v 1.7.63 – 19.12.2023

  • Ražošanas plānošana – efektīvāka ražošanas plānošana procesā no beigām uz sākumu. Atzīmējot Standarta darbības ierakstā izvēlni “Atsevišķi, kad pārvieto pa materiālu pieejamiem datumiem” darbība tiek atdalīta no pārējās plānošanas loģikas.
  • Ražošanas plānošana – jauna atskaite “Klientu pasūtījumu plānotās darbības”. Atskaite palīdz noteikt klientu pasūtījuma aprēķinātā termiņa iemeslus. Situācijās, kad klientu pasūtījuma izpilde ražošanā tiek atlikta, tā ļauj noteikt, vai atlikšanas iemesls ir noliktavā trūkstoši materiāli un/vai to piegādes termiņi, kā arī noteikt precīzi, kuras darbības un kurš materiāls ir iemesls šīm nobīdēm.
  • Jauna funkcionalitāte “Enerģētiskā vērtība” (jāpieslēdz atsevišķi), kas paredzēta pārtikas ražošanas uzskaitei. Funkcionalitāte aprēķina gatavā produkta enerģētisko vērtību, ņemot vērā ražošanas specifikācijā norādīto izejvielu daudzumu, enerģētiskās vērtības un aprēķina koeficientus. Papildu informācija šeit.
  • Integrācija ar Tiki-Taka. Tagad ir iespēja veikt datu apmaiņu ik pēc 5 minūtēm.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.