v 1.7.60 – 07.11.2023

 • Jauna iespēja veidot dinamiskus datumu filtrus. Ierakstu sarakstos ir pievienota iespēja izveidot un saglabāt dinamiski mainīgus datuma filtrus attiecībā pret šodienu, piemēram: vakardiena, iepriekšējie 3 mēneši, pēdējās 7 dienas untml. Lai atvieglotu tāda filtra uzstādīšanu, visiem datuma laukiem ierakstu sarakstos ar Ctrl+Enter (Cmnd+Enter) var izsaukt iespējamos filtrācijas piemērus un tos arī koriģēt, ja tas ir nepieciešams. Piemēram, izvēloties pēdējās 3 dienas, filtra logā tiks ievietots atlases parametrs now(-2):now, to var mainīt, piemēram uz 10 dienas, attiecīgi ierakstot -2 vietā -9.
 • Importa datu funkcija. Ir pievienota jauna iespēja veidot garus komentārus Importa datu funkcijā, laukā “Apraksts interfeisā”, kas ļauj detalizēti aprakstīt importa funkcijas darbību. Apraksts parādīsies importa specifikācijas logā, pie Importa funkcijas palaišanas.
 • Secīgas importa funkcijas. Pievienota iespēja izpildīt vairākas importa funkcijas vienu aiz otras, norādot nākamo importa funkciju laukā “Papildu importi”. Tas ļauj vienu un to pašu failu apstrādāt vairākas reizes ar dažādām importa funkcijām automātiski.
 • Pievienoti jauni lauki Komandējuma ierakstā.  Komandējuma ierakstā pievienoti divi jauni lauki: Mērķis un Rīkojuma datums, lai no dotā ieraksta būtu iespējams veidot un izdrukāt Komandējuma rīkojumu. Esošais lauks “Datums” pārsaukts par “Grāmatojuma datums”.
 • Papildināta iztrūkuma aprēķināšanas funkcionalitāte Pasūtījumu pārvaldības logā.  Artikula kopējais iztrūkums Pasūtījuma pārvaldības artikula virsrindā tagad tiek aprēķināts, ņemot vērā gan ražošanas, gan citus pieprasījumus un to statusu dinamiskās izmaiņas, kuras veic lietotājs.
 • Mērvienība iepirkuma pieprasījumā. Ievietojot artikulu Iepirkuma pieprasījuma rindā, laukā Mērvienība ievietojas artikula mērvienības vienība no artikula kartītes.
 • Iepirkuma pieprasījumu statusi. Ir mainīti Pasūtījuma pieprasījuma statusu nosaukumi uz “Atlikuma papildināšana” un “Iztrūkuma izpilde”.
 • Iepirkuma pieprasījuma datu pievienošana Pasūtījumam piegādātājam. Pasūtījumā piegādātājiem, laukā “Pieprasījuma rindas ID”, uz Ctrl+Enter tiek attēlotas Iepirkuma pieprasījuma nepasūtītās artikulu rindas. Ievietot kādu no tām, pasūtījumā ievietojas viss pieprasījuma saturs un vēl nepasūtītais artikula daudzums.
 • Pievienota jauna funkcija Iepirkuma pieprasījuma logā zem trīspunktes “Veidot pasūtījumu piegādātājiem”. Pasūtījums piegādātājiem izveidojas ar tām rindām, kurās ir ievadīts Piegādātājs. Atkārtoti veidojot Pasūtījumu piegādātājiem no tā paša pieprasījuma, sistēma veido jaunu pasūtījuma ierakstu vai papildina esošo pasūtījumu, ja tas ir statusā Saglabāts, ievietojot tās pieprasījuma rindās, kuras vēl nav ievietotas nevienā pasūtījumā piegādātājiem. Pasūtījumus piegādātājiem veido tikai apstiprinātiem pieprasījumiem.
 • Veidojot Saņemšanas no Pasūtījuma piegādātājam ar ierakstos individuāli definētajiem laukiem, informācija tajos tiek pārnesta. Izveidojot individuālus (custom) laukus Pasūtījumi piegādātājiem un Saņemšanas tabulās ar vienādiem nosaukumiem, informācija tajos automātiski tiek pārnesta no Pasūtījuma piegādātājiem ieraksta uz Saņemšanu, ja Saņemšana tiek veidota no trīspunktes.
 • Rēķina logā papildu informācija par klientu. Papildināta informācija par klientu, kas attēlojas Rēķina logā zem klienta nosaukuma, tagad tur tiek attēlota arī tālruņa un mobilā tālruņa informācija.
 • Servera informācija. Lauks “API adrese” tagad attēlo adresi, kuru var izmantot API pieprasījumiem.
 • Atsevišķi dokumentu izdruku pdf faili e-pasta pielikumā. Pievienota iespēja sūtot vairākus dokumentus vienā e-pastā, piemēram, rēķinus, veidot katra dokumenta izdruku kā atsevišķu pdf faila pielikumu. Iepriekš tika veidots viens fails ar visām izdrukām.
 • Jaunas kompānijas izveide no kompāniju saraksta loga. Pievienota iespēja licences administratoram veidot savai licencei jaunu kompāniju, nospiežot uz pogas “Veidot jaunu kompāniju” kompāniju izvēles logā. Kad kompānijas izveide uz servera ir pilnībā pabeigta, kompānijas nosaukums kļūst aktīvs un tai var pieslēgties. Statusa izmaiņas var atjaunināt izmantojot pārlādes pogu. Sazinieties ar MONEO klientu atbalstu, lai aktivizētu šo iespēju savai licencei.
 • Noklusējuma datu kārtošana ierakstu sarakstos. Ierakstu saraksta logam ir pievienota sistēmas noklusējuma kolonna un tās kārtošana. Piemēram, Rēķiniem – dilstoši pēc rēķina datuma. Šī datu kārtošana būs aktīva pēc funkcijas “Atcelt loga redakcijas” izpildes.
 • Diagrammu attēlošana ņemot vērā lietotāju tiesības. Lietotājam ar tiesību ierobežojumiem diagrammās tiks attēloti tikai tie dati, kuriem lietotājam ir pieeja.
 • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.