v 1.7.73 – 08.05.2024

 • Automātiska realizācijas rēķinu veidošana, saņemot e-rēķinus un CostPocket dokumentus iesūtnē.
 • Ražošanas uzdevumu tīmekļa skatā iespējams iestatīt sistēmas krāsas brīdinājumu tām rindām, kurās dati atšķiras no vēlamās vērtības, izmantojot formulu.
 • Ražošanas uzdevumu tīmekļa skatā iespējams iestatīt datu kolonnas attēlošanos treknrakstā vai izceltā krāsā.
 • Ražošana – atskaite “Ražošanas pašizmaksas analīzes atskaite” papildināta ar informāciju, kas attēlo izejvielu datus ar partiju numuriem saražotajam artikulam.
 • Objekti. Atvieglots darbs ar komplicētu datu grāmatojumiem ar objektiem. Grāmatojot ierakstus, sistēma dod plašāku paziņojumu par vairākiem vienāda tipa objektiem vienā grāmatojuma rindā.
 • Noliktava. Derīguma termiņa kontrole saņemot preces noliktavā. Sistēmā iespējams iestatīt derīguma termiņa kontroli, norādot minimālo nepieciešamo dienu skaitu artikula grupai vai artikulam.
 • Cenu veidošana. Cenu lapās un Atlaižu lapās pievienota papildu kontrole, kas brīdina, ja produkta kods rindās atkārtojas, kas palīdz izvairīties no ievades kļūdām.
 • Klientu pasūtījumi. Mainot klientu pasūtījuma statusu iespējams iestatīt automātisku Priekšapmaksas rēķinu veidošanos un to apstiprināšanu.
 • Algas. Sistēma papildināta ar jaunām stundas un dienas algu komponentēm “Komandējuma stundas”, kas aprēķina atbilstoši stundu un dienu skaitu no laika tabeles.
 • Algas. Prombūtnes grupā pievienota jauna opcija “Apmaksa, balstoties uz kalendārajām dienām”, kas ļauj aprēķināt darba samaksu A slimības lapas gadījumā ar negadījumu darba vietā. Aprēķinot algas ar šādu parametru tiek ignorēs darbiniekam norādītā Darba laika aizpilde, un veikts aprēķins pēc norādītā % no standarta likmes vai % no vidējās izpeļņas par prombūtnes periodā esošajām kalendārajām dienām.
 • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.