MONEO versiju uzlabojumi 2016

 

0.9.43.1 – 2016.12.27

Labojumi:
 • 0001742: Crash rakstot ieraksta slēgšanas tabulā, laukā tabula
 • 0001361: Krāsu poga, ieraksta sarakstā – crash
 • kļūda kolonnu parametru rādīšanā
 • 0001223: Nestrādā lauks izdruku sagatavē – Tabula – Nosacījumi
 • ja ierakstu saraksts ir filtrēts, tad nekorekti strādā ieraksta atvēršana
 • Pēc importa datu ieraksta ieimportēšanas, neupdeitojas ierakstu saraksti
 • 0001592: Piegādātāju neapmaksāto rēķinu žurnāls rāda nevajadzīgas nulles
 • labojums inventarizācijas salīdzināšanai
 • 0001638: Par dok.formas rediģēšanu un +”EUR” teksta ievadi ar lieliem burtiem
 • 0001725: PVN ES darījumi ar neapliekamu partneri
 • 0001361: Krāsu poga, ieraksta sarakstā – crash

 

 

0.9.43.0 – 2016.12.27

 • Atskaite – Pārskats par Avansa norēķinu personām – rāda arī kases ieņēmumu darījumus
 • ​KIEN kredīta pusē
 • Avansa norēķinu modulī – Kases ieņēmumi
 • CTRL+C ierakstu rindā nokopē ieraksta headera laukus
 • CTRL+SHIFT + C ierakstu sarakstā nokopē šo ierakstu ID
 • Apkalpošana – ‘Pārrēķināt tabulas datu lauku’ – tagad iespējams veikt manipulācijas ar ierakstu apakštabulām – atlasīt un mainīt datus
 • Apkalpošanai ‘Pārrēķināt tabulas datu lauku’ rezultāta saraksta atskaite beigās
 • 0000715: Apkalpošanām redzēt tās darbības rezultātu pēc izpildes beigām
 • Rezultāta atskaite apkalpošanas beigās – kā jautājums
 • Apkalpošanām Inventarizācijas ieraksti un Grāmatojumu veidošanu – rezultāta atskaite
 • Iespēja automātiski importēt valūtas kursus pēc iepriekš uzstādīta laika
Tehniskais:
 • Sākums mother_id aprēķinam loga definīcijā
 • cashreceipts nav contact bet custcode
 • Nomainīt visur Kļūdas saraksta (err_data) uz Rezultātu sarakstu (result_data)
 • Iespēja kopēt ierakstus no saraksta ar CTRL+C – nāks līdzi arī apakštabulas dati ar headeriem
 • Iespēja kopēt ieraksta rindu – tiks kopēta tikai redzamā/iezīmētā matrcias rindas daļa, ar domu – iespēja tādus pašus datus iekopēt citā rindā
 • 0001689: Rediģēšana ierakstu sarakstā neizpilda WA – piemērs NK papildus izmaksas gan waclass gan hook princips pieslēgts. Mehānisms – ja listlogs ir tas, kurā tiek izsaukts aftereditfield in šim list logam nav savas waklases, tad tiek meklēts edit logs un tam meklētas klases
 • 0001741: Loga definīcijā noņemot kādu eksistējošu lauku, tas atkal parādas pārslēdzoties starp sadaļām
 • 0001723: Nekorekti mainas izmērs kolonām Cenu lapu matricā
 • bija arī problēma ar platumu maiņu pirmajā matricas sadaļā
 • Apkalpošana – ‘Pārrēķināt tabulas datu lauku’ – iespēja norādīt ka ierakstiem, kuri izmainīti izdzēst grāmatojumu
 • Tehniskais: vienādot visur err_state uz 5 parametriem, lai rezultāta atskaite nebūtu jāpārtaisa
Labojumi:
 • Cenas ierakstā – Nosaukumu nevajag komentārā
 • 0001446: Galvenās grāmatas D apgrozījuma nesakritība ar PVN kodu kopsummām
 • 0001743: Crash galvenajā grāmatā uz grāmatojumu, kurš neeksistē
 • 0000715: Apkalpošanām redzēt tās darbības rezultātu pēc izpildes beigām
 • Rezultāta atskaite apkalpošanas beigās – kā jautājums
 • Apkalpošanām Inventarizācijas ieraksti un Grāmatojumu veidošanu – rezultāta atskaite

 

0.9.42.4 – 2016.12.22

 • Apstiprinot klientu pasūtījumu tiek pārbaudīti raž. noliktavas ieraksti, lai atrastu prasības pret artikulu grupu
 • Artikula nosaukums cenu reģistrā
​Tehniskais:
 • Uzlabota inline-edit darbība ierakstu sarakstos:
 • uzlabots scroll
 • pozicionēšana
 • checkbox tiek ieķeksēts pie pirmās aktivizācijas ar peli
 • ieraksti tiek saglabāti automa’tiski pie rindas maiņas
 • papildu labojumi inline-edit
 • Iespēja izmantot record._par.holdExecChain un record._par.flushExecChain, kas sagrupē trigerus vienā izpildes ķēdē, uzstādīts uz REK/IREK/nosūtīšanu/saņemšanu veidošanu
 • labojums db eksportam
 • Ar ražošanu saistītie recordactioni (izņemot check), kas bija iekļauti citos appos, pārnesti uz hook principu, lai var nākotnē ražošanu atslēgt kam nevajag
 • iespēja definēt ražošanas noliktavas un līdz ar to dažādus uzstādījumus dažādiem biznesa novirzieniem
 • useremp un username pārnests uz system
 • pie pirmās pieslēgšanās, lietotāja izvēlētā moduļa aplikācijas tiek nopingotas, lai tās ielāde savus db paramettrus pirms lietotājs sāk strādāt
 • pieliktas defaulti pilngojamās aplikācijas, kas nav pakļautas modulim
 • Labojums globālā filtra ātrdarbībai – pie katra simbola ievades tika veikts nevjaadzīgs “selectrow”
 • radiopogām salabots left-indent
 • 0001733: Filtrācija konkrētai kollonai neatļauj ievadīt atlasāmo vērtību vēlreiz
 • ja editfield tiek paplašināts blakus loga robežai, tad tagad tas tiek pabīdīts pa kreisi līdz labajai malai. Ja tāpat nelien iekšā, tad editfielda izmērs tiek ierobežots līdz loga platumam
 • ​lauka platuma izmaiņas tagad tiek saglabātas arī pēc loga aizvēršanas un pārstartēšanas
​Labojumi:
 • labojumi klientu pasūtījuma statusa atskaites izskatā
 • Labojums ātrdarbības punktam – ieavdīt kodu + enter atver nepareizu ierakstu, jo meklēšana bija asinhrona

 

0.9.42.3 – 2016.12.21

 • Realizācijā pārrēķināt neapmaksāto rēķinu statusu – iespēja norādīt vienu konkrētu rēķinu
 • Apmaksājot kredītrēķinus lai var mainīt apmaksājamo summu
​Tehniskais:
 • iespēja exprstr likt arī “not [mainīgais]”
 • labojums backup veidošanai
 • iespēja meklēt datu bāzē arī jebkuru citu (neuid) lauku pie improta funkcijas
 • labojums db eksportam
Labojumi:
 • Maksājumu importa laikā summēt vienādos rēķinu numuru darījumus
 • Rēķinu apmaksas statusa pārrēķināšanas funkcija rāda progresu rēķinu numuru veidā
 • Importējot rēķinus un ienākošos rēķinus lai darījuma veids spēj atrast KR

 

0.9.42.2 – 2016.12.20

Tehniskais:
 • 0001726: Lauku platums (neredz visu kodu)
 • debug speed flag
 • papildinājums instalatorā – lai sistēma neizdzēš neko citu kamēr nav izdzēsts (izslēgts moneo.exe)
 • mēģinājums iztikt bez versionhelper
Labojumi:
 • PVN deklarācijas 1.3 daļā ņemt vērā ka rēķins var būt ar Cena ar PVN
 • cashflow – nodošana apmaksai mēģina apmaksāt ar to samaksas veidu, kuram ir noteiktā valūta
 • 0.9.42.0/1 – 2016.12.19
 • 0001644: Klienta log failā jāieraksta datu importa rezultāts

 

0.9.42.0/1 – 2016.12.19

 • 0001644: Klienta log failā jāieraksta datu importa rezultāts

Tehniskais:
 • iespēja forsēt iepriekšējo db versiju, lai atkārtoti palaistu db pārrēķina funkciju priekš versijas
 • izmaiņas db savienojumu skaita kontrolē
 • labojums kolonnu raustīšanās problēmai, ja pieliktas kolonnas citās lapās, kas nav pirmā
 • check tipa lauki ierakstu sarakstā ķeksi rāda centrēti
 • Iespēja noteikt recordlist sarakstā “center” kā lauka izvietojumu
 • lauki, kas ierakstu saraksta kolonnās atzīmēti kā check ar inline edit tiek rediģēti ar checkbox palīdzību nevis 1/0
 • iespēja ar custom windowdef noteikt kolonnas izskatu kā “check”
 • uzreiz pēc versijas maiņas operācijām datu bāzes savienojums tiek atslēgts
 • ServerSession objekts iznests atsevišķā failā
 • transakcijas ietvaros zināmie ierakstu ID – sākums iespējai pārizmantot šos id starp aplikācijām
 • no atkārtotās saglabāšanas kontroles izņemti filter fields lauki, jo tiem nosacījumi var mainīties arī pie saglabāta ieraksta
 • ​Aplikācijas nodot izsaukumā sev zināmos derīgos id
Labojumi:
 • cashflow papildinājumi – iespēja atcelt nodošanu maksājumam un refresh pēc apkalpošanas pabeigšanās
 • PVN Deklarācijas 2. pielikums – labojums
 • labojums valūtas kursu svārstībām

 

0.9.41.2/3 – 2016.12.15

 • Cenu imports ņem vērā jau esošās cenas
 • Autogrāmatojumu aizvietošanas gadījums IREKos un AVansos
 • Noliktavas atlikumā iespēja norādīt vērtību: Pašizmaksa, Cena, Cenu lapa
 • 0001492: Saņemto preču pārskats
 • Uztaisīts pārskata variants kur redzama summa, pvn un kopā
 • Detalizētā variantā var pielikt pats lietotājs kolonas papildus un summa
 • Pielikta secība pēc numura un datuma
 • Noapaļošanas globāla funkcionalitāte
Tehniskais:
 • lietotāja funkcijai getPriceListPriceForItem pielikta iespēja atgriezt noteikta lauka vērtību
 • 0001701: Tehniskais: Meklēšanā parādas Customer = NULL un Quant <= NULL
 • atskaites galvenē pabīdīts lapu skaits ‘līdz’, tā lai nepārklājas ar šķērssvītru
 • code optimize – inkapsulēt res.setupFromRequest(req) iekš CustomData inicializācijas
 • Atskaitēs pieliekot custom kolonas, ja tā ir decimālskaitlis, tad automātiski tiek agregēta un izlīdzināta pa labi
 • Iespēja atskaites pārskata variantā redzēt summas no detalizētā varianta pievienotajiem laukiem – Noliktavas kustības žurnāls
 • 0001258: Ctrl+Enter klientu artikuli – logs izskatas dīvaini
 • automātiskie krāsu parametri nosūtas uzatbildīgo aplikāciju uzreiz pēc saglabāšanas – vairs nav vajadzības restartēt serveri pēc jaunu parametru pielikšanas
 • 0001713: Par atlases filtru nereaģēšanu uz pirmo burtu
 • + desktop background attēls tiek ģenerēts tikai pie resize nevis pie katra paint
 • ​0001719: Neatpazīst kontaktu pēc koda
 • 0001709: Nevar pārvietoties pa ierakstiem, ja reģistrs ir nofiltrēts
 • izmaiņas transaction locking kontrolē
 • cash flow valūtu atbalsts un sākuma atlikums no samaksas veidiem
 • neapmaksāto rēķinu un priekšapmaksu sarakstos abās pusēs tagad ir summa bāzes valūtā
 • RecordName in StockWriteOff incase there will be use case
​Labojumi:
 • bugfix custom logiem – bija crash kl.pas. rindu kolonā
 • 0001711: Atskaitei pievienojot custom lauku, nākamreiz atverot logu lauks ir bet zvaigznītes ikonas nav
 • 0001496: Noliktavas kustību pārskats – pieliktas kolonas pārskata variantā
 • 0001496: Noliktavas kustību pārskats
 • Noliktavas atlikumā, ja tiek lietots ķeksis ‘Tikai bez atlikuma’, tad artikuli parādas arī detalizētā un pa noliktavas skatos
 • 0001710: Sorry logs pie informācijas maiņas klientu pasūtījumā
 • ražošanas artikulu brīdinājums netika paziņots, ja kļūda bija 1. rindā (jo sistēma jauca ar True pārbaudi)
 • 0001718: Veidojot MU BWT starpība no valūtām lec uz 9999 nevis 8666, kā norādīts sistēmas iestatījumos
 • 0001695: Piegādātāji>Atskaites>Ienākošo rēķinu žurnāls
 • Priekšapmaksas rēķins vairs nedrīkst mainīt noliktavas atlikumu
 • BP pārskatā vairs nerādas priekšapmaksas rēķini – izņemot ja speciāli norādīts rēķina veids, jo tad rādīsies visi darījumi kas ir šim rēķina veidam
 • labojums valūtas svārstību grāmatošanai realizācijas pusē
 • Menu Bāzes logs virspusē – kā ķeksis

 

 

0.9.41.0 – 2016.12.12

 • Autogrāmatojumā iespēja noteikt, vai papildināt ar rindām, vai arī aizvietot esošo rindu
Tehniskais:
 • sākums edit field izplešanai pie teksta, kas tajā neielien
​Labojumi:
 • labojums bankas izraksta importam
 • Rindas numerācijas izmērs ja rindu skaits virs 10 un zem 100
 • 0001661: Interpunkcijas zīmju aizvietošanās ar apakšsvītrām
 • labojumi importa funkcionalitātē:
 • iespēja kā unikalitātes lauku norādīt vairākus laukus atdalītus ar komatu
 • no importa funkcijām jāpārnes “nemainīt grāmatotos ierakstus” ķeksis
 • ctrl a uz windows
 • background attēls vienmēr saglabās proporciju, neatkarīgi no loga staipīšanas
 • labojums mac ierakstu iezīmēšanai
 • labojums priekš mac filtra satura iezīmēšanai
 • crash labojums loga definīcijā norādot nosaukumu laukam
 • 0001639: Par artikula loga deformāciju pēc apakštabulu atvēršanas un pārskatāmā artikula maiņas
 • 0001235: Obligātuma krāsa neatbilst nosacījumam
 • 0001690: Nestrādā esc ja ierakstā atvērts special menu
 • 0001186: Ierakstu sarakstā atverot ierakstu ar Enter aktivizējas kopējā filtrācija un pārlec uz saraksta sākumu
 • backup veidošanas labojums
 • labojums meklēšanas paneļa fona krāsai
 • Labojums klienta artikula ievietošanai
 • iespēja redzēt garākus tekstus nekā ielien teksta laukā
 • labojums fidavista

 

 

0.9.40.1 – 2016.12.08

 • Jauns modulis naudas plūsmas vadība
 • turpinājums cashflow izstrādei pēc komentāriem
 • cash flow izmaiņas
 • ierakstu krāsas pārveidotas gaišākas + pielikts purpura krāsa (purple)
 • Ierakstu sarakstā meklēšana teksta laukā ar ! un !=
 • MAC smukāks fonts arī ieraksta rindām
 • Iespēja norādīt ierakstu matricām rindu skaitu – RowCount (cik rindas rādīt piemēram rēķina ierakstā)
 • Apkalpošanai Pārrēķināt Tabulas datus – iespēja norādīt, lai nepārrēķina saistītos laukus
Tehniskais:
 • Tehniskais: RFK tagad meklē arī ja norāda tukšu decimāli, tad atrod gan 0.00000, gan arī None
 • labojums sortēšanai pēc ārējas tabulas lauka ierakstu sarakstā krešoja
Labojumi:
 • 0001687: Daudzumā ievadot 0 parādas 0.00, lai gan vispār daudzumam ir 0.00000 jābūt
 • Win daļējs labojums – lai ierakstu sarakstos strādā Ctrl+A – problēma joprojām ja ir ieslēgti filtri
 • 0001688: Mainot artikulā MCenu parādījās cenu lapās divas cenas, vajag lai ir tikai viena
 • NK imports lai neņem vērā pašizmaksas kopsummu
 • Crash bugfix verot vaļā ieraksta special menu
 • Dzēšot NK rindas pārrēķināt kopējo papildus izmaksu lauku
 • Iespēja atlasīt pēc decimāļa <= 0.00000 tā ka iekļauti arī ieraksti ar tukšumu
 • labojums matricas rindu zīmēšanai
 • test fix ierakstu zīmēšanai sarakstā

 

 

0.9.40.0 – 2016.12.05

 • Cenu lapās un cenās iespēja norādīt daudzumu pie kura ir atbilstošā cena
 • rēķinu veidošana no klientu pasūtījuma
 • Mainot rēķinā Cenu lapu, lai ņemas vērā vai cenu lapa ir iekļaujot/neiekļaujot PVN
 • Pie versijas maiņas pārrēķināt rēķinos kopējo BP
Tehniskais:
 • 0001162: Decimāļiem sarakstos jābūt pēc noklusējuma labajā pusē
 • labojums background db gaidīšanai
​Labojumi:
 • labojums cenas ievietošanai rēķinos un klientu pasūtījumi
 • crash labojums kolonnu
 • Salabot ierakstu sarakstā cmd+a un Shift+Up iezīmēšanu
 • ievietojot maksājumā darījuma veidu, neievietojās nosaukums
 • ievietojot rēķnā, klientu pasūtijumā klientu, pazuda cenas
 • 0001658: Citadeles izraksts neimportējas
 • + iespēja piesaistīt nosacījumus balstoties uz bankas kontu
 • ​Labojums NRŽ priekšapmaksām kuras tiek papildinātas vai samazinātas

 

 

0.9.39.1/2 – 2016.11.30

 • Klientu pasūtījumu parametros ķeksis – Plānotā nedēļa – obligāts
 • Atlaižu matricu imports
 • ražošanas ierakstā iespēja ievietot iekārtu, kas ir filtrēts saraksts no pamatlīdzekļu saraksta
 • novienādots klasifikāciju/tagu nosaukums sistēmā
 • nosūtīsanā tiek ievietota noliktava no klientu pasūtījuma vai ražošanas noliktava vai noklusētā noliktava (šādā prioritāšu secībā)
 • instrukciju lauki ražošanas pasūtījumā un ražošanas ierakstā ir maināmi arī apstiprinātiem ierakstiem
Tehniskais:
 • trigger_field labojums – kā lauks “trigger” tagad calc funkcijām tiek nodots oriģinālais lauks ,no kura sākās trigeru ķēde
 • papildu labojums trigger field
 • pēc bāzes loga maximizēšanas loga izmaiņas ieraksts tiek dzēsts, lai pēc pārlogošanās logs turpina būt maximizēts
 • Kļūda ar noliktavas kustības veidošanu – problēma execution plan funkcionalitātē
Labojumi:
 • Lai nav crash pie nekorekti aizpildīta objektu tipu kontroles a:b:c
 • Klientu pasūtījumu importa uzlabojumi
 • Salabot paste no excel ar divām kolonām
 • Klientu pasūtījumu imports, lai sam.term. 0, gadījumos kad burtu darījumu veids

 

 

0.9.39.0 – 2016.11.28

 • Fidavista imports izmanto samaksas veidu atkarībā no valūtas
 • Apkalpošana ‘Pārrēķināt tabulas datu lauku’ – papildināta ar ķeksi Izpildīt RA
 • Manuālo grāmatojumu importa laikā, mēģināt noteikt kontaktu no objekta
 • Klientu pasūtījumu imports – pašreiz netiek pārbaudīt linkošana starp saistītajiem dokumentiem​
Tehniskais:
 • labojums execution plan, lai netiek atjaunināts lauks, kurā tika veiktas izmaiņas
 • uzlabojumi execution plan ātrdarbībā
 • iespēja redzēt cilvēcīgā veidā radiopogas vērtību ierakstu sarakstā (caur enum) – bankas transakciju sarakstā ciparu vietā ir statusa nosaukums
 • 0001622: Kopējot sarakstu ar vērtībām iekš matricas (ar displayfield), tiek izdzēstas neeksistējošās vērtības
 • iespēja redzēt cilvēcīgā veidā radiopogas vērtību ierakstu sarakstā (caur enum) – bankas transakciju sarakstā ciparu vietā ir statusa nosaukums
 • 0001646: Mac: Ja lietotāja mape ir ar atstarpēm, tad Moneo nelaižas
 • try to fix object search
 • mēģinājums salabot moneo aizvēršanu uz mac ar ceļiem kuros ir space
 • Mēģinājums salabot 0.0.0.0 uz linux
​​Labojumi:
 • pieg. un real. rēķinu apmaksai neveidojas valūtas kursu svārstības
 • labojums pie rēķina ievietošanas maksājumā – lai ievietojas arī klients
 • Bankas transakcijas ierakstu bija iespējams mainīt arī tad, ja tas ir grāmatots
 • 0001299: Grāmatojumu sarakstā problēmas ar numura atlasi
 • labojumi pdf un printera izdrukām, lai fontu izmēri ir tuvāk citu programmu dotajiem izmēriem un pdf sakrīt vairāk ar tiešo izdruku
 • papildu laboojums landscape izdrukām
 • atvērt atskaites specifikāciju – custom atskaitei, pazaudēja saiti uz orģināli izsaukto atskaiti
 • 0001214: Vizuālas un tehniskas problēmas Galvenajā grāmatā
 • Neapmaksāto rēķinu žurnālā ar grāmtoumu apmaksāts rēķins rādās dubultā palielinājies
 • 0001212: Ja formā tiek izmantotas divas vienādas bildes, tad mainot vienu, mainas abas
 • + krāsu trigeru labojumi
 • + zoomin/zoomout preview logā tagad maina izmēru arī bildei

 

 

0.9.38.2 – 2016.11.23

Tehniskais:
 • round fix pie None
 • Pārveidots Execution plan ģenerēšanas mehānisms, samazināts izpildes elementu skaits, sakārtota cirkulārā update problēma
Labojumi:
 • 0001623: Mac izmainot desktop izmēru, pēc tam atverot, augšējā josla ir aiz standarta joslas
 • 0001585: Iestatījuma logs atveras ļoti zemu, kā arī neatceras novietojumu, ja mēģinu to pabīdīt
 • Labojums – ievietojot klienta artikulā kataloga artikulu
 • Pie rēķinu importa netika korekti aizpildīts klienta pasūtījuma numurs
 • Labojums veidojot Preču saņemšanu no Pasūtījuma

 

 

0.9.38.1 – 2016.11.21

 • Custom rindu lauku imports
Labojumi:
 • problēmas ar “.” ievietošanu pirmajā matricas laukā labojums piegādātāju salīdzināšanas akta formai
 • Saņemšanā Cenai nepazaudēt ciparus aiz komata
 • Importējot saņemšanu aizpildīt piegādi un muitu
 • Aprēķinat saņemšanā papildus % ņemot vērā daudzas zīmes aiz komata
 • Saņemšanas importā ņemt vērā ka papildus nāk kā %

 

 

0.9.38.0 – 2016.11.21

 • Iespēja ražošanas pasūtījumus apsitprināt pa taisno no saraksta vai operations menu
 • Izmaksu kontroles moduļa sākums
 • mainīts deliveryterm piederība uz stock moduli​
Tehniskais:
 • Iespēja importēt arī custom rindas laukus
 • 0001617: Sataisīt 8.1 importu
 • Importēt 8.1 versijas TaxMatrixVc gadījumus​
Labojumi:
 • Kontaktpersonām lai parādas mobilais
 • labojums, ja tiek importēti skaitļi ar tūkstošdaļu atdalītāju space
 • Piegādātāju neapmaksāto rēķinu žurnālā – priekšapmaksas atlikums, ja priekšapmaksas numurs atšķiras no maksājuma numura
 • Realizācija neapmaksāto rēķinu žurnālā – priekšapmaksas atlikums, ja priekšapmaksas numurs atšķiras no maksājuma numura
 • Piegādātāju Priekāpmaksas vēsture, salabot atlasi pēc priekšapmaksas numura, kā arī visam pārējam jāstrādā ņemot vērā ka priekšapmaksas numurs atšķiras no MU numura
 • Ienākošo rēķinu grāmatošana – ņemt vērā dažādu valūtas kursu, valūtas priekšapmaksām, kā arī grāmatot Ieņēmumus no valūtas kursa paaugstināšanās
 • 0001562: Maksājuma uzdevumi/Maksājumi – Kontakta lauka nosaukums
 • 0001616: Moneo>>Iestatījumi>>Objektu tipu kontrole – kolonas nosaukumā neielien “Obj. tps”
 • 0001614: Moneo>>Iestatījumi>>Finanšu parametri – var sakārtot
 • 0001612: Moneo>>Iestatījumi>>Ražošanas parametri – teksts nav vienā līnijā
 • 0001610: Moneo>>Iestatījumi>>”Avansa ..” vai “Avansu ..”

