You are currently viewing Elektroniskā datu apmaiņa: EDI integrācija ir pieejama MONEO
  • Post category:Funkcijas

Elektroniskā datu apmaiņa: EDI integrācija ir pieejama MONEO

EDI integrācija (EDI sistēma ediweb.com) tagad ir pieejama arī MONEO. Tie uzņēmumi, kas izmanto EDI pakalpojumus vai sadarbojas ar tirdzniecības partneriem, kuri izmanto EDI, tagad var automatizēt MONEO datu apmaiņu ar Tas nozīmē, ka pasūtījumi un rēķini automātiski nonāks uzņēmuma sistēmā, bez ievades un importiem. MONEO sarunājas ar EDI Tev to pat nemanot.

Kas ir EDI?

EDI, jeb elektroniskā datu apmaiņa ir tehnoloģija, kas darbojas kā tulks un ļauj uzņēmumiem efektīvi apmainīties ar dažādu tirdzniecības dokumentu informāciju, piemēram: rēķiniem vai pasūtījumiem. EDI ir standartizēts informācijas formāts, kas ļauj informācijas apmaiņai notikt datu līmenī bez lietotāja iesaistes. EDI ir atzīta un plaši izmantota tehnoloģija uzņēmumos, kas ikdienā apstrādā milzīgu dokumentu daudzumu, piemēram: RIMI un Maxima.

Kāpēc izmantot MONEO un EDI integrāciju?

Ja abi sadarbības partneri izmanto EDI standartu, dokumentu apmaiņa notiek automātiski: dokumenti nav atkārtoti jāievada, jānosūta failos vai savādāk jāapstrādā. Uzņēmumiem ir iespēja apmainīties ar ierakstiem tieši no savām uzskaites sistēmām.

EDI integrācija MONEO nodrošina:

  • ātrāku dokumentu apmaiņu;
  • mazina kļūdu risku;
  • atvieglo ikdienas darbu, jo lietotāji var strādāt savā ierastajā darba vidē – MONEO;
  • dati ir kvalitatīvi (uzticami un operatīvi).

EDI integrācija un MONEO – kā to izmantot?

Lai sāktu izmantot EDI tehnoloģiju, uzņēmumam jānoslēdz līgums ar Edisoft un jānokonfigurē MONEO EDI datu apmaiņai. Par cenām jautā savam MONEO partnerim un edisoft.lv ar kuru būs jānoslēdz līgums.