administratīvo procesu #DIGITALIZĀCIJA

Automatizē algu aprēķinus un personāla lietvedību

Risinājums nodrošina:
 • Personāla lietvedības dokumentu izveidi,
  uzglabāšanu un derīguma termiņu kontroli.
 • Darba laika uzskaiti.
 • Precīzus algu un nodokļu aprēķinus.
 • Autoratlīdzību izmaksu uzskaiti.
 • Nodokļu informācijas apmaiņu ar EDS.
 • Darbinieku pašapkalpošanās portālu.
 • Integrāciju ar grāmatvedību.
STANDARTA RISINĀJUMA IZMAKSAS LĪDZ 5 000 €
algu uzskaites programma

ES atbalsts administratīvo procesu digitalizācijai

100% apmērā projektiem līdz 5 000 € – mazais grants
30 – 60% apmērā projektiem līdz 100 000 € – lielais grants
#DIGITALIZĀCIJA

Uzticami algu un autoratlīdzību aprēķini

MONEO algu un personāla uzskaites programma parūpēsies par precīzu darba samaksas aprēķinu, atvaļinājumu uzskaiti un nepieciešamo lietvedības dokumentu automātisku izveidošanu. Sistēma ir elastīga un viegli pielāgojama uzņēmuma vajadzībām, izmantojot algu komponentes. Katram darbiniekam ir pieejams arī pašapkalpošanās portāls: dokumenti, algu lapiņas, informācija par uzkrāto atvaļinājumu, iesniegumiem un dokumentiem pieejama darbinieka viedtālrunī 24/7.

Automatizē procesus

 • Personāla dokumentu veidošanas procesu.
 • Nostrādātā darba laika uzskaites procesu.
 • Visdažādāko samaksas veidu algu aprēķināšanu.
 • Informācijas apmaiņu ar darbiniekiem – darbinieku pašapkalpošanās portālā.
 • VID atskaišu nosūtīšanu uz EDS.
 • Nodokļu grāmatiņu un neapliekamā minimuma datu saņemšanu no EDS.
 • Algu izmaksas un avansu izmaksas procesu.
 • Grāmatvedību un izmaksu sadali pa izdevumu analītiskajiem objektiem.
moneo santa gaugure

Sazinies ar #DIGITALIZĀCIJAS ekspertu

Uzzini vairāk par sistēmas iespējām un pieejamā ES finansējuma noteikumiem

Santa Gaugure

Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

DARBA LĪGUMI

 • Darba līgumu klases.
 • Darba līgumu izmaiņu vēsture.
 • Personīgā informācija par darbiniekiem.
 • Departamenti un darbinieku grupas.
 • Amati un profesijas
 • Darba attiecību periodi.
 • Pārbaudes laiks un darba samaksa tajā.
 • Atvieglojumi nodokļu vajadzībām.
 • Radniecība.
 • Dokumenti un sertifikāti, un to derīguma termiņu izsekošana.
 • Atvaļinājuma un papildatvaļinājuma uzskaite.
 • Darba līguma dokumenta automātiska izveidošana.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

ALGU APRĒĶINI

 • Dažādi samaksas veidi.
 • Dažādas nodokļu grupas.
 • Vienkārši maināmas nodokļu likmes.
 • Nostrādāto stundu uzskaite – laika tabeles
 • Virsstundu darbs.
 • Darbs svētku dienās.
 • Nakts stundu darbs.
 • Ieturējumu uzskaite.
 • Piemaksu uzskaite.
 • Kavējumu un prombūtnes uzskaite (slimības lapas A/B, bērnu kopšanas atvaļinājums, atvaļinājumi ar un bez samaksas saglabāšanas).
 • Izmaksāto avansu uzskaite.
 • Algu daļēja izmaksa.
 • Atvaļinājuma naudas aprēķins.
 • Vidējās izpeļņas aprēķins.
 • Uzkrājumi neizmantotajam atvaļinājumam.
 • Neizmantoto atvieglojumu un pārmaksāto summu pārnešana uz nākamo mēnesi.
 • Datu vienkārša kopēšana no/uz Excel.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

ALGU MAKSĀJUMI

 • Avansa norēķinu saldo pievienošana algas samaksas maksājumam.
 • FiDAViSta maksājumu eksporta fails.
 • Apvienotie algu maksājumi (nosūtīšanai uz banku kā vienu maksājumu).
 • Automātiska bankas piemeklēšana: algu izmaksa no tās uzņēmuma bankas kurā darbiniekam ir bankas konts.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

ATSKAITES

 • Algu lapiņas.
 • Algu aprēķins dažādos griezumos.
 • Izmaksu saraksti.
 • Vienkārša datu kopēšana no / uz Excel
 • Automātiska algu lapiņu nosūtīšana visiem vai daļai darbinieku uz e-pastu integrācija ar Outlook un Thunderbird
 • VSAOI atskaites EDS importam.
 • Ziņas par darba ņēmējiem EDS importam.
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām EDS importam.
 • Statistikas atskaites.
 • IIN atskaites.
 • Vienkārša datu filtrēšana, atlase un meklēšana.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

LIETVEDĪBA

 • Rīkojumu dokumentu automātiska veidošana, integrācija ar Word.
 • Rīkojumi par pieņemšanu, atlaišanu, darba algu, atvaļinājumiem u.c.
 • Lietvedības dokumentu arhīvs katram līgumam.
 • Izziņas dokumentu automātiska veidošana.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

GRĀMATVEDĪBA

 • Uzkrājumu automātiska iegrāmatošana neizmantotajiem atvaļinājumiem.
 • Algas aprēķinu automātiska iegrāmatošana (atsevišķs aprēķins, kopsummas vai pa departamentiem).
 • Avansa norēķinu izmaksas automātiska iegrāmatošana.
 • Nodokļu aprēķinu automātiska iegrāmatošana.
Grāmatvedības un biznesa vadības sistēma MONEO

PAŠAPKALPOŠANĀS PORTĀLS

 • Algu lapiņas, aprēķini.
 • Atvaļinājumu pieteikumi un uzkrātā atvaļinājuma dienas.
 • Iesniegumi un rīkojumi.
 • Dokumenti un derīguma termiņi.
 • Iesniegumu un pieteikto atvaļinājumu apstiprināšana.
 • Vairāk lasi šeit.

MONEO ir savienota ar Taviem ierastajiem darba rīkiem:

Citi digitalizācijas produkti