0.9.37.1 – 2016.11.16

 • Iespēja ražošanas pasūtījumus apsitprināt pa taisno no saraksta vai operations menu
 • 0001589: Automātiskie krāsu parametri un apakštabulu vērtības
 • Iespēja pārcenot vienu konkrētu saņemšanas rindu
 • Artikulu kustības pārskatā + un – kustības tiek rādītas tagad kā divas dažādas rindas (iepriekš summēja un rādija 0)
 • 0001599: Artikula kods visur jārāda – ierakstos pēc noklusējuma rādīt, tāpat kā atskaitēs
 • 0001522: OS Sierra atbalsts
Tehniskais:
 • labojums db backupu veidošanai, ja uz serveri ir kāda aplikācija, kas nav pieejama pirmajai kompānijai
 • RecID2 fix
 • sysmessage pārtaisīts uz callafter, lai neņemtu nost fokusu no aftereditfielda un neizsauktu to 2x
 • search lauki nedaudz neielīda meklēšanas panelī (apakšējā robeža bija nogriezta)
 • dažreiz pieliekot, noņemot ierakstu krāsas parādās pelēka līnija headerim
 • pirmo reizi iezīmējot ierakstu krāsā, tas nelika parādīties filtru pogām, lai lietotājam būtu saprotams, kā var filtrēt
 • Nedaudz optimizēts ierakstu zīmēšanas kods tām rindām, kuras ir iezīmētas
 • RL rindu iezīmēšana uz mac
 • pirmais posms papildinošām UI un tabulu definīcijām
Labojumi:
 • Logu definēšanā – salabots lai rindas lauks ir tikai skatīšanās – ReadOnly
 • labojums izdrukai pa lappusēm (novērsts 1000 tukšu lpp bugs)
 • 0001590: Kolonnu novietojums logā netiek saglabāts
 • 0001528: Labojot loga definīcijas ierakstu, ieraksti dublējas
 • 0001583: Komats artikula kodā
 • 0001336: Artikula brīdinājums rēķinā rādas 2 reizes
 • Ražošanas ieraksta grāmatošanas papildinājumi un labojumi
 • 0001403: Ar Ctrl+Enter atverot logu, vajag lai atveras tikai viens tāds logs no šī ieraksta
 • 0001352: Sarakstā ierakstu iezīmēšana ar shift+bultiņa – strādā tikai vienā virzienā
 • + pageup/down + deselectēšana ar pageup/down

 

 

0.9.37.0 – 2016.11.13 – release

 • Jauns iestatījums ‘Valsts svētku dienas un brīvdienas’ – gan sistēmas, gan algu modulī
 • 0001572: Iestatījumā Samaksas veidi ir nepieciešams piesaistīt arī Objektu
 • 0001571: Jābūt iespējai norādīt kontu diapazonu iestatījumā Objektu tipu kontrole
 • 0001573: Modulī Bankas savienojums, iestatījumos būtu labi redzēt arī tabulu Bankas
 • 0001575: Bankas importa funkcija: Kontakta neatpazīšana
 • Grāmatojumam, laukam Tips Ctrl+Enter uz tabulu sarakstu
Tehniskais:
 • sistēmas paziņojuma apkalpošana padarīta asinhrona
 • pie login un kompānijas izvēles, sitēmai tiek dotas 5 sekundes, lai paspētu ielādēt datu bāzi, ja sanāk, tad tiek rādīta pēdējā lietotājvārda kods un logu izmēri utml.
Labojumi:
 • uzlabojumi e-pasta ziņojumos
 • Neimportēt izsvītrotus IREK
 • 0001586: Patvaļīgi nomainās darījuma veids pēc MU kopēšanas un PĒC datuma izmaiņām.
 • Krāsu parametros Ctrl+Enteri
 • labojumums nolietojuma atskaitē, lai tiek ņemta vērā nolietojuma nomras maiņa un beigu datumu maiņa

 

0.9.36.2 – 2016.11.10

 • Algās jauns iestatījums – ‘Sākuma summas’
 • Jauna apkalpošana – sistēmas paziņojums – lai izsūtītu ziņu citiem
 • Apkalpošana izdzēst tabulas datus, tagad saprot arī : un __gte izteiksmes
 • Apkalpošana Grāmatojumu veidošana dokumentiem – datuma perioda norādīšana
 • Tabulas definīcijā datu tips vairs nav obligāts, ja gribas norādīt tikai obligātuma izteiksmi
Tehniskais:
 • GUI sākuma startēšanās paātrināta pilnībā noceļot nost no galvenā threada visas sākuma db darbības. Pirmā palaišanās līdz ar to ir tikpat ātra kā normāla ne-pirmā
 • Palielināta iespējamība, ka klients pēc servera restarta spēs atkalsavienoties ar serveri (un uzzināt jaunos serveru ip)
 • labojumi apps_cust
 • Tabulu definīcijā – datu tips ir obligāts
 • Formulas parsera labojums, lai formulās varētu izmantot atsauces uz iestatījumu
 • Iespēja pielikt custom lauku, kurš aprēķina cenu no cenu lapas
 • Saņemšanā piegādātāja artikula kods pašreiz atstāts – bet vajadzētu saprast vai tiešām pamat sadaļā jāliek
 • Ierakstu kodu saitēs ctrl+enter uz random tabulas vērtību
Labojumi:
 • labojums versijas pārsūtīšanai
 • labojums login logam
 • Labojums lietotāja formulām, lai var norādīt caur punktu arī _base appam
 • labojums aplikācijas noteikšanai pie subreport pievienošanas
 • Nepareizs nosaukums Nolietojuma vēstures atskaites logam

 

 

0.9.36.1 – 2016.11.09

 • 0001527: Vajag lai skanējot preci kursors pārlec uz nākamo rindu un daudzums ir 1
 • 0001531: Artikulu summēšana – NK, Norakstīšanā un Klientu pasūtījumos
 • Lietotājam iespēja loga definīcijā definēt apakštabulā jaunu sadaļu
 • Tabulas definīcijā pielikts ctrl+enter laukiem – Saites tabulas un Attēlošanas lauks
 • Tabulas definīcijās ctrl+enter uz pieejamām formulām
 • Uzlabot pārskatāmību tabulas definīcijas tabulai
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma vēsture – atskaite, kuru var izmantot par pamatu pl kartiņai (vai vispār tādu netaisīt un izmantot atskaiti)
Tehniskais:
 • labojumi apps_cust
 • Tabulu definīcijā – datu tips ir obligāts
 • Formulas parsera labojums, lai formulās varētu izmantot atsauces uz iestatījumu
 • Iespēja pielikt custom lauku, kurš aprēķina cenu no cenu lapas
 • Saņemšanā piegādātāja artikula kods pašreiz atstāts – bet vajadzētu saprast vai tiešām pamat sadaļā jāliek
 • Ierakstu kodu saitēs ctrl+enter uz random tabulas vērtību
Labojumi:
 • IREK importa labojums, ja ir bez PVN IREKs
 • labojumi package funkcionalitātē
 • ​labojums klienta/servera package pārsūtīšanai un lasīšanai
 • labojumi/papildinājumi e-pastu sūtīšanai
 • labojums klientu pasūtījumu atskaitē

 

0.9.36.0 – 2016.11.07 – release

 • Iespēja nosūtīt e-pastu uz izmaiņām ierakstā
 • Grāmatojumi un citi ieraksti slēgtā periodā tagad ir ar pelēkiem lauciņiem
 • Atļaut atgrāmatot ierakstu, ja periods nav slēgts
 • Neapmaksāto rēķinu žurnālā atšifrēt nepiesaistītās priekšapmaksas
 • Realizācijas un Piegādātāju Neapmaksāto rēķinu žurnālā ņemas vērā savstarpējie norēķini
​Tehniskais:
 • bugfix dev_mode funkcionalitātei
 • indexing autocolour funkcionalitāte pārnesta uz subscription mehānismu, nost no cores recordsave un update funkcijām
 • Apkalpošana pārrēķināt aplikāciju kontrolsummas login serverim
 • Pārtaisīt ieraksta perioda slēgšanas pārbaudi no RA klases uz RN klasi
 • aplikācijām tiek padots devmode
 • labojums aplikāciju pieslēguma kontrolei
 • Iespēja atskaitēs iekrāsot datu rindas – norādīt fornu
 • izmaiņas login servera datu pārsūtīšanā uz serveriem
 • windows tagad arī servera instalācija atseviški​
​Labojumi:
 • Galvenā grāmata puses – sākuma un beigu saldo nav debetā un kredītā, bet tikai vienā no šiem
 • Galvenajā grāmatā visas 0 uz 0.00
 • IREK importam labojums, ja nepreiza summa PVN aprēķinā
 • labojums crasham pie paste special izvēlnes
 • ​vēl labojums paste special
 • Daži uzlabojumi pieslēguma atjaunošanai pēc dažāda veida pārrāvumiem
 • 0001363: vadot saņemšanā pieg. artikulu sistēma nepaņem kodu, ja tāds ir arī kādam citam, ne konkrētajam pieg.

 

0.9.35.1 – 2016.11.03

 • Galvenā grāmata papildināta ar atlasi pēc dokumenta veida – piemēram tikai MU
 • 0001523: Ideja par slēgšanu – vairs nevar atgrāmatot ierakstus, ja grāmatojumu periods ir slēgts
 • Nevar vairs arī dzēst ierakstus slēgtā periodā
 • ​0001506: Klientu pasūtījumi – Speciāli Veidot Noliktavas kustību
 • Klienta pasūtījumā uzlīmju skaits
 • Apkalpošana Grāmatojuma veidošana dokumentiem – atlase pēc datuma un iespēju izmantot >=, <= utt.
 • Settingu saraksts sakārtots alfabētiski un skrollējams, save poga augšā
 • Email moduļa sākums, ir iespēja nosūtīts caur smtp serveri
 • Sākums notification funkcionaltitātei
Tehniskais:
 • Decimālskaitļi pēc noklusējuma tiek attēloti pa labi
 • labojums live build
 • 0001533: Par logu atvēršanos ārpus ekrāna
 • xx: windows menu uz windows nestrādā
 • ​0001430: Pogas “Atcelt” vizuālais defekts
 • Sākums starpaplikāciju funkcionalitātes reģistrēšanai
 • izmaiņas slave aplikāciju reģistrēšanā – registermelive tiek atgriezts tikai tad, kad visas palaižamās aplikācijas ir pieprasījušas reģistrēšanos dzīvē
 • subscription/subscriber turpinājums​
Labojumi:
 • 0001543: Piegādātājam norādīts noklusējuma darījuma veids, tad IREKā nevar ievietot KR
 • 0001371: Ierakstu pārlekšana
 • Darbinieku sarakstā Personas koda laukā rādīt Personas kodu/Reģistrācijas Nr.
 • 0001538: AUtomātisko krāsu piešķiršana nedarbojas
 • Piegādātāju MU – nevajag grāmatot PVN parastiem darījumiem
 • 0001524: Moduļu un reģistru josla neatgūst vajadzīgo izmēru pēc samazināšanas
 • Samazinot kreiso joslu un atkal palielinot to, izmērs nav iepriekšējais, bet gan ir samazinājies un neietilpst ne kompānijas, ne moduļa nosaukums.
 • 0001519: Par MU eksportu uz banku un informācijas nešanu “Maksājuma informācijas” laukam
 • 0001566: Pievienojot papildu lauku atskaitē no reģistra kontakti, nav saskatāms, kurš lauks tiek likts, jo sākumā ir reģistra nosaukums
 • Neapmaksāto rēķinu žurnāls – labojums atlasot pēc klases

 

0.9.35.0 – 2016.10.30 – release

 • Rēķinos, Klienta pasūtījumos un Pasūtījumos ievadot artikulu uzreiz ievietot daudzumu 1
 • Importa datu ieraksts un importa funkcijai var uzstādīt izmainīto ierakstu krāsu, lai vieglāk atfiltrēt, kas noticis pēc improtiem, it sevišķii automātisko importu situācijās
 • Klienta pasūtījumos Klienta artikula izvēle balstas uz Grupas klientu
 • Klientu pasūtījumos redzama Cenu lapa un Atlaižu lapa
 • Klientu pasūtījumos un rēķinos Cenu lapa un Atlaižu lapa ņemas arī no Grupas kompānijas
Tehniskais:
 • Labojumi klienta/servera komunikācijā
 • labojums problēmai, kad pārāk ātri pēc startupa pieslēdzas, tad klients pazūd
 • xp versionhelperim noņemts admin startup
 • tabulas meklēšana sql savienojumā
 • Papildinājumi un labojumi importa sql funkcijām
Labojumi:
 • Salabot lai ievietojot artikulu no saraksta kursors nepazaudē fokusu un pārlec uz nākamo rindu
 • labojums login serverim
 • Saņemšanā lai rēķina kopējās papildus izmaksas arī tad ja maina papildus %
 • dok formu labojumi rediģēšanai un drukāšanai
 • Apkalpošanā Pārrēķināt tabulu datu lauku – labojums

 

 

0.9.34.2 – 2016.10.27

 • Atskaitēs tagad var lietot X,Y,Z un !X,Y,!Z – piemēram, atlasīt vairākus noteiktus nodokļu kodus, vai neiekļaut noteiktus objektus
 • Salabota ‘:’ atlase
 • 0001521: Galvenās grāmatas atlases parametros laukā “Nodokļu kods” norādāmas vairākas vērtības
 • ​Visās atskaitēs tagad var ar komatu atdalīt vērtības
 • 0001495: Noliktavu pārskats – pielikt noliktavai telefonu, faksu un e-pastu
 • Lauki pielikti arī pie importa​
Tehniskais:
 • izmaiņas setup failos lai sistēma pati palaižas pēc instalācijas
 • turpinājums paku izplatīšanai
 • ceļu pārbaude pakām
Labojumi:
 • Realizācijas kredītrēķiniem – ņemt vērā artikula pvn kodu un kontu, gadījumā, ja realizācijas parametros kredītrēķiniem nav speciāli norādīts cits pvn kods vai konts

0.9.34.1 – 2016.10.26

 • Valūtu kursu importam atbalstīt iekodētu situāciju kad nav bāze 1, bet ir bāze 2, pret kursu 70.2804
 • Līgumu reģistrā beigu datums nav obligāts
 • 0001461: Preču pārcenošanā – speciāli dzēst rindas kurās cena nemainas
 • 0001381: Preču pārcenošanas ieraksts – Izdrukas
 • Darbinieka kartiņā – Radinieki
 • bankas importā – kontakta meklēšana pēc reģistrācijas numura
 • Jauns reģistrs “Konvertācijas tabula” – universāls ierakstu saraksts, kurā norādīt vecā un jaunā koda attiecības. Šobrīd izmantojas tikai pie importa datu konvertācijas no importa funkcijām kā “pēcapstrādes darbība”
 • Iespēja importa datu ieraksta rindas neimprotēt ja aizvietojamais ieraksts ir slēgts
Tehniskais:
 • iespēja lejupielādēt arī mac versiju
 • izmaiņas instalācijas pakās
 • instalācijas faili
 • labojums palaišanai win slave
 • izmaiņas servera faila novietošanā
 • winxpinsalleris
 • desktop ikona veidosies automātiski
 • Ieraksta numura rādīšana pie IREK kļūdām
 • tagad ir ne tikai ‘gte’ ir arī ‘gteon’ – greater then equal or not
 • Formu piesaistē tagad ir Ctrl+Enter uz lauku
 • Sākums pielāgojumu vadībai
 • labojumi pielāgojumu paku vadībai
Labojumi:
 • Preču pārcenošanā – ja nav cenu izmaiņas, tad neizmainīt ieraksta stāvokli uz ‘Izmainīts’
 • Galvenā grāmata apvienojot rindas vajag lai tomēr sadala pa nodokļiem, objektiem un korespondējošiem kontiem
 • bugfixi klienta koda ielādei

 

0.9.34.0 – 2016.10.23 – release

 • Izmaiņas instalācijas folderos – ar nākamo updeitu sistēma tiks pārinstalēta jaunā atrašanās vietā
Tehniskais:
 • labojums versijas maiņai
 • izmaiņas versijas maiņas funkcionalitātei
 • nākamreiz Mac app nekopēt vecajās vietās
 • login labojums
 • linux labojums
 • papildinājums versijas nosūtīšanai
Labojumi:
 • Labojums irek grāmatojumam, ja augša un apakšas pvn atšķiras par 1 centu

 

0.9.33.3 – 2016.10.21

 • PVN deklarācijas eksportā arī iekļaut papildinājuma dokumentus
 • 0001450: noklusejuma piegadatajs pasutamam artikulam
 • 0001458: PVN 2. pielikums – visi darījumi jāuzrāda EUR summās
 • 0001518: Par kopējo dokumentu skaita rindiņu AN
Tehniskais:
 • Versijas pārsūtīšana sleiviem
 • izmaiņas build skriptā
 • izmaiņas build.bat
 • Datu bāzes un klienta instalācijas pārvietošana zem documents/moneo (no erpdb)
 • 0001438: Bugs ar None vs 0
 • mac build skripts ar jauniem ceļiem
Labojumi:
 • 0001398: Dokumentu formas redaktorā nokopētajam Rāmim zūd līnija
 • Salabot kļūdu, ja tiek kopēta vērtība kur ir gan komats, gan arī punkts
 • ievietojas samaksas veids ar korektu valūtu maksājuma dokumentā
 • Maksājumu uzdevumos nevarēja nomainīt bankas kontu piegādātājam, ja ir iespēja izvēlēties no vairākiem
 • 0001435: Crash logā ievietot kontaktu banku – ja nospiež uz kolonu sarakstu

 

0.9.33.2 – 2016.10.20 – release

 • Jauns iestatījums – PVN Deklarācijas pielikuma papildinājumi – iespēja pielikt Muitas u.c. darījumus (PVN 1.1 daļā), kuri sistēmā nav reģistrēti
 • ​PVN deklarācijas pielikums, darījuma veidu I neslēpt zem minimālās summas
 • No klienta pasūtījuma veidojot priekšapmaksas rēķinu aizpildīt: Komentārs, Mūsu kontaktpersona, Klienta kontaktpersona, Aģents, Objektus un Samaksas termiņu
Tehniskais:
 • labojumi daudz-serveru vadībā
 • labojums net interface parametru nodošanā
 • Papildinājumi SQL saslēgumam
Labojumi:
 • crash fix dzēšot rēķina rindas
 • Labojums failu importa – importa faila aplikācijas noteikšanai
 • labojums pēdējo rindu dzēšanai – rindas kurās ir tikai nulles arī tiek dzēstas
 • pašizmaksu aprēķina labojumi preču saņemšanā, muita un transporta izmaksas pa rindām arī ir 6 ciparu skaitlis
 • 0001376: Crash ja filtrā iekopēts daudzrindu teksts
 • 0001431: Pēc datu importa, ieimportētie dati neparādās reģistrā
 • 0001449: PVN 1.3 daļā norādot neiekļaut BS, neiekļaujas arī B kods
 • 0001448: PVN 1.1 daļā rādas B kods, kuram nav likme

 

0.9.33.1 – 2016.10.17

 • Iespēja finanšu atskaitēs noteikt, ka rinda nav jādrukā, jādrukā ja nav nulle un drukāt tukšumu, ja rezultāts ir nulle
 • Formu piesaistē iespēja norādīt vērtību no:līdz
 • Sistēmā arī rādīt Valstis
​Tehniskais:
 • Iespēja izmantot klienta galā jebkuru no sleiviem, kas apkalpo datu bāzi. Klients izvēlas to sleivu, kuram var pieslēgties
 • labojums integration-mssql servisa palaišanai – tas tiek darīts caur slave nevis pa tiešo slēdzoties pie integration
 • InvType iespēja pievienot
 • iespēja piemeklēt vērtību no sql bāzes iekš “Pēcapstrādes”
 • Izmaiņas failu pārsūtīšanā pie importa – fails tiek sūtīts nevis slave serverim, bet app serverim, kurš veic importu
Labojumi:
 • 0001437: Noapaļošana rēķina rindās
 • ​Pielikt to pašu noapaļošanas aprēķinu arī klientu pasūtījumos, līgumos, pasūtījumos
 • valūtu izlīdzināšana līdz 0.04
 • bugfix pie kļūdainiem datu tipiem
 • labojums rēķina veidošanai
 • labojums piegādātāju kredītrēķinu importam

 

0.9.33.0 – 2016.10.16 – release

 • Jauns iestatījums – Klienta artikulu katalogs, izmantojams klientu artikulos
 • Maksājuma uzdevumā rēķināt bankas summu un rindas summu uz abām pusēm
 • Iespēja pielīdzināt vienu centu pie valūtas konvertēšanām
 • kl. pasūtījuma satusa uzlabojumi – redzama rēķinu apmaksas summa un to datumi, kā arī šo datu summas
 • Kontaktu kartiņā – jauns lauks Grupas kompānija – Klienta sadaļā
 • Informācijā par kompāniju 3. bankas konts
 • Ctrl+A darbība ierakstu sarakstos, tagad var selektēt ierakstus, savukārt ja kursors ir meklēšanas laukā, tad iezīmējas teksts
 • Klientu artikulos uzreiz redzami citi klienta artikuli kas piesaistīti pie tā paša klienta artikula
 • Uztaisīt ka Ctrl+P drukā, no ieraksta un ierakstu saraksta (vairākus), Shift+Ctrl+P drukā uz ekrāna
Tehniskais:
 • datu tipu foreign lauku ielasīšana
Labojumi:
 • labojums atskaites landscape formāta iezīmēšanai
 • ms sql savienojuma bugfixi

0.9.32.2 – 2016.10.11

 • Landscape izdrukas uz Mac – lai nav izstiepti teksti
 • 0001267: No rēķina veidot kases ieņēmuma orderi
 • Algas – Departaments, Amats, Līgums
 • Preču pārcenošanā – izdrukas detalizācija
 • Pašizmaksas atjaunošana artikula ierakstā – iespēja pašizmaksas laukā glabāt vidējo atlikuma pašizmaksu
 • Pašizmaksa tiek pārrēķināta un ņemta arī no ražošanas ierakstiem​
Labojumi:
 • Labojums – veidojot grāmatojumus PVN kods aizpildījās no konta kartiņas

 

0.9.32.1 – 2016.10.10 – release

 • Pārskats par piegādātājiem – jauns ķeksis – Iekļaut čekus (avansa norēķinus)
 • Atskaitē salabota saldo situācija, kad debets = kredīts un apgrozījums sanāk ir 0, tagad šādi piegādātāji rādas atskaitē
 • Realizācijas un Piegādātāju maksājumos, ievadot rēķinu, komentārā, iekāvās ievietojas pavadzīmes nr.
 • Konta kartiņā iespēja norādīt Nodokļa kodu, tas ņemas vērā vadot grāmatojumus un avansa norēķinus
 • Maksājumā valūtas svārstības – ņemt vērā Bankas valūtu
 • Maksājumā uzdevumos valūtas svārstības – ņemt vērā Bankas valūtu
 • 0001385: Atskaite , kas rāda specifikāciju koku
 • Iespēja grāmatot daudzus avansa norēķinus no ierakstu saraksta
 • Iespēja noteikt individuālā klientu pasūtījumā tā rēķina veidošanās nosacījumus
 • 0001349: Dokumentu formās vārdu pārnešana jaunā rindā
 • Kolonnas parametros tagad ir jauns ķeksis “Tukšs, ja nulle”. Pielietojams arī daudzuma kolonnai, jo šobrīd tajā atrodas “round” kas atgriezīs nulli arī pie tukša daudzuma. Ar šo ķeksi var iegūt tukšumu pie šiem nuļļu iznākumiem
 • Darbinieka kartiņā adrese un piegādes adrese mainīta uz deklarētā un faktiskā adrese
 • Reģistrācijas nr. mainīts uz personas kods un tam pielietota LV formāta pārbaude
 • Darbinieka kartiņā – dzimums, algas nod.grāmatiņa, pilsonis, rezidents
​Tehniskais:
 • Iespēja tabulu definīciju settingā pievienot “link” izteiksmi – saiti uz kāda foreign lauka apakšlauku
 • Labojums custom lauku izteiksmju ielādei īpašniekaplikācijās – autoactions tika iecachots un neieguva izmaiņas no custom izteiksmēm
 • salabota iespēja radiopogām un checkboxiem noteikt attālumu no kreisās malas, ja šie elementi ielikti iekš FieldGroup
Labojumi:
 • Lai loga definīcijā varētu mantot esošā matricas lauka platumu un līdzināšanu
 • Crash labojums – pārskats par A/N personām
 • ​Pārskatā par A/N personām Kategorija pārsaukt uz Darbinieku kategorija
 • 0001393: Nosūtīšana neupdeito noliktavas atlikumu, pat ja ir ķeksis “Izmainīt noliktavas atlikumu”
 • 0001354: Saņemšana no pasūtījuma atsevišķām rindām – pārējās informācijas ievietošana
 • 0001367: Pamatlīdzekļu kartiņā ievietojot grupu, neievietojas nolietojuma metodes
 • 0001279: Klientu pasūtījumu nevar saglabāt, ja nav PVN kods
 • 0000829: papildinājums korespondences grupas pievienošanai pie nekorektiem grāmatojumiem
 • 0001375: Crash cenu lapā verot vaļā cenu ierakstu
 • 0001341: Crash uz F3 – izmaiņas veidā kā tiek atrasts ieraksta saraksta logs, ja zināms rediģēsanas logs
 • 0001324: Spiežot next kļūda
 • sākts labot landscape rediģēšanu

