• Post category:Setup

Papildinājumi Fiziskām personām izmaksāto summu reģistrēšanā:

Pievienoti mod.Algas/iest.Darbinieku ienākumu veidi:
1020 – Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli ietur izmaksas vietā
Izmainīti mod.Algas/iest.Darbinieku ienākumu veidi:
• 1013 – Preču pārdošana, nosaukums uz Ienākums no pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas

Izmainītas mod.Algas/iest.Algu komponente:
AL_TOPAY* *- Autoratlīdzības – izmaksājamā summa. Pievienotas grāmatošanās rindas
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1004 | D konts 7110 | K Konts 5311
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1006 | D konts 7170 | K Konts 5311
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1009 | D konts 7170 | K Konts 5311
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1010 | D konts 7110 | K Konts 5311
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1013 | D konts 7110 | K Konts 5311
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1020 | D konts 7550 | K Konts 5311

AL_TOPAY* *- Autoratlīdzības – izmaksājamā summa. Pievienotas grāmatošanās rindas
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1004 | D konts 7110 | K Konts 5740 | Starkonts 5931
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1006 | D konts 7170 | K Konts 5740 | Starkonts 5931
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1009 | D konts 7170 | K Konts 5740 | Starkonts 5931
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1010 | D konts 7110 | K Konts 5740 | Starkonts 5931
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1013 | D konts 7110 | K Konts 5740 | Starkonts 5931
◦ Pieņemšanas / nodošanas akti | Eksporta kods | Vienāds | 1020 | D konts 7550 | K Konts 5740 | Starkonts 5931

Izmainīti mod.Finanses/tab.Konti:
• 5931 -Uzkrātās saistības IIN (autoratlīdzībām) uz Uzkrātās saistības IIN (FP maksājumiem)
• 5311 – Norēķini ar autoriem par honorāriem uz Norēķini ar fiziskām personām (izņemot darba algu)

Izmainīti Galvenie iestatījumi Autoratlīdzību parametri:
• Grāmatojuma komentārs – no “Autoratlīdzības PN Akts nr. ” + str(sernr) + ” no ” + str(actdate) uz (“Autoratlīdzības ” if royaltycontractflag==1 else “Līgummaksājuma “) + “PN Akts nr. ” + str(sernr) + ” no ” + datetostr(actdate,“.YYYY”)
• Maksājuma komentārs – no “Par autoratlīdzības PN aktu nr. ” + str(sernr) + ” no ” + str(actdate)” uz (“Par autoratlīdzību ” if royaltycontractflag==1 else “Par līgummaksājuma “) + “PN Aktu nr. ” + str(sernr) + ” no ” + datetostr(actdate,“.YYYY”)