Pārdošanas vadības programma, kas satuvina ar klientiem

Ja pārdošana Tavā uzņēmumā ir process, tad Tu jau zini, cik svarīgi ir atcerēties katra klienta vēlmes, īpašos nosacījumus, zināt preču atlikumu noliktavā un turēt dotos solījumus. Pārdošanas vadības programma MONEO ir nepārspējams rīks šī procesa vadībā. Programma piedāvā vairākas atskaites un vizuālos akcentus, lai pievērstu Tavu uzmanību svarīgākajiem notikumiem – vai tie būtu pasūtījumi, kas šodien jāizpilda, rēķini, kas ir kavēti vai iztrūkstošās preces noliktavā.

MONEO biznesa vadības sistēma

PĀRDOŠANAS PIEDĀVĀJUMI

 • Pārdošanas piedāvājumu uzskaite
 • Cenas piedāvājumu uzskaite
 • Alternatīvo piedāvājumu uzskaite
 • Piedāvājumu klases.
 • Piedāvājumu statusa uzskaite
 • Piedāvājumu derīguma termiņu uzskaite.
 • Svarīgāko piedāvājumu atlase.
 • Piedāvājuma iespējamības uzskaite %
 • Piedāvājumu vienkārša nosūtīšana pa e-pastu pdf formātā
 • Piedāvājumu filtrēšana, kārtošana un atlase
 • Piedāvājumu izdrukas dažādās valodās
 • Papildu komentāri piedāvājumā
 • Cenas aprēķināšana piedāvājumā (izmantojot saliktos artikulus)
 • Preces attēls piedāvājumā kā bilde vai www saite
 • Pārdošanas aģentu aktivitātes novērtēšana
 • Klientu pasūtījuma vai rēķina izveide no piedāvājuma
 • Nevainojama izskata piedāvājumu dokumenti uz vairākām lapām. 
 • Alternatīvie artikuli piedāvājumā.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

KLIENTU
PASŪTĪJUMI

 • Klientu pasūtījumu uzskaite.
 • Klientu pasūtījumu klasifikācija.
 • Klientu pasūtījumu statusi un to kontrole, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.
 • Klientu pasūtījuma plānotās piegādes datums.
 • Klientu pasūtījuma daļēja izpilde.
 • Klientu pasūtījuma vairākas piegādes adreses un piegādes nosacījumi.
 • Priekšapmaksas rēķina automātiska izveide un sasaiste ar klientu pasūtījumu.
 • Rēķinu automātiska veidošana vienam vai vairākiem klientu pasūtījumiem pēc nosūtīšanas, vai pirms tām.
 • Preču nosūtīšanas dokumentu automātiska veidošana.
 • Ražošanas ierakstu veidošana no klientu pasūtījumu ierakstiem.
 • Teksta komentāri klientu pasūtījumā.
 •  Cenas aprēķins klientu pasūtījumā.
 •  Plānoto papildizmaksu pievienošana klientu pasūtījumā.
 • Bruto peļņas un pašizmaksas kontrole.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

REALIZĀCIJAS
RĒĶINI

 • Klienta kontaktinformācijas ielasīšana no Lursoft
 • Rēķinu un pavadzīmju uzskaite
 • Kredītrēķinu uzskaite
 • Priekšapmaksas rēķinu uzskaite
 • Dāvanu karšu uzskaite
 • Rēķinu statusa kontrole.
 • Klienta kredītlimita kontrole 
 • Klientu artikuli rēķinā.
 • No klientiem saņemto priekšapmaksu uzskaite.
 • Atgādinājums par nepiesaistītajām priekšapmaksām, veidojot rēķinu.
 • Akcīzes preču uzskaite
 • Dažādas PVN likmes vienā rēķinā
 • Dažādas mērvienības rēķinā
 • Darījumu un PVN uzskaite ar vietējiem, ES un pārējiem partneriem
 • Viena vai vairāku rēķinu vienkārša nosūtīšana uz e-pastu (kā pdf)
 • Automātiska rēķinu nosūtīšana klientiem pa e-pastu
 • Maināmas rēķinu izdruku formas.
 • Rēķinu, kredītrēķinu un avansa rēķinu izdrukas dažādās valodās.
 • Dažādu dokumentu piesaiste klientu pasūtījumam/rēķinam
 • Rēķinu filtrēšana un meklēšana
 • Priekšapmaksas atlikumu uzskaite pa darījuma partneriem.
 • Pārdošanas aģentu uzskaite rēķinā
 • Pārdošanas aģentu bonusu uzskaite.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

REALIZĀCIJAS RĒĶINI (turpin.)