 

 

0.9.32.0 – 2016.10.09 – release

 • Iespēja Moneo datu importam norādīt vai pārrakstīt ierakstus vai nē
 • 0001380: Atskaites specifikācijas saglabāšana
 • Saņemšanā jauns lauks Papildus – kur var norādīt gan Papildus izmaksas vērtību, gan % vērtību, gan arī formulas
 • Bankā – grāmatojumi ienākošajiem dokumentiem
 • Cenu veidošanā artikulu kolonas platums by default palielināts
 • Iespēja atvērt ar F2 grāmatojuma ierakstu – piemēram, no Bankas ieraksta
 • 0001392 – Ražošanas ierakstā nepieciešams darbinieks, kas veica darbu
 • 0001384 – Ražošanas kontrole – neļaut pārdot ražošanas artikulus, kuriem nav specenes
 • 0001390 – Ražošanas specifikācijas vajag jaunu lauku- klase
 • 0001387 – Ražošanas pasūtījumos crash pie atvēršanas
 • 0001391 – Veidojot ražošanas pasūtījumu nosaukumam no klientu pasūtījuma jāiet kā ražšanas pasūtījuma nosaukumam
 • 0001386 – Apkalpošana speceņu pārrēķinam – iziet cauri norādītajiem vai visiem ierakstiem un pārsaglabā
 • 0001394 – Pēc ražošanas ierakstu ģenerēšanas nosūtīšanā vajadzētu paziņojumu, ka viss ir izdarīts
 • 0001395 – Ja veido ražošanas ierakstu sarakstu filtrētu ar klasi, tad veidojot jaunu ierakstu
 • 0001396 – Pēc atskaites ar custom lauku ‘pārrēķina, tiek rādīta oriģinālā atskaite, bez custom laukiem
 • ražojamais artikuls ražošanas un ražošanas pasūtījuma ierakstā
​Tehniskais:
 • Tehniskais: trigger tagad atgriež translated field, nevis original
 • sql savienojuma izmaiņas
 • papildus iespējas sql savienojumam
 • labojums versionhelper
 • ​version helper iespēja
 • labojumi multi-slave instalācijai
 • Iespēja pievienot lauku tabgroup
 • Artikula kartiņā Nosaukuma lauks tagad ir iekš tabgroup
 • integration modulis, kurā glabāt sql savienojuma servisu kodu
 • iespēja sql savienojumu palaist uz atsevišķa appa
 • ​papildinājumi sql savienojuumam un ārējām aplikācijām
 • labojums koda ielasīšanai
 • Iespēja noteikt kur loga matricā būs lauks, t.i. pirms pēc noteikta lauka
​Labojumi:
 • Galvenajā grāmatā – saldo ar rādīt apgrozījumu, rādīt tikai tad ja ir sākuma, beigu vai apgrozījuma vērtība
 • kļūda – ja sarakstā nebija summējamu lauku, tad kolonnu skaitīšanā tika nolasīti pilnīgi visi ieraksti un pārsūtīti klientam
 • 0001374: Nevar skrollēt žurnāla reģistru pie 120k ierakstu daudzuma
 • labojums Preču pārcenošanā
 • Saņemšanā problēma ka cena resetojās – saistīts ar tehnisko trigger tulkošanu
 • labojums ražošanas saraksta crasham
 • Labojums saņemšanā vadot artikulus
 • Loga definīcijā kolonu nosaukumi

 

 

0.9.31.0 – 2016.10.04 – release

 • Jauns reģistrs – Preču pārcenošana
 • Cenas izmainīšana artikulos un cenu lapās
 • Preču pārcenošana jauns speciāli ‘Pārrēķināt vecās cenas’
 • Ievietot Atlaižu lapas atlaidi, pievienojot jaunas rinda
 • Atlaižu lapā un Cenu lapā – aizvietošanas lauks datums un aizvietojamais ir savstarpēji obligāti, kā arī aizliegts saglabāt divas vienādas aizvietošanas
 • Atlaižu lapas aizvietošanas funkcionalitāte
 • Cenu lapas funkcionalitāte rēķinos, klientu pasūtījumos un klientu līgumos
 • Ierakstu sarakstos strādā Ctrl+A – var iezīmēt līdz 500 rindām (pašreiz ierobežots līdz 500)
​Tehniskais:
 • Tehniskais: trigger tagad atgriež translated field, nevis original
 • Iespēja noteikt tabulas galvenes lauku augstumu – piemēram, Preču pārcenošanā ir dubultā
 • Labojums servera uzkāršanās situācijām. Serera pirmā mēģinājuma pieslēgums pēc checkhost ja neizdevās, sistēma uzkārās
 • SQL savienojuma papildinājumi laika kontroles laukam
 • Labojums numerācijas kolonas platumam
Labojumi:
 • Inventarizācijas saldzīināšana nepabeidzas

0.9.30.1 – 2016.10.02

Tehniskais:
 • Servera vadības mehānisma izmaiņas – iespēja noteikt atsevišķām aplikācijām atšķirīgus serverus
 • _slave iekļauts Mac appā

 

0.9.30.0 – 2016.10.02 – release

 • Noliktavas parametros jauns izmaksu modelis – Vidējā svērtā, iespēja rēķināt vidējo svērto pa noliktavām un atļaut pārsniegt noliktavas atlikumu
 • Realizācijas un Piegādātāju Rēķinu statusa atskaites rāda arī savstarpējos norēķinus
 • Iespēja apmaksāt realizācijas un piegādātāju rēķinus caur manuāliem grāmatojumiem – savstarpējie norēķini
 • Atlaides lauka apaļošana līdz veseliem, ja sanāk tas pats kas ar 1 ciparu aiz komata
 • Rēķinā un Klientu pasūtījumā – Cenu lapa un Atlaižu lapa ievietojas arī no piegādes adreses
 • 0001331: Kad muitas PVN tiek piestādīts piegādātāja rēķinā, kā pozīcija
 • Nodokļu likumos jauns lauks % – kur nosaka % kas iet pa virsu summai
 • Ir iespēja definēt Muitas – I darījumu, norādot I PVN kodā 0% un Nodokļu likumā 21%
 • Rezultātā PVN deklarācijā rādīsies divas rindas A un I
 • Rēķinā un IREK – Valūta uzreiz zem darījuma veida​
​Labojumi:
 • 0001320: Nevar ar Ctrl+enter ierasktā ievietot vairākus objektus
 • Labojums atlaides aprēķinam lai var norādīt 75.00 un 50.00 un aprēķinas atlaide
 • Rēķinu grāmatošana – lai debitoram pieskaitas PVN un tikai tad seko noliktavas kontējums
 • Lai var grāmatot saglabātu ierakstu, ja numuru sērijai nomaina tipu uz negrāmatot
 • Pamatlīdzekļos kategoriju logs

0.9.29.1 – 2016.09.26

Tehniskais:
 • pie lietotāja atskaišu iestatījuma iespēja piesaistīt atskaites layout ierakstu, kurā var rediģēt kolonnas. Izmantots iepriekšējais pārzīmēsanas mehānisms, kas nozīmē ka daudzlīmeņu atskaites vēl nav pieejamas
 • papildu log output pie versijas maiņas
 • Iespēja custom logus definēt ar pievienošanu settingu sarakstam
 • iespēja custom list logiem iegūt check displaylaukus
 • Iespēja lietotāja definētos logos un BL py kodā pierakstīt noklusējuma filtrus, pēc kā logs filtrējas, bez iespējas tos atcelt
 • Logā rādīt importa progresu
​Labojumi:
 • 0001246: Ražošanas moduļa tests
 • Kļūdas paziņojuma labojums par unikalitāti rindās (nebija pareizs lauks)
 • kļūdas labojums nosūtīšanas žurnālam
 • labojums pabeigtības kolonnas darbībai ražošanas pasūtījumā
 • fontu labojums

 

 

0.9.29.0 – 2016.09.26

 • Grāmatojumā automātiski aizpildās GroupID piesaglabāšanas vai update. Manuāliem grāmatojumiem tas nozīmē ka nav jāvada ar roku grupas numurs
 • 0001335: Saņemšanu veidot ar atsauci uz Pas.piegādātājiem
 • Piegādātāja pasūtījuma ievadei tagad pievienota tāda pati iespēja kā klientu pasūtījumā – var norādīt headerī piegādātāja numuru un tad lauciņā “Rinda”sadaļā “Pasūtījums” var ievietot rindas no norādītā pasūtījuma. Var headerī nenorādīt pasūtījumu, tad rādīsies visas rindas no pasūtījumiem, kas vēl nav saņemtas. Ievietojot konkrētu rindu, tiks ievietots piegādātājs un nākamās rindas ievietojot saraksts jau būs filtrēts.
 • ​POS rēķini pie importa, lai ir atzīme mainīt noliktavas atlikumu
 • PVN kodu jāievieto arī skaidras naudas rēķinā
Tehniskais:
 • papildinājumi SQL savienojumā ar MSSQL
 • SQL savienojuma threada atslēgšana, ja neizdodas izveidot savienojumu ar sql serveri
 • izmaiņas net savienojumā – ziņas lielākas par 10kb netiek saglabātas cache funkcionalitātē pie izpildītajiem pieprasījumiem. Ja šādspieprasījums tiek prasīts atkārtoti, transakcija tiks atcelta
 • izmaiņas backup veidošanā – vienas apliķacijas tabulu summa vairs netiek glabāta atmiņā, bet gan likta failā kas pa daļām tiek pārsūtīts uz pieprasītāju
 • ​tmp failu dzēšana eksporta beigās
​Labojumi:
 • 0001339: Realizācijas Rēkini – gluks ar filtrēšanu
 • Labojums datu bāzes importam no vecā formāta
 • 0001319: Pasūtijumi piegādātājiem; nekorekti pasūtījumi
 • Rēķinu importam labojums darījuma veids un sam.term. ja AM kur 0 dienas
 • Rēķinu importam piemeklēt darījuma veidu atbilstoši debitoram kontam
 • Summators rāda kļūdas, ja rindās ir ne nulles summa – labots

 

 

0.9.28.2 – 2016.09.22

 • Ražošanas pasūtījuma atsauksmes lauks maināms arī pie apstiprināta un sākta ieraksta klientu pasūtījumā papildu komentāra lauks rindās + ražošanas pasutījumā šis komentāra lauks aiziet uz atsauksmes lauku
 • ražošanas pasūtījuma atsauksmes lauka rediģēšana
​Tehniskais:
 • Noapaļošanas settings – vēl nefunkcionē
​Labojumi:
 • Pie importa iespēja redzēt tekstu un lai teksts parādas arī ja mainas % sekundes ietvaros
 • ​info logā rādīt kad tiešām tiek importēta tabula
 • kļūda % formulā
 • Aizkomentēts journal debugs
 • labojums ražošanas atsauksmes ģenerēšanai
 • labojums sortēšanai uz linux

 

 

0.9.28.1 – 2016.09.21

 • Jauna atskaite Maksājumu žurnāls, kā arī tai pieejama Bankas 1-IB formai nepieciešamie lauki
 • 0000811: Maksājumu žurnāls
 • Iespēja pie moneo datu importa ignorēt tabulu
 • 0001312: Neapmaksāto rēķinu žurnālā rēķinus kārtot pēc datuma (vai apmaksas datuma)
 • 0001314: Pieg. rēķins pēc saņemšanas – ieliek tekošo datumu, nevis saņemšanas
 • Noliktavas kustību žurnāls – tāds pats kā saņemšanu
​Tehniskais:
 • Aizkomentēt inspection tool
 • iespēja no komandrindas importēt datu bāzi
​Labojumi:
 • labojums klienta izslēgšanās brīdim pie versijas maiņas
 • fidavista kļūdas labojums
 • AKP starpreģistrā avota kolonas nosaukums
 • meklējot ražošanas pasūtījumu sarakstā crash
 • 0001311: Bankas importa iestatījumu funkciju problēma
 • lauku pielikšana/noņemšana interfeisā nestrādā ja vienā logā ir gan pielikšanas gan noņemšanas operācijas
 • 0001256: Crash kopējot no atskaites – neatkārtojas vienmēr
 • 0001174: WIN nestrādā taustiņš F4 un F2
 • 0001161: Pirmā kolona nepareizi skeilojas un pēc atkārtotas atvēršanas nav izvēlētajā izmērā

 

0.9.28.0 – 2016.09.16

 • Autogrāmatojumi, kuri piesaistīti pie konta tagad izpildas no visiem dokumentu grāmatojumiem
 • 0001301: Piegādātāja artikula kopēšana preču saņemšanā pa vairākiem kodiem uzreiz nestrādā
 • + tagad strādā vērtību kopēšana / meklēšana no excel arī pēc sekundārām vērtībām, t.ii. artikula nosaukums, artikula svītru kods, artikula īsais kods
 • + refactoring uz vērtību piemeklēšanu un ievietošanu matricā un headerī
 • 0001255: Lietotāja definējamie atlases lauki – saņemto preču žurnālā atlase pēc objekta
 • Piegādātāja pasūtījuma atskaitē papildu filtru iespēja pēc pasūtījuma headera laukiem
 • IREK grāmatošana ar – zīmi nesummēt D/K vērtības grāmatojumā
 • Importējot IREKus lai Darījuma veids tiek piemeklēts atbilstoši debitora kontam​
 • Importējot personas kartiņus aizvākt atstarpes no personas kodiem
 • Papildinājums kļūdas paziņojums, lai rāda kuram ierakstam problēma
 • 0001292: Par Fidavistas importu no SEB bankas, un MEMD kā bankas komisijas atpazīšanas ID
 • Jauns iestatījums – Avansa norēķinu parametri – ir iespēja norādīt ka Piegādātājs nav jānorāda obligāti
​Labojumi:
 • Noņemti lieki lietotāja logu definīcijas saglabāšanas gadījumi, kad atver logus
 • 0001294: Preču saņemšanā pirmajā sadaļā rādās visi lauki izņemot cenu un summu
 • 0001293: Piegādātāju rēķinā noņem PVN koda lauku, vairs nevar pielikt atpakaļ
 • 0001296: Galvenajā grāmatā nedarbojas sortēšana pa objektu tipiem
 • 0001228: Lauki, kas uz ctrl+enter lec laukā no ekrāna
 • Avansa norēķinos konflikts ar laukiem Grāmatojuma datums un Dokumenta datums, tagad atstāts tikai Grāmatojuma datums
 • 0001290: Filtrēšanas nosacījumu neatspoguļošana pēc loga atvēršanas
 • Pie importa konvertācijas tabula ņem vērā arī ierakstu matricas
 • sortēšana teksta laukiem ar space labojumu

 

 

0.9.27.3 – 2016.09.16

 • Atlaižu matricas funkcionalitāte: Rēķinos, Klientu pasūtījumos un Klientu līgumos
 • Iespēja importa funkcijas ierakstā noteikt, vai importējamie dati vienmēr saglabājas importa ierakstos (ImportData) vai tikai pie kļūdas
 • Realizācijas rēķins iekļaujot PVN – grāmatojuma summu labojums
 • Realizācijas priekšapmaksai var noteikt noklusējuma PVN kodu – Realizācijas kontējumos un konkrētās kontaktu kartiņās
 • Uzlabots kļūdas paziņojums maksājumam, tagad nevis “Samaksas veids ir jānorāda obligāti”, bet “Samaksas veids ir jānorāda obligāti un tajā jābūt Konts”
 • Realizācijas rēķinā grāmatot valūtu svārstības no priekšapmaksas
 • Realizācijas un Piegādātāju Priekšapmaksu atlikumu atskaitēs rādīt Atlikums, EUR
 • 0001263: Simulācijās neizveidojas grāmatojums
 • Papildus apkalpošanai pabeidzoties rādas kļūdas paziņojums, ja ir kļūda, piemēram, periods slēgts
 • Ražošanas grāmatošana pārvietota uz grāmatošanas procedūru – tas nozīmē ka grāmatojumi veidojas caur grāmatojumu apkalpošanu arī ražojumiem
 • Jauns ražošanas grāmatojumu veids – tikai noliktavas konts
​Tehniskais:
 • veidojot jaunu db uz win tiek uzstādīta korekta LV lokāle
 • Iespēja izveidot pieslēgumu ar MSSQL serveri caur DB savienojumi reģistru
 • noņemti lieki lauki no filtra ierakstiem
 • paziņojumiem var norādīt saistīto lauku
 • papildinājumi db saslēgumam
 • turpinājums sql savienojumam – iespēja pielikt hardcoded lauku vērtības papildu lasītajiem laukiem

 

0.9.27.1,2 – 2016.09.12

 • Jauns reģistrs – Atlaižu lapas
 • Klienta un Klienta kategorijas kartiņās – Cenu lapa un Atlaižu lapa
 • Piegādes adresē arī Cenu lapa un Atlaižu lapa
 • ja saraksta kopsummas dati neilien kolonnā, tad tiek likta daudzpunkte priekšā
 • Saņemto preču žurnāls – atlasa arī negrāmatotos dokumentus
​Tehniskais
 • uz xp mainīts pogu zīmēšanas konteksts
 • fix for colour checking
 • koordinātes ekseļa atskaites pārsūtīšanā tiek apvienotas, ja starpība mazāka par 20 (agrāk 5)px​
Labojumi:
 • labojums logu pievienošanā pie aktīvo logu saraksta
 • 0001288: Crash saglabājot ierakstu – neatkārtojās – piefiksēts logs
 • kļūda pie cached loga atvēršanas
 • ctrl enter uz artikulu ievietošanu klientu pasūtījumā crash
 • pieliktās lietotāju kolonnas pieliksis ar lielāku platumu -100px
 • 0001281: Eksports uz excel – summu lauki patur decimal datu tipu

0.9.27.0 – 2016.09.11

 • Iespēja uzstādīt automātiskus krāsu tagus jebkuram reģistram balstoties uz ieraksta parametriem
 • Ierakstu sarakstiem statusa josla ierakstu skaita un kopsummu laukiem
 • Apkalpošanā Pārrēķināt tabulas datu lauku – iespēja iestatīt vērtību
 • Iespēja ierakstu sarakstā skaitļu laukos meklēt ar komatu vērtības, piemēram, 2,0,3
 • ​Tagad var meklēt vairākas vērtības, gan ciparu laukos, gan teksta laukos
 • Autogrāmatojumu funkcionalitāte – grāmatojumos, irekos, avansa norēķinos jauns lauks ‘auto grāmatojums’
 • Konta kartiņā iespēja piesaistīt autogrāmatojuma kodu, var noderēt grāmatojot realizācijas rēķinus, ja ir vēlme sadalīt citādi realizācijas kontu
 • 0001284: Kontakta kartiņā nepieciešams reģistrācijas nr. ne tikai PVN reģistrācijas nr.
 • Valsts kartiņā iespēja norādīt kategoriju, aizvākta iespēja norādīt valsti Kategorijas kartiņā
 • Apkalpošanai papildus iespēja pārgrāmatot noliktavu pa dienām
 • Uzlabojumi apkalpošanai Pārrēķināt tabulas datu lauku: tagad 2 atlases lauki, var atlasīt izmantojot _gte u.c. izteiksmes, var atlasīt datuma lauku
 • Izmaiņas Tildes importā un bankas transakciju grāmatošanā
 • lietotāju reģistrā sistēmā var norādīt tagd arī ne-darbiniekus
 • 0001234: Importēt valodas un summas teksta veidā
 • Cenu ierakstā tiek saglabāts izmainīšanas datums
​Tehniskais
 • LoopKey ar string 0, iekļauj tagad arī NULL ierakstus
 • pg_ctl palaišanās
 • ​Salabot pg_ctl palaišanu uz mac
 • indexing filtru docuser datu tipa maiņa sistēma uzkarināja aplikāciju kurā tika atcelta atskaite
 • labojums filtru saglabāšanai
 • pg palaišana uz mac atlikta atpakaļ uz postgres
Labojumi:
 • 0001270: Ierakstu sarakstos nestrādā atlase !=0
 • 0001271: Meklējot pēc izmainīt noliktava 0, netiek atrasti ieraksti kur vērtība ir tukša
 • 0001273: Salabot meklēšanu pēc =1:2 un !=1:2, jo pašreiz strādāja tikai 1:2
 • Periodiskā atlase notiek =-1:1 (iekļauj Null) un !=-1:1 (neiekļauj 0)
 • 0001277: Filtrācija pēc precīza debitora konta 2310:2310
 • valūtas kursu apkalpošanas labojums – šodienas kurss paņem pēdējo pieejamo datumu no ecb xml faila
 • Uz Ctrl+Enter atverot ierakstu, lai rinda redzama sarakstā
 • ​Atverot saraksta logu ar ctrl+enter arī otrajā reizē atrast atbilstošo ierakstu
 • 0001242: Nefiltrētas meklēšanas rezultāts lai ir saraksta augšpusē
 • 0001252: Artikulu ierakstā nav zobrata un ar f3 atvērtā artikulu sarakstā nestrādā zobrats
 • 0001269: Atgrieztais avansa norēķins negrāmatojas pareizi
 • DB importa kļūdas labojums (tiek importētas visas kompānijas)
 • ​Lietotāja importa funkcijas labojums (ja noteikts id lauks)
 • Ražošanas modulī bija ielīdis imports no sistēmas moduļa
 • Iespēja importa datu sagatavē noteikt, kādā veidā tiks atjaunoti dati
 • uzlabojumi bankas moduļa darbībā
 • kļudu labojumi autogrāmatojuma ievietošanā grāmatojumā
 • daži kļūdu labojumi ierakstu skaitīšanai
 • fix for colour checking

 

 

0.9.26.1 – 2016.09.02

 • Uzlabots refresh filtru parādīšanai
​Tehniskais
 • indexing priekš login
 • labojums startup elementiem
Labojumi
 • interfeisam artikulu kartiņā

0.9.26.0 – 2016.09.02

 • Iespēja saglabāt lietotāja filtrus, iespēja tos dzēst
 • 0001240: Rēķinu žurnāla atskaites specifikācijā atlase pēc kontakta klases
 • ​Kontakta kartiņā piegādātāja kategorija pārsaukta no Kategorija uz Piegādātāja kategorija
 • Labojums lai var atlasīt pēc klases
 • Apkalpošana Dzēst tabulas datus – papildināta ar iespēju nofiltrēt pēc lauka vērtības
Tehniskais
 • Iespēja dažādiem appiem likt elements vienā un tajā pašā modulī (piemērs indexing un system veido sistēmas moduli)
​Labojumi filtrācijai

 

 

