• Post category:Setup

Pamatlīdzekļi, Nolietojuma metodes

• Mainīts nosaukums Nolietojuma metodei L120 no Lineārs 120 mēneši* uz *Lineārs 120 mēnešiem, 10 gadiem
• Mainīts nosaukums Nolietojuma metodei L24 no Lineārs 24 mēnešiem* uz *Lineārs 24 mēnešiem, 2 gadiem
• Mainīts nosaukums Nolietojuma metodei L36 no Lineārs 36 mēnešiem* uz *Lineārs 36 mēnešiem, 3 gadiem
• Mainīts nosaukums Nolietojuma metodei L48 no Lineārs 48 mēnešiem* uz *Lineārs 48 mēnešiem, 4 gadiem
• Mainīts nosaukums Nolietojuma metodei L60 no Lineārs 60 mēnešiem* uz *Lineārs 60 mēnešiem, 5 gadiem
• Mainīts nosaukums Nolietojuma metodei L72 no Lineārs 72 mēnešiem* uz *Lineārs 72 mēnešiem, 6 gadiem
• Mainīts nosaukums Nolietojuma metodei L84 no Lineārs 84 mēnešiem* uz *Lineārs 84 mēnešiem, 7 gadiem
• Pievienota Nolietojuma metode B – Bez nolietojuma