavas atlikumā korekts progresa atspoguļojums ja laists pa noliktavām
 • Mehānisms automātiskia indeksu veidošanai – pie lauka parādīšanās “where” izteiksmē tas tiek pielikts globālā statistikā un ja uz šo lauku nav indekss, tad pārsniedzot 100 izsaukumus, šim laukam tiek izveidots indekss. Tests uz noliktavas atlikumu – 6200 artikulu atskaite paātrinās no 5 min uz 15 sec
 • papildinājums aktuālo indeksu atrašanai
 • ​0001500: Inventarizācijas salīdzināšana + izlabota problēma ka tika filtrēts pēc custom laukiem kuros nebija norādītas vērtības
 • Izpildes tiesības linux.py failam
 • Atskaitēs un eksportos salabot uppercase, tagad upper, tikai ja ir paste un ja tas nav no _base appa
 • korektāka package iegūšana pie dev mode
 • field lauka iespēja nogriezt vērtību arī no py koda, labojums lauku sadalīšanā pie noteikta rindu skaita
 • test/live versijas iekodēšana py kodā un build skriptos + attēlojums lietotāja interfeisā
 • Uzņēmumu sarakstam rādīt lietotājus
 • labojums report filtriem
 • 0002129: Neatmaksāto rēķinu žurnāls Realizācija/Piegādātāji
 • Pievienota kavētās summas inicializācija uz dec.Decimal
 • field label izvēles problēma atskaitē uz servera
 • filtru noņemšanas poga eksporta/importa/apkalpošanu logu
 • ​Atskaitē sub_type priekš aggregate tagad paņemas no field definīcijas, ja tajā ir norādīts sub_type
 • Neliels readablity uzlabojums
 • wrap text labojums uibutton2
 • labojums filtru rādīšanai atskaites logā
 • Pārvietotas dažas funkcijas no ctools uz _base, lai varētu izmantot auto_fill
 • Pievienots auto_fill piemaksu tabulas beigu datumam
 • ​informatīvāks paziņojums par uid change
 • importa statuss priekš cenu importa
 • Pielikts importa statuss arī pārējiem lielākiem (datu ziņā) reģistriem
 • labojums krāsu filtrācijai
 • labojums – atlasīt pēc krāsas un iezīmēt vairākus ierakstus nesasummēja
 • labojums problēmai kad pie recordupdate tiek mainīts sernr vērtība, resp. piešķirta jauna
 • custom ui ielāde uz klienta
​Labojumi:
 • nosūtīšanā nedrukājās klientu pasūtījuma numurs
 • krāsu korekcija
 • kļūda klienta aktivitāšu atskaitē
 • finanšu analītikas atskaitēs tagad korekti saglabājas atlases parametri
 • 0002121: Rēķinā ievadot summu ja cena tukša bet daudzums zināms, neaprēķinas cena
 • Naudas plūsma : klientu pasūtījumi rādās kopsummās kaut arī nav jābūt
 • 0002109: Noklusējuma piegādātāju PVN avansa norēķinos
 • Pievienota tā pati aizpildīšanas funkcionalitāte, kas ir IREKos
 • ​Artikula statuss bija pārstājis darboties jo papildināts iztrūkstošo preču pārskats ar jaunu izvēlni
 • fidavista swift str formatēšanā izņemti neatļautie simboli
 • Naudas plūsma:
 • nosūtot apmaksai un atcelt apmaksu vairs nereseto izvēlēto skatu
 • nosūtot apmaksai un atceļot – izvēlētie ieraksti tiek deselektēti, lai redzētu ka process ir pabeidzies
 • korekta secība labās peles pogas opcijām
 • 0002128: BP pārskats bez grupēšanas neko nerāda – detalizētā variantā
 • BP pārskats bez grupēšanas neko nerāda – detalizētā variantā
 • BP pārskatā pievienot kolonu uzcenojuma koeficients
 • Apmainīt vietām kolonas
 • BP pārskatā par rēķiniem – detalizētā variantā samazināt tabulas izmēru
 • labojumi auto-gen indeksu funkcionalitātei
 • 0002131: Nekustīgie artikuli, lai var norādīt realizācijas periodu, pārsaukt datumu par atlikuma datums, pielikt zvaigznīti
 • IREK grāmatošana neparāda kontējumu, ja sakrīt kreditors ar priekšapmaksas koresp.kontu, kā arī nekorekts koresp. veids ar valūtas svārstību
 • Papildus informācija importa datos
 • Nelielas izmaiņas filtors algu parametros
 • Tiesībās 1000 rindas
 • 0000702: Avansa norēķinos rindas objektu nevajag likt pie headera konta
 • 0002048: PVN pielikumā 1-III nekorekti tiek sadalītas dažādas PVN rindas
 • Dažādu PVN kodu apstrāde priekš PVN deklarācijas 1. pielikuma 3. daļas

