• Post category:Setup

Izmaiņas dokumentu formās; Elektroniski sagatavots:

Izmainītas dokumentu formas:
• 1001 – Pavadzīme ar visām PVN likmēm, LAT
• 1003 – Kredītrēķins ar visām PVN likmēm, LAT
• 1004 – Priekšapmaksas rēķins ar visām PVN likmēm, LAT
• 1005 – Rēķins ar visām PVN likmēm, LAT
Pievienota rinda, “Dokuments sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Pamatojums: Grāmatvedības likums, 11.pants”, kas atspoguļojās, ja Rēķina ierakstā atzīmē “Sagatavots elektroniski”

Izmainītas dokumentu formas:
• 1002 – Pavadzīme ar visām PVN likmēm, ENG
• 1007 – Kredītrēķins ar visām PVN likmēm, ENG
• 1006 – Priekšapmaksas rēķins ar visām PVN likmēm, ENG
• 1008 – Rēķins ar visām PVN likmēm, ENG
Pievienota rinda, “Document has been prepared electronically and is valid without a signature. Based on Accounting Law, Article 11”