 • Klientu un artikulu grupas un klasifikācija.
 • Klientu kartiņu slēgšana.
 • Klientu kartiņā izcelti lauki, kurus nepieciešams obligātai aizpildīt veidojot jaunu klienta kartiņu.
 • Vairākas klientu piegādes adreses.
 • Transportēšanas dokumentu izdrukas.
 • Transporta informācijas un izmaksu pievienošana rēķinam.
 • Rēķina bruto peļņas aprēķins, iekļaujot transporta izmaksas.
 • Plānoto izmaksu pievienošana rēķinam.
 • Artikulu numuru sērijas.
 • Dažādi samaksas veidi un termiņi.
 • Bruto peļņas pārskats pa rēķiniem.
 • Pārdošanas statistika pa artikuliem un klientiem.
 • Artikula apgrozījuma atskaite
 • Paziņojumu nosūtīšana klientiem par neapmaksātajiem rēķiniem uz e-pastu.
 • Soda naudas rēķinu aprēķins un automātiska izveide par kavētajām apmaksas dienām.
 • Pārskats par pārdošanas aģentu darījumiem periodā.
 • Pārskats par aģentu prēmijām.
 • Salīdzināšanas akts ar klientiem.
 • Statistika par artikuliem.
 • Maksājumu žurnāls.
 • Integrācija ar POS kases aparātiem. (RESICO v1, CHD 3050UH, CHD 3850H, CHD 5850H, CHD 5880H vai kases sistēma CHD xsPOS ar makro funkciju).
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

KLIENTU LĪGUMI

Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

CENU VEIDOŠAŠNA

 • Pārdošanas cenu lapu uzskaite noteiktam laika periodam klientu grupām vai individuāliem klientiem.
 • Pārdošanas cenas kontrole veidojot piedāvājumus un pārdošanas rēķinus.
 • Cenu lapa ar PVN / bez PVN.
 • Cenu formulas cenu aprēķinam pievienojot uzcenojuma procentu vai fiksētu summu pēdējai artikula iepirkuma cenai,  pašizmaksai vai esošai artikula cenai.
 • Atlaižu lapas atlaižu aprēķināšanai atkarībā no pārdotā preces daudzuma noteiktām klientu grupām un klasēm.
 • Preču pārcenošanas uzskaite
 • Cenu lapu arhīvs pa periodiem
 • Pārdošanas aģentu cenu izmaiņu tiesību kontrole.
 • Statistika par atlaidēm.
MONEO biznesa vadības sistēma

DEBITORU KONTROLE

 • Neapmaksāto rēķinu žurnāls pa kavējumu periodiem.
 • Rēķina apmaksas statusa atspoguļošana rēķinu logā.
 • Neapmaksāto rēķinu filtrēšana un kārtošana.
 • Atgādinājumu nosūtīšana par kavētajiem rēķiniem klientam uz e-pastu.
 • Klienta kredītlimita kontrole
MONEO biznesa vadības sistēma

BANKAS NORĒĶINI

 • Bankas norēķinu konta datu imports sistēmā un automātiska sasaiste ar neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem.
 • Bankas datu importa darījumu atpazīšana pēc dažādiem parametriem.
 • Atpazīšanas parametra attēlošana sistēmā.
 • Veicamo maksājumu nosūtīšana uz banku izpildei tieši no MONEO, eksportējot FiDAViSta datus.
 • Atbalsts vairākumam LV un ES banku (ar FiDAViSta un ISO formātu).

Tavi klienti būs laimīgi

Kontrolējot klientu pasūtījumu apstiprināšanu, apmaksu un  piegādes termiņu, atlasi svarīgos klientu pasūtījumus un koncentrē darbu uz tiem. Svītru kodu skenēšana, uzlīmju druka un citi tehnikas brīnumi palīdzēs ātri un efektīvi pasūtījumus sapakot noliktavā un nosūtīt tos īstajā laikā.

Izmēģini MONEO bez maksas

Lejupielādē MONEO demo versiju vai piesakies individuālai attālinātai demonstrācijai