0.9.64.0 – 2017.04.02 – release

 • Klientu pasūtījumos iespēja atsaukties uz pamatdokumentu un tiek veidota saite starp abiem dokumentiem
 • krāsu paletes pielietošana arī pie ierakstu sarakstiem un izvēļu sarakstiem
 • Klientu artikulos vajag lai ir Cenu lapas un aizvietojamo artikulu funkcionalitāte
 • Iespēja ievietot manuālus naudas plūsmas ierakstus
 • manuāliem ierakstiem pazīme “slēgts” pie naudas plūsmas, lai izslēgtu pabeigots
 • Vidējās izpēļņas aprēkins + daļa no prombūtnēm
 • krāsu izvēle vadības elementiem pielikta balstoties uz background
 • Prombūtnes grupas
 • Rēķinu žurnāls – papildus ķeksis Tikai rēķini kuri maina noliktavu
 • Artikula statuss līdz ar to rāda rēķinu žurnālu ar šo ķeksi
 • ​Klientu artikulus papildus sadaļa klienta artikula cenas
 • grāmtojumu eksports pārtaisīts par xls
 • Prombūtnes + daļa no prombūtnes aprēķiniem + atskaite priekš prombūtnes aprēķina atspoguļošanas
 • Kontaktu kartiņas unikālas pēc reģistrācijas nr.
 • Papildināts algu aprēķina algoritms ar nostrādātā dienu koeficientu
 • Pievienota nostrādāto dienu ievietošana aprēķinā + citas algu lietas
 • Pievienots atviegolojumu par apgādājamajiem aprēķins
 • plānotajās izmaksās pie automātiskā pārrēķina tiek saglabāti manuāli ievadītie dati, ja izmaksu ierakstā nav norādīts parametrs vai formula
 • Pievienota primitīva aprēķinu veidošanas apkalpošna + labojumi un uzlabojumi vidējās izpeļnas aprēkinā un aprēķinu saglabāšanā
 • 0002115: Artikula kartiņā ķeksis nerēķināt BP
 • Pievienots minimums un maksimums operāciju tipos
 • Pievienota operācijas tipu nosacījumu funkcionalitāte
 • Tehniskais:
 • labojums custom laukiem
 • iztrūkstšo preču pārskatā lauku tips nomainīts uz “sum”, lai nav jārāda lielie daudzumi aiz komatiem, jo tie atskaitē lomu nespēlē. Tikai “iztrūkums” atstāts ar pilno zīmju skaitu
 • atskaitē uzliktais tips tiek tagad ņemts kā primārais
 • ​labojums ierakstu eksportam uz ekseli no ierakstu saraksta
 • labojums settingu display lauku funkcionalitātei
 • Nepareizs kods klienta artikulos – defect
 • Logiem pievienojot papildus filtru, lai loga platums nepārrēķinas, bet paliek tāds kā uzstādīts ar WindowSize
 • Logiem pievienojot papildus filtru lauku vai noņemot to nomainīt loga platumu
 • Ja tiek lietots KeyName, kurš satur arī uid lauku, lai papildus sql vaicājumā nepieliekas vēl viens uid
 • Labojums pieprasījumos ar JoinTable, tagad arī Joinoto tabulu UID tiek pielikti pie Order BY
 • RecordListrequest ar cross-app pieprasījumu un bez “fetchcols” deva nepareizu rezultātu pie neatrastas vērtības + paātrināts matchfields 3x
 • importējot avotā xml adresi jāparedz ka adrese var atkaŗtoties un tās rezultāts ir jāsaskaita, ja tas ir >1 instance
 • matricas aktīvo rindu nebija iespējams iegūt, ja izsauc zobrata izvēlni
 • sql pieslēgumā – ja apstāšanās ir pieslēguma problēmu dēļ, tad sistēma mēģina vēl 3 reizes kamēr izdodas. Ja pēc 3. reizes neizdodas pieslēgties, tad serviss tiek pārtraukts
 • Atdalītas noklusētā noapaļošana un rādīšana (katram sava noklusētā vērtība)
 • nedaudz uzlabota akcenta krāsu korekcija
 • OrderedDict pa tīklu tiek konvertēts uz listu ar vērtību pāriem
 • build email labojums
 • tuning krāsu izvēlei
 • atskaitēs dažreiz parādas pelēka apakšējā mala pie landscape izdrukas
 • labojums remote funkcijas izsaukšanai, kura neiziet uz tīklu, ja notiek exceptions
 • e-pasta periodiska pārbaude padarīta retāka
 • nelieli labojumi error vadībai pie exception rašanās
 • labojums extfetchcols, ja pieprasījums ir uz ārēju aplikāciju
 • grāmatojumu eksports padarīts kompaktāks
 • Display lauks nedarbojās pie complement_window
 • Labojumi:
 • labojums salīdzināšana finanšu atskaitē
 • Rēķinā un Klientu pasūtījumā rēķināt BP rindas un šim laukam jābūt tikai skatīšana
 • Preču analīzes atlikuma eksportā noliktavas sakārtotas secīgi
 • NK artikulu summēšana nestrādā korekti pēc saglabāšanas – problēma ar to ka jaunajai rindai vēl nav pašizmaksa piešķirta
 • Salabota otrās vērtības problēma noliktavas atlikumā, ja kā otrā vērtība tika izvēlēta pašizmaksa un kā pirmā vērtība cena no artikula
 • Noliktavas kustības žurnāla detalizētā variantā tagad rindas ir sakārtotas atbilstoši dokumentam
 • Mainot IREK datumu, lai samaksas termiņš nemainas, bet mainas apmaksas datums no jaunā rēķina datuma
 • finanšu grāmatojumu eksports pārtaisīts par eksportu uz xlsx
 • 0002083: Zem zobrata MU ievietot atskaites Priekšapmaksas atlikums
 • Nomainīts, lai izsauktos korektā atskaite
 • ​0002097: No labā taustiņa izsaucot Artikula statuss no Artikulu reģistra izmet kļūdu
 • 0002100: Avansa norēķina atlikuma atskaite ir neglīta
 • Nedaudz pamainīts layout avansa norēķinu atlikuma atskaitei
 • ​NK žurnālā sabīdīt kolonas
 • Ienākošo rēķinu žurnālā lauku nosaukumu fix
 • paroles ievades labojumi
 • Atskaitē Noliktavas atlikums – Noliktavas skatā vajag lai ir sakārtots pēc noliktavas koda
 • Realizācijas plānā – secība pēc ieraksta numuriem
 • Artikula statuss – nevajag rādīt visus cenu laukus, pietiek ar Pašizmaksu, cenu ar un bez PVN
 • Iztrūku atskaitē rādīt tikai tādus realizācijas rēķinus kuriem ķeksis izmainīt noliktavas atlikumu
 • Preču pārcenošanā CL cena ir atbilstoši PVN noteikumiem cenu lapā
 • ​No sagatavotas nosūtīšanas veidojot rēķinu labot kļūdas paziņojumu uz ‘Lai veidotu rēķinu, nosūtīšanai jābūt ar statusu Apstiprināts vai Grāmatots’
 • Veidojot rēķinu no nosūtīšanas pārnest arī noliktavas lauku
 • Kopējot Saņemšanu, NK un Klientu pasūtījumu, lai datums ir šodienas
 • atskaitēs pie zoom in/zoom out vairs nevar normali nospiest uz drilldown
 • trūkstošs valūtas lauks pie stock_ct klientu pasūtījumos
 • grāmatojumu rindu eksporta labojums
 • 0.9.63.0 – 2017.03.27
 • Iespēja norādīt Realizācijas parametros – atlaide no kopsummas vai no cenas
 • Piegādātāju rēķinu veidošana no saņemšanas – iespēja nepārnest artikulus, labojums ārpus ES iepirkumam pvn
 • 0002083: Zem zobrata MU ievietot atskaites Priekšapmaksas atlikums
 • Pievienotas priekšapmaksu atskaites pie MU darbībām
 • ​Saņemšanā rādīt Iepirkumu kopā (cenā) t.i. bez muitas un piegādes
 • Klienta pasūtījumā un Rēķinā atlaidi no cenas, nevis no summas
 • Artikula statusā – rādīt īso noliktavas nosaukumu
 • Artikula statusā rādīt visus cenu laukus no artikula
 • Tehniskais:
 • 0001210: Nobīde atskaiti eksportējot uz excel – Problēma ar kolonu nobīdi, ja atskaite ir uz vairākām lapām
 • nomaiņa dict apstrādei, kur svarīga lauku secība
 • papildu labojums field_list parametram pie matricas mainīgajiem
 • labojums custom lauku uzturēšanai ja lauks ir ar displayfield
 • labojums ierakstu eksportam no ražošanas pasūtījumiem uz excel
 • paroles ievades lauka dažādi backspace un aizvietošanas lietošanas bugi
 • Iespēja automātiski izsūtīt e-pastu, ja sql saslēgums apstājies ar kļūdu
 • novāktas atsauces uz indexing.tagedrecords
 • netika eksportēti un importēti ierakstu tagi (krāsas)
 • Iespēja norādīt ka radiopoga ir mandatory
 • Saņemšanā klientam bija vajadzīgs lai dokumenta veids ir obligāts
 • Izlabota problēma, kad atskaitēs recordrow objektam piešķirot vērtību tika pazaudēta decimal detalizācija un viss pārvērtās par .00 formātu. Problēma visās noliktavas atskaitēs, sevišķi inventarizācijas salīdzināšanā
 • Samainīts noliktavas atlikuma layout lai pilnā fomāta cipar rādās, noņemts width
 • 1. Izlabota problēma, kad atskaitēs recordrow objektam piešķirot vērtību tika pazaudēta decimal detalizācija un viss pārvērtās par .00 formātu. Problēma visās noliktavas atskaitēs, sevišķi inventarizācijas salīdzināšanā
 • 2. Samainīts noliktavas atlikuma layout lai pilnā fomāta cipar rādās, noņemts width
 • 3. Totals lauku pievienošanai nav vajadzīgs width, jo tas tiek paņemts kā attālums līdz labajai malai
 • Totals lauku pievienošanai nav vajadzīgs width, jo tas tiek paņemts kā attālums līdz labajai malai
 • laika ievade un konvertācija uzlabota, laika ievadē pāris jauni lauki
 • Labojumi:
 • priekšapmaksu vēstures pamatīgi pārtaisītas:
 • 1. Vienota funkcija vēstures un statusa iegūšanai
 • 2. noapaļošana noņemta
 • 3. valūtas kursa ņemšana no priekšapmaksas izveides datuma
 • 4. paātrināta darbība līdz dažām sekundēm
 • 5. Izmaiņas gan piegādātāju gan realizācijas pusē
 • No Klienta pasūtījuma veidojot Nosūtīšanu neaizpildas klienta pasūtījuma numurs rindās
 • 0002085: Kopējot IREK un REK nepieciešams lai PVN kods pārrēķinās
 • noapaļošana noliktavas atlikumā detalizēti-noliktavas
 • labojumi e-pasta veidošanai no paizņojuma par neapmaksātiem rēķiniem
 • 0.9.62.2-4 – 2017.03.23
 • Transporta info noliktavas reģistros papildināta ar visiem laukiem no iestatījuma + pielikta transporta kompānija
 • Uzlabot paziņojumu par to ka kontaktam nav norādīts veids – rādīt kuram
 • Uztaisīts pārjautājiens pie darījuma veida saglabāšanas – “Vai uzstādīt šo darījuma veidu ‘XX’ kā Noklusējuma darījuma veids maksājumā?”
 • Visas artikula special atskaites, rādīt arī ierakstu sarakstā un uz labo pogu
 • Saņemšanā by default daudzums 1
 • Realizācijas Rēķinu žurnāls – papildus atlase pēc noliktavas un detalizētā skatā rāda tikai rindas kuras atbilst atlasei
 • Artikula statusā iespēja atšifrēt negrāmatotos rēķinus, pašizmaksa un summa pa noliktavām aizvākta
 • 0002049: PVN atskaites izdrukā PVN 1-2 daļā vajadzētu kollonu darījuma veids P/G
 • plānotās izmaksas var tikt ģenerētas un pārrēķinātas pie katras saglabāšanas
 • plānotajām izmaksām iespēja uzstādīt formulu daudzuma un piegādātāja koda noteikšanai
 • Tehniskais:
 • labojums dict conv
 • labojums aktīvā lauka rādīšanai pie kļūdu paziņojuma
 • Ievietojot Kontu Finanšu atskaišu definīcijā, tiek dzēstas atstarpes un ievietošana notiek aizvietojot pēdējo neatdalīto (,:+ utt.) vērtību
