v 1.7.66 – 30.01.2024

  • Jauna funkcionalitāte: pamatlīdzekļu statusa izmaiņas – inventarizācija, kas nodrošina pamatlīdzekļu bilances vērtības pārrēķināšanu, inventarizācijas ierakstu veidošanu un inventarizācijas akta izdruku.
  • Jauna iespēja grupēt (kārtot) pārcenošanas rindas Pārcenošanas ierakstā, kas ļauj sagrupēt artikulus ierakstā pēc vērtības un galvenes izteiksmes, norādot formulas.
  • Papildu informācija Projekta ierakstā, sadaļā “Ieraksti”. Projekta pozīcija (informāciju ielasa no piegādātāja rēķina attiecīgas rindas lauka “Projekta pozīcija”). Objekts (informāciju ielasa no piegādātāja rēķina attiecīgas rindas lauka “Objekti”). Kopsummas aprēķins.
  • Papildināta ražošanas specifikāciju aprēķina funkcionalitāte. Veicot uzskaiti vairākās mērvienībās un veidojot Ražošanas specifikācijas aprēķinu ir nodrošināta ražošanas mērvienības un ražošanas soļa mijiedarbība.
  • Papildinājumi POS modulī. Nepieciešamajiem artikuliem depozīta taras artikuls pievienojas automātiski. POS rēķinā tagad iespējams pārdot un izlietot Dāvanu kartes.
  • Derīguma termiņa uzskaite artikuliem mēnešos un gados.
  • Papildināta integrācija ar Tiki-Taka Pay. Nosūtot cenas no MONEO uz Tiki-Taka tiek sūtītas cenas ar PVN.
  • Labojumi dažādos moduļos.