• Post category:Setup

Papildinājumi algu komponentēs Politiski nozīmīgu personu un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku atvieglojumiem:

• Pievienota komponente PAPATVPR – Papildus atvieglojums Politiski represētai personai (piemērotā summa)
• Pievienota komponente PAPATVPRN – Papildus atvieglojums Politiski represētai personai (neizmantotā summa)
• Pievienota komponente PAPATVPRK – Papildus atvieglojums Politiski represētai personai (maksimālā summa)
• Pievienota komponente PAPATVNPK – Papildus atvieglojums Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam (piemērotā summa)
• Pievienota komponente PAPATVNPKN – Papildus atvieglojums Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam (neizmantotā summa)
• Pievienota komponente PAPATVNPKK – Papildus atvieglojums Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam (maksimālā summa)
Papildinātas komponentes:
• ATVIEGL_MX – Atvieglojumi (maksimāli piemērojamā summa)
◦ + PAPATVPRK – Papildus atvieglojums Politiski represētai personai (maksimālā summa)
◦ + PAPATVNPKK – Papildus atvieglojums Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam (maksimālā summa)
• ATVIEGL_20 – Atvieglojumi (līdz 1667 EUR)
◦ formulai pievienoti + PAPATVPR + PAPATVNPK
• ATVIEGL – Atvieglojumi
◦ + PAPATVPR – Papildus atvieglojums Politiski represētai personai (piemērotā summa)
◦ + PAPATVNPK – Papildus atvieglojums Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam (piemērotā summa)