 • Mandatory nosacījuma izmaiņas priekš sub_table, tagad sub_table apstrādā tāpat kā galvas mandatory nosacījumu
 • Salabots nekorekts keyword noliktavas atlikuma atskaitē
 • errors par field_sub_type pie servera startēšanas
 • Tagad iespēja pie auto_fill norādīt ignorējamo triggerfield sarakstu
 • uz custom laukiem matricās crash
 • datu imports pie ierakta atjaunošanas vairs nepazaudē vēsturi. pie tipa “Papildināt, aizvietojot apakštabulas” tiek atstāti headeri dati, kas nav bijuši importa failā
 • atskaitēs format_proc keyword argumentu izmaiņas. Tagad format_proc tiek padots viens parametrs context_rec, kas ir dict un satur gan vecos keyword argumentus, gan arī jaunu – field_code – kurā laukā šis formatproc ir izsaukts
 • Pievienots labojums simpleEval inicializācijā calcExpr metodē
 • sākums funkcionalitātei par administratora apziņošanu, ja pārtraucis darboties SQL savienojums
 • No Klienta pasūtījuma veidojot nosūtīšanu neaizpildījās rindas numurs
 • cash flow logā nerādījās visu un iezīmēto ierakstu kopsummas
 • Labojumi:
 • krāsu labojums windows xp
 • 0002063: Veidojot kredītrēķinu no rēķina, nepārnesās realizācijas konti
 • Pievienota realizācijas kontu un objektu pārnešana pie realizācijas kredītrēķina veidošanas
 • Neliels uzlabojums kredītrēķina max summas atrašanai
 • 0002060: Veidojot daļēju kredītrēķinu, sadaļā Kredītrēķini paliek pilnā summa un neļauj saglabāt
 • Pievienota vienīgā kredītrēķina summas atjaunošana pie rēķina un IREK saglabāsānas
 • Pievienota kredītrēķina summas ievietošana pie ENTER nospiešanas summas laukā
 • Pievienots nosacījums, ka kredītrēķina summai ir jābūt obligāti norādītai
 • 0002067: Par <R49></R49> rindas neeksportēšanu uz EDS, ja tās vērtība nav vienāda vai lielāka par 0
 • PVN deklarācijas eksports neeksportēs deklarācijas rindas bez vērtībām, iepriekš eksprotējās <R49></R49>
 • Piegādātāju neapmaksāto rēķinu žurnāls – atlase pēc rēķina grāmatojuma datuma, nevis pēc rēķina datuma
 • Noliktavas atlikumā pārkārtoti skati
 • Artikula kartiņā apmainīt vietām pēdējā pirkuma pašizmaksa un cena
 • Nosūtīšanā – Summa ir Kopā Pašizmaksa
 • Lai neprasa ievadīt summu rēķina rindām kurās nav daudzums
  Labojumi / uzlabojumi aktivitāšu ievades funkcionalitātē
  Kopējot rēķinu, lai samaksas termiņš nemainas, bet mainas apmaksas datums no jaunā rēķina datuma
 • 0.9.62.1 – 2017.03.20
 • 0002041: Eksporti uz excel, lai satur atlases informāciju
 • 0001903: Iespēja saglabātam ierakstam mainīt numuru
 • Nebrīdināt par unikalitāti gadījumā ja mainīts ieraksta numurs
 • Tehniskais:
 • labojums slavelist dict
 • slave priekš jus
 • labojums transaction state
 • Labojumi:
 • labojums pvn eksportam
 • Labojumi / uzlabojumi aktivitāšu ievadē un klientu aktivitāšu atskaitē
 • labojums krāsām ierakstu sarakstā
 • 0.9.62.0 – 2017.03.19 – release
 • 0002032: Fin.atskaišu definēšanā Summa rindā Virsraksts1 bez definētas Summa1
 • iespēja definēt individuālu rindas stilu
 • headerim noteikt savu formulu
 • sākums paziņojumam par neapmaksātiem rēķiniem
 • papildinājumi paziņojumam par neapmaksātiem rēķniem
 • 0001864: Artikula statusa atskaitē rādīt rezervēto daudzumu – Iztrūkstošo preču pārskats papildināts ar iekļaut neapstiprinātos rēķinus un noliktavas kustības
 • 0001455: Artikula statusa atskaite – Artikula statusa atskaite papildināta ar Rēķinu un NK kolonām, kā arī pielikta Cenu lapu apakštabula
 • Atskaite Noliktavas kustības žurnāls iespējams palaist tikai par negrāmatotiem dokumentiem
 • Atskaitēs Artikula statuss un Iztrūkstošo preču pārskats – iespēja atšifrēt Noliktavas kustības
 • Atskaitēs Artikula statuss un Iztrūkstošo preču pārskats – iespēja atšifrēt Noliktavas kustības
 • ievadot artikulu, lai NK daudzums rindā ir uzreiz 1
 • Pievienots cenas laukam iespēja izvēlēties kā tas tiek iegūts
 • E-pasta sūtīšana no paziņojuma par neapmaksātiem rēķiniem – epasts tiek izveidots viens vai katram klientam pa vienam. Iespēja norādīt standarta tekstu
 • Jauna apkalpošana – “Piegādes adreses ģenerēšana klientiem”
 • 0001478: Kases grāmata (atskaites specene) – Pievienota kasiera un galv. grāmatvedes izvade
 • Kases grāmatā – nerādīt koresp.kontus kā arī pārsaukt kolonas ja grāmatvedim tā gribas
 • iespeja paziņojumu par neapmaksātiem rēķiniem sūtīt caur sistēmas e-pastiem
 • e-pastos iespēja sūtīt attachmentus
 • Tehniskais:
 • labojums decimal
 • 0002031: Fonti dokumentu izdrukās
 • pievienoti paid un totpaid lauki avansa norēķina atlikuma atskaitei
 • pirmā daļa iespējai atskaiti palaist “sadalītu” pa parametru
 • Pirmais variants aktivitāšu veidošanai, pagaidām vēl nestrādā gsheet kopēšana, jo tur ir problēma ar datu tipiem
 • Uzlabojumi aktivitāšu ievades funkcijās un labojums onPaste funkcijai
 • Pievienots atbalsts ‘lteon’ constraint veidam
 • ​Pievientos vēl teksts priekš ‘lteon’
 • StaticText ir iespēja no BL nomainīt tekstu, ja zināms teksta UID. Iespēja statictext piedefinēt savu uid
 • noņemts atskaišu debug
 • recordnew inicializācijai neliels ātrdarbības uzlabojums
 • vaicājumā aizvākta viena lieka kolona
 • Kases grāmata loga fix
 • Nelielas izmaiņas noliktavas atlikuma atskaites defrec logā
 • labā peles poga vairs nestrādāja
 • dpi kontrole uz windows
 • labojums ierakstu saraksta zīmēšanā
 • rapid-json implementācija ar vairākiem optimizācijas punktiem
 • help links uz moneo:docs
 • Labojumi:
 • 0002037: Noliktavas skatā kur kopsummas nevajag .00 pie kopējā daudzum – Pievienota iespēja totals table norādīt sub_type un optimizācijas noliktavas atlikuma atskaitē
 • ienākošo rēķinu žurnālā var redzēt gan pvnr gan sistēmas numuru ar radio pogu
 • Iztrūkstošo preču pārskatā daudzuma kolonām daudzuma tips
 • paziņojumam par neapmaksātiem rēķiniem e-pasta adreses izvēles bugs klient/servera režīmā
 • pamainīts rēķina statuss pie apstrīdēta real. rēķina – apmaksāts kļūst tikai priekšapmaksas rēķins
 • atskaites rediģēsanas uzlabojumi – paziņojumam par neapmasātiem rēķiniem
 • iespēja paziņojuma standarta tekstam norādīt lauku atsauces
 • 0002053: Avansa norēķini valūtā – Labojums avansa norēķinu atskaitē
 • PVN deklarācijas 1.2 daļā neparādijās IREK kuru nosedz priekšapmaksa bez PVN koda
 • Importējot rēķinus piemeklēt piegādes adresi
 • Piegādes adreses piemeklēšana arī klientu pasūtījumos
 • 0.9.61.2 – 2017.03.12 – release
 • Algu izstrādes
 • Pievienotas kopsummas noliktavas atlikuma detalizācijā pa grupām un noliktavām
 • 0002036: Noliktavas kustības žurnālā iespēja redzēt NK komentāru
 • rēķinu žurnālā iespēja skatīt bāzes valūtā
 • 0001955: Kontaktpersona kā ķeksis kontakta ierakstā
 • Finanšu analītikas atskaitēs iespēja salīdzināt pret iepriekšējo periodu un pret iepriekšējā gada identisko periodu. Gan absolūtos skaitļos gan procentos
 • Tehniskais:
 • labojums wx windows
 • moneo decimal warning, ja nav izdevies konvertēt vērtību
 • piegādātāja rēķinu saraksts ir tukšs pie pirmās atvēršanas
 • rediģēšanas logā ierakstu saraksts tiek atjaunots pie pirmās atvēršanas
 • Iekopējot informāciju no excel objektu matricā tas pie saglabāšanas sadalījās pa simboliem
 • Lai var iekopēt objektu kolonā arī ar komatu atdalītus objektus un tukšās vietas ignorēt
 • nedaudz pamainīts labojums vērtību ievietošanai matricā, iekopējamās vērtības tiek konvertētas pēc datu tipa (ne tikai list lauks, bet arī datumi utml)
 • labojums net interface
 • windows defaultais fonts izvēlēts pēc OS ieteiktā
 • asinhrono pieprasījumu vadība gļukoja
 • Labojumi:
 • Maksājumu uzdevumos valūtas kurss no IREK grāmatojuma datuma, nevis rēķina datuma
 • Neapmaksāto rēķinu žurnālā – pamatvalūtas aprēķins pēc grāmatojuma datuma nevis rēķina datuma
 • Palielināta vieta prieks artikula “apgrozījuma atskaitē”
 • Palielināta vieta artikulam atskaitē pārdotākās preces pa cenu kategorijām
 • 0002039: Minimālas korekcijas realizācijas atskaitēm
 • 0.9.61.0 – 2017.03.12 – release
 • 0002018: Atskaite kas pārbauda Artikulu kustību darbību reģistru vai visiem tur esošajiem eksistē reāli ieraksti – Pievienota atskaite administrēšanas modulī, kā arī veiktas nelielas izmaiņas, lai no atskaites varētu atvērt ierakstu arī bez recordedit loga
 • 0002009: Bankas transakcijās ļauj izvēlēties arī tos rēķinus, kas ir vecāki par maksājuma datumu – Pievienots filtrs pie bankas transakcijas dokumenta izvēlnes
 • 0002013: Grāmatojumā no bankas importa ir jāpievieno arī Kontakts – Veidojot grāmatojumu no bankas ieraksta grāmatojuma rindās tiek pievienots kontakts
 • 0001298: Valūtas kompānijas prasības 2016.09.15 – Pievienotas kopsummas galvenās grāmatas detalizēti skatā
 • Tehniskais:
 • memory leak problēmas
 • labojumi ar cache – ierakstu zīmēšanu
 • labojums pie iestatījumiem
 • atlikta atpakaļ sūtīšana uz segment.io
 • 0002019: Crash ierakstu saraksta filtros dzēšot vērtību
 • neliela optimizācija​
Labojumi:
 • Labojums Noliktavas pārrēķinam – Ražošanām netika ņemts vērā daudzuma reizinātājs
 • 0002006: Salabots crash, ja filtrā norādīja ne decimal pie decimal tipa lauka
 • labojums cashflow plancost ieraksta nosaukumā un ražošanas foreignkey
 • 0002021: Crash no grāmatojuma atverot apakašierakstu – apakšieraksts visdrīzāk neeksistēja uz to brīdi
 • Mēģinot atvērt ierakstu piemēram no grāmatojuma – apakšsistēma, lai nevis atver tukšu ierakstu ar kaut kādiem aizpildītiem laukiem, bet parāda paziņojumu, ka ieraksts neeksistē
 • 0002022: Crash dzēšot ItemHist ierakstu no RE loga
 • 0002024: Avansa norēķinos kopsumma bez PVN nesummējas – Summa bez PVN avansa norēķinu pārskata atskaitē
 • Neliels labojums avansa norēķinu pārskatā
 • Pievienota bāzes valūtas kods pie kolonu nosaukumiem apgrozījuma atskaitē

