v 1.7.76 – 18.06.2024

  • Finanses. Papildināts EDS API savienojums “Atjaunot darbinieka nodokļu grāmatiņu datus” ar jaunām vērtībām “Politiski represētas personas komponente” “Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka komponente”.
  • Bankas savienojums. Papildināts paziņojums lietotājam pēc bankas konta izraksta importa pabeigšanas, kas ļauj lietotājam skatīt detalizētu atskaiti par importa laikā paveikto un radušos kļūdu iemesliem rindām, kuras nav importētas.
  • Bankas savienojums. Pievienots jauns komentāra lauks Bankas importu definīcijas, kas sniedz papildu paskaidrojumu lietotājam pirms definētā bankas importa izpildes.
  • Piegādātāji. Automatizēta rēķina summas un noklusētā PVN koda ievade rēķina matricā. Summa bez PVN tiek automātiski ievietota matricas pirmajā rindā.
  • Noliktava. Automatizēta inventarizācijas ierakstu veidošana vairākām noliktavām vienlaikus, norādot vienu noliktavu grupu.
  • Ražošana. Automātiska ražojamā artikula un daudzuma ievietošana Ražošanas pasūtījumā no apstiprināta Klientu pasūtījuma.
  • Projekti. Automatizēta projekta izmaksu un budžeta sadalīšana un piesaiste pa periodiem.
  • Labojumi dažādos moduļos.