• Post category:Setup

Izdrukas formas:

• Pievienota izdrukas forma 3014 – Algas lapiņa, ENG
• Izmainīts Formu piesaistnes ieraksts ar tabulu : PAYROLL.PAYROLLCALCULATIONS Algu aprēķini
◦ Papildināts ar ierobežojumu, Algas lapiņa, LAT (3010) tiek izmantota, ja darbinieka ieraksta valoda ir LAT vai “”
◦ Papildināts ar ierobežojumu, Algas lapiņa, ENG (3014) tiek izmantota, ja darbinieka ieraksta valoda nav LAT un nav “”