 

 

0.9.60.1 – 2017.03.07 – release

 • Iespēja avansa norēķinos nosegt plānotas izmaksas
 • Klientu pasūtījumā, ja ievieto artikulu un šī klienta artikulam ir tikai viens vienīgs klienta artikuls, aizpildīt to
 • 0001986: Klientu pasūtijumā artikuls nav obligāta lieta
 • mērvienība ražošanas moduļa ierakstos
 • 0001989: Dokumentu formā Tabulas nosacījums – izveidota iespēja veidot izteiksmi dok formā “a in fieldlist”, piemēram ‘”AC” in items.itemcode__itemgroup’
 • 0001984: Avansa norēķina atskaites neuztver atgrieztos avansus
 • Pievienota realizācijas maksājumu iekļaušana avansu norēķinos
 • Pievienota avanasa norēķina atskaites izsaukšana no avansa norēķina ieraksta
 • Pievienota valūtu konvertācija uz bāzes valūtu avansa norēķinu funkcionliatē
 • artikulu kustības pārskats un noliktavas atlikums no ierakstu saraksta pieejams arī tad, ja pieeja pie artikulu reģistra ir “read” līmenī
 • objekta atlase finanšu analītikas atskaitē
 • Avasa norēķinu konvertācija uz bāzes valūtu tagad notiks pa rindām, jo katrā rindā var būt savs datums un savs kurss
 • Saņemšanā iespēja norādīt papildus kā % un mēģināts pielabot kopējo aprēķinu vēl vairāk centus metot uz pēdējo rindu​
Tehniskais:
 • fieldsubtypes nav recordrow mainīgajā setstate metodē
 • labojums complements funkcionalitātē
 • 0002003: DokFormas Lauka def. rezultāta novietojums nestrādā
 • wrong rounding mode iekš log faila
Labojumi:
 • 0001915: Par Pasūtījuma piegādātājiem, rēķina ķeksis, tad kad izveidojies rēķins
 • 0001232: Iztrūkstošo preču pārskatā – ražošanas rinda
 • 0001976: Summa bez PVN, PVN

0.9.60.0 – 2017.03.06 – release

 • Bilances funkcionalitāte – izstrādāta
 • ​Bilancē iespeja vadīt arī pz tipa atskaites (apgrozījums)
 • iespēja noapaļot bilances rezultātu vai nogriezt līdz tūkstošiem/miljoniem
 • Daudz izmaiņu noliktavas atlikuma atskaitē
 • pārsaukti skati un pievienots jauns (noliktava – artikuli)
 • noņemta vienība pie artikulu grupu skata
 • pievienota iespēja izvadīt otro vērtību (pašizmaksa, cena, cenu lapa)
 • dok formās iespēja centrēt laukus un tabulas kolonnas
 • kolonnas slēpšana ar nosacījumu korektāk sadala attlikušo kolonnu izmērus​
Tehniskais:
 • izmaksu ieraksta atgrāmaošana rada exceptionu
 • pdf un excel eksports formāta izmaiņām bilances atskaitē – tūkstošdaļu atdalītājs kā tukšuzīme atskaitēs
 • atskaites atlases logā iespēja noteikt nosacījumu lai pazūd lauki ja nav nepieciešami (py kodā)
 • ja atskaites datos ir decimal ar !=2 decimal vietām, tad šis decimal parametrs tiek saglabāts
 • dīvainās refresh problēmas pie visu izvēļu sarakstu skrollēšanas un pie stila lauku skrollēšanas
 • Nelielas izmaiņas slave palaišanas parametros​
Labojumi:
 • klientu pasūtījuam kurss netika ņemts lai pārrēķinātu uz EUR cashflow logā
 • 0001995: PVN eksports 1 – Sakārtota vērtību izvade PVN1-I
 • 0001997: PVN eksports 3 – Sakārtota vērtību izvade PVN 1-3
 • pie formas elementa rediģēšanas redzams pilns elementa info – x,y koordinātes un platums garums pikseļos
 • 0001988: Neimportējas vairāki bankas darījumi
 • getballance dod atlikumu uz dienu pirms beigu datumu, ja nav norādīts konkrēts datums

0.9.52.2 – 2017.02.28 – release

 • ja piegādātāja pasūtījums saņēmis pārāk daudz, tad iztrūkstošo preču pārskatā rādās, ka vēl jāienāk -x daudzumam
 • Iespēja maksājuma info aizpildīt ar visiem atlikušajiem neapmaksātajiem rēķiniem​
Tehniskais:
 • krāsu paletes ģenerēšana mastercontrol logā – spilgtākās krāsas tiek notonētas uz leju (padarītas pelēcīgākas, gaišākas)
 • iztrūkstošo preču pārskatā optimizēts kolonnu platums un sortēšana pēc nosaukuma, ja netiek rādīts artikulu kods
 • cashflow logu nav iespējams pastiept lielāku – ja matrica pielikta pie tabgroup, kas pievienots pie fieldgroup tad tās izmērs tika samazināts līdz 100px
 • ierakstu saraksts eksportēts uz excel nav korekts, ja eksporte’ts no cashflow. Iemesls – datu tips recordrow parametrā nesaturēja string vērtības (“str”,”list”), bet gan atsauci uz reālu datu tipu (str,list)
 • saglabājas zoomlevel atskaitēm. Uz visām atskaitēm viens parametrs (jo burtu izmērs atskaitēs ir vienāds)
 • 0001981: Crash, ja bankas transakcijās izvēlos filtrēt pēc statusa (un citiem laukiem) – iedarbināta filtrēšana pēc choices tipa laukiem​
Labojumi:
 • cash flow kl. pasūtījumi netika skatīti pēc rindas piegādes datuma
 • bankas izrakstu importējot piegādātāja rēķina numurs tiek ņemts pēc noklusējuma kā meklējamais datu lauks

0.9.52.1 – 2017.02.27​

Tehniskais:
 • artikula ieraksta labojums
 • uzlabota moduļa izvēlnes atpazīstamība – ikona + lielāks > pogas izmērs
 • izdrukā sakārtots “field” + code darbības princips, iepriekš pārstāja strādāt “aa\” aa “gadījums
 • atskaites izdruka ja ierakstā nav subtable nestrādāja​
Labojumi:
 • Uzlabojumi un nepieciešamās izmaiņas priekš PL lietvedības dokumentiem

0.9.52.0 – 2017.02.26 – release

 • 0001298: Valūtas kompānijas prasības 2016.09.15:
 • Pievienota iespēja redzēt priekšapmaksu atlikumus orģinālvalūtā arī pārskata variantā priekš atskaites “Priekšapmaksas atlikums”
 • Pievienota valūtu funkcionalitāte “Priekšapmaksu vēstures” atskaitei
 • Pievienots jauns skats “Detalizēti – orģinālvalūtā” atskaitei “Pārskats par klientiem”
 • maksājumu uzdevumi no cash flow tiek nodoti vienā ierakstā, arī pie atsevišķu rēķinu apmaksas
 • Ja iearkstu sarakstā iezīmē vairāk par veinu ierakstu, tad summu lauki rāda iezīmēto ierakstu summu
 • Iespēja mainīt background attēlu – uzlabojumi fona attēla un krāsu gammas noteikšanai​
Tehniskais:
 • uz mac vairs netiek piešķirts locale
 • tukšs, ja nulle pārstājis strādāt dēļ izmaiņām getvaluefromrow
 • 0001895: Dokumentu formā definējot lauku kura rezultāts ir teksts ar punktu, tas tiek konvertēts uz _
 • Pievienota iespēja nomainīt aggregate text no ‘Kopā’ uz kaut ko citu
 • CustomList datos tiek rādīta ierakstu statistika + ar iezīmēto statistiku (arī cashflow logā)
 • Daži bugi ierakstu filtrēšanas konteksta uzstādīšanā (ja konteksta lauki bija tukši, tie tāpat tika filtrēti)
 • fonts make uz mac dater
 • background pie saglabāšanas ties atstāts caurspīdīgs
 • firstrow problēma ar neesošiem parametriem – firstrow iedarbināts arī dokformās – var iegūt tabulas pirmās rindas lauka vērtību
 • atskaites kopsummas tiek sadalītas pa lapām, ja pietrūkst vietas​
Labojumi:
 • neapmaksāto rēķinu žurnālā nestrādā skats ar atpakaļejošu datumu
 • No klienta pasūtījuma veidojot rēķinu – pārnest arī noliktavu
 • Statistikas rādīšana sakārtota kl. pasūtījuma un pieg. pasūtījuma rindu ievietošanā + daži bugi gara saraksta rādīšanā
 • piesaistot neapmaksātos rēķinus pie bankas transakcijas netika apturēta piesaiste, ja visa summa ir izlietota
 • aizliegums saglabāt maksājumu ar neaizpildītu summu rindā

0.9.51.1 – 2017.02.23

 • 0001942: Avansa norēķinu pārskats – jauna atskaite
 • 0001934: Noliktavas atlikuma atskaite bez datuma ieliek tomēr šodienas datumu – Izmaiņas un uzlabojumi vairākās nolitkavas atskaitēs (Noliktavas atlikums, Nekustīgie artikuli, Noliktavas atlikumu salīdzināšana)
 • Atskaites Artikula statuss sākums
 • Kustinot preci, ja atļauti negatīvi atlikumi vai precei vispār nav kustību, tad ņemt pašizmaksu no artikula
 • Nosūtīšanā kas veidota no kl.pas. aizpildīt kl.pas. numuru – pie saglabāšanas joprojām tiks pārrēķināts
 • 0001941: Ienākošo rēķinu žurnāls – papildināt ar valūtām un iespēju redzēt visu bāzes valūtā
 • Pievienota atzīme “Rādīt orģinālvalūtā”
 • Izveidota valūtu funkcionalitāte ienākošo rēķinu žurnālā
 • Izmaiņas finanšu analītikas atskaitēs:
 • iespēja noteikt ka rinda redzama tikai pie pozitīva/negatīva/ne-nulles rezultāta
 • atskaite pēc noklusējuma parādās finananšu moduļa atskaitēs, ja ir “aktīva”, pielikts ctrl enter pie moduļa izvēles
 • iespēja iegūt NRŽ no realizācijas un piegādātājiem
 • ja formulas lauks ir tukšs, tad rinda drukājas tukša nevis 0, kā iepriekš
 • finanšu analītikas atskaitē papildu iespējas – sadalīt periodu pa mēnešiem, cetukršņiem, gadiem​
Tehniskais:
 • labojums funkcionalitātes izplatīšanai
 • Salabota problēma ar nobīdi totals tabulā starp headeri un rindu
 • pēc importa tiek resetots viss klienta cache
 • labojums login – login papildinājums, lai veidojas kompanīja korekti
Labojumi:
 • Nelielas izmaiņas cenu lapas atrašanā priekš noliktavas atlikuma
 • Nelielas izmaiņas PVN deklarācijas eksprotā, lai tukšums netiktu eksportēts kā <R42 />, jo šādu EDS nesaprot, EDS vajag <R42></R42>
 • Pamatlīdzekļu norakstīšana crash, ja pamatlīdzeklim nebija sākuma datums
 • Pievienoti labojumi lai deklarācijas eksportā skaitļiem būtu 2 zīmes aiz komata

