Izvēlies grāmatvedības biroju, kurš izmanto MONEO

un strādā ar savu ārpakalpojuma grāmatvedi vienotā sistēmā

Pārvaldi pārdošanu un iepirkumus. Kontrolē izmaksas un plāno nākotnes ieņēmumus veinotā sistēmā ar savau ārpakalpojuma grāmatvedi. Tavs uzņēmums vienmēr strādās ar aktuāliem datiem un nebūs vairs jāpārsūta milzum daudz dokumentu. Jūs izvairīsieties no kļūdām un Tu ātrāk iegūsi finanšu pārskatus!

Programma grāmatvedības birojam

“Mensarius” un "Grāmatvedība biznesam" misija ir padarīt katra uzņēmuma grāmatvedības procesus pārskatāmus un efektīvus, sakārtot finanšu dokumentāciju tā, lai klientam būtu nepārtraukta kārtības un drošības sajūta, ka viss ir izdarīts laikā un ir kārtībā. Pie tam nesaprotamās lietas mēs izskaidrosim saprotamā valodā, sniedzot nepārtrauktu atbalstu uzņēmuma ceļā uz jaunām virsotnēm. Izveidota platforma www.gramatvedibabiznesam.lv, kur saņet informāciju par grāmatvedību, mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Linda Miezīte

29715835
linda@mensarius.lv

www.gramatvedibabiznesam.lv
www.mensarius.lv

Programma grāmatvedības birojam

Mēs esam grāmatveži, personāla speciālisti, lietveži un uzskaitveži, kvalitātes vadītāji, tulki, programmētāji un sistēmadministratori, kā arī – kā punkts uz i – mums ir arī psihologs. Kolektīva nobriedušākās daļas līdzšinējā darba dzīve ļāvusi uzkrāt unikālas šķērskompetences, piemēram, kvalitātes vadību tieši grāmatvedības jomā – ko intensīvi izmantojam, lai sniegtu mūsu klientiem stabilu un kontrolētu pakalpojumu!


Māra Niedra

22003079
info@dagmaara.lv

www.dagmaara.lv

Programma grāmatvedības birojam

SIA Debets sniedz augsti kvalificētus grāmatvedības pakalpojumus. Esam tirgū jau 12 gadus.

  • reģistrējam Klienta saimniecisko darbību grāmatvedības programmā MONEO;
  • reģistrējam Klienta algu grāmatvedību, aprēķinām algas, informējam Klientu par aprēķinātajām algām;
  • sagatavojam un iesniedzam valsts iestādēm atskaites saskaņā ar likumu prasībām;
  • sagatavojam klienta iekšējās kontroles mēneša atskaites;
  • sagatavojam gada parskatus.

Anita Blumberga

anita.blumberga@debetsriga.lv
+371 67 517 080
www.debetsriga.lv

Programma grāmatvedības birojam

SIA Balance sniedz finanšu konsultācijas un grāmatvedības pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām, kā arī nodrošina MONEO ieviešanu un atbalstu. Grāmatvedības sfērā uzņēmums darbojas kopš 2000. gada.

Ronalds Blūms

ronalds@balance.lv
29162919
www.balance.lv

grāmatvedības programma grāmatvedības birojam

Forši, gudri, zinoši un atbildīgi, priecīgi un pa dzīvi laimīgi grāmatveži labprāt sakārtos jūsu uzņēmuma dokumentus un ciparus pareizos plauktiņos, mapītēs, grāmatvedības un arī valsts kases kontos.

Ginta Elksnīte

+371 27012040
gramatvediba.brang@gmail.com

grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēj

Sertificētu grāmatvežu komanda sniedz grāmatvedības pakalpojumus, finanšu un vadības konsultācijas juridiskām personām, kā arī veic iekžējo revizīju un palīdz sakārtot grāmatvedību ārkārtas situācijas.

Jūlija Brjuhanova

+371 28311555
citron@citron.lv

grāmatvedības birojs moneo

SIA “Laimes Brīdis” ir uzņēmums, kas ne tikai sakārtos grāmatvedības jautājums, bet iemācīs arī Jums izprast likumus, kā gūt pelņu un izprast sava uzņēmuma grāmatvedību.Grāmatvedības pakalpojumi un to sniegšana – tas ir tas, ko mēs protam un mīlam. Mūsu darba pieredzē ir dažādu nozaru uzņēmumi: būvniecībā, tirdzniecībā, sabiedriskā ēdināšanā, vairum- un mazumtirdzniecībā, ražošanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā.

Mēs uzņemamies pilnu atbildību par Jūsu grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti, savlaicīgu darbu izpildi, kā arī garantējam Jūsu informācijas konfidencialitāti un drošību.

Esam PAR digitālo grāmatvedību, klientu ērtībām ieviesta sistēma dokumentu apmaiņai, darba grafiku/līgumu uzskaitei, rēķinu izveidošanai. Mācēsim rast atbildes uz Jūsu uzdotiem jautājumiem un problēmsituācijas risināsim kopā.

Signe Silova

+371 29222832
gramatvediba@laimesbridis.lv
https://laimesbridis.lv

EKSdebit

Neliels grāmatvedības birojs Ogrē uzņemsies rūpes par grāmatvedības kārtošanu ar atbildību un individuālu attieksmi pret katru klientu. 

Inguna Svika

+371 27728223
eksdebit@gmail.com