0.9.25.3 – 2016.09.02

 • Finanšu gadu un Manuālo grāmatojumu imports
 • Finanšu gadiem uzlikti ierobežojumi – no līdz datums ir obligāts un nedrīkst atkārtoties, kods pagarināts no 2 uz 4 simboli, lai var ierakstīt 2016, kodam jābūt ciparu vērtībai
 • Grāmatojumos un Simulācijās kļūdu paziņojumiem pievienots ieraksta numurs
 • Atļaut izdzēst manuālo grāmatojumu, pat ja ķeksis par dokumentu dzēšanu nav aktivizēts
 • Saņemto preču žurnāls – pielikta atlase pēc galvenes laukiem
 • Artikula ierakstā redzamas cenu lapu cenas – saraksts
 • iespēja filtrēt pēc krāsām
​Tehniskais
 • net ziņojumu apstrāde lokālajā tīklā paātrināta 20-30%
 • – optimizēts kods ziņojumu apstrādē
 • – uz datora esošie lokālie servisi datus vairs nezipo (tiek izmantots message sākumā esošais tags zlib vai json
​Labojumi
 • 0001252: Artikulu ierakstā nav zobrata – un arī citos kur ierakstā ir ierakstu saraksts – Cenu lapa un Kontakts
 • Aizliegt saglabāt divus Cenu ierakstus ar kuriem nav norādīts klients
 • Salabot Cenu pārrēķinu, ja ieraksti jau eksistē
 • bugi ierakstu krāsošanā
 • labojums krāsu vadībai
 • Labojums intrastat ievedumam un izvedumam – datumu atlase
 • labojums recordlist pieprasījumam pie joinotiem pieprasījumie
 • salikts type=”price”

 

 

0.9.25.2 – 2016.08.30

 • Jauni reģistri: Cenu lapas, Cenu formulas
 • Jauns reģistrs – Cenas
 • ​Cenu ierakstā – artikuls, cenu lapa un cena ir obligāti lauki
 • Jauna apkalpošana – Pārrēināt cenu lapu cenas – var izsaukt arī no Cenu lapas ieraksta
 • Iespēja importēt – Cenu lapas, Cenu formulas un Cenas
 • Labojums Apkalpošanai Pārrēķināt cenu lapu cenas
 • Pielikts progress bar
 • Cenu reģistrā cena pa kreisi
 • Apkalpošana Pārrēķināt cenu lapu cenas – rāda arī neveiksmīgo pārrēķinu skaitu
 • Labojums, lai neveido jaunus ierakstus, bet pārrēķina esošos
 • Tildes Jumis operāciju žurnāla imports administrēšanas modulī
 • izmaiņas valūtas kurus importa apkalpošanā
 • galvenajā grāmatā labojums: grupēšana pēc pirmā līmeņa strādā arī pārējām opcijām (ne tikai kontam)
 • atlase pa objektu tipu tagad darbojas stikai kā grupēšanas nosacījums – objekti pēc tā netiek filtrēti
 • 0001146: Artikula ierakstā redzami visi pasūtāmie artikuli
 • 0001224: Punkta un komata atšķirība kā datuma atdalītājam
Labojumi norakstīšanā:
 • Jāgrāmato ir FIFO, Pašizmaksa nav īsti korekti, turklāt noapaļots FIFO, jo finanses
 • Importējot Norakstīšanas neņemt vērā Cenu, bet tikai FIFO
 • Pielikta FIFO summa norakstīšanu sarakstā un arī pirmajā matricas sadaļā​
Tehniskais
 • indexing taggedrecords docuser lauks vairs nav obligāts
 • sākot jaunu instalāciju bez db, netika sagatavotas tabulas
 • novākts specifisks debug
​Labojumi
 • getrowcount labojums
 • 0001222: Crash, ievietojot artikulu klientu pasūtījumā
 • atskaites progresa loga izmēra izmiaņas
 • teksta izvēle atskaitē
 • GG labojums

 

 

0.9.25.1 – 2016.08.28

 • Jauna iespēja – Nefiltrēta meklēšana
 • Filtrācijas poga

 

 

0.9.25.0 – 2016.08.27 – release

 • Iespēja ierakstiem uzstādīt krāsas
 • Izmaiņas Import data funkcionalitātē, iespēja aizvieott nevis papildināt, iespēja neizsaukt header lauka trigerus, uzlabojumi matricu ieraksta importā
 • Kases izdevuma orderī – mainot datumu, lai nepārrēķinas darījuma veids, ja tas jau atbilst vajadzīgajam tipam
​Tehniskais
 • db recordlist request rezultāts kā dict

 

 

0.9.24.2 – 2016.08.25

 • 0001194: Atskaitēm vajag lai uz exceli iet krāsas
 • Valūtas kursu importa apkalpošana finanšu modulī (no ECB)
 • Importēt piegādātāju kategorijas
 • Finanšu atskaitēs 999 rindas
 • Piegādātājos – iestatījums samaksas termiņi
 • Importēt samaksas termiņus – kas sadalas pa samaksas termiņiem un darījuma veidiem (realizācijā)
 • Piegādātājos – pievienots iestatījums samaksas veidi
 • Iespēja importēt no iepriekšējās sistēmas – iestatījumus
 • Iespēja importēt no vecās sistēmas PVN kodus un samaksas veidus
 • Importēt – bāzes valūtas, realizācijas kontējumu sastādīšana
 • Uzlabojums importējot rēķinu kur vairākās rindās ir viena un tā pati priekšapmaksa, tā tiek sasummēta vienā rindā
 • Grāmatojumu saraksta eksports uz ekseli > numurs tagad tiek arī eksportēts
 • Importa interfeisā pamatdatos samainīta secība ķekšiem
 • Importējot izmaksātos avansus, mēģināt noteikt darījuma veidu pēc personas avansa konta
 • Importējot kases izdevuma orderi, ja nav norādīts kontakts, bet ir persona, tad kontakts ir šī persona
 • tiek mēģināts ievietot arī atbilstošu darījuma veidu pēc personas avansa konta
 • Papildināts imports:
 • objektu tipu kontrole, kases parametri
 • ražošanas kontējums, piegādātāju kontējums un finanšu parametri
 • artikula parametri, ražošanas parametri, realizācijas parametri
 • noliktavas parametri
 • korespondēšanas veidi
 • lietotāji pie kontaktiem, kā darbinieki
 • Apkalpošana Grāmatojumu veidošana – rādīt logā ieraksta numuru, ja ir bijusi kļūda
 • Neskaitīt pie kļūdām negrāmatotus ierakstus
 • Kases izdevuma orderis – avansa darījumam, ja norādīts koresp.konts, tad tas ir svarīgāks par to kas ir darbinieka kartiņā
​Tehniskais
 • izmaiņas custom lauku ielādes mehānismā
 • kļūdas paziņojums, ja nav nosakāms datu tips pie ierakstu saglabāšanas
Labojumi
 • 0001205: Grāmatojumā kopējā filtrā ierakstot – grāmatojuma numura daļu – crash
 • 0001187: Pārslēdzoties starp ierakstiem ar shortcut notiek šāds
 • Avansa norēķinu importa labojums – konvertēt datuma lauku (u.c.) neatkarīgi no tā vai ir constraints vai nē
 • 0001220: Artikulu kustības pārskats un noliktavas atlikums
 • Labojums importējot rēķinu
 • ijson modulis uz mac – pielikts šoreiz jau caur skriptu
 • labojums crash pie meklēšanas
 • labojums rowcount
 • Labojums pieslēdzoties – tagad nevis crash, bet paziņojums ka neizdevās pieslēgties
 • Labojums importam pie neatbalstītiem blokiem
 • GG kopsummas dažreiz nobīdas noapaļošanas dēļ
 • Aizvākts – sales.PayTemplates
 • Importējot Maksājumu nepareizs grāmatojuma ķeksis

 

0.9.24.0 – 2016.08.19 – release

 • 0001204: Pārskats par klientiem un piegādātājiem – ņemt vērā FIN ierakstus – sataisīta realizācija
 • Pārskats par klientiem – lai strādā drill down uz grāmatojumu
 • 0001200: Bugs mainot Moduļus
 • 0001204: Pārskats par klientiem un piegādātājiem – ņemt vērā FIN ierakstus – piegādātāju puse
 • Labojums uz drill down un salabota realizācijas saite
 • 0001199: Saraksta logā, ieslēdz izslēdz filtru un aizver atver logu – crash
 • Grāmatojumos no parametru sadaļas aizvākt konta nosaukumu
 • recordlist loga izmēra maiņa nesaglabāja izmaiņas
 • 0001198: Grāmatojot saņemšanu json problēma
 • 0001154: Piesaistot dokumentam formu, logs neatjaunojas ar print ikonu, ja ir iepriekš iekešots
 • Labojums apkalpošanu statusa logam
 • Jauna apkalpošana Finanses/Grāmatojumu veidošana dokumentiem – ar kuru var izveidot grāmatojumus ierakstiem, ja tādi kaut kādu iemeslu dēļ nav
 • salabota grāmatot ķekša darbība pie importa
 • Labojums nepareizai noteikšanai ka MU/MAKS ir dažādi kontakti, lai gan patiesībā tie tiek konvertēti tāpēc atšķiras
 • Iespēja importēt MAKS, MU un Avansus kur rindās ir vairāki dažādi kontakti – tiek papildināts numurs ar atbilstošu 0 skaitu
 • PVN deklarācijas bugs ar PVN nod.atskaiti
 • Lai ciparu laukos nevar ievadīt ckaitli ārpus -9223372036854775808 to 9223372036854775807
 • Rādīt MU/MAKS skaitu kuros sastpats vairāk kā 1 kontakts.
 • 0001158: Pl nolietojuma atskaites kopsumma – nepareiza
Tehniskais
 • drošāka pieslēguma sagaidīšana pie aplikācijas
 • noņemts debugs serverim
 • Grāmatojumu kopējā metode RecordGenTrans – ja tiek lietota, tad ir atbalsts apkalpošanai veidot dokumentu grāmatojumus
 • papildinājums stabilitātei pie websocketclosed gadījumiem
 • 0001206: Deadlock pēc paziņojuma – dzēšot IREK
 • pāreja no int uz bigint, t.i. no -2147483648 to +2147483647 uz -9223372036854775808 to 9223372036854775807
 • lauku konvertācija no string uz bigint
 • Aizvākt debugus no currency funkcijas
 • Test uz MU import kontrole uz summu
 • Apkalpošanai kura veido dokumentu grāmatojumus – statuss
 • Ja grāmatojumam nesakrīt summu, rādīt kurā dokumentā
 • pamatlīdzekļo kļūda lauka kodā

 

 

0.9.23.3,4 – 2016.08.17

 • Darījuma veidā jauns ķeksis – atļaut dokumentus bez numura, drošības dēļ un arī kā fīča
 • Labojums kopēšanai
​Tehniskais
 • crashfix uz custom sarakstiem
 • deadlock pārtraukšanas mehānisms, arī netieši izveidotam deadlockam. Pagaidām jaunākā transakcija tiek pārtraukta, lietotājam tiek piedāvāts saglabāt vēlāk
 • citi bugfixi

 

 

0.9.23.2 – 2016.08.16

 • 0001197: Galvenā grāmata ar filtrēšanu pēc noliktavas
 • 0001191: Importējot IREK problēma ja tajā ir priekšapmaksa, kura nav reģistrēta
 • Kontaktu kategorijā – valsts
 • WIN labojums iekopēšanai no excel
 • 0001196: Nofiltrējot pēc datuma un tad pārvietojoties pa ierakstiem ir crash
 • Aizliegt grāmatot, ja priekšapmaksas ieraksts neeksistē
 • Pie importa jauna opcija – “Veidot grāmatotiem ierakstiem Moneo grāmatojumus”

0.9.23.1 – 2016.08.15

 • 0001190: Importējot IREK ar objektiem, kur ir problēma objektu rindā – crash
​Tehniskais
 • iespēja recordlist sarakstā iegūt cita reģistra lauku
 • rediģēšana sarakstā – lookup lauki tiek uzstādīti kā readonly un dati tiek paņemti no record_list_data

 

0.9.23.0 – 2016.08.15 – release

 • Artikulu sarakstos īsais kods
 • 0001165: labojums ievadot – vai —2 daudzumā
 • Aizvākt F2 kā rediģēšanas shortcut, jo tas ir globāls
 • 0001156: Kredītrēķina ievade piegādātāju modulī – izmaiņas ievades secībā
 • Aizvākts visur vārds ‘Lauks’ no kļūdu paziņojumu sākuma
 • 0001188: Datums avansa norēķina matricā – kļūda (labots)​
Tehniskais
 • Jauna iespēja expr formulās norādīt self

 

0.9.22.3 – 2016.08.12

 • Artikulu sarakstos īsais kods
 • 0001177: Iespēja – Pievienot jaunu kolonu aiz noteiktas kolonas vai lauku pirms/pēc lauka
 • Jauni lauki – Pie lauka koda, Pirms/Pēc lauka
 • 0001181: Mainot loga definīciju – lai nav jāpārstartē klients
 • 0001175: Sataisīt ierakstiem rindu skaitītāju atbilstošā platumā
 • 0001169: MAC slēdzot ārā app – pelēkais ekrāns, pie update tas pats
 • UI labojumi meklēšanai un inline edit
 • inline edit menu korekta ķekša ieslēgšanās un izslēgšanās atkarībā no tā, vai aktīvāis logs ir rediģējams
 • ieraksta saglabāšanas jautājums arī pie list loga aizvēršanas

Tehniskais
 • Versionchange trigera labojums
 • recjournal saglabāšana laiku pa laikam crešoja ar current user kā boolean vērtību
 • kompāniju uid case ignorēšana – code refactoring, pārnesto visu kompānijas uid info uz atsevišķu klasi
 • problēma ar programmas aizvēršanu ar krustiņu. Ne vienmēr visi threadi tika nogalināti

 

 

0.9.22.3 – 2016.08.10

 • Datu importā jauna opcija – Atstāt ierakstus negrāmatotus​
 • Noliktavas kustībā jābūt pozitīvam daudzumam
 • Labojums ierakstu filtrācijas numuru laukos nevarēja ievadīt burtus
 • 0001170: Sataisīt izvēlni Rediģēšana sarakstā saprotamāku – ar ķeksi
 • Pārslēgties uz rediģēšanu sarakstā – on/off ar taustiņu F2 – tā kā excelī
 • Logu definīcijā, ja pārdefinē esošu lauku un nenorāda nosaukumu, lai ir vecais nosaukums
 • Kompānijas veidošana no klienta (login loga)
 • Pārsaukts Izpildīts uz Izpildīts / Importēts
​Tehniskais
 • Izmaiņas servera startupā un turpmākā datu moduļu uzturēšanā

 

 

0.9.22.1 – 2016.08.09

 • Iespēja piedefinēt readonly lauku – Logu definīcijā
 • Labojums pie klientu saraksta rediģēsanas ar inline recordlist edit
 • Iespēja mainīt ierakstu saraksta kolonai nosaukumu caur logu definīciju
 • Primitīvs Ctrl+Enter priekš loga containers – vajag pabeigt
 • Apkalpošanas pabeigšana ar info vai izsaukuma zīmi
 • Labojums backup veidošanai, lai logins arī izveido backupu
 • Tabulas definīcijai – Ctrl+Enter uz Tabulu un sarakstā rādīt nosaukumu
​Tehniskais
 • labojums paste special un ijson pie package
 • Iespēja komandrinā noteikt backup laiku un ceļu, kas būs ar augstāku prioritāti nekā uz servera uzstādītais
 • Login serverim automātisks iknakts backups
 • Iespēja izslēgt slave ar ctrl+c (korekta darbību secība pie KeyboardInterrupt)
 • Nedaudz paātrināts slave startups

 

 

0.9.22.0 – 2016.08.08 – release

 • Jauns modulis – Bankas savienojums
 • FidaVISta imports (Beta versija)
 • 0001137: Pārvietoties pa ierakstiem, ja nofiltrēts ar =
 • 0001145: Ja kopējā filtrā tiek izmantots =6 – tad nestrādā vairs kursors un nevar atvērt ierakstus
 • Jauna apkalpošana ‘Pārrēķināt tabulas datu lauku’ – noderīgi, ja pieliek jaunu aprēķina lauku, kurš atkarīgs no jau esošiem datiem
 • ​Apkalpošana ‘Pārrēķināt tabulas datu lauku’ – var filtrēt ierakstus pēc noteikta lauka, tiek veiktas izmaiņas apejot pārbaudes, pabeidzot darbu tiek parādīts paziņojums par to cik daudz ierakstu apstrādāti
 • Noliktavas atlikuma atlase ar a:b pēc artikula koda
 • ​noliktavas atlikumā iespēja atlasīt pēc pasūtāmā artikla laukiem (papildu atlase)
 • pl kartiņā pieg. rēķ. nr. + bugfix
 • Tabulu definīcijās Ctrl+Enter priekš datu tipa
 • Loga definīcijās Ctrl+Enter priekš tipa – ievades lauks, ķeksītis, bumbiņa, kolona
 • Logu definīcijai – logu tipam un kodam Ctrl+Enter, loga kods ir obligāts, ierakstu sarakstā redzams namespace
 • Tabulu definīcijās iespējams pielikt aizpildīšanas izteiksmi, t.i. formulu, piemēram =Price*1.21
 • Labojums, lai var norādīt tabulu definīcijā lauku kā Price, un tas strādātu kā price
 • Ctrl+Enter Tabulu definīcijā, kas daļēji palīdz
 • Lai strādātu lietotāja definētās formulas, kur izmantoti lietotāja definētie lauki, t.i. lauki ar _
​Tehniskais
 • Iespēja pastewindow mainīgajā norādīt funkciju, kas dinamiski nosaka paste logu pēc ieraksta satura (banktransactions piemērs)
 • Iespēja norādīt apkalpošanas progresam info_text, tādejādi ja bar neiet uz priekšu, tad rādas vismaz texts ka kaut kas notiek
 • Iespēja importam nodot lietotāja UI importa rezultātu
 • Brīdinājums fidavista importam, ja nav iban konts samaksas veidos
 • Autogrāmatojumu funkcionalitāte palabota grāmatojumiem
 • Grāmatojumu ģenerēšana bankas savienojuuma modulī
 • labojums mac crash
 • labojums paste special un ijson pie package
 • nākamais solis inline list edit
 • šobrīd nobeigums inline recordlist rediģēšanas funkcionalitātei; todo: iespēja veidot jaunu ierakstu un kopēt esošus
 • labojums wherelist handle
 • pārvietot apkalpošanu uz Maint mapi

 

 

0.9.21.1 – 2016.08.03

 • 0001139: Iespēja no atskaišu parametriem atvērt attiecīgi atskaiti ar parametriem
 • 0001142: Atgrāmatojot rēķinu ar 0 vērtību, jāpazūd arī grāmatojumam
 • 0001102: Ražošanas process – iztrūkuma izmaiņas
 • 0001103: Ražošanas process – ražošnas pasūtījuma statusa izmaiņas
 • Ja lauka (galvenes) vērtība neatbilst ierobežojumiem, tad tā fona krāsa ir sarakna
 • AN daudzums, summa un pvn – pa labi
 • 0001094: Pamatlīdzekļu nolietojuma atskaite
​Tehniskais
 • crash fix skrollēšanai
 • ​inline edit ierakstu sarakstos 1. posms

0.9.21.0 – 2016.07.31 – release

 • 0001139: Iespēja no atskaišu parametriem atvērt attiecīgi atskaiti ar parametriem
 • 0000674: Atskaitēs rādīt atlases parametrus
 • ​Sadalīt divās daļās atskaišu parametru galveni
 • Labojums atskaišu lauku vērtībām – ja tiek drukāta tabula savienota ar simbolu, tad izslēgt no šīs tabulas tukšumus (None laukus)
 • 0001087: Sistēma nebrīdina par apakšsistēmā neesoša ieraksta vērtības ievadi laukā
 • 0001134: Saņemšana un piegādātāju artikuli
 • 0001136: Ieimportējot valūtu kursus tabula nepārzīmējas
 • Scroll labojums uz windows 7 (un droši vien vecākiem)
 • 0001085: Līnijas nav līdz galam BP atskaitē detalizēti skatā
 • 0001124: Pēc kompānijas importa – jāatjauno desktops
 • 0001107: ievietot dok formā laukus atskaitei neapmaksāto rēķinu žurnāls
 • Backup debugging: pirms backupa veidošanas sistēma izvada visu aplikāciju visu klientu ip adreses un portus
 • Papildināts paziņojums – “Error calling RecordStore -32700 : Error executing remote method” ar laika zīmogu, lai var noteikt precīzāku kļūdas brīdi
 • Avansa norēķinu rindās tagad nemainas automātiski datums, tā vietā ir brīdinājums pie saglabāšanas
 • Manuāla backupa izveidošanas problēmas
 • ​labojums eksportam un pieslēgumam pie login kompānijas
 • labojums ui + labojums vienas kompaņijas eksportam
 • Labojums Mac versijas auto instalācijai
 • Labojums dokumenta izdrukas saraksta laukam, kuram jādrukājas vienā rindā
 • Ienākošo rēķinu importam uzlabota darījuma veida un sam.term. noteikšana
 • Importējot datus dzēst P prefiksa objektus, ja sakrīt ar kontaktu
 • IREK importam uzlabot sam.term. un darījuma veida noteikšanu
 • Pieslēgšanās ekrānā automātiski aktivizēts paroles lauciņš, ja ir zināms logins
 • Aizliegt dzēst ‘dokumenta’ grāmatojumu, ja izslēgts ķeksis “Atļaut rediģēt ‘dokumentu’ grāmatojumus”
 • Kļūdas paziņojumos par saites laukiem rādīt ieraksta numuru kurā ir kļūda
 • ​Vēl informatīvāki kļūdu paziņojumi, lai visur ir zināms ieraksta numurs
 • Lauka vēsture atveras uz F4
 • Page up un Page down arī uz numpad strādā
 • Realizācijas NRŽ nerādīt SN rēķinus
 • Turpmāk nevajadzētu būt crash, arī gadījumos ja dēļ tukša datuma nevar piešķirt sēriju – jābūt paziņojumam ‘Nav norādīts datums, tādēļ nevar piešķirt sēriju’
 • ​Nr. laukā spiežot Ctrl+Enter, ja nav datums, rādīsies paziņojums par to ka nav norādīts datums – pirms tam bija tukšs logs
 • Avansa norēķinu, veidojot, kopējot – ielec šodienas datums, tagad tas ir arī obligāts
 • iekopējot informāciju kur viena no kolonām ir tukša
 • 0001067: Grāmatojumā iekopējot summas no EXCEL
 • 0000829: Uzlabota no līdz ievadīšana ar :, resp. norādot otro vērtību tā pārrakstas, nevis papildinas
 • labojums kompānijas saraksta fona logam, lai nav pelēkais logs aizverot programmu
 • iekopējot informāciju kur viena no kolonām ir tukša
​Tehniskais:
 • scroll labojums matricai
 • copy iezīmēto tekstu atskaitēs ar ctrl c
 • finanšu analītikas atskaitē iespēja filtrēt pēc objekta
 • vienādo kolonu pēkšņa uzrašanās

 

 

0.9.20.0 – 2016.07.25 – release

 • 0001098: Izmaksāto avansu imports
 • 0000073: Realizācija > atskaites > salīdzināšanas akts par klientiem
 • salīdzināšanas akts par klientiem – turpināts attīstīt embedētās atskaites iespēju dok formā.
 • iespēja izvēlēties ar ctrl enter laukus arī no apakšatskaitēm (pārskats par klientiem piemērs)
 • lauku saraksts ņem vērā atlases parametrus (piemēram detalizēti = 1)
 • atlases parametros var vadīt lietotāja datus, piemēram datumu 01.01.2016, kas tiks pārtulkots korektā datumu formātā
 • bug pack fix – datumu pārbaudes pie importa, gan rindām, gan headeriem uzlabots kļūdas paziņojums par ierobežojumiem – mazāks vienāds, lielāks vienāds utt.
 • salabota no:līdz ievade atskaišu specenēs
 • 0001072: Norakstīšanā, ievietojot sēriju, daudzums neizmainās
 • 0001100: Nosūtīšanai veidojas grāmatojums
​Tehniskais:
 • ieraksta un ierakstu saraksta loga savstarpējas sasaistes izmaiņas (ja aizver ieraksta sarasktu, aizvērās arī ieraksta logs)

0.9.19.3 – 2016.07.21

 • 0000646: Shift un Ctrl lai turot var bliezt uz excel
 • 0000837: Eksports uz ekseli > eksportējot atskaiti garās lauztās rindas vajadzētu eksportēt savienotas tā, kā izskatītos ar pilno nosauku
 • AKP atskaitē problēma ar kopsummu, ja saskaitāmajiem pa vidu ir 0, tagad arī sākuma saldo rādīs nevis 0, bet 0.00
 • Avansa norēķinu imports
 • Avansu norēķinos piegādātājs ir obligāts pie grāmatošanas
 • Importējot Avansa norēķinus, ja tukšs PVN kods un PVN ir 0, tad automātiski noteikt PVN kodu B vai ar 0% likmi
 • 0001092: Zvaigznīte nestrādā korekti – tā ir atzīmēta, lai gan konkrētais ieraksts nav uz desktopa
 • ierakstu importa funkcionalitātes labojums
 • 0001091: Klientu pasūtījumu izmaiņas crash ja ražošanas pasūtījums ģenerējas no specifikācijas, kurai nav izejošā artikula
 • atskaitēs netiek breikoti int,dec,float dati, eksportā uz ekseli tiek saglabāts datu tips (ļaujot lietot formuulas)
​Tehniskais:
 • inno setup faila izmaiņas