0.9.51.0 – 2017.02.20 – release

 • 0001497: Noliktavas atlikumu salīdzināšana – pievienota jauna atskaite “Noliktavas atlikumu salīdzināšana”
 • saņemto preču žurnāls pārskatā rāda daudzumu un vidējo cenu
 • Eksportos tagad arī pieejama papildus filtrēšanas iespēja
 • Eksports Saņemšanu analīze pievienota papildus filtru iespēja
 • 0001505: Eksports – Preču atlikumu analīze
 • Ierobežot rēķina saglabāšanu, ja tajā ir negatīvi daudzumi vai tas ir kredītrēķins un vienlaicīgi ir atzīme izmainīt noliktavas atlikumu (pašreiz netiek pārbaudīts vai rēķinā artikula tips ir noliktavas, jo atzīme izmainīt noliktavu tāpat nebūtu jālieto)
 • Grāmatojot saņemšanu lietotājs tiek brīdināts ja datums pārsniedz šodienu – var izvēlēties turpināt saglabāt, vai izmainīt datumu
 • Jauna iespēja – Atļaut negatīvus rēķinus (pie vidējās svērtās)
 • Kredītrēķins pie vidējās svērtās atgriež preci noliktavā pēc pašreizējās vidējās
 • 0001488: Atskaite – Noliktavas atlikums pēdējam pirkumam – pievienota jauna atskaite – “Nekustīgie artikuli”
Tehniskais:
 • izmaiņas chainlink objekta setstate metodē
 • code fix – NK ar neg. strādā
 • versijas maiņas jautājums uz metriku
 • unexpectd crash izsekošana
 • Iespēja lauku filtros (Ctrl+Enter) logam noteikt kādu datu tipu laukus rādīt – piemēram, tikai cenu un pašizmaksu laukus
 • Iespēja noteikt apakštipu – cena, pašizmaksa, summa, mērvienība, daudzums utt. lietotāja definētajiem jaunajiem laukiem
 • Lai eksporta logs spēj atcerēties kādus papildus laukus lietotājs pielicis
 • DebugMode priekš RecordListRequest
 • Tehniskais: constraint_type = possible values no-change-but-warn -> doesnt change but warns so user decides
 • started.lck pārnests uz documents mapi lai dažādi klienti nelieto vienu un to pašu failu​
Labojumi:
 • Noliktavas atlikuma atskaitē – bugfix, atskaite bija tukša
 • izmaiņas saņemšanas žurnālā
 • Labojums – kl.pas. trīs vienādi artikuli, bet sasummējās tikai divi
 • Nebrīdināt par atkārtojošos Piegādātāja rēķina numuru atgrāmatojot saņemšanu

0.9.50.6 – 2017.02.17

 • 0001489: Atskaite – Noliktavas atlikums pa grupām – Pievienoti divi jauni skati noliktavas atlikuma atskaitei (Pa artikulu grupām un pa artikulu gruupām – detalizēti)
 • 0001504: Eksports – Saņemto preču analīze
 • Realizācijas rēķinu žurnāls:
  • – visos skatos tiek izdalīts pa valūtām – gan ieraksti gan kopsummas
  • – iespēja redzēt vidējo cenu un skaitu uz dokumentiem​
Tehniskais:
 • Labojums vaicājumiem kur summēšana un grupēšana
 • Pārtaisīts eksports ‘Saņemšanu analīze’ – tā lai strādā klienta/servera režīmā
 • atvērt xls failu uz ekrānu pēc tam kad parādīts paziņojums – “eksports pabeigts”
 • pymssql imports pārnests uz if nosacījumu
 • Piegādātāju neapmaksāto rēķinu žurnālā tiks izmantota tabula unpaidinvoices ja tiek meklēti current neapmaksātie rēķini
 • Salabota namespace problēma PVN deklarācijas eksportā
 • Realizācijas neapmaksāto rēķinu atskaites uzlabojums, lai tā ņem datus no unpaidinvoices, ja tiek pieprasīts current statuss
​Labojumi:
 • labojums preču saņemšanai pareizi izrēķinās summa
 • Tukšā saņemšanā ievadot papildus izmaksu – crash
 • Pievienoti nosaukumi jaunajām realizācijas atskaitēm
 • Saņemšanā rēķināt rindas papild izmaksas – labojums

0.9.50.5 – 2017.02.16

 • 0001474: Statistika par atlaidēm (atskaite) – pievienota jauna atskaite
Tehniskais:
 • problēmas ievietojot vērtibu matricas display laukā
 • labojums wherelist
 • izmaiņas ierakstu exec plan funkcionalitātē​
Labojumi:
 • labojums GG – konts 53100, koresp. 11200
 • maksājumos bankas un rindas summa pārlikta identiski maksājuma uzdevumos
 • Labojums statistikas par artikuliem atskaites crash, visticamāk ietekmēja arī citas atskaites
 • Neliels labojums Statistikai par artikuliem, lai kredītrēķini tiktu atņemti nevis summēti pie kopsummām
 • Uz mac masterbackgrounds iet priekšā logiem, pie update un izslēgšanas

 

 

0.9.50.4 – 2017.02.16

 • 0001465: Pārdotākās preces cenu kategorijā (jauna atskaite) – pievienota jauna atskaite realizācijas modulī
 • IREK grāmatojumā lai pretī izdevumu kontam ir teksts no IREK
 • 0001923: Rēķina mērvienība no artikula kartiņas – bet tā lai rēķinā var mainīt
 • ​Ctrl+Enters rēķina rindas mērvienībai
 • 0001462: Preču saņemšanā redzēt piesaistītās preču pārcenošanas vai artikulus
 • iespēja iztrūkstošo preču pārskatā redzēt arī rindas, kurās ir kaut kas pasūtīts no piegādātāja​
Tehniskais:
 • papildinājums sql importam – control field var būt arī int
 • labojums exechain
 • labojums 0 filtrācijai wherelistā​
Labojumi:
 • Labojums MAKS un MU grāmatošanas korespondencei ja ir valūtas svārstības
 • 0001700: Filtrējot ciparu laukā ar ! vai != nekorekta atlase vai pat crash

0.9.50.3 – 2017.02.15 – release

 • 0001919: Kontu korespondence pa mēnešiem – detalizēti – Pievienota GG izsaukšana no kontu korespondences atskaites
 • 0001790: Veidot kredītrēķinu no rēķina caur [Speciāli] – Pievienota iespēja veidot kredītrēķinu no IREKa
 • 0001922: Pārskats par piegādātājiem – nerādīt piegādātāju ja nav periodā darījumu – Pievienota jauna atzīme “Pārskatā par piegādātājiem” – “Iekļaut piegādātājus bez darījumiem”
 • 0001464: Artikula apgrozījuma atskaite (jauna) – Pievienota jauna atskaite – “Artikula apgrozījuma atskaite”​
Tehniskais:
 • 0001892: Īsceļu pārvietošanas problēma uz desktop
 • 0001889: Ievadot datumu atskaites specenē – crash
 • vizuāli crash bugi
 • novākti liekie attēla faili
 • headerpanel attēla png zīmēšana pārtaisīta par gradient fill
 • exceptions pie klienta aktīvā moduļa saglabāšanas
 • labāka kļūdu vadība GUI versijā, ja nav ielādējami logu parametri
 • min referenced before declaration (maxreceiptsum)
 • noņemti lieki loga parametru saglabāšanas izsaukumi (tika izsaukti pie katras loga atvēršanas)
 • exception pārabude pie iestatījumu ielasīšanas
 • ievadot 154-105-105 iekš display lauka, kuram apakšā ir int lauka tips rodas kļūdas paziņojums sorry
 • Jauna klase ExecChainLink – ķēdes posms execution chain listā. Uz to pārnestas galvenās struktūras kas identificē ķēdes posmu
 • noņemti lieki starttransaction pie gui versijas
 • problēma ar editfield expander, atskaitēs nevar izdzēst vērtību no atlases loga
 • likvidēts supressontext pie editfield mainīšanas​
 • Labojumi:
 • 0001918: No IREK neveidojas PL kartiņa – Novērsta problēma, ka kopējot IREK PL vērtības netika resetotas
 • Noliktavas atlikums – pa noliktavām, nedaudz mainītas koordinātes
 • Maksājuma uzdevuma grāmatojumā neparādas valūtas un kursi – tmp solution
 • Saņemšanā papild. rēķināšana ar pašizmaksas noapaļošanu
 • Labojums atskaitē “Maksājumu uzdevumu korespondence”
 • Iespēja ierakstu sarakstā datumu laukā ievadīt tikai ciparus
 • Maksājuma uzdevuma grāmatojumā neparādas valūtas un kursi – tmp solution

 

 

