• Post category:Setup

Jauna importa funkcija: Dienas ieņēmumu (Z atskaites) datu imports

 • Mod.Finanses / imp.Z atskaišu datu imports*
  • Fja importē no iepriekš sagatavota XLSX faila ieņēmumu grāmatojumus katrai failā esošajai rindai (dienai) atsevišķi.
  • Uniklaitāti nosaka lauks Atsauksme, kas veidosies no Z atskaites numura, GT vērtības un datuma.
  • Tiek importētas tādas rindas, kurās kolonnā “Kopā” (kol.F) vērtība ir >0
  • Datubāzē pirms importa jābūt Kontiem:
   • 2650 – EKA aprāts 1
   • 2352 – Norēķini ar POS termināli
   • 6110 – Ieņēmumi no pamatdarbības
   • 5722 – Norēķini ar PVN realizācijas daļa
  • Datubāzē pirms importa jābūt PVN kodiem:
   • B – bez PVN
   • 5 – Realizācijai 5%
   • 12 – Realizācijai 12%
   • 21 – Realizācijai 21%
  • ◦ Importētā grāmatojuma saturs
   • D 2650 kolonnas F vērtība
   • K 6110 kolonnas H vērtība, PVN kods B – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
   • K 6110 kolonnas J vērtība, PVN kods 5 – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
   • K 5722 kolonnas K vērtība, PVN kods 5 – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
   • K 6110 kolonnas M vērtība, PVN kods 12 – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
   • K 5722 kolonnas N vērtība, PVN kods 12 – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
   • K 6110 kolonnas P vērtība, PVN kods 21 – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
   • K 5722 kolonnas Q vērtība, PVN kods 21 – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
   • K 2650 kolonnas E vērtība – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
   • D 2352 kolonnas E vērtība – ja tukša, tad rinda tiek izlaista
 • PIEVIENOTA mod.Finanses / iest.Grāmatojumu klases ZATS – Z Atskaites ieņēmumi