You are currently viewing Preču marķēšana noliktavā – uzlīmes

Preču marķēšana noliktavā – uzlīmes

Noliktavas preču marķēšana ar uzlīmēm un etiķetēm ir viens no sakārtotas noliktavas pamatiem. Tā palīdz efektīvi organizēt noliktavas telpas izmantošanu, nodrošina preču izsekojamību ar sērijas numuriem, palīdz ātrāk atrast vajadzīgo un optimizē noliktavas darbinieku ikdienas darbu.

Kad katrai precei ir sava vieta un viss ir marķēts, vieglāks ir pasūtījumu komplektēšanas darbs un izejvielu piegādes organizēšana, vieglāk izsekot derīguma termiņiem un izvairīties no datu ievades kļūdām.

Preču marķēšanas nosacījumi katrā uzņēmumā var atšķirties, turklāt ir preces, kurām pietiek ar vienkāršu svītrkodu un nosaukumu, bet ir tādas, kur ir nepieciešama daudz detalizētāka informācija. Efektīvai preču uzskaitei un uzlīmju veidošanai nepieciešama gan funkcionāla uzskaites sistēma ar svītrkodu ģenerēšanas iespējām, gan integrācija ar uzlīmju drukas iekārtu.

MONEO noliktavas uzskaites sistēma ir jaudīgs palīgs preču marķēšanā, jo nodrošina:

  • Preču svītrkodu un QR kodu ģenerēšanu.
  • Uzlīmju izdruku veidošanu dažādiem noliktavas uzskaites ierakstiem, piemēram, klientu pasūtījumiem, komplektēšanas lapām, rēķinos.
  • Jaunākā programmas versija nodrošina arī dažādu uzlīmju veidošanu vienam dokumentam, piemēram, saņemot preces noliktavā, iespējams automātiski veidot un izdrukāt dažādas uzlīmes katram saņemtās preces veidam, kurā ir iekļauta gan informācija par preci, gan par saņemšanas numuru un piegādātāju.

Kā iestatīt uzlīmju veidošanos un kā tās izdrukāt, lasi šeit.

#KārtībaNoliktavā