v 1.7.74 – 21.05.2024

 • Finanses. Saīsināts grāmatojuma numura kods Darba tabulu grāmatojumiem, kas veidojas automātiski. servorders. WorkTables vietā tiek veidots kods SWT, lai atvieglotu lietotāju darbu ar datiem.
 • Finanses. Jauna atskaite un eksports uz EDS sistēmu “PVN atmaksas pieteikuma dati”, kas nodrošina EDS atskaites “PVN atmaksas pieteikums” aizpildīšanos.
 • Realizācija. Realizācijas parametros pievienota jauna iespēja ne tikai grupēt artikulus rēķinā, bet arī tos kārtot pēc noteiktas vienas vai vairākām vērtībām. Piemēram, sagrupēt artikulus pēc artikulu grupas un kārtot grupas ietvaros pēc izmēra un nosaukuma.
 • Realizācija. Uzlabots rēķinu apmaksas process no rēķinu saraksta. Atzīmējot galvenajos iestatījumos “Atļaut mainīt datumu pirms maksājuma izveides” un no rēķinu saraksta trīspunktes veicot darbību Apmaksāt, ir iespēja mainīt maksājuma datumu, samaksas veidu un kopsummu.
 • Realizācija un Piegādātāji. Rēķina un Piegādātāju rēķinā pievienota jauna sadaļa Apmaksa, kurā tiek attēlota informācija par piesaistītiem maksājumiem, maksājumu uzdevumiem un priekšapmaksām.
 • Cenu veidošana. Cenu veidošanas parametros pievienota jauna iespēja ne tikai grupēt artikulus rēķinā, bet arī tos kārtot pēc noteiktas vienas vai vairākām vērtībām. Piemēram, sagrupēt artikulus pēc artikulu grupas un kārtot grupas ietvaros pēc izmēra un nosaukuma.
 • Noliktava. Ērtāks darbs ar partijas datiem. Tagad no partijas datu saraksta iespējams izsaukt atskaiti Noliktavas atlikums, kas nodrošina informāciju par dotās partijas atlikumu dažādās uzņēmuma noliktavās.
 • Ražošana. Pievienoti papildu atlases lauki apkalpošanā “Veidot ražošanas uzdevumus”, kas ļauj iestatīt šīs apkalpošanas palaišanu automātiski, izmantojot periodisko darbību funkcionalitāti.
 • Ražošana. Papildināta atskaite Darbinieku saražotais daudzums. Izvēloties mērvienību, atskaite pārrēķina artikula saražotā daudzuma vērtības ņemot vērā papildu mērvienības un to koeficientus no artikula kartītes.
 • Ražošana. Uzlabota kursora pārvietošanās tīmekļa saskarnē ražošanas kvalitātes mērījumu logā.
 • API. Papildināta API funkcionalitāte (webGetPurchseOrderRows), kas ļauj apmainīties ar paplašinātu informāciju par Pasūtījumiem piegādātājiem, ieskaitot: cena valūtā, piegādātāja mērvienība, pašizmaksa, pasūtāmā artikula id, pasūtāmā artikula kods.
 • Vairākas uzskaites mērvienības. Izveidota jauna apkalpošana, kas atvieglo pārejas procesu no uzskaites vienā mērvienībā uz uzskaiti vairākās mērvienībās, pārrēķinot vēsturiskos ierakstus.
 • Labojumi dažādos moduļos.