“Iesaki MONEO” bonusu programma

1. Programmas dalībnieki.

1.1 Par MONEO ieteikumu programmas dalībnieku var kļūt jebkura privātpersona, izņemot SIA “Moneo Latvia” un saistīto uzņēmumu darbinieki, partneruzņēmumi un to darbinieki.

2. MONEO ieteikuma reģistrācija.

2.1 Programmas dalībniekam ieteiktais uzņēmums jāpiereģistrē vietnē https://moneo.lv/iesaki-moneo/

2.2 Mēs garantējam, ka piereģistrētie dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar programmas dalībnieku vai ieteiktā uzņēmuma kontaktpersonu, lai uzsāktu MONEO pārdošanas procesu.

2.3 Ieteikums netiks pieņemts un mēs Tevi par to informēsim, ja:

a) Tevis ieteiktais uzņēmums jau ir reģistrēts mūsu sistēmā un pārdošanas process jau ir uzsākts pirms Tavas reģistrācijas;

b) Tevis ieteikto uzņēmumu jau ir ieteikusi cita persona.

3. Pārdošanas komisijas summa.

3.1 Pārdošanas komisijas summa ir jaunā klienta viena mēneša licences nomas maksas apmērā (neieskaitot PVN). 

3.2 Šī viena mēneša licences nomas maksa tiek aprēķināta kā vidējā no klienta licences nomas maksas par pirmajiem 3 mēnešiem. (Vidējā vērtība tiek aprēķināta tādēļ, ka pirmajā mēnesī klients var vēl neizmantot sistēmu pilnā apmērā un licences maksa ir mazāka). 

4. Pārdošanas komisijas izmaksas kārtība.

4.1 Pārdošanas komisija tiek izmaksāta brīdī, kad no klienta ir saņemta apmaksa par pirmajiem trijiem licences nomas maksas rēķiniem. Jāņem vērā, ka sistēmas ieviešana lielākiem uzņēmumiem prasa ilgāku laiku (2-6 mēneši) un dažreiz licences maksa tiek iekasēta pēc ieviešanas procesa beigām.

4.2 Pārdošanas komisijas izmaksa var notikt:

a) uzņēmumam – samazinot MONEO licences nomas maksas rēķinu;

b) privātpersonai – izmaksājot komisiju naudā un ieturot LR noteiktos nodokļus.

5. Informēšanas kārtība.

5.1 Mēs informēsim Tevi par:

a) 2 dienu laikā, ja Tavs pieteikums netiek reģistrēts (skatīt punktu 2.3 );

b) 2 dienu laikā pēc noslēgta sadarbības līguma ar jauno klientu.

Moneo Latvia, SIA var mainīt šos noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Aktuālie ieteikuma programmas noteikumi tiek publicēti https://moneo.lv/iesaki-moneo-noteikumi.

Publicēts 01.09.2021.