MONEO lietotāju apmācības

Visas cenas norādītas bez PVN.

Apmācības notiek attālināti, izmantojot Skype, Zoom vai Google Meet

Aprīlis 2021

Grāmatvedība 1. daļa

6. aprīlī 9:30-13:30

 • Kontu plāns
 • Sākuma atlikumu pārnešana
 • Grāmatojumi
 • Piegādātāju un Realizācijas rēķini
 • Maksājuma uzdevumi un Maksājumi
 • Bankas savienojums
 • Numuru sērijas/ iestatījumi

99.00 €

Grāmatvedība 2. daļa

8. aprīlī 9:30-13:30

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu dokumenti
 • Avansa norēķinu iestatījumi un dokumenti
 • PVN deklarācijas sagatavošana, biežāk sastopamās kļūdas
 • Individuālu finanšu atskaišu veidošana.

99.00 €

Dokumentu formas

12. aprīlī 9:30-13:30

 • Dokumentu formu pielāgošana, jaunu formu veidošana.
 • Dokumentu formu izdrukas dažādās valodās.
 • Dokumentu formu piesaiste ierakstiem.
 • Vairāku lapu dokumentu formas.

99.00 €

Algas un personāls

22.aprīlī 9:30-13:30

 • Darba līgumi.
 • Dažādi samaksas veidi.
 • Kavējumi un prombūtnes.
 • Piemaksas un atvaļinājumi.
 • Algu aprēķins.
 • Dokumenti un atskaites.
 • Sasaiste ar Word šabloniem.
 • Autoratlīdzību aprēķins MONEO

99.00 €

Maijs 20201

Grāmatvedība 1. daļa

6.maijs 9:30-13:30

 • Kontu plāns
 • Sākuma atlikumu pārnešana
 • Grāmatojumi
 • Piegādātāju un Realizācijas rēķini
 • Maksājuma uzdevumi un Maksājumi
 • Bankas savienojums.
 • Numuru sērijas/ iestatījumi

99.00 €

Grāmatvedība 2. daļa

13. maijs 9:30-13:30

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu dokumenti
 • Avansa norēķinu iestatījumi un dokumenti
 • PVN deklarācijas sagatavošana, biežāk sastopamās kļūdas
 • Individuālu finanšu atskaišu veidošana.

99.00 €

Algas un personāls

27. maijs 9:30-13:30

 • Darba līgumi
 • Dažādi samaksas veidi
 • Kavējumi un prombūtnes
 • Piemaksas un atvaļinājumi
 • Algu aprēķins
 • Dokumenti un atskaites
 • Sasaiste ar Word šabloniem
 • Autoratlīdzību aprēķins MONEO

99.00 €

Jūnijs 2020

Grāmatvedība 1. daļa

3.jūnijs 9:30-13:30

 • Kontu plāns
 • Sākuma atlikumu pārnešana
 • Grāmatojumi
 • Piegādātāju un Realizācijas rēķini
 • Maksājuma uzdevumi un Maksājumi
 • Bankas savienojums
 • Numuru sērijas/ iestatījumi

99.00 €

Algas un personāls

10. jūnijs 9:30-13:30

 • Darba līgumi
 • Dažādi samaksas veidi
 • Kavējumi un prombūtnes
 • Piemaksas un atvaļinājumi
 • Algu aprēķins
 • Dokumenti un atskaites
 • Sasaiste ar Word šabloniem
 • Autoratlīdzību aprēķins MONEO

99.00 €

Grāmatvedība 2. daļa

24. jūnijs 9:30-13:30

 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Pamatlīdzekļu dokumenti
 • Avansa norēķinu iestatījumi un dokumenti
 • PVN deklarācijas sagatavošana, biežāk sastopamās kļūdas
 • Individuālu finanšu atskaišu veidošana.

99.00 €