You are currently viewing MONEO automatizē autoratlīdzību uzskaiti
 • Post category:Funkcijas

MONEO automatizē autoratlīdzību uzskaiti

Autoratlīdzību uzskaites programma

Izveidots jauns MONEO funkciju modulis, kas automatizē darbu ar autoratlīdzību uzskaiti. Modulis nodrošina pilnvērtīgu  autoratlīdzību aprēķināšanu, kas vienkārši un organiski iekļaujas uzņēmuma finanšu uzskaitē un kopējā naudas plūsmas vadībā.

MONEO autoratlīdzību uzskaites programma nodrošina:

  • autoratlīdzību summu aprēķinu gan rēķinot nodokļus no bruto summām, gan otrādi – ja vienošanās ar autoru ir par neto samaksu;
  • automātisku IIN un VSAOI nodokļu aprēķinu, ņemto vērā noteiktās attaisnoto izdevumu  normas;
  • autoratlīdzību līgumu uzskaiti un līgumu dokumentu izdruku automātisku izveidi, izmantojot Word šablonus;
  • autoratlīdzību pieņemšanas – nodošanas aktu automātisku izveidi un uzskaiti kā arī automātisku akta izdrukas izveidi, izmantojot Word rediģējamus šablonus;
  • neapmaksāto autoratlīdzību un maksājumu uzskaiti kopējā finanšu un naudas plūsmā;
  • automātisku ar autoratlīdzību aprēķinu un izmaksu saistīto grāmatojumu izveidi.

MONEO autoratlīdzību uzskaites funkcijas ir pieejams MONEO algas moduļa lietotājiem un tas ir vienkāršākais veids kā ātri veikt autoratlīdzību aprēķinus un izvairīties no kļūdām.