v 1.7.65 – 16.01.2024

  • Jauna atskaite “Inventarizācijas akts”, kas satur noliktavas pašizmaksas vērtību un norakstāmās kopsummas apmēru. Papildu informācija – šeit.
  • Uzkrājumu (nākamo periodu izmaksu) uzskaites funkcionalitāte pievienota Avansa norēķinu ierakstiem.
  • Plašākas iespējas lietotāju tiesību definēšanā. Lietotāju tiesību definēšanā tagad ir iespējams norādīt tikai konkrētus laukus ierakstā, kurus lietotājam atļaut mainīt. Papildinot ierakstu ar jauniem laukiem, lietotāja tiesības nav jāatjaunina.
  • Papildu iespējas Taras uzskaitē. Veidojot Izmaksu kodu tarai, tagad ir iespējams norādīt, lai taras artikuls tiktu pievienots artikulu sarakstam Tikai tad, ja tā daudzums nav nulle. Ar šo opciju “Tikai, ja daudzums nav nulle” sistēma veic papildu pārbaudi un dzēš taras artikulu, ja tāds jau ir ierakstā. Taras uzskaite tagad ir pieejama arī Klientu pasūtījumu ierakstos.
  • Cenu veidošana ar vairāku mērvienību uzskaiti. Cenu veidošanas ieraksti “Cenas” papildināti ar kolonnu cena Pārdošanas mērvienībā. Artikula kartiņā sadaļā “Cenu lapas cenas” pievienota jauna kolona Pārdošanas cena, kur tiek rādīta artikula cena Pārdošanas mērvienībā.
  • Papildināta materiālu iekšējo pasūtījumu veidošanas funkcionalitāte. Tagad materiālu iekšējos pasūtījumus var veidot ar peles labo taustiņu no Ražošanas pārvaldības ieraksta Uzdevumu saraksta. Sistēma automātiski nosaka noliktavu, no kuras veido pasūtījumu un uz kuru noliktavu tiek pasūtīti materiāli. Pasūtīts “Uz noliktavu” vērtību nosaka ražošanas uzdevuma darba centrā norādītā noliktava. Pasūtīts “No noliktavas” vērtību nosaka galvenajos iestatījumos norādītā Noklusētā noliktava.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.