Pilnīgs miers grāmatvedībā

Grāmatvedības ieraksti MONEO veidojas automātiski, atskaites un pārskati pielāgojas lietotāja prasībām, dati ir viegli pārskatāmi un Tev ir pilnīga skaidrība par uzņēmuma finanšu stāvokli. Ar mierīgu prātu Tu vari sekot naudas plūsmai, plānot un pieņemt pareizus finanšu lēmumus.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

GRĀMATVEDĪBA​

 • Visi grāmatojumi sistēmā veidojas automātiski.
 • Vairākas valūtas dokumentos un atskaitēs, automātiska valūtu konvertācija.
 • Valūtas kursu automātisks imports.
 • Datu filtri un kārtošana.
 • Paplašinātā meklēšana.
 • EDS un Intrastat atskaites.
 • Izdruku pielāgošana individuālām vajadzībām ar ‘drag-and-drop‘.
 • Kontu korespondences atskaites.
 • Auto-grāmatojumi atkārtotiem, sarežģītiem grāmatojumiem.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

PAMATLĪDZEKĻI

 • Pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas.
 • Pamatlīdzekļu kustības, pārvērtēšanas, norakstīšanas reģistrēšana.
 • Pamatlīdzekļu grupas.
 • Vairākas nolietojumu metodes.
 • Pamatlīdzekļa nolietojuma vēsture un atskaites.
 • Nolietojuma grāmatojumu automātiska veidošanās.
 • Glītas pamatlīdzekļu kartiņu izdrukas.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

AVANSA NORĒĶINI

 • Avansa norēķinu atskaites var aizpildīt jebkurš darbinieks, jo sarežģītie kontējumi, ir aizstāti ar saprotamām izdevumu grupām.
 • MONEO veic izmaksāto avansu atlikumu uzskaiti pa norēķinu personām.
 • Darbinieka avansa norēķinu varēsi apmaksāt kopā ar algu, vienā maksājumā, lai samazinātu komisijas izdevumus. MONEO parūpēsies par precīzu atlikumu uzskaiti un grāmatojumiem.
 • MONEO nodrošina glītu avansa norēķina formas izdruku ko varēsi parakstīt uz papīra.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

BANKAS NORĒĶINI

 • Bankas norēķinu konta datu imports sistēmā un automātiska sasaiste ar neapmaksātiem realizācijas rēķiniem, algu aprēķiniem, u.c.
 • Bankas datu importa darījumu atpazīšana pēc dažādiem parametriem.
 • Atpazīšanas parametra attēlošana sistēmā.
 • Veicamo maksājumu nosūtīšana uz banku izpildei tieši no MONEO, eksportējot FiDAViSta datus.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

KASE UN POS

 • Skaidras naudas ieņēmumu un izdevumu reģistri un nepieciešamie kases grāmatas dokumenti.
 • Dažādi darījumu veidi un samaksas veidi – skaidra nauda, kredītkarte, dāvanu karte.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

FINANSES

 • Daudzlīmeņu atskaites ar izvēlētiem izmaksu objektiem un izmaksu grupām.
 • Daudzlīmeņu analītikas atskaites.
 • Izmaksu prognozes.
 • Datu filtri un kārtošana.
 • Izdruku pielāgošana individuālām vajadzībām ar ‘drag-and-drop’.
 • Naudas plūsmas vadības atskaite.

Dari mazāk,
paveic vairāk

MONEO dara visu, lai atbrīvotu Tevi no monotona datu ievades darba. Skat! Konta pārskata dati no bankas automātiski sasaistās ar neapmaksātiem rēķiniem, bet EDS atskaites un Intrastat pārskati veidojas kā gatavi, nosūtāmi faili.

Izmēģini MONEO bez maksas

Lejupielādē MONEO un izmēģini 30 dienas bez maksas.
Sāc sava uzņēmuma uzskaiti vai izmēģini demo versiju ar datiem.