 

 

0.9.19.2 – 2016.07.18

 • Drukājot un sūtot uz e-pastu rēķinu, lai paziņojums ir Rēķins XXXX, nevis RēķinsXXXX
 • 0001086: Iezīmētā rinda paliek iezīmēta atverot rēķinu vēlreiz
 • 0001025: Problēmas ar sērijām
 • 0001081: MAC: E-pasta klients nav aktīvs kad sūta e-pastu
​Tehniskais:
 • Datu bāzes eksporta importa pārrakstīšana par “stream” principu – faili tiek ģenerēti un lasīti pakāpeniski, neveidojot memory error kļūdu

 

 

0.9.19.1 – 2016.07.12 – release

 • Labojums lai atveras ar F2 sēriju sagatave un klienta artikuls
 • Klientu pasūtījumā mainot piegādes adresi ar tukšu aģentu, lai aģents no klienta nepazūd
 • Rindas BP apaļot līdz 2
 • BP pārskats pa rēķiniem – detalizētais variants:
 • BP pārskats pa rēķiniem, ja atlasīts pēc artikuliem, tad rāda kopsummu tikai no rindām
 • 0001083: SN rēķins parādas neapmaksāto sarakstā
 • 0001070: Pārrēķināt kopējo un rindas BP rēķinos – Rindu BP tagad rēķinas ņemot vērā valūtu, pvn un no pašizmaksas
 • Kontaktpersonu funkcionalitāte nerādot lietotājam kontaktu sasaistes reģistru, jaunas metodes (manual override) ierakstu atvēršanai un vadībai no ierakstu saraksta loga
 • Kontaktu relācijā obligāti lauki
​Tehniskais:
 • Favorite icon pogas labojums recordlistiem
 • 0001082: Ja slave nav ieslēgts tad kļūdas paziņojums un crash

 

 

0.9.19.0 – 2016.07.11 – release

 • Klienta kartiņā iespēja redzēt piegādes adreses
 • Atskaišu izdrukas datuma formāts ir atbilstoši tam kā citur sistēmā
 • 0001075: Ātrā Noliktavas atskaite no artikula kartiņas pa noliktavām
 • 0001073: AKP daudzumiem vajag vairak zimes aiz komata
 • 0000923: Sistēma saglabā loga pozīciju tur, kur šis logs ir bijis
 • 0000526: Iestatījumu/Atskaišu/Eksportu/Importu saraksts, lai atveras augstāk – lai redzami visas tur esošās rindas
 • 0001064: MAC: Instalācijas ar dažādiem nosaukumiem
 • 0000961: Atskaitēs kopsummu cipari atbilstoši datiem
 • 0000902: Grāmatojot MU ar tipu “priekšapmakasas rēķins”
 • priekšapmksas rēķina rindai maksājumā tiek obligāti pieprasīts priekšapmaksas rēķina numurs
 • 0001042: Reverss PVN avansa norēķinos darījumiem ar ES
 • 0001041: Lauka Datums, nepareizās vērtības ievade
 • 0000904: Objektu sarakstā spiežot Cmd+Enter nav pirmais objekts no saraksta
 • 0000975: Var izdzēst objekta tipu, kaut arī viņš ir sagatavošanā objektu tipu kontrole
 • 0000916: Artikula ievietošana caur nosaukumu nestrādā vienādi rakstot un peistojot
​Tehniskais:
 • 0001035: MAC: Palaižot aplikāciju tā nav aktīva
 • 0001080: MAC: App version rāda 0.0.0
 • F2 paste sarakstā nedarbojās, ja ir redzami filtra logi( jo tika mēģināts vērt vaļā filtra f2 sarakstu, kas uz uid ir tukšs)
 • labojums recordlist lasīšanai pie saliktiem pieprasījumiem
 • labojumi serveru vadībiā (korekcijas), update browses izmaiņas – labojums priekš recordlist
 • versijas mai’nas funkcionalit’ates refaktorings
 • bugfixi saraksta logu embedēšanas funkcionlitātei
 • contact relations 1. daļa – focus problēma uz bāzes loga
 • papildinājums loga sakārtošanai pie caching
 • 0001065: Rēķinos nestrādā uz priekš un atpakaļ
 • papildu drošība paste special atvēršanai
 • 0001010: Lauku pievienošana no saraksta – nevar izvēlēties laukus, kas ir pie displayfield
 • nedaudz uzlabota sistēmas uzvedība, ja tiek noņemts lauks ar “-1” izmēru un vairs nepaliek neviens “staipīgais” lauks
 • 0001071: Aplikācijas pieslēdzoties savā starpā var sajaukt, pie kuras ir pieslēgušās, kas var novest pie bezgalīgiem lockiem
 • 0000943: Nofiltrējot un ievietojot
 • 0001004: Nekorekti selektējas matricas rinda pēc tam kad aizskrollēts
 • 0000986: Maksājuma ierakstā nospiežot F3 atveras priekšapmaksas logs
 • 0001012: Objektu saraksts no “ievietot speciāli” ir atšķirīgs nekā sarakstā
 • max robeža decimal laukam noteikta kā 10^21-1 (pie conformusertentry)
 • 0000966: Ja palaiž vairāk par 3 atskaitēm, viena no atskaitēm beigsies ar neiegūtu db konekciju
 • 0000942: Ja ir problēma un nevar turpināt darbu – paziņot par to un izslēgties
 • enum rādīšana matricā salabota

0.9.18.0 – 2016.07.04 – release

 • No saņemšanas var izveidot pasūtāmos artikulus
 • Iespēja lietotājam nodefinēt kopēšanas vērtības (Kopējot artikulu lai izdzēšas specene)
 • Lai tabula definīcijas ierakstā kolona kods ir unikāla
 • Realizācijas rēķina noliktavas grāmatošana (ja ieķeksēts ķeksis “izmainīt noliktavu”)
 • – labojums vienkāršo artikulu grāmatošanai
 • Pamatlīdzekļu norakstīšanas grāmatošana
 • – atkārtotas pamatlīdzekļu norakstīšanas kontrole
 • Jauna atskaite – BP pa rēķiniem – vienkāršais variants
 • Artikulu kustības pārskats ar papildu filtriem
 • Papildu izmaksu piesaistīšanas algoritms – pēc summas
 • Fidavista eskports – jāparveido teksta informācija uz SWIFT draudzīgu formātu
 • Ražošanas grāmatojumi
 • Partijas Nr. saņemšanā ir obligāts tikai pie grāmatota ieraksta
 • AV sākuma beigu summas bugs dok. formā.
 • Galvenā grāmata analītika pa simulācijām
 • Kontaktu importa labojums klienta kategorijai
 • Noliktavas kustība un partijas
 • Parametrizācija klientu pasūtījumos
 • Ierakstu vēstures atskaite
 • POS rēķinu imports – uzlabojums, datu apstrādē
 • Ievietošanas un saraksta logiem tagad tiek nonullēti filtri, ja tādi bija uzstādīti pēc ielādēšanas no cache
 • – pēc filtra izdzēšanas nepareizi zīmējas tabula
 • Iestatījumi – Finanšu parametri
 • Noliktavas atlikuma atskaites specifikācija
 • Pāris labojumi priekš WinXP
 • Sērijas numuru labojums string laukiem
 • Izdruku redaktorā “lec” ķeksīši laukā
​Tehniskais:
 • Importējot tukšu failu rādas kļūdas paziņojums
 • MAC: rindu pievienošana jāsalabo, jo pašreiz notiek defocus
 • Grāmatojumā iekopējot summas no EXCEL
 • – paātrināta datu iekopēšana matricā un datu izmaiņas matricā ar lielu rindu skaitu
 • – PutWindowRecord 1000 rindiņu importdata ierakstam no 1.5 sec uz 0.3 sec
 • Logu nevar aizvērt kamēr ieraksts nav izgājis no “saving” pozīcijas
 • Recorddefaults ar iestatījuma chainfield salabots pie ieraksta saglabāšanas
 • Nedaudz drošāka loga aizvēršana ar aftereditfield kontorli

 

 

0.9.17.2 – 2016.06.28 – release

 • Ražošanas daudzuma maiņa, daudzuma formula arī raž. pas.
 • Ražošanas ierakstā mainot galvas daudzumu, tiek pārrēķināti izjemateriāli pēc formulas
 • Labojums iestatījumu matricu dzēšanai
 • Nevar vairs saglabāt Simulāciju un Grāmatojumu kuram atšķiras summas d/k no valūtas d/k ja tā ir bāzes valūta
 • – Nevar izdzēst grāmatojumu, ja prognozes izmaiņas radīs problēmas
 • – Var veidot grāmatojumus no prognozēm, kuras ir slēgtā periodā
 • – Aizliegt dzēst grāmatojuma rindu, ja tā saistīto prognozi nevarēs izmainīt
 • – Mainot prognozē valūtas debetu/kredītu lai paliek tikai viens no tiem
 • Pēc exp/imp vienai kompānijai, ne visi settingi atjaunojas – uztaisīts ka mainot informāciju par kompāniju, kā arī pēc importa tiek nomainīts kompānijas nosaukums interfeisā
 • – Iestatījumu dzēšana pie kompānijas importa
 • – Labojums DB importam/exportam ar iestatījumu nosaukumiem Uppercase
 • Crash fix – mainot klientu rēķinā (dīvains kods vai trūkstoša funkcionalitāte)
 • Mainot piegādes adresi aģents paliek esošais, ja piegādes adresē tas nav norādīts
 • Uzlabot sērijas numura paziņojumu – lai rāda ka sērija ir beigusies
 • Paziņojums – ka lauks Kods nedrīkst būt tukšs nomainīts uz ‘Lauks ‘Kods’ nedrīkst būt tukšs (pārbaudiet ‘Numuru sēriju’ iestatījumu – vai ieraksta sērija nav beigusies)’
 • Uztaisīts, ka Ctrl+Enter logā rādas kļūda, gadījumā ja sērija ir beigusies (tas pats saglabājot ierakstu), piemēram – Sērija ’01:03′ ir izlietota, lūdzu pārbaudiet ‘Numuru sēriju’ iestatījumu​
Tehniskais:
 • wactions var iegūt ierpeikšējo lauka vērtību
 • new db param – link_type=”nonblank”
 • pareizāks mainīgā nosaukums, nevis table, bet table_data + code syntax
 • Numuru sērijas ar dažādiem garumiem neatrod pareizi nākamo
 • – LoopBack papildināts ar limit_length kā rezultātā ir iespējams atrast pēdējo noteikta garuma robežā
 • Cache labojums (nekorekts cache izraisīja biežus crashus)
 • Pie db ielādes tiek pārbaudīts vai ir izveidota base kompānija, lai nepieļautu sistēmas apstāšanos pie nepilnīga datu foldera
 • Jauns RA – RecordUpdateIncludingIgnore
 • RecordUpdate var palaist ar onlyTestCheck – lai noskaidrotu vai varēs updeitot saistītot ierakstu

 

 

0.9.17.1 – 2016.06.21 – release

 • Strukturēto artikulu korekta noliktavas kontrole un brīdinājums par sastāvdaļu nevis gala produktu, kas trukst
 • Klientu pasūtījumos partijas numurs noņemts kā obligāts
 • Salabota iespēja norādīt eksistējošu matricas lauku kā obligātu ar settingu
 • Ražošanas daudzuma formulas
 • POS rēķinu imports
 • Tehniskais:
 • labojums logu cache
 • palielināts maksimālais pieslēgumu skaits pie pg

 

 

0.9.17.0 – 2016.06.19 – release

 • Noklusējuma noliktavas funkcionalitāte
 • Ražošanas risinājuma test
 • Nosūtīšanas ieraksta papildu statuss
 • Ražošanas pasūtījuma statuss
 • Noliktavas nosūtīsana no klientu pasūtījuma ņem vērā iestatījuma ķeksi “update stock flag”
 • Labojumi loga aizvēršanai ar “cancel” nospiešanu
Tehniskais:
 • Kļūdu labojumi ar cache

 

 

0.9.16.2 – 2016.06.17

Tehniskais:
 • optimizēta recordrow klase, tīkla komunikācijas daži elementi
 • windows cache priekš recordedit un recordlist
 • labojums dubultai loga atvēršanai
 • labojums ka logs atveras fonā

 

 

0.9.16.1 – 2016.06.15

 • Saglabāt atskaiti – moduļa izvēle un atskaites parādīšanās – mainot, veidojot un dzēšot tagad atskaišu saraksts papildinas
 • Kopējā filtrācijā strādā =
 • ​Labojums klientu pasūtījumu ievadei
 • Pēc exp/imp vienai kompānijai – izdzēst vecos settingus
 • max funkcionalitāte dok formās papildināta
 • labojums grupēšanai atskaitēs
 • – labojumi datu pārnešanai uz nākamo lapu daudz tabulu dokumentu formās
 • Labojums importam
 • Labojums klientu pasūtījumu parametriem
Tehniskais:
 • usersession noņemti standarta record actioni
 • labojums handleWhereList
 • removeDesktopFavorite tiek izsaukts tikai tad ja ir ko dzēst
 • labots handleWherelist pie or value izmantošanas
 • noņemts lieks DataThread
 • papildinājums pie frame aizvēršanas
 • Pamatīgs refaktorings Recordnew klases zemākā līmeņa klases atribūtu apstŗadē un datu nolasīšanā (getrecordlist)
 • – ApplyRecFields paātrināts 10x, GetRecordlist (uz rēķiniem) priekš ierakstu saraksta paātrināts 3x

 

 

0.9.16.0 – 2016.06.12

 • Maks. uzd. komentāra lauks tiek eksportēts kā maksājuma informācija
 • Ražošanas parametrizācija
 • Automātiskā materiālu konvertācija
Tehniskais:
 • journal apply funkcionalitāte likvidēta
 • 10x paātrināts readfirstmain ierakstiem ar daudzām rindām (piemērs ar 40 saņemšanām)
 • pagaidu papildinājumi logu cache sistēmai
 • labojums žurnāla saglabāšanai
 • nomainīts list_request vajadzība pēc .Read, tagad to izsauc engine

 

 

0.9.15.6 – 2016.06.09

 • Iespēja skatīt lauka vēsturi (no izvēlnes “Ieraksts”)
 • Saglabāt atskaiti – moduļa izvēle un atskaites parādīšanās
Tehniskais:
 • labojums sērijām
 • labojums cache – ja lasa rindu, bet maina headera ierakstu
 • izmaiņas kā klients pārbauda servera ip adresi
 • pirms pieprasīt serverim visus servisus, esošā konekcija tiek trīs reizes atkārtoti pārbaudīta
 • ieraksta kopēšanas record actions pārnests uz aplikāciju, kas atbild par ierakstu
 • optimizēta web ziņojumuu pārnešana uz datiem
 • multiselect ierakstu sarakstā salabots

 

 

0.9.15.5 – 2016.06.08

Tehniskais:
 • labojums closeTransactions, kas uzkarināja login un citus serverus
 • labojums _journal un getrecordlockdate
 • Optimizēts sērijas numuru un lockdate meklēšanas princips
 • Optimizēta žurnāla darbība, padarot asinhronu
 • – journal reģistrs pārnests uz žurnāla aplikāciju
 • – padarīts pieejams administrācijas modulī
 • – žurnāls saglabā json ieraksta pilnu saturu
 • – žurnāls pieejams ierakstu vēstures atskaitē (zem izvēles “Ieraksts”)
 • – removedesktoplink pārlikts uz žurnāla saglabāšanas darbību un asinhrons pret pamatdarbību

 

 

0.9.15.3/4 – 2016.06.07 – release

 • labojums ražošanas ierakstam
 • noņemts invtype no pieg. rēķinu loga
Tehniskais:
 • atskaites cache pārlikts uz wx.Image
 • wx.Image kā cache glabātājs arī iekš recordlist noņemta cache tīrīšana pie 5mb available memory sasniegšanas
 • noņemts liekais kods pie wxreports – salabots attēla drukāšanas bugs ar alfa kanālu
 • error attēlojums recordnew
 • uzlabojumi net stabilitātei 1. daļa

 

 

0.9.15.2 – 2016.06.06 – release

 • Ražošanas pasūtījumu reģistrs – ražošanas pasūtījumu automātiska ģenerēšana no klientu pasūtījumiem
 • Ražošanas ieraksta veidošana no ražošanas pasūtījuma
 • Iztrūkuma aprēķins pieslēgts arī pie ražošanas pasūtījumiem
 • Ražošanas ierakstu ģenerēšana un grāmatošana no nosūtīšanas ieraksta
 • Iespēja automātiski pārvietot ražosanas rezultātu uz ražošanas noliktavu
 • Ražošanas ierakstiem automātiski ražošanas noliktavas kods
 • Datu importam – Speciāli – Iztukšot kolonu
 • Labojums – meklēšana landscape atskaitēs nepozicionējas korekti
 • Labojums – Objektu sarakstā spiežot Cmd+Enter nav pirmais objekts no saraksta
Labojums:
 • – Noliktavas atgrāmatošanai
 • – Ražojuma daudzumam
 • – Ražojuma grāmatošanas crash
 • – Pārrēķinot noliktavu pazuda visi AKP rēķina ieraksti
 • – Simulācijās nevarēja izdzēst tukšo rindu
 • Ražošanas ierakstos:
 • – iespēja norādīt sērijas numuru un automātiska daudzumu sadalīšana
 • – iespēja tabula’rakstīt patieso daudzumu (bez reizināšanas ar headeri)
 • – automatiskā ražošanas ierakstu ģenerēšana ievieto sērijas numuru
Tehniskais:
 • Saglabājot simulācijas nepazuda pēdējās tukšās rindas – problēma fieldNonBlank – netika ņemts vērā objekta lauka tips kas ir []
 • Pārtaisīts artikulu imports uz vērtību apstrādi, tai skaitā kodu konvertāciju un kodu konvertācija case insensitive (Pārtaisīts pārējo ierakstu importu uz vērtību apstrādi)
 • bitmap handling pie fragmentēa RAM 1. daļa

 

 

0.9.15.1 – 2016.06.01 – release

 • Datuma saglabāšana iestatījumā – ieslēgta ierakstu slēgšanas kontrole
 • Realizācija – neapmaksāto rēķinu žurnāls – kavētās dienas uz atskaites datumu
 • Aizliegts saglabāt Izdevuma darījuma veidu ar tipu Skaidra Nauda un realizācijai pierakstīts klāt POS – tas pagaidām, kamēr POS nav atsevišķi
 • Piegādes adresēs tagad var norādīt kontaktinformāciju: Kontaktpersona, e-pasts, Telefons, Mobīlais, Fakss, Web lapa, kā arī piesaistīt Valodu un Aģentu
 • Rēķinā, Klientu pasūtījumā un Nosūtīšanā, mainot piegādes adresi, ievietot attiecīgi Aģent, Valodu un Kontaktpersonu
 • Atskaitē papildus filtrācijas lauks nemeklē pēc rindām – Ienākošo rēķinu žurnālā meklēšana pēc rindu informācijas
 • Klientu pasūtījumu žurnāls – pielikta filtrācija pēc artikula laukiem
 • Klientu pasūtījuma žurnālā – detalizētā skatā rādīt lietotāja atlasītās kolonas
 • Numuru sērijas RC – pārbaude uz numuru lauka tipu un uz lauka eksistenci
 • Importa datu ieraksts – Importēt datus – lai rāda katrā rindā statusu, izpildīts vai kļūda un kāda
 • Kontaktu kartiņai importēt valūtu, Fakss un Web lapa, Bankas kontus
 • – Telefons 1, Telefons 2 – importēšana vienā Telefons laukā
Tehniskais:
 • Apakštabulām pie dok formām nosaukums ir case sensitive
 • Ģenerējot/Importējot Kontaktu tagad aizpildas Bankas tabulas lauki
 • Novērsts crash pie RC, ja nav atgriezts parametrs

 

 

0.9.15.0 – 2016.05.30 – release

 • Pamatlīdzekļu saraksts atskaite – pielikta grupēšana pa departamentiem un pa atbildīgajām personām
 • Grupas konts korespondējošā atskaitē
 • Galvenajā grāmatā – Korespondējošā kontā var norādīt grupas kontu
 • Galvenā grāmata – kopsummu sadalījums pa PVN kodiem
 • Kontakta kartiņā jauns lauks valoda – kurš aizpildas rēķinā, kā arī pie kontaktu importa
 • Realizācijas un Piegādātāju rēķina veidam – debitora/kreditora konts
 • Rādīt logā atskaites kļūdu, ja summēts pēc neeksistējošas kolonas
 • Piegādātāji – Ienākošo rēķinu žurnāls papildināts ar filtrāciju pēc jebkura lauka no Ienākošā rēķina
 • Neapmaksāto rēķinu žurnāls papildināts ar filtrāciju pēc rēķina veida
 • Ienākošo rēķinu žurnālā kolona – D -> sam.term.
 • Realizācija – Neapmaksāto rēķinu žurnāls – atlase pēc rēķina veida
 • Jauna sagatavošana – Ierakstu slēgšana – var slēgt jebkuru dokumenta ierakstu līdz noteiktam datumam, iespēja norādīt ieraksta noliktavu, vai jebkuru citu izteiksmi
 • Iespēja konvertēt ieraksta kodus viscaur sistēmā – Sistēma/Sagatavošanas/Ierakstu kodu saites – Speciāli/Veikt datu konvertāciju
 • Atverot ierakstu un uzreiz ievietojot ar paste info nemainas loga status
 • Jauna sagatavošana – Sistēma/Ierakstu kodu saites – iespēja norādīt alternatīvos kodus pie datu importa, piemēram, importējot datus ar veciem kodiem var norādīt uz kādiem jauniem kodiem dati jākonvertē
 • Iespēja importa funkcionalitātei customImports pielikt pie pēcapstrādes individuālu lookup un galējās vērtības uzstādīšanu laukiem
 • Importa datu tabulā iespēja atvērt arī pašu veidojamo ierakstu – t.i. Cmd+Enter uz Koda/Numura kolonu
 • Banku imports no citas sistēmas
 • Labojums maksājumu grāmatošanai
Tehniskais:
 • refacotr funkcijai get_record_from_win_def, pārlikts uz neatkarīgu failu no wx
 • labojums priekš call_to_client – lai izsaukumam ir current transaction un current company
 • custom lauku rādīšanai atskaitēs tiek ielādēti arī custom lauku definīcijas no system servevra atskaites darbošanās laikā
 • timeout uz ping pieprasījumu pārbaudot slave
 • noņemts cache – daļa cache funkcionalitātes atgriezta atpakaļ
 • atslēgts asinhronais save
 • – atlikts cache
 • – labojumi pie exception handling, lai neaiztiek wx, ja nav current thread
 • – recordstorectontainer async padarīts plānāks (tikai db web izsaukums ielikts asinhroni)
 • – citi debugi
 • Daži labojumi slave/app/ui saziņai un papildu debug
 • resetClientCache papildinājumss ar exception handlingu – kļūdu labojumi un efektivizācija resetClientCache starpserveru komunikācijā. Tagad sistēma uztur atmiņu par to, kurai aplikācijai un kurai sesijai tieši sūtīta tabulu info un kkurai līdz ar to vajag nosūtīt reset. Salabots arī lai ir pa kompānijām
 • ievietojot datus (vertikālā veidā), kur tukšums, vajag uzlikt pa virsu tukšumu (horizontālā atstāt vērtību)
 • informatīvāks debugs par piekļūšanu neeksistējošam laukam – tiek parādīts kādi lauki tad eksistē
 • Datu importa lauku saraksts pārtaisīts no list uz dict – bugfix elementu numerācijas kļūdām
 • Datu importā novērstas kļūdas ar sadaļu 21-30

 

 

