Uzticami algu un autoratlīdzību aprēķini

MONEO algu un personāla uzskaites programma parūpēsies par precīzu darba samaksas aprēķinu, atvaļinājumu uzskaiti un nepieciešamo lietvedības dokumentu automātisku izveidošanu. Aprēķinu nodokļu likmes un nosacījumi ir viegli maināmi, bez konsultantu palīdzības un papildu izmaksām.

Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

DARBA LĪGUMI

 • Darba līgumu klases.
 • Darba līgumu izmaiņu vēsture.
 • Personīgā informācija par darbiniekiem.
 • Departamenti un darbinieku grupas.
 • Amati un profesijas
 • Darba attiecību periodi.
 • Pārbaudes laiks un darba samaksa tajā.
 • Atvieglojumi nodokļu vajadzībām.
 • Radniecība.
 • Dokumenti un sertifikāti, un to derīguma termiņu izsekošana.
 • Atvaļinājuma un papildatvaļinājuma uzskaite.
 • Darba līguma dokumenta automātiska izveidošana.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

ALGU APRĒĶINI

 • Dažādi samaksas veidi.
 • Dažādas nodokļu grupas.
 • Vienkārši maināmas nodokļu likmes.
 • Nostrādāto stundu uzskaite – laika tabeles
 • Virsstundu darbs.
 • Darbs svētku dienās.
 • Nakts stundu darbs.
 • Ieturējumu uzskaite.
 • Piemaksu uzskaite.
 • Kavējumu un prombūtnes uzskaite (slimības lapas A/B, bērnu kopšanas atvaļinājums, atvaļinājumi ar un bez samaksas saglabāšanas).
 • Izmaksāto avansu uzskaite.
 • Algu daļēja izmaksa.
 • Atvaļinājuma naudas aprēķins.
 • Vidējās izpeļņas aprēķins.
 • Uzkrājumi neizmantotajam atvaļinājumam.
 • Neizmantoto atvieglojumu un pārmaksāto summu pārnešana uz nākamo mēnesi.
 • Datu vienkārša kopēšana no/uz Excel.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

ALGU MAKSĀJUMI

 • Avansa norēķinu saldo pievienošana algas samaksas maksājumam.
 • FiDAViSta maksājumu eksporta fails.
 • Apvienotie algu maksājumi (nosūtīšanai uz banku kā vienu maksājumu).
 • Automātiska bankas piemeklēšana: algu izmaksa no tās uzņēmuma bankas kurā darbiniekam ir bankas konts.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

LIETVEDĪBA

 • Rīkojumu dokumentu automātiska veidošana, integrācija ar Word.
 • Rīkojumi par pieņemšanu, atlaišanu, darba algu, atvaļinājumiem u.c.
 • Lietvedības dokumentu arhīvs katram līgumam.
 • Izziņas dokumentu automātiska veidošana.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

GRĀMATVEDĪBA

 • Uzkrājumu automātiska iegrāmatošana neizmantotajiem atvaļinājumiem.
 • Algas aprēķinu automātiska iegrāmatošana (atsevišķs aprēķins, kopsummas vai pa departamentiem).
 • Avansa norēķinu izmaksas automātiska iegrāmatošana.
 • Nodokļu aprēķinu automātiska iegrāmatošana.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

ATSKAITES

 • Algu lapiņas.
 • Algu aprēķins dažādos griezumos.
 • Izmaksu saraksti.
 • Vienkārša datu kopēšana no / uz Excel
 • Automātiska algu lapiņu nosūtīšana visiem vai daļai darbinieku uz e-pastu integrācija ar Outlook un Thunderbird
 • VSAOI atskaites EDS importam.
 • Ziņas par darba ņēmējiem EDS importam.
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām EDS importam.
 • Statistikas atskaites.
 • IIN atskaites.
 • Vienkārša datu filtrēšana, atlase un meklēšana.

Klienti atzinīgi novērtē MONEO iespējas

moneo atsauksmes
MONEO atsauksmes
MONEO algas padara mani laimīgu! Aprēķinu algas vairāk kā 20 darbiniekiem būvniecības nozarē, kur ir liela darbinieku plūsma un ar to saistītais administratīvais slogs. Ar visu tieku galā viena, pāris stundu laikā, jo ar MONEO viss notiek automātiski! Kas agrāk aizņēma dienas, tagad – dažas minūtes."


MONEO atsauksmes
Esmu ļoti apmierināta ar MONEO algu uzskaites funkcionalitāti. Uzņēmumā ir vairāk kā 200 darbinieki un 30 struktūrvienības, dažādi samaksas veidi un arī sava piemaksu sistēma, tāpēc darba samaksas aprēķini ir visai sarežģīti. Ja vecajā programmā bieži gadījās kļūdas, tad MONEO lieliski tiek galā ar visu nepieciešamo, un aprēķini atbilst Latvijas likumdošanas prasībām.”
MONEO atsauksmes
Esam gandarīti, ka MONEO programmā ir iekļautas daudzas ērti lietojamas darba automatizācijas funkcijas, kas ikdienā ekonomē laiku. Ļoti patīk integrācija ar e-pastu un Excel. Pārsteidzoši ātri notiek programmas versijas atjaunināšana – tikai pāris minūtēs un bez speciālistu palīdzības, tāpēc mēs ātri un bez papildu izmaksām varam koncentrēties uz savu darbu.”

Automātiska personāla lietvedība

MONEO izveidos visus personāla lietvedības dokumentus automātiski, uzkrājot dokumentu vēsturi un sekojot derīguma termiņiem. Mēs izveidojām dokumentu šablonus Word programmā, kur varēsi tās arī rediģēt, jo tā ir visvienkāršāk!

Izmēģini MONEO bez maksas

Lejupielādē MONEO demo versiju vai piesakies individuālai attālinātai demonstrācijai