v 1.7.69 – 12.03.2024

 • Maksājumu un Maksājumu uzdevumu sarakstā pēc noklusējuma pievienota datu kolonna Samaksas veids.
 • Maksājumā un Maksājumu uzdevumā pievienota taustiņu kombinācijas funkcija Ctrl (cmd) + T, kas veic maksājuma uzdevuma grāmatošanu un saglabāšanu.
 • CostPocket integrācija – ielasot dokumentus no CostPocket sistēmas, iespējams norādīt vai importēt arī pielikumu failus no CostPocket izdevumu pārskatiem un komandējumiem.
 • Bankas savienojums – pievienota funkcionalitāte, kas ļauj veikt Atpazīšanas nosacījuma, Kontakta vai cita lauka izmaiņas vienlaicīgi vairākos iezīmētos Bankas transakciju ierakstos, izmantojot peles labo taustiņu > Darbības ar iezīmētiem ierakstiem.
 • Pamatlīdzekļu (statusa izmaiņas) inventarizācijas ieraksta sadaļā Rīkojums automātiski tiek attēloti Komisijas locekļi, ņemot vērā ierakstā norādīto Departamentu.
 • Noliktava – Norakstīšanas papildinātas ar funkcionalitāti, kas ļauj saražot iztrūkstošo atlikumu Artikuliem ar Specifikāciju gadījumos, kad jānoraksta pārdotās preces, kuras nav uzskaitītas noliktavas atlikumā. Sistēma izveido Ražošanas ierakstu ar trūkstošo Artikula daudzumu un noraksta izejvielas. Funkcionalitāte izveidota, lai atvieglotu noliktavas uzskaites procesu, kad preces tiek pārdotas ar POS rēķiniem.
 • Noliktava – atskaite Neizpildāmais iztrūkums papildināta ar funkcionalitāti, kas ļauj aprēķinos (Ieejošais daudzums) iekļaut datus no Piegādātāju līgumiem.
 • Noliktava – atskaite Artikulu kustības pārskats papildināta ar iespēju iekļaut atskaites aprēķinā datus no Piegādātāju līgumiem (jāatzīmē Plānotajās kustībās), kas papildina Artikula daudzumu plānotajā dienā.
 • Piegādātāju līgumi – funkcionalitāte papildināta ar informāciju par Artikula piegādes dienām, kas pēc noklusējuma tiek aizpildītas ar dienu skaitu no Pasūtāmā artikula kartītes. Veidojot Pasūtījumus piegādātājiem no iztrūkuma ar Apkalpošanas funkciju, kurā ir aktivizēta funkcija Saistīt ar pasūtījuma līgumiem, plānotais saņemšanas datums vai pasūtījuma datums tiek aprēķināts, ņemot vērā piegādes dienu skaitu no Piegādātāja līguma.
 • Pasūtījumi piegādātājiem – atverot tādus pasūtāmos artikulus Pasūtījumu pārvaldības logā, kuriem ir izveidots Piegādātāju līgums, tiek attēlots arī Artikula nepasūtītais daudzums un Piegādes dienu skaits no Piegādātāju līgumiem.
 • Ražošana – atskaite Ražošanas pasūtījuma statusa aprēķins papildināts ar datiem no Piegādātāju līgumiem  (plānots saņemt un plānotais atlikums). Klikšķinot uz Plānotā atlikuma daudzuma summas sistēma atver papildu atskaiti – Neizpildāms atlikums, kas attēlo informāciju arī no Piegādātāju līgumiem.
 • Pievienojot kompānijai jaunu moneo lietotāju, vienlaicīgi iespējams piešķirt piekļuvi vairākām kompānijām. Ja kompānijām sakrīt Pieejas grupas ieraksti (ieraksti importēti no vienas sagataves).
 • Noliktava – uzlabojumi lietotāja pieredzē veidojot Iekšējos pasūtījumus no Ražošanas uzdevuma. Izveidotais ieraksts tiek atvērts uz ekrāna, statusā Sagatavots pie noteiktiem iestatījumiem.
 • Uzlabojumi pārlūka saskarnē, kas novērš nejaušu vairāku ražošanas uzdevumu apstiprināšanu.
 • Uzlabojumi pārlūka saskarnē – pievienotas vairākas funkcijas, kas atvieglo datu ievadi: veidojot jaunu ierakstu, kursors automātiski ievietojas pirmajā laukā; datuma laukos tiek attēlots datuma formāts; kodu skenēšanas šablona funkcionalitāte ļauj ierakstā ielasīt vairāku datu lauku virkni.
 • Kļūdu labojumi dažādos moduļos