v 1.7.67 – 13.02.2024

  • Algas – Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām. Atskaite tagad ņem vērā pieņemšanas-nodošanas aktā norādītos ienākuma gūšanas perioda datumus no/līdz vai maksājuma uzdevuma datumu un mēnesi. Papildināta informācija par ienākuma izmaksas mēnesi. Apmaksājot vairākus pieņemšanas-nodošanas aktus vienā maksājuma uzdevumā dati tiek apvienoti vai sadalīti, atkarībā no tā, vai P/N aktā ir norādīti no/līdz datumi.
  • Cenu veidošana – Preču pārcenošana vairākiem Saņemšanas ierakstiem. Iespēja veidot vienu Pārcenošanas ierakstu no vairākiem preču Saņemšanas ierakstiem gadījumos, ja ir vairākas Saņemšanas vienā dienā, kas jāapvieno vienā pārcenošanā vai cenu lapā.
  • Ražošana – Produkta sastāvs. Sistēma nodrošina iespēju automātiski veidot Produkta sastāva aprakstu balstoties uz ražotā artikula specifikāciju un tajā esošajām izejvielām, sakārtojot tās dilstošā secībā (pēc specifikācijā norādītā izejvielu daudzuma). Produkta sastāvs tiek atjaunināts mainot specifikāciju vai izejvielas.
  • Ražošanas Kvalitātes mērījumi. Sistēma veido kvalitātes kontroles aktus, kas piesaistīti Ražošanas uzdevumam. Kontroles aktos norāda vajadzīgos mērījumu rezultātus. Sistēma veic mērījumu un iestatīto kvalitātes parametru salīdzinājumu, attiecīgi piešķirot aktam statusu Pieņemts vai Nav pieņemts. Kad ražojums tiek pilnībā pabeigts, piesaistītajā kvalitātes kontroles aktā aizpildās partijas numura lauks ar ražojuma partijas numuru.
  • Tīmekļa aplikācijai Komplektācija pievienotas vairākas operatora darb optimizācijas iespējas (darbam uz mazā ekrāna (skeneri)). Tagad ir iespējams uzstādīt meklēšanas lauku, kā aktīvo un izvēlēties pirmo rindu pēc enter nospiešanas. Atveroties artikula apstiprināšanas logam, automātiski tiek iezīmēta un aktivizēta daudzuma vērtībā.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.