• Post category:Setup

Jauna importa funkcija: Skaidras naudas ieņēmumu kasē (Z atskaites) datu imports

• Mod.Kase / imp.Kases ieņēmumu orderu imports*
◦ Fja importē no iepriekš sagatavota XLSX faila Kases ieņēmumu orderi katrai failā esošajai rindai (dienai) atsevišķi.
◦ Uniklaitāti nosaka lauks Atsauksme, kas veidosies no Z atskaites numura, GT vērtības un datuma.
◦ Tiek importētas tādas rindas, kurās kolonnā “Skaidrā naudā” (kol.D) vērtība ir >0
◦ No kolonnas “S” un “T” tiek meklēts kontaktu sarakstā esošs Darbinieks – Kasieris, Darbinieks – Skaidrās naudas inkasētājs, ja netiek atrasts, tiek ignorēts
◦ Ieraksts tiek importēts negrāmatots.
◦ Datubāzē pirms importa jābūt Darījuma veidam:
▪︎ EKA1 – Skaidra nauda no EKA 1