Ražošanas plāns kā uz delnas

Ražošanas uzskaites programmā MONEO ražošanas vadītājs ātri un pārskatāmi redz šīs dienas ražošanas darbus. Lai pieņemtu svarīgus lēmumus atliek vien ieskatīties MONEO, kas pārskatāmi un vienuviet dinamiski attēlo nepabeigtos ražošanas pasūtījumus, to statusu un izpildes posmus.

MONEO biznesa vadības sistēma

RAŽOŠANAS PLĀNS

 • Ražošanas specifikācijas (BOM).
 • Integrācija / datu imports no dizaina sistēmām.
 • Ražošanas plāna parametru iestatīšana atbilstoši uzņēmuma ražošanas procesam.
 • Ražošanas pasūtījumu automātiska veidošana no klientu pasūtījumiem.
 • Ražošanas plāns – aktīvie ražošanas darbi.
 • Ražošanas pasūtījumu statusa kontrole, izmantojot ieraksta krāsas – jauns, apstiprināts, iesākts.
 • Ražošanas procesa posmu kontrole ražošanas plānā.
 • Ērta ražošanas pasūtījumu atlase un filtrēšana pēc dažādiem kritērijiem.
 • Atlasītu ražošanas pasūtījumu datu kopēšana uz Excel.
 • Ražošanas pasūtījuma teksta komentāri.
 • Ražošanas plāns šai nedēļai.
 • Ražošanas jaudas uzskaite.
MONEO biznesa vadības sistēma

CEHA VADĪBA

 • Darba uzdevumi ceham.
 • Darba uzdevumu atlase pēc uzdevumu klasēm, darba veidiem.
 • Ražošanas darba uzdevumu plāns ceha darbiniekam.
 • Saražoto artikulu daudzuma/rezultāta reģistrācija cehā.
 • Vairākas ražošanas noliktavas.
 • Automātiska preču artikulu kustības ierastu veidošanās no pabeigtiem ražojumiem.
MONEO biznesa vadības sistēma

SAGĀDE

 • Plašas artikulu parametrizēšanas iespējas (krāsa, dimensijas u.c.) iestatījumos.
 • Atskaišu veidošana pēc artikulu parametriem un to grupām.
 • Iztrūkstošo preču automātisks aprēķins ņemot vērā ražošanas pasūtījumus (apstiprinātos vai neapstiprinātos), preču atlikumu noliktavā un minimālos atlikumus.
 • Automātiska iepirkumu pasūtījumu veidošana balstoties uz iztrūkstošo preču aprēķinu.
 • Izejvielu un gatavās produkcijas daudzumu kontrole noliktavās.
MONEO biznesa vadības sistēma

PREČU UZSKAITE

 • Sērijas numuru piesaiste saražotajai precei
 • Artikulu numerācija atbilstoši klienta vajadzībām
 • Artikulu grupas un klases
 • Strukturētie artikuli
 • Partijas numura uzskaite
 • Artikulu vietas/plaukta uzskaite
 • Neto un bruto svars
 • Preces dimensijas (garums, platums, augstums)
 • Preces svītrkods
 • Derīguma termiņš
MONEO biznesa vadības sistēma

PAŠIZMAKSA

 • FIFO vai vidējās svērtās pašizmaksas aprēķins
 • Gatavās preces ražošanas pašizmaksas uzskaite
 • Papildu tiešo izmaksu (transports utml.) pievienošana pašizmaksai
 • Pašizmaksas izmaiņas datums
 • Pēdējā iepirkuma pašizmaksa
 • Pēdējā iepirkuma cena
 • Pēdējā iepirkuma datums
MONEO biznesa vadības sistēma

KVALITĀTES KONTROLE

 • Kvalitātes kontroles mērījumu uzskaite
 • Brāķēto artikulu atskaites
 • Brāķa iemesla uzskaite

Sagādes
automātika

Ražošanas uzkaites programma MONEO parūpēsies, lai klientu pasūtījumi automātiski pārtaptu par ražošanas pasūtījumiem un, zinot ražošanas specifikācijas un izejvielu atlikumu noliktavā, automātiski sagatavos izejvielu iepirkumus.

Izmēģini MONEO bez maksas

Lejupielādē MONEO demo versiju vai piesakies individuālai attālinātai demonstrācijai