You are currently viewing MONEO EDS API savienojums – jaunas iespējas!
  • Post category:Funkcijas

MONEO EDS API savienojums – jaunas iespējas!

Jauna atskaite tiešai nosūtīšanai uz EDS

Kā jau ziņojām iepriekš, MONEO nodrošina visiem saviem klientiem iespēju nosūtīt VID atskaites EDS sistēmā, izmantojot API tehnoloģiju. Ar tās palīdzību EDS atskaišu iesniegšana no grāmatvedības programmas MONEO iespējama ar vienu klikšķi!

Jaunākajā programmas versijā, var izmantot tiešo atskaites nosūtīšanu uz EDS arī dokumentam “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskas personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem…”.

Kā to paveikt, lasi šeit.
Kā iestatīt EDS API savienojumu savā MONEO, lasi šeit.

Tiešā atskaišu nosūtīšana ir iespējama šādiem dokumentiem:

  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskas personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem;
  • Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN);
  • PVN taksācijas perioda deklarācija.

Joprojām saglabājas ierobežojums – šobrīd ir iespējams tikai nosūtīt minētās atskaites uz VID EDS, bet, lai tās iesniegtu, būs jāpieslēdzas arī VID EDS sistēmai un jānospiež poga “Iesniegt”.

VID informē, ka turpinot VID informācijas sistēmu modernizāciju, EDS API pieejamo dokumentu saraksts tiks papildināts un tiks pievienota arī tiešā iesniegšanas funkcija.

Kas ir EDS API?

EDS API ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas servisa saskarne, kas tiek izmantota datu apmaiņai starp nodokļu maksātāja grāmatvedības sistēmu un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Dokumentu iesniegšana, izmantojot API servisu, notiek pēc “System to System” principa – grāmatvedības sistēmā uzkrātie dati tiešsaistē tiek nodoti VID EDS sistēmā, bez datu failu eksporta un importa procedūrām, kas bija pieejamas līdz šim.

Vairāk par VID API savienojumu var lasīt šeti.