v 1.7.77 – 02.07.2024

  • Realizācija. Neapmaksātu, kavētu un daļēji apmaksātu priekšapmaksas rēķinu automātiska slēgšana, ja tiek slēgts Klientu pasūtījums.
  • Realizācija. Rēķina apmaksas informācijā tiek attēlota ne tikai maksājuma, bet arī kredītrēķina, kases ieņēmumu ordera un savstarpēja ieskaita informācija (grāmatojums), ja rēķins tiek apmaksāts ar doto maksājuma veidu.
  • Piegādātāji. Atskaite “Darījumi ar piegādātājiem” atskaites datiem par katru Piegādātāju pievienota kārtošana pēc datuma.
  • Algas – EDS. Ja darbiniekam ir piemērojams IIN 23% – šī pazīme automātiski tiek ielasīta no VID EDS sistēmas, izmantojot apkalpošanas funkciju “Atjaunot darbinieku nodokļu grāmatiņu datus”. Pazīme tiek saglabāta Nodokļu atvieglojumos ar periodu no/līdz.
  • Algas. Algu komponentēm ar veidu “Iepriekšējo periodu summas”, kuras izmanto gada kopsummu aprēķināšanai, tagad var aktivizēt summu aprēķinu finanšu gada ietvaros.
  • Bankas savienojums. Bankas faila importa funkcijai lauks Samaksas veids ir iestatīts kā obligāts, lai novērstu kļūdainu importu veikšanu.
  • Tīmekļa saskarne. “Ievade no saraksta” skatam pievienota iespēja izvēlēties veidojamā ieraksta galvenes lauku, piemēram, Noliktava.
  • Licences lietotāju administrēšana. Veidojot jaunu lietotāju no Darbinieka kartītes, iespējams atzīmēt piekļuvi vairākām licences kompānijām. Pievienojot licencei jaunu lietotāju, to iespējams veidot ar jau reģistrētu e-pasta adresi. Lietotāja unikalitāti nosaka e-pasta un vārda/uzvārda kombinācija. Lietotāju veidošanas un slēgšanas logi ir vienādoti, lai atvieglotu darbu ar tiem.