• Post category:Setup

Izmaiņas atpazīšanas nosacījumos, Darba algas

Izmainīts atpazīšanas nosacījums:
• Izmaksāta darba alga
◦ Mainīts Teksts no “alga” uz “darba alga”
Izveidots jauns atpazīšanas nosacījums:
• Izmaksāta darba algas avanss
◦ Prioritāte : 2
◦ Teksts “algas avanss”
◦ Veidot/atrast ierakstu: Algas avansa maksājums