You are currently viewing MONEO+Word draugi uz mūžu!
  • Post category:Funkcijas

MONEO+Word draugi uz mūžu!

MONEO integrācija ar teksta redaktora programmām (tādām kā Word vai Open Office) ļauj automātiski veidot tādus dokumentus, kā rīkojumi, līgumi, dažādi akti un kartiņas. Izveidot var visdažādākos dokumentus un tos izdrukāt tieši no MONEO ieraksta – ar vienu klikšķi!

Sagatavo nepieciešamo tekstu un formātu Word programmā un pievieno mainīgos datu laukus sev vēlamajās vietās. Drukājot dokumentu, šie lauki automātiski tiks aizpildīti ar MONEO datiem. Tā vari sagatavot, piemēram, darba līgumu, kur numurs, darbinieka vārds, uzvārds, darba alga un cita mainīgā informācija tiks ievietota automātiski.

Teksta dokumentā vari ievietot ne tikai atsevišķus laukus, bet arī veselu tabulu, piemēram, ja vēlies izdrukāt salīdzināšanas aktu ar šī gada klienta rēķiniem, kas atspoguļoti tabulā. Vairāk par Word un MONEO integrācijas iespējām un detalizētu pamācību lasi rokasgrāmatā.