Veido periodiskos rēķinus automātiski

Veido periodiskos rēķinus automātiski

Vēl vienkāršāk par kopēšanu!

MONEO ir papildināts ar jaunu funkcionalitāti – iespēju veidot periodiski atkārtotus rēķinus automātiski. Šīs funkcijas palīdzēs būt efektīviem pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem, kas saviem klientiem sniedz ikmēneša pakalpojumus uz līguma pamata. Piemēram, grāmatvedības birojs var sagatavot ikmēneša apkalpošanas rēķinus saviem klientiem. Tehnikas nomas uzņēmums – rēķinus par mēneša nomas maksu.

MONEO klientu līgumu modulī ir tikai jāsagatavo pakalpojuma līgums, norādot pakalpojumu, darbības periodu un rēķina veidošanas biežumu – par pārējo parūpēsies MONEO.

Automātiski tiks sagatavots līgums, ko varēs izdrukāt, saglabāt vai atvērt teksta redaktorā (Word vai līdzīgā programmā).

  • Noteiktajā datumā MONEO sagatavos rēķinus visiem aktīvajiem līgumiem, kuriem, būs pienācis rēķina periods.
  • Iespējams izvēlēties dažādus rēķina veidošanas periodus: mēnesis, ceturksnis, gads vai citu.
  • MONEO var arī automātiski nosūtīt visus jaunos rēķinus uz klientu e-pastiem.

Grāmatvedības birojiem šī moduļa funkcionalitāte ir iekļauta standarta paketē.

 

Vairāk par moduļa Klienta līgumi izmantošanu un iestatīšanu lasi MONEO rokasgrāmatā.