v 1.7.71 – 09.04.2024

  • Noliktava – tīmekļa saskarne. Jauna iespēja noliktavas kustības un norakstīšanas tīmekļa saskarnē aktivizēt brīdinājumu par atkārtotu partijas numura, artikula koda un/vai daudzuma ievietošanu dokumentā, kas palīdz novērst nejaušu atkārtotu preces pievienošanu dokumentā ar skeneri.
  • Noliktava – jauns reģistrs: “Uzlīmju izdrukas”. Preču Saņemšanas un Nosūtīšanas ierakstiem iespējams automātiski vai manuāli ģenerēt preču uzlīmes pēc iestatītas formulas (dažādas uzlīmes dažādām precēm vai iepakojumiem). Uzlīmju ieraksti tiek pievienoti ierakstam un tās var izdrukāt uz dažādiem uzlīmju printeriem.
  • Cenu veidošana. Cenu formulās pievienota iespēja veidojot cenu formulu summām bez PVN un pēc aprēķina pievienot PVN, atzīmējot izvēlnes rūtiņu “Pieskaitīt vietējo PVN”.
  • Projekti. Jauna iespēja iestatīt Projekta pozīcijas Projekta grupai, kas nodrošina vajadzīgo finanšu Objektu pievienošanu dokumentu grāmatojumos, izmantojot projekta pozīciju objektu ģenerēšanas funkciju.
  • Noliktava. Veidojot nosūtīšanas ierakstu no klienta pasūtījuma, nosūtīšanas rindas laukā “Specifikācija” tiek ielasīta specifikācijai, kura ir norādīta atbilstošā klienta pasūtījuma rindā.
  • Vairākas mērvienības. Jauna iespēja norādīt noliktavas minimālo un maksimālo daudzumu dažādās mērvienībās. Vērtības tiek pārrēķinātas arī atskaitēs (min/maks daudzums), atkarībā no izvēlētās attēlošanas mērvienības.
  • Ražošana. Jauna iespēja veidot kvalitātes kontroles aktus tīmekļa saskarnē no ražošanas uzdevumu skata, norādot kvalitātes mērījuma vērtību.
  • Ražošana. Uzlabota iekšējo ražošanas pasūtījumu veidošana no Ražošanas uzdevuma: sistēma atļauj vedot atkārtotus iekšējos pasūtījumus uz to artikulu grupu, kurai nav izveidots iekšējais pasūtījums.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.