MONEO lietotāju apmācības

Visas cenas norādītas bez PVN.

Apmācības notiek attālināti, izmantojot Zoom

Jūnijs 2022

Algas un personāls

10. jūnijs 9:30-13:30

 • Darba līgumi
 • Dažādi samaksas veidi
 • Kavējumi un prombūtnes
 • Piemaksas un atvaļinājumi
 • Algu aprēķins
 • Dokumenti un atskaites
 • Sasaiste ar Word šabloniem
 • Autoratlīdzību aprēķins MONEO

99.00 €

MONEO iesācējiem

14. junijs 9:30-12:30

 • Darba vide un tās pielāgošana
 • Pamata ieraksti
 • Datu ievade un labošana
 • Kopēšana no Excel / uz Excel
 • Taustiņkombinācijas
 • Dokumentu izdrukas un pielāgošana
 • Atskaites
 • Apkalpošanas

69.00 €

Dokumentu formas

27. jūnijs 9:30-12:30

 • Dokumentu formu pielāgošana, jaunu formu veidošana.
 • Dokumentu formu izdrukas dažādās valodās.
 • Dokumentu formu piesaiste ierakstiem.
 • Vairāku lapu dokumentu formas.

69.00 €

Augusts 2022

Algas un personāls

10. augusts 9:30-13:00

 • Darbinieks un darba līgumi
 • Kavējumi un prombūtnes
 • Piemaksas un atvaļinājumi
 • Sākuma atlikumi aprēķinam
 • Avansi
 • Laika tabulas
 • Algu aprēķins
 • Grāmatojumi un izmaksa
 • Dokumenti un atskaites.

79.00 €

MONEO iesācējiem

12. augusts 9:30-11:45

 • MONEO darba vide 
 • Darba virsma un saīsnes
 • Darbības ar ierakstiem
 • Datu filtri un kārtošana
 • Datu pārnešana uz Excel
 • Galvenie iestatījumi un moduļu iestatījumi
 • Ierakstu izdrukas
 • Atskaites

49.00 €

Dokumentu formas

25. augusts 9:30-12:30

 • Dokumentu formu pielāgošana, jaunu formu veidošana.
 • Dokumentu formu izdrukas dažādās valodās.
 • Dokumentu formu piesaiste ierakstiem.
 • Vairāku lapu dokumentu formas.

69.00 €

Septembris 2022

Kase, Avansa noreķini

5. septembris 9:30-11:30

 • Kases ieņēmumi un izdevumi
 • Kases grāmata
 • Kases izdevumu orderis naudas iemaksai bankā
 • Darbs ar kvīšu grāmatiņām
 • Avansa norēķini un Komandējumi
 • Ceļazīmes un degvielas uzskaite
 • CostPocket integrācija

49.00 €

Pamatlīdzekļi

7. septembris 9:30-11:30

 • Pamatlīdzekļa reģistrācija
 • Pamatlīdzekļa grupas
 • Pamatlīdzekļu kategorijas
 • Nolietojuma metodes
 • Mazvērtīgais inventārs
 • Pamatlīdzekļu nolietojums
 • Pamatlīdzekļa pārvērtēšana
 • Pamatlīdzekļa pārdošana
 • Pamatlīdzekļa kartiņa


49.00 €

Autoratlīdzības. Uzņēmumu līgumi. Paziņotā saimnieciskā darbība.

29. septembris 9:30-11:30

 • Autoratlīdzību līgums
 • Pieņemšanas / Nodošanas akts, to saistības ar līgumiem
 • Saistību apmaksa
 • Neizmaksātās summas
 • Paziņojums par FP izmaksātajām summām

49.00 €

Grāmatvedība 2. daļa

10. maijs 9:30-13:30

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu dokumenti
 • Avansa norēķinu iestatījumi un dokumenti
 • PVN deklarācijas sagatavošana, biežāk sastopamās kļūdas
 • Individuālu finanšu atskaišu veidošana.

99.00 €