• Post category:Setup

Algu komponentes, #izmaiņas2024

Papildināta Algu komponente MINALGA – Minimālā alga
• Papildināta rinda ar Vērtību 620, pievienojot Līdz datumam 31.12.2023
• Pievienota rinda ar Vērtību 700, pievienojot No datuma 01.01.2024.

MK not. 656. no 24.11.2015. “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.p.