administratīvo procesu #DIGITALIZĀCIJA

Automatizē krājumu pārvaldību

Risinājums nodrošina:
 • Krājumu uzskaiti vairākās noliktavās
 • Iepirkumu pārvaldību
 • Klientu pasūtījumu izpildes pārvaldību
 • Transporta izmaksu kontroli
 • Pašizmaksas uzskaiti
 • Integrāciju ar grāmatvedību
 • Integrāciju ar ražošanas procesa uzskaiti
 • Integrāciju ar svariem un svītrkodu skeneriem
STANDARTA RISINĀJUMA IZMAKSAS LĪDZ 5 000 €
erp sistēma

ES atbalsts administratīvo procesu digitalizācijai

100% apmērā projektiem līdz 5 000 € – mazais grants
30 – 60% apmērā projektiem līdz 100 000 € – lielais grants
#DIGITALIZĀCIJA

Optimāls krājumu apjoms un kārtība noliktavā

MONEO noliktavas uzskaites programma palīdz uzturēt optimālus krājumu apjomus noliktavā un nodrošina automatizētu preču kustības uzskaites procesu. Nebūs preču iztrūkumu un nebūs pārpalikumu. MONEO automātiski veido preču pasūtījumus, balstoties uz minimālo preču atlikumu noliktavā, klientu pasūtījumu informāciju, pārdošanas statistiku, pasūtāmo preču iepirkumu nosacījumiem un ražošanas plānu. Kontrolē klientu pasūtījumu izpildi un krājumus pārskatāmā rīkā, ātrāk piegādājot preces klientam.

Automatizē procesus

 • Preču un izejvielu sagādes procesu.
 • Preču saņemšanas procesu.
 • Pasūtījumu komplektēšanas un nosūtīšanas procesu.
 • Preču kustības uzskaites procesu starp savām noliktavām.
 • Klientu pasūtījumu apstrādes un piegādes kontroles procesu.
moneo santa gaugure

Sazinies ar #DIGITALIZĀCIJAS ekspertu

Uzzini vairāk par sistēmas iespējām un pieejamā ES finansējuma noteikumiem

Santa Gaugure

MONEO standarta versija paveiks vairāk kā citas

moneo-favicon

PREČU UZSKAITE

 • Preču saņemšanu un nosūtīšanu reģistri.
 • Preču meklēšana, kārtošana
 • Preču norakstīšanas un iekšējās kustības reģistri (pārvietošana).
 • Preču nosūtīšanas ierakstu veidošana no klientu pasūtījumiem.
 • Daļēja preču nosūtīšana klientam.
 • Automātiska rēķinu veidošana no nosūtīšanas.
 • Vairākas piegādes adreses vienam klientam.
 • Preču saņemšanas ierakstu veidošanās no pasūtījumiem.
 • Klientu atgriezto preču uzskaite.
 • Piegādātājam atgriezto preču uzskaite.
 • Piegādes nosacījumi.
 • Transports – automašīna un šoferis.
 • Transporta kompānija.
 • Izcelsmes valsts uzskaite.
 • Iepakojuma materiālu automātisks aprēķins.
 • Saņemtās preces bruto un neto svara un kopējā tilpuma aprēķins.
moneo-favicon

ARTIKULI

 • Artikulu numerācija atbilstoši klienta vajadzībām.
 • Artikulu grupas.
 • Artikulu klases.
 • Artikulu hierarhijas.
 • Strukturētie artikuli.
 • Alternatīvie artikuli.
 • Piegādātāju, klientu un pārdošanas artikulu kodi.
 • Sērijas numura uzskaite.
 • Partijas numura uzskaite.
 • Artikulu vietas/plaukta uzskaite.
 • FIFO un vidējā svērtā pašizmaksa.
 • Vairākas mērvienības.
 • Akcīzes grupas un alkohola %.
 • Neto un bruto svars.
 • Preces dimensijas (garums, platums, augstums).
 • Preces svītrkods.
 • Derīguma termiņš.
 • Ražotāja preču koda uzskaite.
 • Ražotāja informācija par artikulu.
 • Minimālais preces atlikuma daudzums noliktavā.
 • Preces attēls un tā pievienošana rēķiniem/piedāvājumiem un citiem dokumentiem.
 • Preces attēli artikula kartiņā.
moneo-favicon

DOKUMENTI

 • Preču kustības dokumenti
 • Svītrkodu uzlīmes
 • Rēķins
 • Pavadzīme
 • Pakošanas liste
 • Norakstīšanas akts
 • Inventarizācijas akts
 • Pārcenošanas akts
 • CMR
 • QR kods un svītrkods dokumentos.
moneo-favicon

ATSKAITES

 • Noliktavas pārskati pa artikulu grupām un noliktavām.
 • Noliktavas kustību pārskati.
 • Iepakojuma pārvaldība.
 • Dabas resursu nodokļa atskaite.
 • Alkoholisko dzērienu aprites pārskats.
 • Artikula bruto peļņas atskaites.
 • Intrastat atskaites.
 • Iztrūkstošo preču pārskats.
 •  Nekustīgie artikuli.
 • Nosūtāmie klientu pasūtījumi.
 • Preču kustības analīze.
moneo-favicon

INVENTARIZĀCIJA

 • Integrācija ar svītru kodu skeneriem.
 • Preču atlikumu pārskats noliktavā pa noliktavas plauktiem un faktiskais preču atlikums.
 • Automātiska koriģējošo ierakstu veidošana pēc inventarizācijas datiem (saņemšana vai norakstīšana).
moneo-favicon

PAŠIZMAKSA

 • FIFO vai vidējās svērtās pašizmaksas aprēķins
 • Papildu tiešo izmaksu (transports utml.) pievienošana pašizmaksai
 • Novēloto papildu izmaksu pievienošana pārdoto preču pašizmaksas aprēķinā. 
 • Pašizmaksas izmaiņas datums.
 • Pēdējā iepirkuma pašizmaksa.
 • Pēdējā iepirkuma cena.
 • Pēdējā iepirkuma datums.
moneo-favicon

GRĀMATVEDĪBA

 • Automātiski grāmatojumi no noliktavas ierakstiem: saņemšanas, nosūtīšanas, atgrieztās preces.
 • Apvienots rēķins par vairākām nosūtīšanām periodā vienam klientam
 • Automātiska rēķinu veidošana no nosūtīto preču ierakstiem un grāmatošana.
 • Depozīta maksas uzskaite.
moneo-favicon

PASŪTĪJUMU PLĀNOŠANA

 • Labvēlīgā piegādātāja un iepirkumu cenas uzskaite.
 • Automātiski pasūtījumi piegādātājiem, kas balstīti uz iztrūkstošo preču saraksta
 • Noliktavas izejošo un ienākošo preču analīze, kas apvieno datus no visām preču kustībām. Vairāk info šeit.
 • EDI – dokumentu elektroniska apmaiņa.
moneo-favicon

INTEGRĀCIJA AR RAŽOŠANU

 • Ražošanas pasūtījumu automātiska veidošanās no klientu pasūtījuma
 • Ražošanas noliktava
 • Preču uzskaite ražošanas procesā
 • Sastāvdaļu norakstīšana no noliktavas pēc sagatavotām ražošanas specifikācijām
moneo-favicon

NOLIKTAVAS

 • Vairākas noliktavu
 • Konsignācijas noliktavas
 • Ražošanas noliktava
 • Noliktavas plaukti un vietas preču novietojuma uzskaitei

MONEO ir savienota ar Taviem ierastajiem darba rīkiem:

Citi digitalizācijas produkti