0.9.50.2 – 2017.02.13

 • 0001912: Rēķinu žurnāls ar koresp.kontiem.
 • Piegādātājiem kontējumu sastādīšanā atsevišķs lauks – Priekšapmaksas PVN kods
 • 0001860: Pamatlīdzekļu lietvedība – Pievienota PL statusa maiņas funkcionalitāte​
Tehniskais:
 • 0001905: Specificēšanas loga aizvēršana ar krustiņu, liek Moneo minimizēties
 • labojums ja atver logu kuram ir attach
Labojumi:​​
 • 0001911: Iespējama problēma ar fidavistas failu
 • 0001908: Ierosinājums – aizverot Piesaistnes logu ar krustiņu, tas vairs netiek vērts vaļā
 • 0001909: CMD + bultiņa pa labi vairs nestrādā
 • Removed check on corespondence groups
 • Korespondences pārbaude pašreiz uz manuāliem grāmatojumiem

 

 

0.9.50.0-1 – 2017.02.12 – release

 • realizācijas un piegādātāja rēķina numuri tiek saglabāti grāmatojuma atsauksmes laukā
 • 0001841: Grāmatojumam pārbaudīt korespondences pazīmi
 • cash flow iespēja redzēt nepabeigtos plānotos pakalpojumus
 • plānotie pakalpojumi piesaistāmi arī pie klientu pasūtījuma
 • aktīvie pakalpojumi rādās tikai nepabeigtie (piesaistot pie irek)
 • Brīdinājums par to ka uz servera vecāka versija
 • Klientu pasūtījumā – cena ar PVN, atkarībā no cenu lapas
 • Korespondējošo kontu atskaitē atlase pēc grāmatojuma dokumenta
 • Brīdinājuma teksts apkalpošanā – dzēst tabulas datus
 • naudas plūsmā iespēja uzstādīt nosūtīto ierkstu krāsu
 • GG iespēja filtrēt pēc jebkura kontakta ieraksta lauka​
Tehniskais:
 • ja ierakstā mainīta matrica un uzreiz spiests shift+enter, tad izmaiņas nesaglabājas logā
 • postgres vaicājumā uz linux aizvietot visus non-alpha ar a
 • postgres vaicājumā uz linux aizvietot vēl augstāk nekā ‘a’
 • grāmatojuma veidošana rēķinam pārnesta uz finansēm
 • aplikāciju inicializācija pie login
 • hold/flush chain pielikts pie addtransrow
 • izlabots lieks time.sleep(1) lai sagaidītu aplikācijas palaišanos
 • 0001243: Sortējot rēķinus pēc klienta nosaukuma ir dīvaina MA un mag secība
 • ierakstu pickle funkcijas izmaiņas, optimizēts (samazināts) caur tīklu sūtāmo datu apjoms ierakstam par 30-40%
 • apkalpošana, kas ļauj pārrēķināt žurnāla saturu pēc optimizētā modeļa (backup do demo samazinājās par 32%)
 • ierakstu saraksta eksports uz ekseli ļauj veidot vienlaicīgi vairākus failus
 • papildinājums instalāijas failam lai iekļauj mysql dll
 • labojums setstate ierakstam laukiem
 • matricas iestatījumu saglabāšanas labojums
 • lokālei lv-lv pielits template0
 • labojums _par. state​
Labojumi:
 • Korespondējošo kontu atskaite – pixel perfection
 • Neliels labojums pārvērtēšanu veidošanā no IREKiem, šobrīd tam nekādas nozīmes nav bet nākotnē varēja izraisīt bugus
 • 0001896: Nolietojuma vēstures atskaites hedera papildinājums – Pievienota nolietojuma metode atskaites headerī un veiktas izmaiņas, lai departaments un atbildīgā persona izvadītos uz atskaites beigu datumu

0.9.49.3 – 2017.02.10

 • realizācijas un piegādātāja rēķina numuri tiek saglabāti grāmatojuma atsauksmes laukā
 • 0001841: Grāmatojumam pārbaudīt korespondences pazīmi
 • cash flow iespēja redzēt nepabeigtos plānotos pakalpojumus
 • plānotie pakalpojumi piesaistāmi arī pie klientu pasūtījuma
 • aktīvie pakalpojumi rādās tikai nepabeigtie (piesaistot pie irek)
 • Brīdinājums par to ka uz servera vecāka versija
 • Klientu pasūtījumā – cena ar PVN, atkarībā no cenu lapas
 • Korespondējošo kontu atskaitē atlase pēc grāmatojuma dokumenta​
Tehniskais:
 • pametot daudzus logus un pārejot uz citu app ignorēt cik vien var darbības​
Labojumi:
 • Ievietojot kontaktu, kuram ir cenu lapa, lai aizpildas Cena ar PVN pazīme – execplan labojumus
 • Kļūda Korespondences atskaitē ja kontus apgriež otrādi summas nesakrita

0.9.49.1-2 – 2017.02.08

 • 0001791: PVN kodu aizliegums vadot jaunu IREK/REK
 • 0001888: Maksājumu žurnāls – detalizēts skats un atlase pēc darījuma veida atdalīta ar komatu
 • cashflow – naudas plūsmas klientu pasūtījumu funkcionalitāte – rādīt KP, rādīt viņu plānotos priekšapmaksas reķinus, ņemt vērā, ka tie jau var būt daļēji izveidoti
 • Naudas plūsmā redzams pavadzīmes numurs nevis sistēmas id
 • iespēja redzēt naudas plūsmā oficiālo dokumentu numurus
 • 0001793: Pamatlīdzekļa kartiņa no IREK – Pievienota iespēja veidot pamatlīdzekļus no piegādātāju rēķina
 • bankas izraksts maksājuma uzdevumus atrod jau esošajā sarakstā, ja tādi ir veikti​
Tehniskais:
 • dažās random situācijās sistēma prasīja ievadīt priekšapmaksas numuru kaut gan tabula ir tukša
 • Pievienots rollback ierakstu saraksts
 • 0001868: Nerādās artikuls, ja kursors tiek atstāts tabulas rindās (matricā)
 • Pievienots RecordCheckFail izsaukums pie RecordUpdate
 • Pievienota metode priekš pārbaudes vai pamatlīdzeklis ir nodots eksplotācijā
 • uz ctrl enter Readonly matricas laukā varēja ievietot vērtību
 • 0001832: Login logs ar atklātu paroli
 • noņemta pārrēķina poga​
Labojumi:
 • NRŽ fix custom kolonām
 • bugfix pvn kodu filtrācijai/meklēšanai
 • 0001873: PL pārvērtēšana čakarē datus
 • 0001886: Poltergeists darījumu veidos (realiz un pieg)
 • bankas tranakcijās bija iespēja izdzēst rindu vai mainīt vērtību, ja mainīts statuss, bet nesaglabāts

0.9.49.0 – 2017.02.05

 • Strukturēto artikulu grāmatošana realizācijā parveidota saglabājot sastāvdaļu pašizmaksu
 • 0001857: Modulis Piegādātāji: MU žurnāls Pievienota jauna atskaite Piegādātāji > Atskaites > Maksājumu uzdevumu korespondence
 • specifikācija tiek saglabāta rēķinā un izmantota strukturēto artikulu grāmatošanai un aprēķinam
 • Neapmaksāto rēķinu žurnālā iespēja filtrēt pēc rēķina galvenes laukiem
 • Neapmaksāto rēķinu žurnālā – detalizēti vadībai – iespēja pielikt custom kolonas​​
Labojumi:
 • 0001870: Neimportējas ienākošie rēķini, ja headerī PVN nav aizpildīts
 • 0001865: Klientu pasūtījumā neparādas cena no cenu lapas
 • 0001792: Kontakta kartiņā pārvietot lauka “Valsts” atrašanās vietu
 • jaunam ierakstam nerādās visi attachi

0.9.48.2 – 2017.01.31

Tehniskais:
 • labojums onDragMouseUp
 • Tehniskais: jauna iespēja unique_warn​
Labojumi:
 • Ierobežojuma pārbaude None nesakrīt ar 0.00, šādus paziņojumus domājams nevajag
 • PVN deklarācijā minimālai summai jāstrādā arī pret negatīviem darījumiem
 • Saņemšanā piegādātāja rēķina nr. nav vairs aizliegums ja atkārtojas, bet brīdinājums
 • nosūtīšanā pabīdīts klienta nosaukums

0.9.48.1 – 2017.01.31

 • 0001843: IREK rēķinu žurnāls – atlase pēc grāmatojumu datuma
 • Ja kompāniju izvēlē ir tikai viena kompānija, tā tiek automātisk ielādēta​
Tehniskais:
 • custom logu ielāde nevienmēr sagaidīja standarta logu ielādi​
Labojumi:
 • valūtas lauks samaksas veidos
 • Papildus ziņojumi pie ierakstu importa
 • Labojums noliktavas pārrēķinam pa dienām
 • Ieraksta numurs pie paziņojuma par nepietiekoša atlikuma
 • nosūtīšanā pabīdīts klienta nosaukums

0.9.48.0 – 2017.01.29

 • Saņemšanā piegādātāja rēķina numurs – unikāls
 • Apkalpošanā Pārrēķināt datu lauku iespēja iestatīt tukšu vērtību​
Tehniskais:
 • Exceptions uz klienta tiek izsaukts 1x
 • metrika ierakstu sarakstam pārnesta uz vienu korektāku vietu
 • bankas eksporta kļūdas labojums
 • autoupdate labojums, lai sistēmas tiktu aizvērtas pirms instalācijas. Pēc testa uz single core windows 7, kuram pirms tam bija problēmas, tagad instalējas korekti
 • Salabot netinterface kļūdu ka text progress baram netika padots uz klientu​
Labojumi:
 • krāsu funkcionalitātes labojums pie ierakstu dzēšanas
 • 0001851: Reopen 0001842: Neparādas rezultāta atskaite importējot HW datus
 • kļūda dzēšot rindas
 • Labojums custom funkcionalitātei
 • Importējot cenas, artikula nosaukums nevis uz komentāru, bet nosaukuma lauku
 • IREK augšējo summu ņemt no apakšas (ja importa failā PVN = 0)
 • 0001833: Nevaru piešķirt kodu, ja no esoša ieraksta veidoju jaunu ierakstu
 • 0001834: Atskaites pārstartēšana Kontakta kartiņai
 • Importa labojums priekš kl.pas. un rēķiniem
 • Importam informatīvāks progress
 • Importa labojums priekš kl.pas. un rēķiniem

