finanšu pārvaldības #DIGITALIZĀCIJA

Automatizē grāmatvedību un finanšu pārvaldību

Risinājums nodrošina:
 • Automatizētu grāmatvedību atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām
 • Izmaksu un ieņēmumu uzskaite pa analītiskajiem objektiem
 • Naudas plūsmas pārvaldību
 • Budžetu plānošanu
 • Finanšu prognozes
 • Lietotāja definējamas finanšu atskaites
 • Integrāciju ar E-rēķinu operatoru
 • Integrāciju ar CostPocket dokumentu digitalizēšanu
 • Integrāciju ar populārākajām bankām
 • Integrāciju ar VID EDS sistēmu
STANDARTA RISINĀJUMA IZMAKSAS LĪDZ 5 000 €

ES atbalsts administratīvo procesu digitalizācijai

100% apmērā projektiem līdz 5 000 € – mazais grants
30 – 60% apmērā projektiem līdz 100 000 € – lielais grants
#DIGITALIZĀCIJA

Pilnīgs pārskats par uzņēmuma finanšu stāvokli

Automatizēta pārdošanas, iepirkumu, pamatlīdzekļu, darba samaksas, ražošanas un citu uzņēmuma saimnieciskās darbības grāmatvedība un analītiskā uzskaite. Padziļināta finanšu kontrole un naudas līdzekļu pārvaldība. VID atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas automatizācija. Viegli pielāgojama uzņēmuma vajadzībām.

Automatizē finanšu uzskaites procesus

 • Dokumentu grāmatvedības kontēšanu
 • VID, finanšu un analītikas pārskatu sagatavošanu
 • Dokumentu apstrādi, izmantojot dokumentu digitalizācijas rīkus vai e-rēķinus
 • Naudas plūsmas plānošanas procesu
 • Budžetu sagatavošanu un kontroli
 • Debitoru pārvaldības procesu
moneo santa gaugure

Sazinies ar #DIGITALIZĀCIJAS ekspertu

Uzzini vairāk par sistēmas iespējām un pieejamā ES finansējuma noteikumiem

Santa Gaugure

MONEO standarta versija paveiks vairāk kā citas

Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

GRĀMATVEDĪBA​

 • Visi grāmatojumi sistēmā veidojas automātiski no sistēmas ierakstiem
 • Darījumu automātiska grāmatošana dažādos kontos pēc iepriekš veiktajiem iestatījumiem
 • Vairākas valūtas dokumentos un atskaitēs, automātiska valūtu konvertācija
 • Nākamo periodu grāmatojumi
 • Valūtas kursu automātisks imports
 • Datu filtri un kārtošana.
 • Paplašinātā meklēšana.
 • Intrastat atskaites aprēķini un nosūtīšana uz CSP
 • Izdruku pielāgošana individuālām vajadzībām ar ‘drag-and-drop‘.
 • Kontu korespondences atskaites.
 • Kontu apgrozījuma atskaites ar iespējām filtrēt konkrētus periodus un objektus
 • Auto-grāmatojumi atkārtotiem, sarežģītiem grāmatojumiem.
 • PVN uzskaite, ieskaitos ES darījumus, reversā PVN aprēķini, reprezentācijas darījumi PVN dalīto uzskaiti, deklarācijas un pielikumu izveide.
 • OSS PVN režīma uzskaite.
 • PVN deklarācijas un pielikumu atskaišu nosūtīšana uz EDS.
 • Peļņas/zaudējumu aprēķina pārskats.
 • Bilances aprēķins uz noteiktu datumu.
 • Naudas plūsmas pārskats.
 • EDS API savienojums.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

KASE UN POS

 • Skaidras naudas ieņēmumu un izdevumu reģistri un nepieciešamie kases grāmatas dokumenti.
 • Dažādi darījumu veidi un samaksas veidi – skaidra nauda, kredītkarte, dāvanu karte.
 • Kvīšu grāmatiņas darījumu uzskaite.
 • Kases grāmata.
 •  Izmantoto kvīšu numuru pārskats.
 • Integrācija ar CHD un RESICO kases aparātiem un kases sistēmām.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

PAMATLĪDZEKĻI

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu numerācija atbilstoši uzņēmuma prasībām
 • Pamatlīdzekļu kustības, pārvērtēšanas, norakstīšanas uzskaite
 • Pamatlīdzekļu iepirkumu uzskaite un izveide no piegādātāju rēķina
 • Pamatlīdzekļu grupēšana un klasifikācija pēc uzņēmuma prasībām
 • Dažādas nolietojumu metodes (lineārā, degresīvā)
 • Pamatlīdzekļa materiāli atbildīgās personas uzksaite
 • Pamatlīdzekļa nolietojuma vēsture un atskaites
 • Pamatlīdzekļa atrašanās vietas uzskaite
 • Pamatlīdzekļu saraksti pēc pamatlīdzekļa grupām, kategorijām, departamentiem.
 • Pamatlīdzekļu saraksts ar sākotnējām un atlikušajām vērtībām
 • Nolietojuma grāmatojumu automātiska veidošanās
 • Glītas pamatlīdzekļu kartiņu izdrukas.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

BANKAS NORĒĶINI

 • Bankas norēķinu konta datu imports sistēmā un automātiska sasaiste ar neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem
 • Bankas datu importa darījumu atpazīšana pēc dažādiem parametriem
 • Atpazīšanas parametra attēlošana sistēmā
 • Veicamo maksājumu nosūtīšana uz banku izpildei tieši no MONEO, eksportējot FiDAViSta datus.
 • Atbalsts vairākumam LV un ES banku (ar FiDAViSta un ISO formātu).
 • Paysera, Paypal, Wise un citu maksājumu platformu integrācija. 
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

AVANSA NORĒĶINI

 • Avansa norēķinu aizpildīšana, izmantojot izdevumu grupas.
 • Integrācija ar CostPocket čeku digitalizācijas programmu.
 • CostPocket digitalizēto čeku attēlu piesaiste avansa norēķina ierakstam.
 • Avansa norēķinu veidošana no uzņēmuma bankas kartes darījumu importa.
 • Izmaksāto avansu atlikumu uzskaite pa norēķinu personām
 • Darbinieka avansa norēķinu apmaksa kopā ar algas maksājumu, vienā maksājumā, lai samazinātu bankas komisijas izdevumus
 • Glītas avansa norēķina izdrukas
 • Avansa maksājumu atpazīšana importējot bankas konta izrakstu
 • Komandējumu un darba braucienu uzskaite
 • Komandējumu atskaite
 • Avansa norēķinu pārskats
 • Komandējumu atlikumu atskaite
 • Pārskats par avansa norēķinu personām.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

FINANSES

 • Daudzlīmeņu atskaites ar izvēlētiem objektiem un izmaksu grupām (struktūrvienības, klientu grupas utml.)
 • Daudzlīmeņu analītikas atskaites.
 • Izmaksu prognozes
 • Datu filtri un kārtošana
 • Izdruku pielāgošana individuālām vajadzībām ar ‘drag-and-drop’
 • Naudas plūsmas vadības atskaite.
 •  Datu diagrammas bāzes logā.

MONEO ir savienota ar Taviem ierastajiem darba rīkiem:

Citi digitalizācijas produkti