v 1.7.72 – 23.04.2024

 • Daudzuma vērtības noapaļošana un attēlošana ar līdz pat 10 zīmēm aiz komata.
 • FinansesAtskaite Bankas izraksta atskaite papildināta ar valūtas funkcionalitāti – tiek attēlotas vērtības valūtā.
 • Algas. Saglabājot atskaiti “Algu aprēķinu / izmaksu saraksts”, veidosies faila nosaukums “Algu aprēķinu izmaksu saraksts”, kas atvieglo failu saglabāšanu koplietošanas failu krātuvēs.
 • Piegādātāji. Maksājumu uzdevumos, laukā ĀMK tagad ir pieejams saraksts ar pieejamajām vērtībām latviešu valodā.
 • Tīmekļa saskarnes aplikācijās iespējams norādīt decimālskaitļa precizitātes attēlošanu.
 • Uzlabota lietojamība tīmekļa skenēšanas skatā – kursors automātiski tiek ievietots daudzuma laukā.
 • Piedāvājumi. Iespējams iestatīt automātisku Klientu pasūtījuma izveidi pēc Piedāvājuma apstiprināšanas.
 • Projekti. Ērtāka klientu pasūtījuma numura ievietošana Aktivitāšu ievades logā, izmantojot Ctrl+Enter/Cmd+Enter.
 • Projekti. Norādot klientu pasūtījumu numuru aktivitāšu ievadē, automātiski aizpildās noteikta projekta pozīcija.
 • Pasūtījumu pārvaldība. Tagad arī pasūtījumu pārvaldībā ir iespēja izvēlēties piegādātāja līgumu uz kura pamata veidot pasūtījumu no pasūtījumu pārvaldības.
 • Ražošana. Plūsmas svaru svara aprēķināšanas procesā tiek veikta nepieciešamā vērtības konvertācija, ņemot vērā izmaiņas ierīces csv faila.
 • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.