MONEO lietotāju apmācības

Visas cenas norādītas bez PVN.

Apmācības notiek attālināti, izmantojot Skype, Zoom vai Google Meet

Septembris 2021

Grāmatvedība 1. daļa

7. septembris 9:30-13:30

 • Kontu plāns
 • Sākuma atlikumu pārnešana
 • Grāmatojumi
 • Piegādātāju un Realizācijas rēķini
 • Maksājuma uzdevumi un Maksājumi
 • Bankas savienojums
 • Numuru sērijas/ iestatījumi

99.00 €

Grāmatvedība 2. daļa

8. septembris 9:30-13:30

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu dokumenti
 • Avansa norēķinu iestatījumi un dokumenti
 • PVN deklarācijas sagatavošana, biežāk sastopamās kļūdas
 • Individuālu finanšu atskaišu veidošana.

99.00 €

Dokumentu formas

14. septembris 9:30-13:30

 • Dokumentu formu pielāgošana, jaunu formu veidošana.
 • Dokumentu formu izdrukas dažādās valodās.
 • Dokumentu formu piesaiste ierakstiem.
 • Vairāku lapu dokumentu formas.

99.00 €

Algas un personāls

21.septembrī 9:30-13:30

 • Darba līgumi.
 • Dažādi samaksas veidi.
 • Kavējumi un prombūtnes.
 • Piemaksas un atvaļinājumi.
 • Algu aprēķins.
 • Dokumenti un atskaites.
 • Sasaiste ar Word šabloniem.
 • Autoratlīdzību aprēķins MONEO

99.00 €

Oktobris 20201

Grāmatvedība 1. daļa

5.oktobris 9:30-13:30

 • Kontu plāns
 • Sākuma atlikumu pārnešana
 • Grāmatojumi
 • Piegādātāju un Realizācijas rēķini
 • Maksājuma uzdevumi un Maksājumi
 • Bankas savienojums.
 • Numuru sērijas/ iestatījumi

99.00 €

Grāmatvedība 2. daļa

12. oktobris 9:30-13:30

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu dokumenti
 • Avansa norēķinu iestatījumi un dokumenti
 • PVN deklarācijas sagatavošana, biežāk sastopamās kļūdas
 • Individuālu finanšu atskaišu veidošana.

99.00 €

Algas un personāls

26. oktobris 9:30-13:30

 • Darba līgumi
 • Dažādi samaksas veidi
 • Kavējumi un prombūtnes
 • Piemaksas un atvaļinājumi
 • Algu aprēķins
 • Dokumenti un atskaites
 • Sasaiste ar Word šabloniem
 • Autoratlīdzību aprēķins MONEO

99.00 €

Novembris 2020

Grāmatvedība 1. daļa

9.novembris 9:30-13:30

 • Kontu plāns
 • Sākuma atlikumu pārnešana
 • Grāmatojumi
 • Piegādātāju un Realizācijas rēķini
 • Maksājuma uzdevumi un Maksājumi
 • Bankas savienojums
 • Numuru sērijas/ iestatījumi

99.00 €

Algas un personāls

16. novembris 9:30-13:30

 • Darba līgumi
 • Dažādi samaksas veidi
 • Kavējumi un prombūtnes
 • Piemaksas un atvaļinājumi
 • Algu aprēķins
 • Dokumenti un atskaites
 • Sasaiste ar Word šabloniem
 • Autoratlīdzību aprēķins MONEO

99.00 €

Grāmatvedība 2. daļa

23. novembris 9:30-13:30

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu dokumenti
 • Avansa norēķinu iestatījumi un dokumenti
 • PVN deklarācijas sagatavošana, biežāk sastopamās kļūdas
 • Individuālu finanšu atskaišu veidošana.

99.00 €