0.9.14.0 – 2016.05.23 – release

 • Realizācijas rēķinu žurnāls – grupēt (kopsummas) pa noliktavām un pa aģentiem
 • Artikula kartiņā jauni lauki: Cenas izmaiņa, Pašizmaksas izmaiņa, Izveidošanas datums, Pēdējā pirkuma pašizmaksa, Pēdējā pirkuma cena, Pēdējā pirkuma valūta, Pēdējā pirkuma datums – atbilstoši lauku noklusētā funkcionalitāte un artikulu imports laukiem
 • Pirkuma cena pasūtījumā piegādātājam ņemās pēc loģikas prioritātes dilstošā secībā:
 • – pasūtāmā artikula cena
 • – pēdējā pirkuma cena
 • – pašizmaksa
 • 50 importa kolonas – importa datu sagatavē
 • Iespēja importa datu sagatavi izmantot lai importētu papildus laukus no citas sistēmas Datu formāts pie importa tagad tiek konvertēts uz DD.MM.YYYY, resp. atbilstoši kā būtu ja ievada
 • Ierakstu sarakstos tagad parādīsies visas tās pašas izvēlnes kas ir zem zobrata, izņemot gadījumu, ja sarakstam speciāli ir definēts savi labās pogas menu
 • Objektu hierarhijas funkcionalitāte (Virsobjekts lauks):
 • – objektu hierarhijas objekta ievietošana pie grāmatojuma pirms saglabāšanas pārbaudes
 • Maksājuma grāmatojumā – rēķina objekti un rēķina aģenta objekts
 • – Rēķina grāmatojumā – rēķina aģenta objekts
 • Ražošanas ierakstā neļaut apstiprināt un grāmatot ierakstu ar “0” daudzumu headerī
 • Ražošanas ieraksta grāmatojuma labojumi – headera daudzuma ņemšana vērā pie grāmatošanas, noliktavas un iztrūkuma operācijām
 • Izstrūkstošo preču pārskats landscape formātā
 • Pasūtāmo artikulu saraksts – pārvietošanās uz nākošo / iepriekšējo ierakstu
 • – pievienota iespēja – ja ierakstu saraksts ir filtrēts (ar kolonnu vai kopējo meklēšanas filtru), tad atverot ierakstu un page-up/page-down pārvietojas rezultātu ietvaros
 • Labojums avansa norēķina dokformas izdrukas laukiem
 • Ieņēmumu tipam netika ņemts vērā rindas koresp.konts
 • Sākums custom kolonnu rādīšanass funkcionalitātei:
 • – sākums preču saņemšanas žurnāla atskaitei
 • – pabeigts fsc atskaitei nepieciešamais atskaišu darbībā
 • – izlabots bugs ar neeksportētiem custom laukiem ja lauks definēts matricā
 • Iespēja apkalpošanā noteikt rezultātu, kas tiek izvadīts (kā brīdinājuma paziņojums)
 • Labots – Crash verot vaļā ierakstu no artikulu kustības darbībām
 • – Iespēja atvērt vairākas atskaites no artikulu saraksta Iespēja atvērt unikālos apakšierakstus no Artikulu kustības darbībām
 • No klientu pasūtījuma iespēja izveidot priekšapamksas rēķinu
 • Kontakta kartiņā atsevišķa kategorija priekš Piegādātāja, ja nav aizpildīta, tad idejiski tā kas bija strādās
 • Pārsaukts klienta kategorija uz kontakta kategorija
 • – Visur kur piegādātājs tagad kategorija atlasas pēc piegādātāja kategorijas un pēc tam jau pēc kontakta
 • Piegādātāju atskaitēm – Pārskats par piegādātājiem, Darījumi ar piegādātājiem, Ienākošo rēķinu žurnāls – pielikts universālais filtrs pēc piegādātāja laukiem
 • Pārskats par piegādātājiem – Saldo crash
 • MAKS/MU pārsaukt rindas konts uz Korespondējošais konts
 • MAKS/MU nevar mainīt korespondējošo kontu pie darījumu veidiem Rēķins/Kredītrēķins/SN
Tehniskais:
 • NoneType nevar summēt
 • Checkbox elements tiek kārtīgāk pielikts pie sizera – labojums kļūdai par izstieptu checkbox dažos logos
 • Labojums versijas maiņas rutīnām – nekorekts versijas salīdzinājums
 • Čupa izmaiņu multithreading related utml. crashu mazināšanai
 • – report/maintenance/export objekti pārtaisīti par object tipa klasēm (nevis dict)
 • – uzlikts tbmp.destroy()
 • – noņemts klasēs lauks ar nosaukumu type
 • – pāris crash labojumi interfeisā
 • Labots – Rēķinā mainot klientu pazūd informācija:
 • – ieviesta funkcionalitāte, kad auto_fill objekti (callable) ja nemaina resultāta lauku headerī, tad atceļās sekojošie trigeri
 • -papildināts sum expressions, lai apēd sum(“items.rowsum’),

 

 

0.9.13.1 – 2016.05.16

 • No Libre Office iekopējot vērtību neizpildas lauka darbības
 • Fidavista paildinājumi ar kļūdas paziņojumu, ja nav IBAN vai swift
 • Artikulu kartiņā lauka darbība “pēdējā pirkuma pašizmaksa”
 • – lauka aizpildīšanās
 • – lauka pārrēkins pie versijas maiņas
 • PVN deklarācija – gadījums kad rindu PVN nevar pielīdzīnāt IREK kopējam PVN – reversais
 • Izejošais fifo tiek skatīts no artikula kartiņas, ja ieraksts vēl nav iegrāmatots
 • Labots – MACOSX: Mac nevar rēķinu nosūtīt uz e-pastu
 • Labota mac izdrukas problēmu ar garajiem uppper case simboliem
 • MACOSX: Spaidot enter kursors neturpinat lēkāt pa matricas laukiem, ja tā ceļā ir ReadOnly lauks
Tehniskais:
 • Soft_check crash uz CharField
 • Artikula koda ievietošana display laukā
 • Labojums after edit field

 

 

0.9.13.0 – 2016.05.15

 • No print preview var atvērt e-pastu mozilla thunderbird programmā
 • – windows e-pasta klienta noteikšana un atvēršana, atbalsts uz outlook un thunderbird, pārbaudīts uz w10 un xp
 • Ienākošo rēķinu imports
 • Noliktavas kutību imports
 • Preču norakstīšanu imports
 • – rindas FIFO un kopējais bija sajaukts vietām, atstāt Moneo aprēķināto cenu, ja importā tukša
 • – rindas komentārā nav jēgas dublēt artikula nosaukumu
 • – saņemšanas datums, ja tukšs, tad rēķina datums
 • Ražojumu imports
 • Specifikāciju imports priekš 5.3
 • Atverot klienta ierakstu un spiežot “jauns” pazūd konteksts – nav ķeksis “Klients”
 • Pasūtījuma solis piegādātāja pasūtījumā
 • Numuru sēriju labojums, ja iestatīta viena konkrēta no vairākām
 • Importa logu sadalīt pa moduļiem

 

 

0.9.12.1 – 2016.05.10

 • Iespēja dok formā izdrukāt apakšatskaiti no piesaistītas atskaites. Pagaidām gan norādot precīzus apakšatskaišu kodus un lauku kodus (bez ctrl enter)
 • priekšapmaksas rēķinu kļūda
 • Izmaiņas uibutton attēlošanā vienotāks starp DPI atšķirībām uzstādījumos – maziņākas ikoniņas
 • Iespēja mainīt matricas lauku “display_field” vērtību, piemēram artikulu nosaukuma/koda lauks visos transakciju reģistros. Aktivizējams nospiežot zīmuļa podziņu, deaktivizējas izejot no lauka
 • Izmainīts ieraksta pārbaudes (pirms saglabāšanas) attēlošanas mehānisms. Vairāk tehniskas informācijas log failā, lietotājam draudzīgāks attēlojums bez tehniskajiem datiem
 • Labots – Nekorekts paziņojums noliktavas Norakstīšanā

 

 

0.9.12.0 – 2016.05.09

 • Iespēja izdrukāt header atskaites laukus iekš dokumentu formas. Visi nepieciešamie lauki avansa norēķinu formai
 • Labojums eksportam uz pdf pārrakstīt atvērtu failu
 • Specifikāciju imports

 

 

0.9.11.4 – 2016.05.09

 • Labojums – Samaksas veids kļūst par “0”, ja piegādātāja kartiņā nav aizpildīts lauks “sam. veids”
 • Valūtas ievietošanās maksājuma uzdevumā – no samaksas veida, bet atstāj noklusējuma valūtu, ja samaksas veidā tāda nav
 • Samaksas veida un valūtas labojums kasei un maksājumiem
 • Formu redaktora izmaiņas:
 • Iespēja uz ctrl enter izvēlēties apakštabulu vai piesaistītu atskaiti
 • Iespēja uz ctrl enter redzēt piesaistītas atskaites laukus kā apakštabulas laukus. Pēc lauku ievietošanas headeris pārtop par nosaukumu no atskaites kolonnas nosaukuma
 • Izmainīts atskaišu summu saglabāšanas mehānisms – elementu data laukā saglabājass decimal, kur tāds ir bijis to oriģinālais stāvoklis
 • Ievietojot klientu kuram nav darījuma veids, lai paliek esošais un nav kļūdas ziņojums
 • Landscape izdrukas iespēja, ar izmaiņām:
 • – iespēja norādīt formai, ka tai jādrukājas lanscape (formu redaktorā)
 • – izmaiņas formu redaktorā, lai ņem vērā norādīto iestatījumu
 • – izmaiņas izdrukai uz ekrāna un printeri
 • – izmaiņas izdrukai uz pdf (reportlab)
 • – izmaiņas datu selektēšanā preview logā (onleftdown)
 • – pāris labojumi page break funkcionalitātē
 • Rēķinu importa laikā dzēst rindu objektus, kuri ir atvasināmi
 • Artikula ievietošana caur nosaukumu nestrādā vienādi rakstot un ievietojot – tagad ir ievadot nosaukumu, kas neatbilst nevienam artikulam, artikuls netiek piemeklēts
 • Rēķinā neaizpildīt FIFO vērtības, ja rindā nav artikuls
 • Labojums rēķinu kopsummu aprēķinam, ja nav norādīts artikuls un daudzums
 • Realizācijas maksājumu imports un Maksājumu uzdevumu imports
 • – Maksājuma uzdevumos aizvākti liekie lauki
 • – Maksājumos papildinājums uz soft_check, kā arī importā
 • – Maksājumos iespēja redzēt slēpto Rindas tipu
 • – IBAN no rindas, atļaut importēt neeksistējošu rēķinu atsauces
 • – Maksājumu uzdevuma veida atrašana pēc RowType
 • – Rindas tipa redzēšana
Tehniskais:
 • Rēķinu importam kredītrēķinu un priekšapmaksas tomēr jāievieto bez Set, jo citādi pazūd
 • Ja laukā ir None un tiek uzstatīts uz ”, tad neizpildīt triggerus (case – Importējot datus)

 

0.9.11.3 – 2016.05.05

 • Klientu pasūtījumā lauks “priekšapmaksas rēķinos izrakstītās summas”
 • Rēķinu sarakstā – aizvākta rēķina veida kolonna, tā aizvietota ar darījuma veida kodu
 • Rēķinā mainot ‘Cena ar PVN’, lai pārrēķinas rindu cenas
 • Rēķinu imports pārrakstīts tā lai visi lauki izmantotu automātisko aizpildīšanos
 • proof of concept – atskaite atskaitē
 • “pazīme” nomainīts uz “klase” vai “klasifikācija”
 • Tehniskais:
 • async bugfix

 

 

0.9.11.2 – 2016.05.05

 • Strukturētie artikuli kā komplekti noliktavā
 • Preču saņemšanas ievade optimizēta noliktavai, bet sasaistīta ar pasūtījumu
 • Rēķinam kur summa iekļaujot PVN nerēķinājās korekti kopsumma
 • Atlaidi apaļot līdz 1 cipars aiz komata – tādejādi dabūjot apaļāku atlaides %
Tehniskais:
 • LoginAfter darības padarītas asinhronas, līdz ar to login progresa indikators nekad neifrīzo – arī pie kompāniju veidošanas un to pārbaudes

 

 

0.9.11.1 – 2016.05.04

 • Piegādātājs norādījis nekorektu PVN rēķinā – vajag lai PVN dekl. to uzrāda
 • Iepriekšējās sistēmas imports – divas jaunas opcijas:
 • – Neaizpildīt objektu lauku
 • – Nedzēst no dokumentiem atvasināmos objektus
 • Tiek dzēsti objekti no rindām, ja tie sakrīt ar artikula kartiņas objektu vai artikula grupu
 • Labojums ja dokuments satur vairāk kā vienu rindu
 • Kontaktu kartiņā iespēja norādīt noklusējuma rēķina un irek veidu
 • Importējot kontaktus tiek mēģināts aizpildīt attiecīgi maksājuma veidu, rēķina veidu vai samaksas termiņu
 • Izdevumu veidos mainīts vārds no Izdevums uz Izdevums / Norēķins
 • – sistēmā – tikt vaļā no vārda reģistrs
 • Labojums Saņemšanā izkopējot summu, kopsumma nepareiza – summu aprēķiniem, gan realizācijas rēķinos, gan noliktavas dokumentos
 • Labojums saņemšanu importam, kā arī importi pārlikti uz attiecīgo moduļu aplikācijām
 • Kad ielogojas sistēmā, vai saglabā ierakstus – ir gaidīšana, tagad rādas rimbulis un tādejādi norādot ka notiek process:
 • – ierakstu saglabšāna padarīta par asinhronu metodi
 • – operations item var uzstādīt kā asinhronu
 • – nomainīts loaderis
 • – uz mac noņemts background loading
 • Veidojot jaunu ierakstu kursors paliek tajā rindā kur bija vecais
 • – labojums jauna ieraksta veidošanai ar vairākām rindām
 • Numuru sērijas informācija tiek ielādēta tikai pie login
 • – pielikts cache pie numuru sērijas iegūšanas funkcionalitātes
 • – salabots bugs ar cache pie funkcijām, kas ir app specific
 • – edit logs pārlādē series informāciju zīmējot logu
 • Neatļaut dzēst darbinieku, ja tas izmantots KIEN
 • Labots – Nevar saglabāt pvn kodu ar vērtību “0”
 • Ievadot ierakstu ar koda teksta vērtību ar maziem burtiem, to pēc tam vairs nevar rediģēt
Tehniskais:
 • Client Cache – vai cache reset darbojas uz settingiem?
 • Dzēšot datus tie nepazūd no saraksta – EmptyTable tika izsaukts ne no owner aplikācijas
 • Labojums fillcache crasham
 • Crash pie ievietošanas
 • Labojums addoperationsitem
 • Errors logā iespējams saistīts ar neeksistējošu artikulu
 • – izveidota loģika kas atgriež tukšu lauka vērtību pēc chainfield ja nav izdevies atrast gala reālo vērtību

 

 

0.9.11.0 – 2016.05.01

 • Priekšapmaksas rēķinu veidošana no klientu pasūtījuma un klientu pasūtījuma izvilkšana cauri visiem saistītajiem reģistriem (neapmaksāto rēķinu saraksts un priekšapmaksu saraksts)
 • Pasūtāmo artikulu piegādātāja daudzuma funkcionalitāte:
 • – apkalpošana pasūtāmo artikulu veidošanai ar noklusētu piegādātāju
 • Pasūtījumi piegādātājiem – piegādātāja mērvienības funkcinalitāte
 • Datu importā var norādīt vai ierakstus veidot un papildināt, vai tikai papildināt eksistējošos
 • Lietotājam bija iespēja izdzēst pasūtījumu piegādātājam kaut gan tas bija apstiprināts
 • Kredītrēķinu sadaļa rēķinā dažkārt aizpildās ar neredzamām vērtībām
 • Fidavista nordea labojums
 • Lai startup items Izdruku sagataves saucas vienādi ar atvērto logu – Izdruku sagataves

 

 

0.9.10.8 – 2016.04.28

 • Izmainīts veids kā aprēķinas PVN – MU reversais tagad iet pa virsu, t.i. 100 un 21
 • PVN deklarācijā PVN aprēķinas ņemot vērā reverso
 • Grāmatojot IREK PVN no priekšapmaksas ņemas pa virsu
 • IREK priekšapmaksas PVN reversais gadījums
Labojumi:
 • – priekšapmaksu stornēšanas iespēja (bugs salabots)
 • – priekšapmaksu vēsturē nepareizi apgrozījumi
 • – klientu pasūtījuma rindas ievietošana nosūtīšanā nestrādāja
 • – Visos reģistros, kur ir kaut kādi automātiski validācijas filtri, tie netrigerē sekojošus laukus, ja vērtība nav mainījusies (darījuma veida maiņa maksājumā nemaina valūtu un summu, ja rēķina numurs nav jādzēš)
Tehniskais:
 • recordlist cache papildinājumi – recordlists nekad nepielika savus pieprasījumus pie fingerprinta
 • AddFilterValue labojums, lai pieņem arī vērtību “0”
 • Auto fill izsauc funkcijas ar None

 

 

0.9.10.7 – 2016.04.26

 • Piegādātājos, Reversā PVN aprēķināšana grāmatošana un uzrādīšana
 • Nosūtīšanā nepieciešams uzrādīt cik ir reāli nosūtāms artikuls. Ņemot vērā arī iepriekšejās rindas un sērijas numurus
 • Kontaktu ierakstā – Nosaukums ir obligāts
 • Jebkurā apkalpošanā ieviesta iespēja to atcelt procesā. Apstādināšanas trigeris tiek kontrolēts pie RecordNew ierakstu lasīšanas metodēm (readfirstmain, loopmain utt). Ar to var pārtraukt apkalpošanu un nonākt iepriekšējā db stāvokli’, jo kamēr commit nav izpildījes (kas ir pie closetransaction) šīs darbības db neierakstās
 • Saņemšanu imports no iepriekšējās sistēmas
 • Artikuliem jāimportē arī objekti
 • Labojums rēķinu veidošanai no nosūtīšanas
 • Filtros iespēja meklēt pēc sākuma, lietojot = (un arī filtrācija pēc visām kolonām strādā ar =), salabot filtrāciju ar no līdz, t.i. :
 • Labots – Rindu dzēšana uz Mac un IREK dzēšot rindu tajā tomēr aizpildas konts
 • Iezūmojot atskaiti nevar scrollēt pa horizontāli
 • kolonnu izmēru maiņas uzlabojumi:
 • – mazināta crash iespējamība
 • – izmēru fiziska izmaiņa padarīta asinhrona un tikai pēc 0.1 sekunddes idle darbības
Tehniskais:
 • Importējot DB, lai dzēšas vecās tabulas
 • Eksportējot tabulu ar noteiktu atlasi eksportēt tikai atbilstošo ierakstu rindas (līdz šim eksportējās visas apakštabulas)
 • Tabulu eksportā lai var norādīt no līdz
 • Apkalpošana dzēst tabulas datus – dzēš arī apakštabulas
 • Papildu filtri atskaitē spēj atlasīt ierakstus kas neatbilst filtram
 • Kolonnu nobīdīšanās uz windows
 • Login klienta servisa pievienošana pie konekcijas pazušanas – labojums
 • request cache padarīts kompāniju-nodalīts izlabota kļūda ar liekiem reset requestiem

 

 

0.9.10.6 – 2016.04.25

 • IREKos Kopsummas lauks tagad ir obligāts
 • Realizācijas rēķins, neskaitīt pie kopā klāt reverso PVN
 • IREK grāmatojumā PVN centa labojums
 • IREK – nerādīt brīdinājumu par eksistējošu pieg.rēķ.nr. – ja ieraksts ir grāmatots vai tiek atgrāmatots
 • IREK grāmatojuma labojums, lai kreditors ir atkal vienā rindā
 • Ievietošana atskaišu/eksportu filtros, kur ir no līdz – lai nepārraksta ievadīto ‘no’
 • PVN deklarācijas pielikumā iespēja atlasīt pēc kontakta
 • PVN deklarācijas labojums – 0% priekšapmaksas
 • Kases izdevumu imports
 • Kopējot darījuma veidus, lai pazūd ķeksis par noklusēto darījuma veidu
 • KIZD Kontakts pārsaukts uz Saņēmēju saraksta logā
 • Pārtaisīts Kases Ieņēmumu imports
 • Kases ieņēmumos var noteikt darījuma veidu pēc tipa
 • Rindu objektu dzēšana pie KIEN importa
 • Labojums ierakstu importiem bez TaxMatricas
 • F2 uz artikula nosaukumu uzlabota precizītāte klikšķināšanai uz elementiem
Tehniskais:
 • pirmā fāze konektivitātes uzlabošanai un problēmu risināšanai starp serveri un klientu
 • pieslēguma reload netika nodrošināts login serverim
 • Ja programma ir izmantojusi connection reload funkcionalitāti, tad aplikācija GUI versija neizslēdzās līdz galam
 • SimpleLookUp uzlabojums – var norādīt KeyStr – pēc kā meklēt
 • checkbox elements pārtaisīts par sizer elementa apakšklasi, label ir custom statictext – risināta saīsināšanas problēma
 • Radiopogas label pārtaisīts par statictext2, pats radiopogas elements par sizer
 • izlabots logu automātiskā izmēra problēma
 • radio pogas un checkbox darbības uzlabošana aftereditfield contekstā, salabots bugs ar radipogas stāvokli ja ieķeksē uzreiz pēc checkbox

 

 

0.9.10.5 – 2016.04.21

 • Iztrūkstošo preču pārskatā un apkalpošanā altase pēc piegādātāja un artikulu klases
 • Piegādātāju un realizādijas maksājumi un kases – darījuma veida atrašanas loģikas izmaiņas. Darījuma veidss pēc noklusējuma tiek likts tas, kurš ir norādīts oriģinālajā dokumentā. Ja vien iuz šo pašu tipu grupu nav cits ieraksts, kuram ir norādīts ķeksis “Noklusējuma maksājuma tips”
 • Kases dokumentos iespēja parādīt rowtype lauku (priekš debug)
 • izlabota kļūda ar vērtību piemekle”sanu un validāciju, ja salīdzināmās vērtības ir “0”
 • izlabota kļuda, kad auto-actions piemeklē reģistrus ar SeetField un dubultā izsauca auto triggerus
 • Kases ieņēmumu imports no iepriekšējās sistēmas
 • Pie iepriekšējās sistēmas datu importa aizvākt objektus, izteiksme norādāma ar regex
 • Pasūtījumi piegādātājiem – kolonnas nosaukums labots
 • Rēķinā salabots kopā BP un FIFO kopējie lauki
 • Uzlabojumi ražošanā:
 • – jaunas opcijas iztrūkstošo preču apkalpošanā – veidot jaunu pasūtījumu, pēc noklusējuma pievieno esošiem
 • – ražošanas ierakstam jauns statuss “Apstiprināts”
 • – ReadFirstKey labojums — sortēts pēc uid (ieprieš randomā)
Labojumi:
 • – papildu parametru lauki importa funkcijas pēcapstrādei
 • – izmaiņas readifrstkey (sintakses labojums)
 • – fidavista izmaiņas
 • – avansa rēķinam pvn kods tiek ievietots tas pats, kas realizācijai
 • Custom importi saglabāti uz desktopa nav palaižami no desktop linka
 • papildināts desktop linku saglabāšanas mehānisms ar darbības funkcijas nosaukumu. T.i. tiek saglabāts arī atskaites, importa utmll. nosaukums ja tas atšķiras no loga nosaukuma (kā tas ir custom improtiem pilnģi visiem)
Tehniskais:
 • Sistēma nekorekti pārbaudīja settingos norādītos ierakstu kodus, ja tiek dzēsts attiecīgais kods reģistā
 • crash, ja recordlistrequest taisīts uz neeksistējošu tabulu
 • auto_actions uzlabojumi
 • recordlist cachošana
 • list laukiem arī koda vērtība tiek pārvērsta uz upper pie saglabāšanas
 • Cache:
 • – klienta cache tiek dzēsts uzreiz pie ieraksta saglabāšanas nevis gaidot cache reset no servera
 • – klienta cache uz aplikāciju tiek pilnībā dzēsts, ja aplikācija ir bijusi pārlādēta (tātad zudis savienojums)

 

 

0.9.10.4 – 2016.04.18

 • Avansa norēķinos rindas datums nedrīkst būt lielāks par paša AN datumu
 • fidavista labojums 1.01: bankas kontrole uz swift
 • Atverot sarakstu un sākot meklēt ar ciparu klaviatūras taustiņiem, meklēšanas logs neatveras
 • PVN deklarācijas 1.1 daļa rādīja priekšapmaksu no 1.3 daļas
 • Labojums importa funkcijas darbībai – neeksistējoši ieraksti dažkārt netika priekšlaicīgi pārbaudīti
  • – UI bugi kolonnu bīdīšanā un izmēru mainīšanā
  • – Labojums tornado web sockets funkcionalitātei – 0000850: tornado error message – finish called from otehr thread
Tehniskais:
 • Importa datu ierakstā darbinieks, kas veica importu – neparādās darbinieka kods/vārds
 • asinhronie pieprasījumi pazaudēja “current user”
 • Labojums /dev/null too many open files
 • Importa datos, datu ievietošanas crash

 

 

