īss un kodolīgs ievads programmas uzbūvē un galvenajās funkcijās tiem, kas iepazīst MONEO

apskati apmācību plānu tuvākajam laikam un piesakies. Apmācības notiek nelielās grupās 

detalizēts programmas darbības apraksts, no A līdz z – viss kas vajadzīgs PRO lietotājam