• Post category:Setup

Izmaiņas darījumu veidos (ieņēmumi):

• NOŅEMTS: BK – Nauda uz kasi
• PIEVIENOTS: EKA1 – Skaidra nauda no EKA 1
• NOŅEMTS: SN – Skaidras naudas rēķins
• PIEVIENOTS: SNR – Skaidras naudas rēķins
• NOŅEMTS: AN – Atgriezts izsniegtais saimnieciskais avanss
• PIEVIENOTS: AAN – Atgriezts izsniegtais saimnieciskais avanss
• NOŅEMTS : KR – Kredītrēķins
• PIEVIENOTS: KRR – Kredītrēķins