v 1.7.68 – 27.02.2024

  • Uzlabota kontakta kartītes aizpildīšanās kontaktiem ar reģistrācijas numuru EUXXXXXXXXX – valsts netiek aizpildīta automātiski.
  • FSC – Produktu materiālu analīzes atskaite: pievienota iespēja atvērt gatavā produkta artikula kartīti no saites.
  • Pamatlīdzekļi – Pamatlīdzekļu inventarizācijas funkcionalitāte papildināta ar izdrukas formām (Pamatlīdzekļu inventarizācijas akts) un Word šabloniem (Rīkojums par bilances posteņu inventarizāciju, Rīkojums par pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību inventarizāciju).
  • PamatlīdzekļiPamatlīdzekļu statusa izmaiņu ieraksts papildināts ar atzīmi “Sagatavots elektroniski”, kas ļauj izdrukās aizstāt parakstu informāciju ar piezīmi par dokumenta elektronisku izveidi.
  • Noliktava Atgriezta prece no klienta. Veidojot atgrieztās preces ierakstu un izvēloties artikula Rindu sadaļā Pamatdokumenti, attēlotais saraksts ir papildināts arī ar partijas numuriem.
  • Realizācijas rēķinu eksports e-rēķinu formātā (PEPPOL UBL 3.0)
  • RažošanaVeidot iekšējos pasūtījumus materiāliem no ražošanas uzdevuma iespējams tikai norādītām artikula grupām un klasēm.
  • Dokumentu izdruku globāla krāsu pārvaldība. Dokumentu izdruku redaktorā elementiem ir pievienota elementu grupas pazīme, kas nosaka elementa stila un krāsas vērtības no dokumentu formas Grupas Stila parauga.
  • Dokumentu formu globāla kājenes un galvenes pārvaldība. Dokumentu izdruku formām iespējams norādīt vienotu kājenes un/vai galvenes saturu un stilu, kas tiek izveidots Grupas Stila paraugā. Mainot stila paraugu, mainās saturs visās dokumentu formas, kurās ir piesaistītas dotais stils.
  • Labojumi dažādos moduļos.