You are currently viewing Ceļazīmes, autotransports un degvielas izlietojums

Ceļazīmes, autotransports un degvielas izlietojums

Ikdienā, pārvietojoties ar autotransportu uzņēmuma vajadzībām, rodas ne mazums dažādu uzskaites izaicinājumu. Autotransporta vadītājam un grāmatvedim jāveic autotransporta, iegādātās degvielas un maršrutu uzskaiti, jāveido ceļazīmes kā arī ar to saistīto nodokļu aprēķini.

Šīm vajadzībām esam izveidojuši papildu funkcionalitāti – Ceļazīmes. Tās palīdz uzņēmumam sakārtot un pārskatāmi uzskaitīt iegādātās un saimnieciskām vajadzībām iztērētās degvielas daudzumu, veic maršrutu uzskaiti un palīdz automātiski kontrolēt degvielas pārtēriņu virs noteiktās normas. Ar ceļazīmju uzskaiti būs vieglāk kontrolēt degvielas izdevumus katram autotransportam un katram vadītājam. Automātiski sagatavot nepieciešamās izdrukas un veikt saistītos nodokļu aprēķinus.

MONEO ceļazīmes iekļauj sekojošu funkcionalitāti:

 • Autotransporta reģistrācija.
 • Autotransporta vadītāju reģistrācija.
 • Degvielas patēriņa limits.
 • Nobraukuma uzskaite un odometra rādījumi.
 • Iegādātās degvielas uzskaite katram transportlīdzeklim.
 • Degvielas izmaksu uzskaite.
 • Faktiskā un normas patēriņa salīdzināšana.
 • Pārtēriņa norakstīšana litros un naudas izteiksmē.
 • Degvielas atlikuma uzskaite perioda sākumā un beigās.
 • Vidējā degvielas atlikuma cena.
 • Ceļazīmes izdruka.
 • Maršruta lapas izdruka.

Degvielas un autotransporta uzskaites funkcijas ir iekļautas visos MONEO licences plānos bez papildu maksas.

Lasi vairāk, kā strādāt ar MONEO Ceļazīmju uzskaiti MONEO rokasgrāmatā.