0.9.10.3 – 2016.04.14

 • Saņemšana ar tipu inventarizācija nemaina artikulu kartiņu cenas
 • Labojums – lai no grāmatojuma var atvērt apakšsistēmas ierakstu – 0000845: PVN 1.1. nerādās visas summas no GG
 • PVN deklarācijā nerādījās darījumi, kuri izveidoti nesen
 • Ievadot PVN rēķināja neiekļaujot, tur kur bija iekļaujot pēc noklusējuma
 • Grāmatojumu pilnā numuru noteikšana – pielikts KIEN/KIZD un SALES.RECEIPTS tagad rādas korekti kā MAKS
 • Kopejot ieraksta rindās no excel nepārrakstīt laukus, ja tajos ir tukšumi, tādejādi var uzreiz iekopēt artikuls, daudzums un summa
 • Mac: labojums lai pēdējā rinda pēc kopēšanas nav tukša
Tehniskais:
 • Paātrināta daudzu rindu iekopēšana ieraksta rindās – Saņemšanā Artikula un Daudzuma iekopēšana uz 100 rindām bija 2:21-2:53, pēc uzlabojuma 0:40-0:45

 

 

0.9.10.2 – 2016.04.12

 • Labojums artikulu imports zem 7.2 versijas importēja tikai katru otro artikulu
 • Labojums iestatījumu darbībai
 • Tehniskais:
 • VersionHelper sācis prasīt pēdiņas uz windows

 

 

0.9.10.1 – 2016.04.11

 • Grāmatojot simulācijas kārtot pēc simulāciju numuriem
 • Dzēšot grāmatojumu kurā ir simulācijas, lai simulācijas atkal skaitas neizpildītas
 • Veidojot simulācijas iespēja norādīt grāmatojuma komentāru
 • PVN labojums saņemtajās precēs
 • Piegādātāju pasūtījumu veidošanas datuma labojums
 • Dzēšot grāmatojuma rindu, kura attiecas uz simulāciju, tiek simulācijā tiek noņemta pazīme ka tā ir iegrāmatota
 • Rēķinu imports no citas sistēmas – priekšapmaksas un kredītrēķini
 • Labojums ierakstu meklēšana
 • Ja atlasē ierakstu sarakstā nav neviena ieraksta, tad doublclick crashoja
 • Labojums lai izvēlnes lauki rāda noklusēto vērtību (pirmo)
 • RA defaulto action izsaukšana

 

 

0.9.10.0 – 2016.04.10

 • No Klienta pasūtījuma veidot rēķinu bez nosūtīšanas
 • Labojums – Iztrūkumā esošs artikuls nepasūtās
 • Darbinieka kartiņā – personapliecinošs dokument lauks
 • Sakārtot Numuru sērijas sagataves logu:
  • – lai var norādīt Noliktavu no saraksta
  • – lai ir redzama papildus nosacījumu formula un priedēkļa formula ir atsevišķā sadaļā
 • Ja rēķinā ievada kodu ar maziem burtiem, tad neatrod maksājumā šo rēķinu, ja klients maksājumā ar lieliem
  • – uzlabota ierakstu meklēšana un vadība case sensitive gadījumiem
  • – Neapmaksāto rēķinu žurnālā klienta koda vadība – case insesitive
Tehniskais:
 • Saglabājot ierakstu visi tā external str lauki un uid str lauki tiek pārvērsti par uppercase
 • Izmainīts veids, kā process izvada log faiilu – vairs netiek izmantots linux “>” bet gan python iebūvētais stderr un stdout. Tam pa virsu ir uzlikta kontrole, ka log fails nedrīkst pārsniegt 1GB (apmēram), pēc tam output tiek nodots uz dev-null
 • Importa laikā netiek konvertēti dati ar versijas maiņas konvertēšanas funkcijām
 • Labojums xml importam
 • Log faila izvada izmaiņas
 • Versijas kontroles labojums
 • Build skripta izmaiņas priekš live

0.9.9.4 – 2016.04.07

 • Jauna apkalpošana – Pamatlīdzekļu grāmatošanas
 • Iespēja galvenajā grāmatā atlasīt pamatlīdzekļu ierakstu grāmatojumus
 • Jauna atskaite – Simulāciju grāmatojumu veidošana
 • Jauna apkalpošana – Simulāciju grāmatojumu veidošana
 • Reģistriem ar artikulu pielikts artikula koda lauks, kuru var atslēpt pēc vajadzības
 • Ja vienreiz paste logs ir atvērts ar paste pogu, tad nāakmreiz tas vairs nevērās
 • Saglabājot piegādātāju rēķinu brīdina ja ir jau šim piegādātājam rēķins ar tādu pašu numuru
 • Pēc apkalpošanām atjaunojas sarakstu logi
 • Uzlabots paziņojums par rēķinu veidošanu no klientu pasūtījuma
 • Rēķinu un nosūtīšanas ķekšu atjaunināšanās ja ieraksts ir tukšs

 

 

0.9.9.3 – 2016.04.06

 • Iespēja iezīmēt paste sarakstā vairākas rindas un ar “Enter” ievietot. Objektu un citu “list” tipa lauku ievietosānā vērtības tiek ievietotas tajā pat laukā
 • Vienkāršo artikulu atskaite – iekļaut artikulus, kuriem nav mainīts tips
 • Klientu pasūtījumā un Rēķinā ‘Summa’ ir ‘Summa bez PVN’ un sarakstā ‘Summa’ ir ‘Kopā’
 • Labojums – Atjaunota Menu izvēlņu darbība
Tehniskais:
 • Importa funkcijām uzlikts jaunā tipa progress Imports ir asinhrons un spēj rādīt progresu progresu tagad var rādīt arī daudzlīmeņa aplikāciju izsaukumi (net.updateprogress izsaukums), kas tiek n odots atpakaļ lietotājam hw backup un moneo backup importa progress uzlikts failu imports pēc noklusējuma tiek veikts uz servera pirms tam uz turieni nosūtot failus
 • Checkbox un radiobutton tagad izsaucas after edit field uz windows, izsauc arī setfield autoobjektus

 

 

0.9.9.2 – 2016.04.05

 • Funkcionalitāte – Cenas iekļaujot/neiekļaujot PVN, var realizācijas parametros norādīt kāds ir noklusējuma variants – ar vai bez PVN un pēc tam var šo arī mainīt klientu pasūtījumos un rēķinos
 • Norakstīšanā 1000 rindas
 • PVN deklarācijas pielikums nerādas, jo nav nav pārtaisītas saites uz jauno principu – šis ir ātrais fix, pareizi būtu pārtaisīt arī ņemot vērā kasi
 • Labojums – esošas priekšapmaksas ievadīšana:
  • – Kopējot dokumentu, iztukšot priekšapmaksas nr.
  • – Saglabājot dokumentu pārrēķināt numuru tikai ja tukšs
  • – Papildināt kļūdu paziņojumus ar gadījumu, ja tiek meklēta tukša tabula, tad rādīt kuram laukam
  • – Papildināt kļūdu paziņojumus kura definīcija strādā ar tukšu objektu

 

 

0.9.9.1 – 2016.04.04

 • Pārskats par klientiem labojums summām
Tehniskais:
 • Atskaitē total field saskaitot int laukus, kopsumma veidojas kā float
 • labojums avansa norēķina atgrāmatosānai labojums cache – table view tiek pārvērsts par oriģinālo tabulu
 • deadlock iespējamiba ja lietotājs slēdzas pie sistēmas vēl pirms ielāde ir pabeigusies garbage collector labojums

 

 

0.9.9.0 – 2016.04.03

 • Jauna atskaite Kases modulī – “Kases grāmata”
 • Artikulu var ievadīt izmantojot īso kodu vai svītrkodu
 • Inventarizācijas ieraksts – nosaukumu secībā
 • Ierakstu sarakstā iespēja dzēst vairākus ierakstus – caur Ieraksts/Dzēst
 • Iespēja iezīmēt vairākus ierakstus turot Shift un atzīmējot nākamo vajadzīgo
 • – Rēķinu un Ienākošo rēķinu sarakstā – atzīmējot vairākus ierakstus, un izvēloties rēķina statusu vai atvērt grāmatojumu, tagad atveras attiecīgi vairāki rēķinu statusi vai grāmatojumi
 • Iztrūkstošo preču pārskatā ķeksis ‘Iekļaut ar atlikumu” – iekļaus arī tos artikulus, kuriem ir kaut kādās kolonnās jebkāda vērtība (izņemot min. atl)
 • Jauna atskaite – “Pārskats par A/N personām”:
  • – Pārskats par avansa norēķinu personām – iekļauj a/n, bankas maksājumus un kasi
  • – Pārskats par piegādātājiem un darījumu pārskats -iekļauj kases dokumentus
  • – Pārsktas par klientiem – iekļauj kases dokumentus
 • Jauna atskaite – “Avansa norēķinu atlikums”
 • Papildināts datu imports ar visu lauku aizpildīšanu – Artikuli, Klientu kategorijas, Artikulu grupas
  • – Datu tabulas eksports papildināts ar atlasi pēc jebkura viena lauka, tas nozīmē ka var izeksportēt vajadzīgos ierakstus no tabulas
  • – Kontaktu kartiņā – komentārs un brīdinājuma teksts
  • – Artikula kartiņā – Svītru kods, Alternatīvais kods, Komentārs un Brīdinājuma teksts
  • – Datu ievietošanas labojums uz Mac ar Cmd+V
 • Rēķinā ievietojot kontaktu vai artikulu ar brīdinājumu, tiek parādīts brīdinājums uz ekrāna
 • Priekšapmaksas numuriem netiek vairs pārbaudīta unikalitāte maksājuma rindās
Tehniskais:
 • – cache kļūdas labojums – starp aplikācijām netika korekti uzturēta informācija par pieslēgtajiem klientiem līdz ar to netika korekti nodota informācija, kad jāreseto cache
 • – reset cache pielikts arī pie importa
 • – Moneo augšējie menu ir pelēki līdz brīdim kad pieslēdzas pie kompānijas (izņemot Par moneo, Iziet un Iestatījumi)
 • labojums ierakstu meklēšanā grāmatojumu reģistrā

 

 

0.9.8.11 – 2016.03.31

 • Kontakta kartiņa pārveidota lai rādās tikai aktuālā kontakta tipa dati
 • Iespēja grāmatot izmaksāto avansu caur bankas vai kases maksājumiem
 • Iespēja grāmtot algas maksājumu caur bankas vai kases maksājumiem
 • Izmainītas iestatījumu nozīmes avansa norēķniem – avansa norēķinu konts tiek ņemts no atseišķa tam paredzēta lauka darbinieka sadaļā kontakta ierakstā
 • Mac labojums – vecās versijas nespēja pašas atjaunoties
 • Pie ziņojumiem lai ir lietotāja kods, lai var redzēt kurš to dara

 

 

0.9.8.10 – 2016.03.30

 • Kases moduļa izveide (atdalīšana no realizācijas/piegādātāju moduļa)
 • Priekšapmaksu funkcionalitāte kasei un bankai piegādātājos un realizācijā
 • – Mainīts preikšapmaksu numurēšanas princips
 • Jauna atskaite “Pamatlīdzekļu saraksts” – atlase pēc aktīvā departamenta un atbildīgās personas
 • – Labojums “Nolietojuma atskaitē” – atlase pēc aktīvā departamenta un atbildīgās personas
 • – Abām atskaitēm iespēja atlasīt pēc jebkura Pamatlīdzekļa kartiņas lauka
 • – Salabots izskats Pamatlīdzekļa kustībai un norakstīšanai
 • – Pamatlīdzekļu norakstīšanai un kustībai lauks Datums ir obligāts un pēc noklusējuma ieliekas šodiena
 • PVN Deklarācijas pielikums paslēpa zem minimālās summas 41.1 – bet tā nevajag
 • Jauna apkalpošana – Izdzēst tabulas datus – administrēšanas modulī
 • Labojums Avansa norēķinu kopsummām
Tehniskais:
 • – labojums aplikāciju neatbildēšanas mehānismam
 • – Noklusētai numuru sērijai jāsākas ar 1

 

 

0.9.8.9 – 2016.03.23

 • Iespēja iezīmēt vairākas rindas recordlistā
  • – iespēja realizācijas pusē apmaksāt vairākus rēkinus no saraksta
  • – ar labo peles pogu var izvēlēties vairākus ierakstus
  • – ar ctrl var arī deselectēt iepriekš izvēlētu rindu
 • Maksājumu uzdevumu apmaksas uzlabošana
  • – iespēja ienākošos rēķinus apmaksāt vairākus vienlaicīgi no saraksta
 • Fidavista – jāsakārto priekš nordea secībā, kāda noteikta pdf failā
 • Maksājumu uzdevumos jauns ķeksis “Nosūtīts uz banku”, kas ir izvēlams bankas eksportā
 • Tehniskais – optimizēta (paātrināta) pārvietošanās pa recordlistu ar klaviatūras bultiņām

 

 

0.9.8.8 – 2016.03.26

 • Piegādātāju rēķinu sarakstā iespēja apmaksāt rēķinu/rēķina statuss un atvērt grāmatojumu
 • Apmaksājot rēķinu no saraksta, lai uzreiz mainas apmaksas krāsa
 • Inventarizācijas salīdzināšanas apakalpošana sadala artikulus pa sērijām
 • Inventarizācija:
  • – Inventarizācijā 1000 rindas
  • – Inventarizācijā ievietojot artikulu vai mainot noliktavu, datumu, partiju – tiek aprēķinās daudzums uzskaitē, turklāt lietotājs to nevar mainīt
  • – Spiežot enter Saskaitīts laukā automātiski iemetas vērtība no Uzskaitē lauka
  • – Inventarizācijā parādas Uzskates daudzums atbilstoši partijai, ja tāda norādīta
  • – Inventarizācijas kopsummām ņemt vērā atbilstošo noapaļošanu
 • Uzlabota apkalpošana inventarizācijas ierakstu ģenerēšanai, tiek ņemta vērā konkrētā noliktava
 • Iztrūkstošo preču pārskata uzlabojumi:
  • – Iespēja iekļaut/niekļaut neapstiprinātos ierakstus (pieg. un kl. pasūtījumus), šī varētu būt noklusētā rīcība
  • – Artikuliem, kurus nevar veidot par pasūtījumu vai razōjumu jārāda ar atzīmi, ka nav viņiem zināma automātiskā rīcība (krāsa, izsaukuma zīme)
  • – Iztrūkuma atskaitei un apkalpošnai pieslēgts atpakaļ datuma filtrs, uz laiku noņemts noliktavas grupas filtrs
 • Mac: Darbavirsmā saišu dzēšana ar labo taustiņu
 • Informatīvāks paziņojums par to ka pietrūkst atlikums, tagad rāda cik pietrūkst
 • Lai apkalpošanām progresa logā rādas apkalpošanas nosaukums nevis kods
 • Paātrināts iztrūkuma aprēķina princips – no 2min uz 5 sek
 • Tehniskais – automātiskas datu konvertācijas iespēja pie versiju maiņas
 • Tehniskais – labojums nextsernr ja nav definēta sērija

 

 

0.9.8.7 – 2016.03.23

 • Jauna apkalpošana inventarizācijas ierakstu ģenerēšanai
 • Rēķinu sarakstā ar labo pogu var apmaksāt rēķinu, apskatīt rēķina statusu un atvērt grāmatojumu
 • PVN deklarācijā rādīt katru darījumu no dokumenta
 • Pašizmaksām 6 cipari aiz komata un saņemšanās izlīdzinātais aprēķins papildus izmaksām
 • Noņemti artikulu parametru summu lauki inventarizācijas ierakstā – ātrdarbībai (pagaidu risinājums)
 • Artikulu kustības pārskats pie vairākiem artikuliem rādīja tukšu fragmentu katras n-tās lapas sākumā
 • Labojums Neapmaksāto rēķinu žurnālā, gadījumā, ja neiekļauj priekšapmaksas, Piegādātāju pusē veida kolonai vairāk vietas priekš darījuma veida ‘IREK’
 • Grāmatojumā tagad atsauce ir nevis cipars, bet tabulas nosaukums
 • Autogrāmatojumos aizvākta kolona rindas tips
Tehniskais:
 • – Pie kopējā ierakstu saraksta, lai atveras atbilstošs ieraksta skats un arī spiežot kopēt lai atveras pareizs ieraksta skats – KIEN/KIZD/MAKS/MU
 • – Ieslēgts cachings – uzlabo ātrdarbību gadījumā ja tiek atkārtoti pieprasīti jau vienreiz pieprasīti dati
 • – Iespēja noteikt automātiskas apkalpošanas funkcijas pie versijas maiņas – pie pārejas uz šo versiju grāmatojumos (gadījumā, ja tiek reģistrēti dokumenti) būtu jāparādas atsaucei uz saistīto ierakstu

 

 

0.9.8.6 – 2016.03.21 – release (0.9.8.4+hotfix)

 • PVN deklarācijas labojums ja nav pvn koda ar P/G tad neizpildās pielikums
 • PVN lauciņš avansa norēķinos nepareizi summējas
 • Pašreiz kamēr nestrādā filtrācija MU/MAKS un citur noņemta filtrācija no samaksas veida
 • Labojums atgrāmatojot norakstīšanas/rēķina dokumentus netika izdzēsti visi ItemHist ieraksti
 • Norakstīšanu sarakstā rādīt Noliktavas kolonu
 • No inventarizācijas salīdzināšanas veidojot saņemšanas ierakstu Pieg.rēķ.nr. vairs netiek aizpildīts

 

 

0.9.8.5 – 2016.03.20

Tehniskais:
 • – Ieslēgts cache
 • – Grāmatojumu veidošna preču saņemšanai pārnesta uz finanšu aplikāciju
 • – Ierakstu pārbaudes tiek pārsūtītas starp dažādām aplikācijām
 • Ieraksta veidošana paātrināta no 0.005 sek līdz <0.001

 

 

0.9.8.4 – 2016.03.20 – release

 • Kase – grāmatojumiem rādīt KIZD/KIEN, arī atskaitēs
  • – No grāmatojumiem atvērt pareizu logu, arī atskaitēs
  • – Salabot dokumentā neapmaksāto rēķinu sarakstu
 • Realizācijas un Piegādātāju Neapmaksāto rēķinu žurnālos pēc noklusējuma nerādīt priekšapmaksas
 • No saņemšanas ieraksta caur darbībām veidot noliktavas kustību
 • IREK mainot rēķina datumu, lai mainas arī saņemšanas datums
 • Piegādātāju neapmaksāto rēķinu žurnālā – kredītrēķins, kurš apmaksāts caur maksājumu netiek rādīts
 • Uzlabojumi ierakstu saraksta sūtīšanai uz exceli:
  • – Lai summas / cipari arī excelī ir cipari
  • – Lai pirmā rindas – kolonu nosaukumi ir boldā
  • – Lai kolonām garums ir atbilstoši tam kas ir uz ekrāna
  • – Lai ķeksīši, tādi kā grāmatot, arī uz exceli ir ķeksīši
 • Uzlabota matricas lauku pievienošana
 • Pogām tooltips, lai skaidrs, ko tie dara, pielikts ierakstu sarakstā
 • IREK labots grāmatojums, ja aprēķinātais pvn nesakrīt ar ievadīto pvn
 • Labojums kolonnu pārvietošanai recordlistā
 • Labojums fontu izmēram uz mac kreisajam bāzes loga panelim
 • Klients atjauno pieslēgumu pie svārstīga tīkla

 

 

0.9.8.3 – 2016.03.18

 • Kases modulis – Kases ieņēmumu un Kases izdevumu orderi – Realizācijas un Piegādātāju maksājumi tagad ir tikai ar banku samaksas veidu
 • Strukturēto artikulu funkcionalitāte, pieslēgta rēķiniem un ražošanas ierakstiem
 • Iespēja finanšu atskaiti piesaistīt pie interfeisa kā standarta atskaiti
 • Ierakstiem noliktavas atlikums tiek pārbaudīts tikai pie grāmatošanas, pašizmaksas aprēķinātas vienmēr, arī pie negrāmatota ieraksta
 • Saņemšanā lauks – Iegāde/Inventarizācija, attiecīgi Inventarizācijas gadījumā Pieg.rēķ.nr. nav obligāts
 • Inventarizācijas salīdzināšana – var norādīt piegādātāju, kurš nonāks inventarizāciju saņemšanās un saņemšanā aizpildas inventarizācijas pazīme
 • Specifikāciju saraksta atskaite ar iespēju atlasīt tās specifikācijas, kurām sastāvdaļās ir norādītais artikuls
 • Maksājumu summa sastāv no bankas summas, jo tā ir viena uz visu maksājumu (līdz šim bija no rēķinu summas, bet rēķini var būt dažādās valūtās)
 • Uzlabojumi iztrūkumiem:
  • – plānotā iztrūkuma atjaunināšana arī pie ierakstu dzēšanas
  • – minimālā atlikuma uzskaite iztrūkumā
  • – apkalpošana veidot pieg. pasūtījumus no iztrūkuma
 • Autogrāmatojumu logu nosaukumu maiņa
 • Labojums iestatījumu matricā – Numuru sērijas

 

 

0.9.8.2 – 2016.03.13 – release

 • Jauns reģistrs – Simulācijas
 • Finanšu parametros ķeksis – Atļaut rediģēt ‘dokumentu’ grāmatojumus – pēc noklusējuma vairs nevar rediģēt šādus grāmatojumus
 • Ražošanas ierakstu grāmatošana, noliktavas izmaiņu reģistrēšana, iztrūkuma funkcionalitāte
 • Noliktavas ierakstu plāna reģistrs
 • Iztrūkstošo preču pārskata papildinājumi – atskaite iztrūkuma analīzei
 • Specifikāciju ievietošana ražošanas ierakstā
 • Jauna atskaite – Noliktava/Inventarizācijas salīdzināšana
 • Galvenā grāmata no saldo skata var atvērt konkrēta konta detalizāciju
 • Galvenā grāmata – detalizētā variantā rādīt primitīvu korespondenci, t.i. citus kontus kuriem būtu jākorespondē (neskatoties uz summu)
 • Saņemšanā uzlabot korespondenci, ja dažādi konti
 • Kontaktu ierakstā – vairākas bankas matrica papildināta ar vizuālu atšķirību noklusējuma kontam, kā arī mainot bankas konta galvenē, tas mainas/pievienojas banku kontu sarakstā
 • Pamatlīdzekļu kartiņā Objekts
  • – jauna sagatavošana – Pamatlīdzekļu parametri, kur var norādīt objekta ģenerēšanu, Objekta tipu un Prefiksu
  • – tiek ģenerēts Objekts, kad pirmo reizi saglabā pamatlīdzekli bez objekta
 • Galvenā grāmata lai rāda 0.00 rindas – neiekļaut korespondencē rindas kurām koresp. ir tukšs vai 0
 • Labojums iztrūkumam no klientu pasūtījumiem, un iztrūkuma datums tiek ņemts no plānotās piegādes datuma lauka
 • Labojums Kontu korespondencē pa mēnešiem
 • Labojums – Grāmatojumā un simulācijās netiek rādītas 0 pēc datuma maiņas
 • Sistēmā pārsaukti vienība uz mērvienība
 • Labojums slave saraksta uzturēšanai, login konekcijas atjaunošanai

 

 

0.9.8.1 – 2016.03.07 – release

 • Excel pogas darbība uz Mac
 • Labojums Galvenā grāmatas un kontu korespondence atskaitēs
 • Neapmaksāto rēķinu žurnāli, kredītrēķini ar piesaistītu kredītrēķu nerādas dubultā
 • Labojums importa funkcinoalitātei priekš decimal datiem
 • Labojums formu piesaistes iestatījumā, ja pārbaudāmā vērtība ir tukša
 • Bilžu pārzīmēšanas labojums uz Windows XP – pārbaude, vai attēls ir korekts
 • Labojums pieejas tiesībām
 • Artikula kodam noņemts obligātums

 

 

0.9.8.0 – 2016.03.06 – release

 • Rindās datuma laukiem tagad arī Cmd+Enter (piemēram, Klientu pasūtījumos)
 • Nordea fidavista atbalsta tikai 1.01 versiju
 • Galvenā grāmata – korespondējošie konti
 • Izmaiņas custom importa funkcionalitātē:
  • – iespēja nodefinēt importa datu sagataves
  • – iespēja nodefinēt importa laukus atseevišķa’matricā importa datos, lauku nosaukumi ievietojas kā kolonnu virsraksti datos
  • – importa datu validācija pirms importa veikšanas un kļūdu saraksts pašā ierakstā
 • Reģistrācijas numura pārbaude kontaktu kartiņā, tikai tad, ja ķeksis darbinieks
 • Krāsas pasūtījumi piegādātājiem
  • – labota pasūtījuma statusa noteikšana, kā arī saņemšanas statuss tiek kontrolēts tikai noliktavas artikuliem
  • – veidojot Preču saņemšanu no pasūtījuma pārnesas tikai tās rindas kas satur noliktavas artikulu
 • Atskaite Kontu korespondence pa mēnešiem
 • Sakārtot vismaz uz mac:
  • – lai nerādas divas sekcijas debets/kredīts un kredīts/debets
  • – koordinātes, tā lai kolonu nosaukumi ielien, kā arī kontu kolonas, nedaudz palielināt
  • – salabot, lai pirmais mēnesis nerādas dubultā
  • – pielikt kopsummas konta līmenī
 • Labojums noliktavas artikulu atlikumam, kuriem nav partijas nr.

