Iepirkumu vadības programma

Iepirkumu vadības programma MONEO atceras piegādātāju artikulus, mērvienības un iepirkuma minimālo apjomu, tādēļ iepirkuma veidošana aizņems mazāk laika, turklāt MONEO palīdzēs kontrolēt dažādu piegādātāju cenas un piegādes nosacījumus tā, lai Tu varētu izvēlēties izdevīgāko.

MONEO biznesa vadības sistēma

PIEGĀDĀTĀJI

 • Piegādātāju uzskaite un numerācija atbilstoši klienta vajadzībām
 • Piegādātāju kartiņā izcelti tie lauki, kuri nepieciešami obligātai aizpildīšanai jauna piegādātāja ievadei
 • Piegādātāju kartiņu slēgšana
 • Piegādātāju kontaktpersonu uzskaite
 • Dokumentu piesaiste piegādātāju kartiņai
 • Vairāku piegādātāju uzskaite vienam pasūtāmajam artikulam – alternatīvie piegādātāji
 • Piegādātāja mērvienību uzskaite
 • Piegādātāju pasūtījuma soļa uzskaite
MONEO biznesa vadības sistēma

PIEGĀDĀTĀJU
RĒĶINI

 • Piegādātāju rēķinu uzskaite un numerācija, atbilstoši klienta vajadzībām
 • Avansa maksājumu uzskaite piegādātājiem
 • Piegādātāju rēķina statusa kontrole
 • Ienākošo rēķinu žurnāls pa piegādātājiem dažādās detalizācijas pakāpēs
 • Neapmaksāto rēķinu žurnāls
 • Priekšapmaksu atlikums
 • Priekšapmaksu vēsture
 • Pārskats par piegādātājiem
 • Salīdzināšanas akts ar piegādātājiem
MONEO biznesa vadības sistēma

PASŪTĪJUMI PIEGĀDĀTĀJIEM

 • Iepirkumu pasūtījumu uzskaite
 • Iepirkumu pasūtījumu statusa kontrole
 • Iepirkuma pasūtījuma plānotais saņemšanas datums
 • Pasūtāmie artikuli ar piegādātāju artikulu kodiem
 • Iepirkumu klases.
 • Iepirkumu pasūtījuma kopējā svara, tilpuma aprēķins
 • Iepirkumu žurnāls.
 • Automātiska iepirkuma veidošana no noliktavas preču iztrūkuma.
 • Automātiska iepirkumu veidošana no ražošanas pasūtījumiem.
 • Automātiska iepirkumu veidošana no klientu (pārdošanas) pasūtījumiem.
 • Daļēja pasūtījuma izpilde
 • Preču saņemšanas veidošana no iepirkuma pasūtījuma
 • Iepirkuma pasūtījuma apstiprināšanas tiesības piešķiršana noteiktiem lietotājiem
 • Iepirkumu pasūtījuma nosūtīšana pa e-pastu kā pdf, xls 
 • Integrācija ar Projektu uzskaiti
 • Atgriezto preču uzskaite piegādātājiem.
MONEO biznesa vadības sistēma

KREDITORU KONTROLE

 • Neapmaksāto iepirkumu rēķinu pārskats.
 • Maksājumu plānošana.
 • Samaksas termiņu un nosacījumu kontrole.
 • Daļēja apmaksa un priekšapmaksu vēsture.
MONEO biznesa vadības sistēma

CENAS KONTROLE

 • Vairāku piegādātāju artikulu cenas.
 • Cenas un pašizmaksas kontrole pie preču saņemšanas
 • Transporta izdevumu uzskaite un pievienošana preču pašizmaksai pie preču saņemšanas
MONEO biznesa vadības sistēma

BANKAS NORĒĶINI

 • Bankas norēķinu konta datu imports sistēmā un automātiska sasaiste ar neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem.
 • Bankas datu importa darījumu atpazīšana pēc dažādiem parametriem.
 • Atpazīšanas parametra attēlošana sistēmā.
 • Veicamo maksājumu nosūtīšana uz banku izpildei tieši no MONEO, eksportējot FiDAViSta datus.
 • Atbalsts vairākumam LV un ES banku (ar FiDAViSta un ISO formātu).

Paļaujies uz datiem, nevis minējumiem

MONEO iepirkumu vadības programmas funkcionalitāte ir integrēta ar klientu pasūtījumiem, ražošanas un pārdošanas moduļiem, tādēļ pasūtījumu veidošanas pamatā tiek ņemti aktuālākie pārdošanas, ražošanas un pasūtījumu dati.

Izmēģini MONEO bez maksas

Lejupielādē MONEO demo versiju vai piesakies individuālai attālinātai demonstrācijai