You are currently viewing MONEO algu modulis ir gatavs 2018. gada  nodokļu izmaiņām!
  • Post category:Funkcijas

MONEO algu modulis ir gatavs 2018. gada nodokļu izmaiņām!

Kamēr juristi, revidenti  un grāmatveži mēģina izprast vērienīgās nodokļu likumdošanas izmaiņas, kas stājas spēkā 2018. gadā, mēs jūtamies gandarīti, ka MONEO klienti spēj pielāgoties tām, veicot izmaiņas tikai sistēmas iestatījumos. Mēs esam droši, ka būtiskākās nodokļu izmaiņas, kas skar darba samaksas aprēķinu ir iestrādātas MONEO.

 

MONEO ne tikai nodrošina pilnvērtīgu, precīzu un ātru darba samaksas aprēķināšanu, bet automatizē arī piemaksu un bonusu aprēķināšanu un avanus izmaksu! Esam automatizējuši arī neapliekamā minimuma summu ievadi katram darbiniekam no EDS sistēmas – ar vienkāršu importu.

Vairāk par MONEO algu un darba samaksas uzskaites sistēmu lasi šeit.