0.9.47.3 – 2017.01.26

 • 0001847: Apkalpošana Pārrēķināt datu lauku – papildus iespējas
 • iespēja tagus pārnest ar apkalpošanu​
Tehniskais:
 • labojums nepareizi piesaistītam ui_wx
 • noņemts wx atsauce no excepthandler
 • klienta db sesijas aizvēršana
 • pārrakstīts veids kā ierakstu krāsas saglabājas pa aplikācijām​
Labojumi:
 • neliels labojums importa datu problēmai
 • 0001850: Uzlabot paziņojumu kurš parādas mēģinot apmaksāt rēķinu
 • 0001849: Pārskatā par klientiem – SN darījumus rādīt divās rindās gan pa debetu, gan pa kredītu
 • Importējot grāmatojumus ņemt vērā tādus savstarpējos norēķinus kur vēl ir LVL valūta Bāzē 2

0.9.47.2 – 2017.01.25

 • 0001822: No kontakta kartiņas izsaukt pārskatu pār kontaktu
 • Noliktavas pārrēķinam pielikta iespēja palaist par vienu artikulu – atkļūdošanai un tagad gadījumā ja izpildes laikā ir bijusi FIFO kļūda, tiks parādīta rezultāta atskaite​
Tehniskais:
 • mac pievienot certs mapi
 • Nelielas izmaiņas mainīgo nosaukumā un atrašanās vietās
 • Optimizēts ierakstu saraksta atvēršana:
 • likvidēti lieki izsaukumi uz sistēmu ja mainīta kolonnu secība logā
 • ar pirmo getrowcount tiek iegūts arī pirmās lapas ierakstu saraksts
 • krāsu saraksts tiek iegūts vienreiz, ja to skaits nepārsniedz 100 uz reģistru
 • kļūdu labojumi ierakstu ielādei
 • lietotāja exceptionu gadījumā exception teksts un informācija tiek nodota serverim
 • bugfix customdata sarakstiem
 • exceptions tiek izsaukts tikai vienreiz app dzīves laikā
 • exception teksta rindiņas samainītas secībā
 • Labojumi transkacijas atcelšanā – pie paralēlām garām atskaitēm varēja iegūt pazdudušu transakciju
 • metrikai tiek nodoti ierakstu saglabāšanas laiki un izvēle “yes”,”no”, “cancel” izvēle pie saglabāšanas
 • Krāsu filtri pārnesti lokāli uz attiecīgo aplikāciju
 • neliels labojums transakcijas slēgšanai
 • ja GUI versija nespēj izveidot savienojumu ar db 240 sekunžu laikā, tā izslēdzās
 • uzlabojums neiedarbinātai datu bāzei uz klienta
 • noņemts lieks CloseTransaction izsaukums ja izmanotts cache
 • debug priekš resetcache
 • bugfix ierakstu sarakstam​
Labojumi:
 • 0001780: Crash maksājuma uzdevumā ievietojot darījuma veidu
 • 0001779 Pievienots kontaktu kategorijas settinga startup realizācijas un piegādātāju moduļos
 • Maza izmaiņas neapm. rēķinu žurnāla atskaitē, lai progress bar nelēkā no lielāka uz mazāku progresu
 • labojumi kompānijas ielādei

 

 

0.9.47.1 – 2017.01.24

 • iespēja maksājumu uzdevumu sarakstā izsaukt “eksportēt uz banku”. Eksportēs visus iezīmētos (neatkarīgi no tā vai tas jau ir darīts)
 • cash flow kredītlimitu rāda tikai bāzes valūtas atlasē vai kopējā skatā
Tehniskais:
 • izmaiņas ar cacert, lai tas tiktu atrasts instalācijā + nekomitotas izmaiņas ssl_wrap_socket iekš ssl_.py
 • izmaiņas arī instaleros
 • korekts labojums sertifikātu problēmai
 • folderu struktūras labojums
 • papildinājums analītikai
 • analītika pielikta pie mac
 • analītikai noņemts mac if
Labojumi:
 • 0001780: Crash maksājuma uzdevumā ievietojot darījuma veidu
 • 0001779 Pievienots kontaktu kategorijas settinga startup realizācijas un piegādātāju moduļos
 • Maza izmaiņas neapm. rēķinu žurnāla atskaitē, lai progress bar nelēkā no lielāka uz mazāku progresu
 • labojumi kompānijas ielādei

0.9.47.0 – 2017.01.22 – release

 • Korespondēšanas atskaitei pielikts skats ar kontiem vertikāli un sākuma/beigu saldo
 • Priekšapmaksu pārrēķina apkalpošanas – valūta tiek ievietota bāzes, ja nav maksājumā​
Tehniskais:
 • labojums transaction tree lockstate
 • labojums sesijas ielādei login
 • labojums kompaņijas ielādei
 • analytics test (segment.io)
 • include analytics
 • pāris pielikumi analītikai
 • recordlist analīzes iespēja
 • izmaiņas ar cacert, lai tas tiktu atrasts instalācijā + nekomitotas izmaiņas ssl_wrap_socket iekš ssl_.py
 • izmaiņas arī instaleros
 • korekts labojums sertifikātu problēmai
 • folderu struktūras labojums​
Labojumi:
 • Kontu korespondence pa mēnešiem horizontāli – nepareizi saskaita pēdējo kontu

0.9.46.2 – 2017.01.19

 • 0001818: Ienākošajos rēķinos iespēja lai var reģistrēt SN darījumus
 • 0001802: Galvenajā grāmatā ieņēmumu un izdevumu kontiem jaunā finanšu gadā jāsākas ar 0.00 EUR sākuma saldo
 • No konta iespēja izsaukt atskaiti Galvenā grāmata, ja no saraksta, tad pirmais līdz pēdējais konts​
Tehniskais:
 • 0001761: Ja nav ievadīts Finanšu gads 2017, tad nepiedāvāt pie datuma pēc noklusējuma XX.XX.2017 – atrisināts tā, ka sistēma atcerās katrā logā pēdējo ievadīto datumu un nākamreiz piedāvā datuma trūkstošās daļas pēc šī pēdējā ievadītā (ja nav pēdējais ievadītais, tad current-date)
 • 0001813: Iestatījumi/Numuru sērijas – Atverot numuru sērijas iestatījumos izmet šādu sry (īstenībā uz enter nospiešanas tabulā)
 • Ierakstu kodu saitēs – Ctrl+Enter no loga, nav vairs no ui_afterwindowrecordchange
 • likvidēts integration folderis no bin
 • Uzlabojumi loga ielādē:
 • optimizēts editfield init
 • print setup tiek ielādēts pie kompānijas pieslēgšanās un izmantots kešots vēlāk
 • edit logs tiek ielādets fonā 1sec pēc list loga atvēršanas, vēlāk tiek izmantots kešotais logs
 • Iespēja atvērt ar F2 ierakstus no savstarpējo norēķinu grāmatojuma, un bankas transakcijas rindām
 • Kompānijas ielādes un pārslēgšanās mehānisma izmaiņas. Lielākā daļa funkciju pārliktas fonā, sesijas ielāde asinhrona
 • papildinājumi kompāniju ielādēšanā un maiņā
 • kompānijas sesijas ielāde lietotājam padarīta “progresīvāka” – vizuālie elementi tiek ielādēti pa soļiem/ pakāpeniski​
Labojumi:
 • PVN deklarācijas 1.3 daļā nav jārādas AN darījumiem
 • PVN deklarācijā 1.3 apskatīt tikai rindas kur rēķinā ir summa
 • 0001800: Piegādātāju moduļa MU var izvēlēties kontaktus, kuri nav atzīmēti kā Piegādātāji (bet klienti)
 • 0001820: Atskaites hederī esošais datums pēc cita formāta
 • Realizācijā un Piegādātājos no rēķina statusa – iespēja atvērt savstarpējo grāmatojumu, kā arī atskaitē rādīt atbilstoša formāta numuru

0.9.46.1 – 2017.01.17

 • Eksports grāmatojumu rindas
 • PVN deklarācijas 1.3 daļā iekļaut EKA ieņēmumus
 • PVN deklarācijas 1.3 daļā atšifrējums arī ja ir dažādi PVN kodi
 • Uzkrājumu iestatījumā un Autogrāmatojumos – formulu lauki tagad strādā kā % un arī var aprēķināt vērtības =100/3 piemēram, Pielikta procenta noapaļošana​
Tehniskais:
 • Ierakstu kodu saitēs – apmainīt vietām importa no un uz un pierakstīt par konvertāciju
 • auto-reģistrētās funkcijas (subscribers) labojums izpildošās aplikācijas izvēlē
 • ražošanas plāna darbināšana vienlaicīgi apstiprinot klientu pasūtījumus uzkarina serveri ar neatrastu dead_lock
 • crash labojums​
Labojumi:
 • No PVN deklarācijas pielikumu atskaitēm, lai var atvērt dokumentus un arī grāmatojumu
 • 0001805: Uzkrājumi saģenerējās ar random secību grāmatojumu numuriem
 • noliktavas pārrēķina optimizācija un cache labojumi
 • 0001806: Sadalījums 12.10 uz 12 mēnešiem nesanāk precīzs

0.9.46.0 – 2017.01.15

 • Grāmatojumos un Simulācijās Ctrl+Enters rindās norādāmiem saistītajiem dokumentiem
 • Savstarpējo darījumu ievadīšana: aizpildīt dokumenta saistītos laukus: konts, kontakts, objekts, neapmaksātā summa
 • GG atskaitei, laukam Ieraksta kods arī Ctrl+Enters, ja norādīta atsauces tabula​
Tehniskais:
 • labojumi deadlock kontrolē
 • papildinājumi sql konekcijai, lai var importēt noliktavas datus​
Labojumi:
 • Importējot grāmatojumus, lai valūta ir EUR (bāze), ja grāmatojumos nav norādīta valūtas summa, bet ir tikai bāze 1