 

 

0.9.7.9 – 2016.03.03

 • Realizācijas un Piegādātāju Neapmaksāto rēķinu žurnālā jauns skats – kavētie pa periodiem Periodus var definēt Realizācijas parametros
 • Windows pārlikts uz DPI aware – noņemta migliņa interfeisā, tagad uz Windows interfeiss ir crystal clear
 • Statistika par artikuliem – neiekļaut rēķinu rindas, kas ir bez artikula
 • PVN deklarācija – muitas darījumiem rādīt muitas deklarācijas numuru no grāmatojuma atsauksmes
 • Sarakstu logos arī datuma laukiem tagad ir iespēja norādīt – >, >=, <, <=, !, !=, un no līdz ar :
 • Interfeisa labojumi pārslēdzoties starp dažāda tipa artikuliem un bīdot rēķinā kolonu
 • Numuru sērijas Cmd+Enter loga labojums
 • DB aizvēršana pie startēšanas (uz Mac)

 

 

0.9.7.8 – 2016.03.02

 • Realizācijas un Piegādātāju Neapmaksāto rēķinu žurnālā jauns skats – kavētie pa periodiem Periodus var definēt Realizācijas parametros
 • Versijas numurs jau “Pieslēdzieties” logā
 • Logiem iespējams vertikālais scroll bars – dokumentu formu redaktoram tas ir ieslēgts, pārējiem ieslēdzas, kad loga izmērs ir pārāk mazs, lai rādītu visu saturu
 • Pieejas tiesību uzlabojumi – nosakot pielnu reģistra pieeju, automātiski tiek atļauta “read” pieeja visiem reģistriem, kas ir izvēlami kā klasifikatori iepriekšminētajā reģistrā
 • XP izslēdzot moneo netika izslēgti postgres procesi dēļ tukšumzīmēm mapes ceļā
 • Lietotājam var atslēgt pogu veidot jaunu kompāniju
 • Uzlabota “zobrata” pogas interfeisa darbība:
  • – saraksts ir pareizs arī ja mainās loga defincīja
  • – saraksta augustms ir korekts arī pie vairāk par 5 izvēlnēm
  • – saraksts pazūd, ja noklikšķina jebkur attiecīgajā logā

 

 

0.9.7.7 – 2016.03.01 – release (0.9.7.4+hotfix)

 • Veidojot rēķinus no nosūtīšanas, lai aizpildas grāmatojuma datums no rēķina datuma
 • Plānotās nosūtīšanas – Iekļaut/Neiekļaut neapstiprinātos klientu pasūtījumus, K. Dienas pārtaisīt otrādi Kavēts ir pozitīvs, nekavēts negatīvs
 • Klientu pasūtījumu žurnālā un Plānotās nosūtīšanās – lai var atlasīt vienlaicīgi nenosūtītos un daļēji nosūtītos
 • Realizācijas statistikā neiekļaut artikulus, kuriem nav artikula koda
 • Artikulu parametru iestatījumā – Atskaitēs rādīt artikulu un nosaukumu, vai tikai nosaukumu – strādā atskaitēs: Artikulu kustības pārskats, Noliktavas atlikums un Statistika par artikuliem
 • Noliktavas atlikuma detalizēta atskaite
 • Mac interfeisa labojumi ieraksta matricu skrollēšanā
 • Datuma izvēles labojums, pārslēdzot mēnešus

 

 

0.9.7.6 – 2016.02.29

 • Artikulu parametru iestatījumā – Atskaitēs rādīt artikulu un nosaukumu, vai tikai nosaukumu – strādā atskaitēs: Artikulu kustības pārskats, Noliktavas atlikums un Statistika par artikuliem
 • Atskaitē Plānotās nosūtīšanas – Iekļaut/Neiekļaut neapstiprinātos klientu pasūtījumus, K. Dienas pārtaisīt otrādi Kavēts ir pozitīvs, nekavēts negatīvs
 • Klientu pasūtījumu žurnālā un Plānotās nosūtīšanās – lai var atlasīt vienlaicīgi nenosūtītos un daļēji nosūtītos
 • Realizācijas statistikā neiekļaut artikulus, kuriem nav artikula koda
 • Veidojot rēķinus no nosūtīšanas, lai aizpildas grāmatojuma datums no rēķina datuma
 • Unikalitātes nosacījumi pasūtāmiem artikuliem
 • Dažādi kļūdu labojumi, mainītas koordinātes AKP un NA atskaitēs, Obligāto lauku pārbaude pirms piešķirt ierakstam numuru, Ierakstu galvenes objektu lauku pārbaude – t.i. vai objekts eksistē
 • Interfeisa labojumi – Ierakstu matricas skrollēšana uz Mac, ieraksta izdrukas tabula ar virsrakstu nav vienā koordinātē pret pašiem datiem, kā arī excelī lapas nosaukums ir tāds pats kā atskaites nosaukums, izvēles lauki atspoguļojas ar vārdiem, nevis cipariem
 • Dok formu zīmēšanā ja norāda __ un neiziet no lauka, tad aktīvā tabula nenomainās uz preferences

 

 

0.9.7.5 – 2016.02.29

 • Jauna funkionalitāte – Lietotāju definējami importi – iespēja definēt importējamā XML faila struktūru un savienot ar Moneo sistēmas datu laukiem
 • Savienojuma uzlabojumi:
 • Servisa statusa nomaiņa kad sākts ielādēt klienta konekciju, lai netiek palaisti vairāki klienta servisi paralēli nezinot, kacits jau tiek palaists
 • Backup funkcionalitātes labojums priekš jaunā serveru vadības mehānisma

 

 

0.9.7.4 – 2016.02.28 – release

 • Jauna atskaite Klientu pasūtījumos – Plānotās nosūtīšanas
 • Labojums klienta pasūtījumu statusa noteikšanai – netika ņemts vērā, ka dažas rindas ir pilnībā nosūtītas, citas pilnībā nenosūtītas
 • Kontaktos personas koda pārbaude atbilstoši Latvijas standarta validācijai
 • Noliktavas kutībā iespēja norādīt saņēmējpersonu
 • Noliktavas atlikuma atskaite uz šodienu, palaižama no artikula un artikulu saraksta
 • Artikulu kustības pārskatā papildus iespēja rādīt partijas nr. (detalizētajā variantā) aizvietojot noliktavas kolonu
 • Aizvākt no artikula Pa vienībām, jo mums ir Partijas un pašreiz nav skaidrs vai vajag vienības
 • Padarīt neesoša atlikuma kļūdas ziņojumu infromatīvāku, ja ir partijas artikuls
 • Avansa norēķinos uz grāmatojumu pārnest arī 0% likmes PVN kodus
 • Avansa norēķinu grāmatojot vietējam piegādātājam, PVN uz debeta kontu
 • Savienojuma uzlabojumi:

1. Izmainīts aplikāciju ielādes mehānisms. Pie ielādes netiek veidotas konekcijas starp aplikācijām, tas tiek atstāts uz brīdi, kad tas tiešām nepieciešams

2. DB pārbaude katrai aplikācijai tiek atstāta uz pirmo reizi, kad db ir nepieciešama

3. Noņemti liekie web izsaukumi atverot ierakstu sarakstu

 

 

0.9.7.3 – 2016.02.25

 • Jauna atskaite “Statistika par artikuliem” – realizācija periodā
 • Galvenā grāmata – atlase pēc valūtas un summu rādīšana attiecīgi valūtā vai pamatvalūtā
 • Grupas konti – Galvenajā grāmatā, izvēloties grupas kontu, rādīt apakškontu informācija
 • Artikula AKP atskaite palaižama no saraksta loga – ievietot loga, noliktavas artikulu saraksta
 • Saņemšanas noliktavas konts – vispirms nosakāms no artikula grupas un tad no noliktavas
 • Realizācijā/Piegādātājos – Neapmaksātie rēķini – kredītrēķinu apmaksa
 • Artikulu imports – lai pārnesas grupa un artikula tips
 • Piešķir numuru sērijas (piemēram, pavadzīmes) atbilstoši ievietošanas noteikumiem – Saglabājot, Grāmatojot vai Manuāli
 • Kopējot ierakstu iztukšot numuru sēriju laukus, kuriem piešķiršana norādīts “Saglabājot” vai “Grāmatojot”, t.i. neiztukšot, ja norādīts “Manuāli”

 

 

0.9.7.2 – 2016.02.23

 • Vienkāršo artikulu pārskats rāda tikai vienkāršos artikulu no IREK
 • Realizācijā/Piegādātājos apmaksājot kredītrēķinu, lai debitors ir no kredītrēķina, kā arī paziņojums, gadījumā, ja debitora konts nav nosakāms, ne no rēķina, ne no sagataves
 • Realizācijas/Piegādātāju kredītrēķini zaļi tikai tad, ja piesaistīts kreditējamais rēķins vai apmaksāts, citādi sarkans
 • Finanšu atskaitēs iespēja rakstīt formulas – 0.21*finance.turnover()
 • Atskaitēs ciparu lauki ņem vērā apakštipu, t.i. zīmju skaitu pašizmaksai, daudzumam, summām
 • Galvenā grāmata – atšifrēt noliktavas kustības darījumus – NK, koordinātes korekcija
 • Iespēja instalēt divas paralēlas vides (live/test) uz Windows XP
 • Labojumi, pie individuālo atskaišu saglabāšanas, pie pārslēgšanās uz specifikācijas logu – “Kas ir pieslēdzies” atskaitē

 

 

0.9.7.1 – 2016.02.21

 • Iespēja atskaitēs pievienot papildu parametrus – filtrus (piemērs nosūtīto preču pārskatā)
 • Nosūtīto preču pārskatā iespēja pievienot artikulu reģistra papildu atlases parametrus
 • Neapmaksāto rēķinu žurnālā klientos un piegādātājos pielikta papildu filtra iespēja no kontaktiem
 • Eksporti un apkalpošanas arī saglabā atlases parametrus katram lietotājam
 • Labojums PVN pielikumā ņemas vērā minimālā summa
 • Ierakstu sarakstos uzlabota ciparu apstrāde, lai nenogriež liekās nulles laukiem, kuriem ir vairāk par 2 cipariem aiz komata:
 • * Artikulu sarakstā visi ciparu lauki ir ar diviem cipariem aiz komata
 • * Lietotāja definētie ciparu lauki ir izlīdzināti pa labi
 • Noņemti obligātie lauki klientu pasūtījumos un kontaktos
 • Izmaiņas rēķinu atlikumu pārrēķinu funkcijas, lai ņem vērā, ka uz servera rēķinas apkalpošanas
 • Labojums, lai logs nepāriet “Izmainīts” stāvoklī, ja atvērts ar F2
 • Paātrināta ielogošanās sistēmā, noņemot liekos reģistru definīciju pieprasījumus

 

 

0.9.7.0 – 2016.02.18

 • Iespēja saglabāt atskaites parametrus, tādējādi nodefinējot jaunu atskaiti (pirmā daļa)
 • PVN pielikumi un deklarācijas pārvietoti uz finanšu moduli
 • No piegādātāju pasūtījumiem iespēja veidot saņemšanu, statusa atjaunošana pasūtījumam, pēc saņemšanas izmaiņām
 • Atskaite “Pasūtījuma piegādātājiem statuss”
 • Iespēja Moneo uzstādīt kā “Always on top”, lai ļautu paralēli strādāt ar exceļiem un citām programmām paturot sistēmu priekšplānā
 • Iesākts Ražošanas modulis
 • Galvenajā grāmatā nerādīt kontus bez apgrozījuma un atlikuma
 • Galvenajā grāmatā labojums nerādīt pirmā līmeņa rindas, ja nav neviena cipara (apgrozījuma, ss un bs)
 • Labojumi atskaitē “Nosūtīto preču pārskats”
 • Piegādātāju pasūtījumos pvn koda izvēle
 • Labojums pie slēpto kolonnu pievienošanas matricai (artikula kods preču saņemšanai)
 • Apkalpošanas padarītas asinhronas un ar iespēju rādīt lietotājam progresu
 • Jauna Noliktavas pārrēķina apkalpošana
 • Labojumi noliktavas akumulētu daudzumu aprēķinā
 • Galvenajā grāmatā page-break labojums
 • Interfeisa labojumi un Darba virsmas ikonu nosaukumi treknrakstā, nedaudz uzlabots text wrappings, lai teksti mazāk lien ārpus ikonas robežām
 • Savietojamība ar vecām klientu versijām atskiašu izmaiņās

 

 

0.9.6.9 – 2016.02.17

 • Galvenā grāmatā – viena grāmatojuma rindiņu summēšana saglabā rindiņu Debeta/Kredīta puses
 • Novērsta problēma pie matricas kolonnu klikšķināšanas
 • Novērsta problēma pie pasūtījumu drukāšanas
 • Grāmatojuma veidošana notiek ar rēķina datumu, ja nav ievadīts grāmatojuma datums
 • Novērsta interfeisa problēma pārslēdzoties starp ierakstiem aktīvais lauks pārzīmējas korekti

 

 

0.9.6.8 – 2016.02.15

 • Jauna atskaite – “Kas ir pieslēdzies”
 • Atskaitēm noņemta formas rediģēšanas poga
 • Saraksta logos uzlabota lauku saraksts pie kolonnu pielikšanas uzlabots – esošie lauki ir secībā kādā tie ir pašā logā
 • Iestatījumu sarakstā, var pārvietoties pa dažādu moduļu iestatījumiem ar “up”/”down” pogām
 • * ar tab var pāriet no lauka uz lauku
 • * ar shift+enter saglabā un pārnes fokusu atpakaļ uz sarakstu
 • Servera darbība turpinās un pieprasījumi tiek apstrādāti pat pēc DB kļūdas

 

 

0.9.6.7 – 2016.02.15

 • Jauna atskaite – “Nosūtīto preču pārskats”
 • Galvenajā grāmatā:
  • * atlase pēc kontaktu pazīmēm
  • * iespēja apvienot viena grāmatojuma/konta ietvaros – ķeksis “Grupēt vienādās rindas”
 • Realizācijas Rēķinu žurnālā atlase pēc Aģenta
 • Finanšu atskaitēs:
  • * iespēja ar “ievietot speciāli” norādīt citas atskaites no saraksta
  • * datumus var norādīt atlases logā, tādejādi formulas nav jāmaina
  • * jaunas formulas apgrozījums (turnover) un kontu atlikums (balance)
  • * formulu atdalītājs ir “punkts”, piemēram, _base.getcurrentuser
 • PVN deklarācijā iespēja piesaistīt finanšu atskaiti – formulas
 • PVN 2 deklarācijā – reģistrācijas numuri tiek atvasināti no PVN reģistrācijas numuriem
 • PVN pielikumu eksports V, T, X atbilstoši EDS standartam, nevis specifikācijai
 • PVN Deklarācijas pielikumi – atskaitēs ir darījuma veidi, bet EDS priekš 1.1 un 1.3 daļām atsevišķi darījuma veids un dokumenta veids
 • Pamatlīdzekļi:
  • * Nolietojuma aprēķinā salabots 0% nolietojuma metodes gadījums
  • * “Lietots no” tiek pieņemts par sākuma datumu nolietojumā, ja tas ir 1. mēneša diena, citādāk ņem nākamo mēnesi
 • Iespēja ierakstu sarakstot filtrēt skaitļu laukus ar izteiksmēm – >, >=, <, <=, !=, !, un no līdz ar :
 • Piemēram, Summas kolonā norādot 5:10 tiks atlasīti visi rēķini kuriem summa >=5 un <=10, šo no:līdz var izmantot arī lai atlasīt konkrētu rēķinu robežu, t.i. norādīt visus rēķinus no 16048:16080
 • Tabulu definīcijas reģistrā iespēja norādīt vai lauks ir aizpildāms obligāti, kā arī noklusējuma vērtību veidojot jaunu ierakstu (noņemts obligātuma nosacījums klientu pasūtījumu piegādes adresēm un piegādes adreses valsts kodam)
 • Paātrināta eksportu darbība, tagad tie notiek uz servera, tie izpildas asinhroni, tiek rādīts progress
 • Iespēja palaist vairākas atskaites, kuras vienlaicīgi ievāc datus no dažādiem moduļiem (līdz šim bija maksimums 3 atskaites)
 • Atkārtoti atverot “ievietot speciāli” logu, tas tiek automātiski aizskrollēts uz ierakstā esošo vērtību, tā lai rinda ir pirmā sarakstā
 • Interfeisa labojumi – ja atskaitē ir daudzi atlases parametri, kuri sadalīti starp sadaļām, tie vairs “nelēkā” starp divām sadaļām

 

 

0.9.6.6 – 2016.02.11

 • PVN deklarācijas pielikums 1.2 – oriģinālvalūtas pārrēķins kredītrēķiniem
 • Labojums EDS eksportiem, jo pašreizējais VID EDS, neatbilst specenei
 • Atskaitēs iespēja redzēt decimāl laukus
 • Datu imports papildināts ar valstīm un importējot kontaktus tiks ņemta vērā kompānijas valsts, ja importa failā nekas nav norādīts

 

 

0.9.6.5 – 2016.02.10

 • Realizācijas un Piegādātāju “Priekšapmaksu atlikumu” atskaitēs atlase pēc piegādātāja un valūtu priekšapmaksu apstrāde
 • Realizācijas un Piegādātāju “Neapmaksāto rēķinu žurnālos” aprēķināt priekšapmaksu atlikumus uz datumu
 • Sākums atskaitei finanšu pārskats
 • Piegādātāju un Realizācijas “Priekšapmaksu vēsturē” rādīt oriģinālvalūtu
 • PVN deklarācijas pielikums 1.1 – iepriekšējo gadu priekšapmaksas
 • PVN deklarācijas pielikums 1.2 – oriģinālvalūtas summa ir no valsts valūtas, nevis no dokumenta valūtas

 

 

0.9.6.4 – 2016.02.09

 • Eksports uz ekseli atskaitēm – iespēja vairākas atskaites eksportēt vienlaicīgi/paralēli
 • Kontaktos valsts ir obligāta tikai klientiem un piegādātājiem, nevis visiem kontaktiem
 • Uzlabojumi pie versijas maiņas – izslēdzot jau palaistos procesus
 • Darba virsmā teksta attēlošana inversēta krāsu shēma fontam
 • Uzlabojumi žurnāla veidošanā no apjomīgiem ierakstiem
 • Neapmaksāto rēķinu žurnāls – Piegādātāji – kolonu koordinātes, priekš WinXP
 • Pašreiz aizvākt no ierakstu sarakstu logiem izplešanas pogu, līdz citai versijai
 • Tīkla komunikācijas uzlabojumi – tehniski

 

 

0.9.6.3 – 2016.02.08

 • Atskaitēs iespēja atsevišķu kolonnas šūnu formatēt citā krāsā piemērs redzams neapmaksāto rēķinu žurnālos
 • Piegādātājos Eksports uz EDS PVN Deklarācijas pielikums – 1.1, 1.2, 1.3
 • Piegādātājos Eksports uz EDS PVN Deklarācijas pielikums – PVN 2
 • Intrastat izvedums 1A un Intrastat 2A
 • PVN deklarācijas pielikumi, visās trīs daļās, labjumi:
 • * Ienākošais rēķins kuram ir gan rinda ar PVN, gan bez PVN, piesaistīta priekšapmaksa kura ir iepriekšējā mēnesī un ir bez PVN, šī priekšapmaksa nesamazina rēķina summu, bet tiek ignorēta, jo samazina tikai rēķina bez PVN daļu
 • ​* Ienākošais rēķins kuram ir gan rinda ar PVN, gan bez PVN, piesaistīta priekšapmaksa kura ir iepriekšējā mēnesī un ir AR PVN, šī priekšapmaksa nesamazina rēķina summu proporcionāli, bet samazina tikai rēķina ar PVN daļu
 • * Minimālā summa – PVN 1.1 un PVN 1.3 daļām
 • Grāmatotā Ienākošajā rēķinā maināms komentārs
 • Iespēja logā nodefinēt slēptu kolonnu, kuru var parādīt tikai tad ja lietotājs vēlas
 • Programmas “par” logs paredz iespēju pāriet uz moneo/updates, kā arī pie upgrade ir šī adrese
 • No bāzes loga ir paslēptas melnrakstu un atkritumu sadaļas
 • Matricas zīmēšanas engine pārrakstīts, lai varētu attēlot 10 000 rindiņas un tās rediģēt
 • Labojums journal saglabāšanā – katra transakacija iet kā viens journal ieraksts tagad

 

 

0.9.6.2 – 2016.02.04

 • FiDAFiSta iespēja atsevišķi norādīt vai eksportēt grāmatotos/negrāmatotos/visus dokumentus
 • Realizācija Neapmaksāto rēķinu žurnālā vairs nerādas apmaksāti priekšapmaksas rēķini
 • Salabota versijas atjaunošana uz Mac
 • Salabota attēlu rādīšana uz Windows XP

 

 

0.9.6.1 – 2016.02.03

 • Jauna atskaite – Priekšapmaksu atlikums – Piegādātāji
 • Jauna atskaite – Priekšapmaksu vēsture – Piegādātāji
 • PVN deklarācijas pielikums 1.1, 1.2, 1.3 – valūtas, kredītrēķini, priekšapmaksas, darījumi mēneša ietvaros, atlase pēc PVN daļām
 • Paātrināta datu iekopēšana no ekseļa un importa datu ierakstīšanas ātrums
 • Datu imports tagad notiek uz servera – tātad ātrāk
 • Atļauts mainīt komentāru (u.c. laukus) grāmatotā ierakstā, pat ja piesaistīts kredītrēķins vai priekšapmaksa
 • Iespēja loga definīcijas iestatījumā mainīt eksistējošu lauku nosaukumu un rādīšanas nosacījumus
 • Artikula kartiņā ielikti iepriekš slēptie garumi/platumi, pielikts lauks “plaukts”
 • Realizācijas un Piegādātāju Rēķina statuss – kredītrēķinam rādīt valūtu
 • Izmaiņas ciparu noapaļošanā – noapaļošana uz augšu no 0.005
 • Versiju dalīšana tagad notiks pēc vairāk kā diviem cipariem

 

 

0.9.6.0 – 2016.02.03

 • Realizācijas rēķinos un Piegādātāju rēķinos turpmāk PVN tiek rēķināts grupējot pa PVN kodiem, tādejādi samazinot centu problēmas
 • No Klienta pasūtījuma veidojot Rēķinu vai Nosūtīšanu, tiek pārnests arī “Parijas numurs”
 • Realizācijas rēķinā līguma artikuli tiek pārbaudīti tikai tad, ja dokumenta tips ir “Rēķins”
 • Excel datu iekopēšana strādā arī galvenes rindās
 • Labojums drukājot dokumentus – ja kursors atrodas ārpus dokumenta rindu skaita
 • Importējot datubāzi ir iespēja izvēlēties kuru kompāniju importēt
 • Labojums ierakstu sarakstos ir iespēja filtrēt pēc ciparu laukiem
 • Labojums Realizācijas un Piegādātāju maksājumu dokumentos – iespēja reģistrēt priekšapmaksu atšķirīgā valūtā no paša bankas maksājuma valūtas

 

 

0.9.5.0 – 2016.02.01

 • Pamatlīdzekļu nolietojuma atskaitēs – norakstīšanu un pārvērtēšanu sakārtošana
 • FiDAViSta eksports – reģistrācijas nr. labojums atbilstoši Citadele bankai
 • PVN Deklarācijas pielikums 3 daļas
 • Izskats – Ja daudzums * cena ir 0, tad summa tukša
 • Labojums eksporta/importa procedūrām un formātiem, lai nepazaudētu tukšos skaitļu laukus
 • Importējot datubāzi – iespēja izdzēst vecos datus
 • Scroll labojums Kompāniju sarakstā
 • Klientu pasūtījumu ievietošana nosūtīšanā ņem vērā slēgtos, nosūtītos, rāda visus, ja nav norādīts klients un piegādes adrese