You are currently viewing Jauninājumi MONEO dokumentu izdrukās
  • Post category:Funkcijas

Jauninājumi MONEO dokumentu izdrukās

“Iesaldē” dokumentu formu

Atzīmējot dokumentu izdrukas formā rūtiņu “Apstiprināts” citi darbinieki to nevarēs mainīt, ja tādas tiesības nebūs piešķirtas.

Ainavorientācija

Dokumentu izdrukas formu iespējams veidot arī ainavorientācijas izdrukai gadījumos, kad izdrukai ir daudz kolonnu.

A2, A3, A4, A5, A6

Dokumentu izdrukas tagad iespējams veidot ne tikai A6, A5 un A4 lapas izmēriem, bet arī A3 un A2.

Tabulas līniju dizains

Dokumentu izdruku formās tagad ir iespēja, arī tabulu rindām un kolonnām noteikt vai tās tiks attēlotas, kā arī norādīt to līniju biezumu un krāsu.

Iekrāso pēc nosacījuma

Dokumentu izdrukā datus tabulā iespējams iekrāsot, balstoties uz izvēlētā nosacījuma, piemēram, ja vērtība lielāka/mazāka par vērtību.

Abpusējā druka

Dokumentu izdruku ir iespējams iestatīt tā, lai tā drukātos uz papīra abām pusēm, ja to atbalsta izvēlētā drukas iekārta.

Alternatīvās izdrukas

Vienam ierakstam, piemēram, rēķinam iespējams iestatīt vairākas dokumentu formas, kuru izmantot varēs izvēlēties pie rēķinu drukāšanas, noklikšķinot ar peles labo taustiņu.