0.9.45.2 – 2017.01.12

 • Uzkrājumu funkcionalitāte: ģenerēt prognozes
 • Iespēja importa datos iegūt arī saistīto rindu datus
Tehniskais:
 • 0001645: Jaunu lauku pielikšana un backup imports uz live serveri
 • transaction dead-lock detection izmaiņas – spēja pilnvērtīgāk izsekot transakcijas lock ķēdei, lai noteiktu vai transakcija ir apstājusies vai nav
 • getourndoffsetup optimizēts, lai nelasītu db katru reizi kad veikts pieprasījums
 • Izmaiņas dead-lock vadībā un likvidēšanā
 • Dēļ tā ka RowType 5 noreseto darījumu veidu – aizkomentēts pie importa​
Labojumi:
 • crash pie klientu pasūtījuma meklēšanas ražošanas pasūtījumā
 • piegādātāja rēķina veidošana no preču saņemšanas ļauj izveidot IREK, ja ir jau tāds numurs, bet brīdina ar paziņojumu uz ekrāna

 

 

0.9.45.1 – 2017.01.11

 • Uzkrājumu funkcionalitāte: ģenerēt prognozes
 • Simulāciju sarakstā iespēja redzēt No ieraksta un No tabulas kolonas
 • Uzkrājumu veidošana caur simulācijām:
 • salabot kļūdas paziņojumu – kad dzēš simulāciju, kurai ir grāmatojums, tika ziņots ka periods ir slēgts
 • atskaiti IREK rēķina statuss papildināt ar nākamo periodu izdevumi – prognozes
 • neatļaut atgrāmatot IREK, ja kāda no prognozēm nav dzēšama
 • atgrāmatojot IREK, lai tiek izdzēstas uzkrājumu prognozes
 • Ienākošajos rēķinos parametru sadaļā rādīt rēķina veidu​
Tehniskais:
 • vivc un opvc counters
Labojumi:
 • 0001769: Lietotāji kaut kādā veidā spēj panākt artikulu kustības pārskata un noliktavas atlikuma atšķirības
 • Aizpildīt grāmatojumā atsauksmi ja izveidots no uzkrājuma
 • Darījuma veidā (pieg.) pašreiz nav lietotājam pieejams SN rēķins
 • 0001777: IREK rēķina statuss crash ja rēķins ar priekšapmaksu
 • ja sērija beigusies, kļūdas paziņojums izraisa exceptionu

 

0.9.45.0 – 2017.01.09 – release

 • Uzkrājumos iespēja noteikt no kura gada mēneša sākt uzskaiti
 • Iespēja noteikt enter pārvietošanās secību arī galvenes laukiem
 • Ierakstu tabulā Cmd+Uz augšu un Cmd+Uz leju darbība – aiziet uz pirmo/pēdējo ieraksta rindu
 • 0001734: Atlases nosacījumos, Datu aizpildīšanas daļā nepieciešams lauks komentārs​
Tehniskais:
 • izmaiņas ierakstu saraksta rediģēšanas funkcionalitātē
 • optimizēta ierakstu nolasīšana un refresh
 • check lauki tiek rādīti jau ar viegli rāmi arī sarakstā
 • Izmaiņas ierakstu rediģēšanā – ja ieraksts iepriekšējais ir update mode, tad ja ieķeksē ķeksi nākamajā rindiņā tad tas uzreiz arī ieķeksējas nevis aktivizējas
 • atjaunota soft_check funkcionalitāte
 • Informācija pie grāmatojumu ģenerēšanas rādīt arī datumu
 • 0001759: Ieraksta rediģēšanas režīmā jāieķeksē ķeksītis neeksistējošam ierakstam
 • ķekšu kvadrāts vairs nerādās ārpus ierakstu saraksta
 • vērtību ievietošana ierakstu saraksta editā, ja ieraksts ir apstiprināts – bija iespēja apiet apstiprinājumu lockotā ierakstā
 • 0001758: Ieraksta rediģēšanas režīms kopā ar Shift+bultiņa maldina lietotāju par izmaināmiem datiem
 • 0001757: Pārslēdzoties atpakaļ no ieraksta saraksta rediģēšanas – dati neatbilst reālajiem
 • grid page pogas sākumā ir ar melnu fontu, vēlāk pie refresh kļūst balti
 • formulas aprēķins patur case-sensitive stāvokli, lai kodā var rakstīt nosacījumus uz datu pārbaudi
 • 0001760: faster checkActivatePageByField
 • checkActivatePageByField paātrināts no vidējā 0:00:00.546044 uz vidējo 0:00:00.085574 – 6x
 • goToField paātrināts no 0.00.00.546044 uz vidējo 0:00:00.007762 – 70x​
Labojumi:
 • neapmaksāto rēķinu summas neizrēķinās korekti pēc pamatsummas maiņas
 • Labojums, lai lauku secību var noteikt vairākiem logiem dažādu
 • 0001729: Nolietojums norakstītam pamatlīdzeklim
 • 0001765: Rēķina statusa atskaite nerāda maksājumu uzdevuma numuru
 • pārtaisīta lai korektāk rādās nākamo periodu izdevumu grāmatojumi
 • 0001724: Maksājumu uzdevumā ļauj apmaksāt divus vienādus rēķinus
 • 0001754: Aizliegt atgrāmatot MU kurā ir izmantota priekšapmaksa
 • uzlikts gan realizācijā gan piegādātājos
 • 0001763: Crash Filtrējot ierakstu sarakstā

0.9.44.1 – 2017.01.03

 • Uzkrājumu iestatījums un IREKā iespēja norādīt uzkrājuma kodu
 • Uzkrājuma grāmatošana no IREK:
 • Grāmatojot IREK tiek uzreiz veidoti uzkrājuma grāmatojumi un IREK grāmatojuma izdevumi iet caur starpkontu
 • Atgrāmatojot IREK tiek likvidēti arī uzkrājuma grāmatojumi
 • IREK rēķina statusa atskaite uzrāda uzkrājuma grāmatojumus, ja tādi ir
 • Iespēja norādīt no kuras mēneša dienas grāmatot
 • No grāmatojuma var atvērt apakšsistēmas ierakstu, ja tāds rindā ir norādīts
 • Iespēja noteikt zīmju skaitu mērvienību tipam​
Tehniskais:
 • labojums custom windows field_stops
 • labojums programmas izslēgšanai ja nav ielādēta datubāze – netiek gaidīta ielādes pabeigšana
 • labojums – noņemts timeout jo uz mac nav tāds arguments
 • izmaiņas socket vēršanai
 • Izmaiņas ierakstu saraksta zīmēšanā – optimizēts kods, visvairāk pārvietošanās ātrums ar bultiņām uz augšu uz leju no 0.25 uz 0.08 par ierakstu uz liela loga, zīmēšana skrollējot arī optimizēta iespēja ievietot operations item iekš loga definīcijas – pagaidām tikai recordlist logiem, ja tiek taisīts recordlist loga kopija, tad ievietojas tie operations, kas ir oriģinālajā recordlistā
 • inline_edit tiek saglabāts uz logu kā lietotāja parametrs
​Labojumi:
 • 0001749: Avansa norēķinā vispirms ievadot visus datus pirmajā sadaļā un pēc tam norādot izdevumu kontu tiek izdzēsts pvn kods
 • Lai rēķinā nemainas preces cena, ja maina daudzumu (un nav ne cenu lapas ne arī daudzuma lapas)

 

 

0.9.44.0 – 2017.01.02

 • 0001740: Cenu lapu papildinājumi – lai varētu drukāt papildus laukus, kuri nav atskaitē
 • 0001732: Bankas savienojuma filtrācija
 • Loga definīcijā iespēja definēt pārvietošanās secību enter taustiņam​
Tehniskais:
 • labojums kolonnu izmēru mainīšanā recordlistā
 • ieraksta kopēšana nepaņēma matricas pirmās sadaļas laukus
 • ieraksta krāsa netiks saglabāta, ja nav zināms uid
 • 0001666: Iespēju izkopēt matricas rindas – labojums priekš MAC
 • krāsu filtri nerādījās kā pieejami, ja pats lietotājs nebija ietagojis kādu no krāsām
 • 0001378: Dubultā izmēra headeri
 • 0001660: Mainot kompānijas pēc ielogošanās izlec šāds kļūdas paziņojums
 • 0001663: Palaiž atskaiti > nospiež aizvērt logu atskaites rēķināšanas logu ar “sarkano bumbiņu” > uzrezi crash
 • izmaiņas programmas izslēgšanas loģikā – noņemta dubulta db atslegšana UI režīmam, liekaslogu saglabāšanas, ātrāka izslēgšanās pie interneta traucējumiem
 • stabilitātes uzlabojumi db savienojumu funkcionalitātei​
Labojumi:
 • labojums ierakstu filtrācijai
 • labojums krāsu filtrācijai, ja krāsas ieraksts nav ar id
 • 0001352: Sarakstā ierakstu iezīmēšana ar shift+bultiņa – strādā tikai vienā virzienā
 • labojums ieraksta kopēšanai no recordlist + tas pats arī pie 0001656: Nevar pievienot dzēstās kolonnas
 • 0001747: Slēgtā periodā atļaut izdzēst negrāmatotus rēķinus – nav atļauts, bet tagad rādas paziņojums par to ka periods ir slēgts
 • 0001720: No rēķina statusa neatveras Priekšapmaksa bet izveidojas “itkā” jauns MU
 • links tagad strādā arī tad,j a priekšapmaksa tapusi no kasesordera. Tas pats gan realizācijas pusē, gan piegādātāju pusē
 • 0001297: Mainot maksājuma datumu ja tajos ir divi dažādi kursi, tad summas pārrēķinas nevisai atbilstoši
 • 0001176: MAC – Redigēšana sarakstā – neievieto vērtību no izvēlnes