Grāmatvedības uzskaites programma

Grāmatvedības uzskaites programmā MONEO grāmatojumi veidojas automātiski, atskaites un pārskati pielāgojas lietotāja prasībām, dati ir viegli pārskatāmi un Tev ir pilnīga skaidrība par uzņēmuma finanšu stāvokli. Tu vari sekot naudas plūsmai, plānot un pieņemt pareizus finanšu lēmumus.

Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

GRĀMATVEDĪBA​

 • Visi grāmatojumi sistēmā veidojas automātiski no sistēmas ierakstiem
 • Darījumu automātiska grāmatošana dažādos kontos pēc iepriekš veiktajiem iestatījumiem
 • Vairākas valūtas dokumentos un atskaitēs, automātiska valūtu konvertācija
 • Nākamo periodu grāmatojumi
 • Valūtas kursu automātisks imports
 • Datu filtri un kārtošana.
 • Paplašinātā meklēšana.
 • Intrastat atskaites aprēķini un nosūtīšana uz CSP
 • Izdruku pielāgošana individuālām vajadzībām ar ‘drag-and-drop‘.
 • Kontu korespondences atskaites.
 • Kontu apgrozījuma atskaites ar iespējām filtrēt konkrētus periodus un objektus
 • Auto-grāmatojumi atkārtotiem, sarežģītiem grāmatojumiem.
 • PVN uzskaite, ieskaitos ES darījumus, reversā PVN aprēķini, reprezentācijas darījumi PVN dalīto uzskaiti, deklarācijas un pielikumu izveide.
 • OSS PVN režīma uzskaite.
 • PVN deklarācijas un pielikumu atskaišu nosūtīšana uz EDS.
 • Peļņas/zaudējumu aprēķina pārskats.
 • Bilances aprēķins uz noteiktu datumu.
 • Naudas plūsmas pārskats.
 • EDS API savienojums.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

PAMATLĪDZEKĻI

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu numerācija atbilstoši uzņēmuma prasībām
 • Pamatlīdzekļu kustības, pārvērtēšanas, norakstīšanas uzskaite
 • Pamatlīdzekļu iepirkumu uzskaite un izveide no piegādātāju rēķina
 • Pamatlīdzekļu grupēšana un klasifikācija pēc uzņēmuma prasībām
 • Dažādas nolietojumu metodes (lineārā, degresīvā)
 • Pamatlīdzekļa materiāli atbildīgās personas uzksaite
 • Pamatlīdzekļa nolietojuma vēsture un atskaites
 • Pamatlīdzekļa atrašanās vietas uzskaite
 • Pamatlīdzekļu saraksti pēc pamatlīdzekļa grupām, kategorijām, departamentiem.
 • Pamatlīdzekļu saraksts ar sākotnējām un atlikušajām vērtībām
 • Nolietojuma grāmatojumu automātiska veidošanās
 • Glītas pamatlīdzekļu kartiņu izdrukas.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

AVANSA NORĒĶINI

 • Avansa norēķinu aizpildīšana, izmantojot izdevumu grupas.
 • Integrācija ar CostPocket čeku digitalizācijas programmu.
 • CostPocket digitalizēto čeku attēlu piesaiste avansa norēķina ierakstam.
 • Avansa norēķinu veidošana no uzņēmuma bankas kartes darījumu importa.
 • Izmaksāto avansu atlikumu uzskaite pa norēķinu personām
 • Darbinieka avansa norēķinu apmaksa kopā ar algas maksājumu, vienā maksājumā, lai samazinātu bankas komisijas izdevumus
 • Glītas avansa norēķina izdrukas
 • Avansa maksājumu atpazīšana importējot bankas konta izrakstu
 • Komandējumu un darba braucienu uzskaite
 • Komandējumu atskaite
 • Avansa norēķinu pārskats
 • Komandējumu atlikumu atskaite
 • Pārskats par avansa norēķinu personām.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

BANKAS NORĒĶINI

 • Bankas norēķinu konta datu imports sistēmā un automātiska sasaiste ar neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem
 • Bankas datu importa darījumu atpazīšana pēc dažādiem parametriem
 • Atpazīšanas parametra attēlošana sistēmā
 • Veicamo maksājumu nosūtīšana uz banku izpildei tieši no MONEO, eksportējot FiDAViSta datus.
 • Atbalsts vairākumam LV un ES banku (ar FiDAViSta un ISO formātu).
 • Paysera, Paypal, Wise un citu maksājumu platformu integrācija. 
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

KASE UN POS

 • Skaidras naudas ieņēmumu un izdevumu reģistri un nepieciešamie kases grāmatas dokumenti.
 • Dažādi darījumu veidi un samaksas veidi – skaidra nauda, kredītkarte, dāvanu karte.
 • Kvīšu grāmatiņas darījumu uzskaite.
 • Kases grāmata.
 •  Izmantoto kvīšu numuru pārskats.
 • Integrācija ar CHD un RESICO kases aparātiem un kases sistēmām.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

FINANSES

 • Daudzlīmeņu atskaites ar izvēlētiem objektiem un izmaksu grupām (struktūrvienības, klientu grupas utml.)
 • Daudzlīmeņu analītikas atskaites.
 • Izmaksu prognozes
 • Datu filtri un kārtošana
 • Izdruku pielāgošana individuālām vajadzībām ar ‘drag-and-drop’
 • Naudas plūsmas vadības atskaite.
 •  Datu diagrammas bāzes logā.

Dari mazāk,
paveic vairāk

Grāmatvedības uzskaites programma MONEO dara visu, lai atbrīvotu Tevi no monotona datu ievades darba. Skat! Konta pārskata dati no bankas automātiski sasaistās ar neapmaksātiem rēķiniem, bet EDS atskaites un Intrastat pārskati veidojas kā gatavi, nosūtāmi faili.

Izmēģini MONEO bez maksas

Lejupielādē MONEO demo versiju vai piesakies individuālai attālinātai demonstrācijai