v 1.7.64 – 03.01.2024

  • Ērtāks darbs ar Projektu ievadi – ievadot Projekta kodu ierakstos, izvēlnē tiks attēloti tikai aktīvo projektu kodi. Pabeigto Projektu kodi būs pieejami tikai atskaitēs.
  • Ērtāka Pasūtījuma saņemto artikulu ievietošana (Pasūtījuma rindas ID) Saņemto preču ierakstā. Lai samazinātu attēloto kolonnu skaitu, logā “Ievietot saņemto preču artikulu” tiek slēptas kolonnas: Pieprasījums, Pieprasījuma rinda, Pieprasījuma daudzums, ja tajās nav datu.
  • Ērtāka Pasūtījumu piegādātājiem veidošana. Gadījumos, kad Artikulam ir Pasūtāmie artikuli un Ražotāja artikuli, mainot Ražotāja kodu, automātiski tiek nomainīts arī pasūtāmais artikuls.
  • Vārda un uzvārda pārbaude, veidojot jaunu lietotāju. Lai izvairītos no situācijas, kad vienam un tam pašam darbiniekam tiek izveidoti divi dažādi licences lietotāji ar dažādām e-pasta adresēm, sistēma pirms jauna lietotāja izveides veic vārda un uzvārda pārbaudi esošo licences lietotāju sarakstā un brīdina par tāda lietotāja esamību.
  • Diagrammu pārrēķināšana ar peles labo taustiņu tiek veikta arī diagrammām, kuru aprēķins ir apturēts. Diagrammas pārrēķina laikā tiek izņemts parametrs “Aprēķins apturēts” un veikts pārrēķins.
  • Integrācija ar FedEx. Integrācija paredz sūtījuma cenu aprēķina saņemšanu no FedEx sistēmas, sūtījuma informācijas nodošanu uz FedEx sistēmu, izmantojot API, sūtījuma izsekošanas numura saglabāšanu klientu pasūtījuma ierakstā un uzlīmju izdruku veidošanu MONEO sistēmā.
  • Jauna iespēja atsaukties uz ieraksta header laukiem, veidojot tabulas definīcijas.
  • Labojumi dažādos moduļos.