v 1.7.75 – 04.06.2024

 • Avansa norēķini. Komandējuma ierakstā pievienots papildu laukus – Rīkojuma numurs, kurā var vadīt rīkojuma numuru.
 • Papildinājumi CostPocket integrācijā. Tagad moneo sistēmā tiek importēti arī Komandējuma dati, no kuriem tiek veidoti Komandējuma ieraksti. 
 • Finanses. Valūtas kontu kursu svārstību atskaite un apkalpošana papildināta ar funkcionalitāti, kas aprēķina svārstības pa kontaktiem, kuriem ir atlikums.
 • Algas. Pieņemšanas – nodošanas aktā, laukā Eksporta kods, vērtību tagad var izvēlēties no saraksta Darbinieku ienākumu veidi. Savukārt tādiem PN aktiem, kuri netiek veidoti uz Autoratlīdzības vai Uzņēmuma līguma pamata, ir pievienots jauns lauks – Izdevumu veids, kas nosaka apliekamā ienākuma samazinājumu par izdevumu procentu 0, 25, 50 u.c.
 • Artikula statusa atskaite papildināta ar informāciju par artikula daudzumu apstiprinātos vai visos Piegādātāju līgumos. Klikšķinot uz norādītā daudzuma, atveras atskaite Sagādes plāna rindas.
 • Ražošana. Papildināti ražošanas noliktavas iestatījumi, kas ļauj automātiski uzskaitīt materiālu kustību.
 • Ražošana. Ražošanas uzdevuma ieraksta sadaļa Materiāli papildināta ar informāciju par Pasūtīto (no iekšējā pasūtījuma) un Saņemto daudzumu. Ražošanas uzdevuma izveido iekšējo pasūtījumu.
 • Projekti. Visi logi, kur tiek attēlota Projekta pozīcija, papildināti ar Projekta pozīcijas kodu un nosaukumu.
 • Lietojamība. Rēķina ierakstā ievadot nereģistrēta klienta nosaukumu sistēma jautā vai veidot jaunu kontakta kartīti.
 • Lietojamība. Projekta budžeta perioda pārskata atskaitē palielināts artikulu kolonnas platums, lai attēlotu arī īpaši garu artikulu kodus.
 • Labojumi dažādos moduļos.