v 1.7.70 – 26.03.2024

  • Integrācija ar CostPocket. Papildināta MONEO integrācijas funkcionalitāte ar CostPocket. Piegādātāja kartiņas atpazīšana tagad notiek arī pēc PVN reģistrācijas numura, kas atvieglo darbu ar ES un trešo valstu piegādātājiem, kuriem bieži vien uz rēķina netiek norādīts reģistrācijas numurs, bet tikai nodokļu maksātāja numurs.
  • Klientu pasūtījumi. Sistēma ļauj veidot rēķinu ar klienta artikuliem no klientu pasūtījuma, ja preču saņēmējs ir viena juridiska persona, bet rēķina saņēmējs ir cita, piemēram, gadījumā ar pašvaldības iestādēm, kur rēķina saņēmējs ir pašvaldība. Norādot Klientu pasūtījumā Rēķina saņēmēju, Klienta artikuli tiek piemeklēti no Rēķina saņēmēja Klientu artikulu saraksta.
  • E-rēķina veidošana no Rēķina ieraksta trīspunktes.
  • Nosūtīšanas. Iepakojuma artikulu ielasīšana nosūtīšanas ierakstā tagad notiek ne tikai no artikula ražošanas specifikācijām, bet arī no klienta artikula kartītē norādītās informācijas. Tas ļauj automatizēt viena un tā paša ražojuma nosūtīšanu dažādos iepakojumos.
  • Cenu veidošana. Sistēmā iespējams aizvietot ne tikai vienu Cenu lapu, bet Cenu lapu grupu. Veidojot Atlaižu lapu, iespējams noteikt artikulu grupu, kurai nekad netiks piemērotas atlaides, piemēram, depozīta artikuli, tāpat, atlaides netiek rēķinātas Dāvanu kartēm.
  • Apstiprinājuma noteikumi. Papildināta apstiprinājumu noteikumu funkcionalitāte: vienu dokumentu tagad ir iespējams virzīt uz apstiprināšanu atkārtoti vienai un tai pašai personai apstiprinājuma procesa ķēdē.
  • API. Papildināta API pieprasījumu funkcionalitāte, kas ļauj vienā pieprasījumā iegūt informāciju par visiem pasūtījumiem piegādātājam ar daudzuma un piegādātāja vērtībām. Vairāk informācijas.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.