Ražošanas plāns kā uz delnas

Ražošanas vadītājs nevarēs iztikt bez MONEO ražošanas plāna. Lai pieņemtu svarīgus lēmumus atliek vien ieskatīties MONEO, kas pārskatāmi un vienuviet dinamiski attēlo nepabeigtos ražošanas pasūtījumus, to statusu un izpildes posmus.

MONEO biznesa vadības sistēma

RAŽOŠANAS PLĀNS

 • Ražošanas specifikācijas (BOM).
 • Integrācija / datu imports no dizaina sistēmām.
 • Ražošanas plāna parametru iestatīšana atbilstoši uzņēmuma ražošanas procesam.
 • Ražošanas pasūtījumu automātiska veidošana no klientu pasūtījumiem.
 • Ražošanas plāns – aktīvie ražošanas darbi.
 • Ražošanas pasūtījumu statusa kontrole, izmantojot ieraksta krāsas – jauns, apstiprināts, iesākts.
 • Ražošanas procesa posmu kontrole ražošanas plānā.
 • Ērta ražošanas pasūtījumu atlase un filtrēšana pēc dažādiem kritērijiem.
 • Atlasītu ražošanas pasūtījumu datu kopēšana uz Excel.
 • Ražošanas pasūtījuma teksta komentāri.
 • Ražošanas plāns šai nedēļai.
 • Ražošanas jaudas uzskaite.
MONEO biznesa vadības sistēma

CEHA VADĪBA

 • Darba uzdevumi ceham.
 • Darba uzdevumu atlase pēc uzdevumu klasēm, darba veidiem.
 • Ražošanas darba uzdevumu plāns ceha darbiniekam.
 • Saražoto artikulu daudzuma/rezultāta reģistrācija cehā.
 • Vairākas ražošanas noliktavas.
 • Automātiska preču artikulu kustības ierastu veidošanās no pabeigtiem ražojumiem.
MONEO biznesa vadības sistēma

SAGĀDE

 • Plašas artikulu parametrizēšanas iespējas (krāsa, dimensijas u.c.) iestatījumos.
 • Atskaišu veidošana pēc artikulu parametriem un to grupām.
 • Iztrūkstošo preču automātisks aprēķins ņemot vērā ražošanas pasūtījumus (apstiprinātos vai neapstiprinātos), preču atlikumu noliktavā un minimālos atlikumus.
 • Automātiska iepirkumu pasūtījumu veidošana balstoties uz iztrūkstošo preču aprēķinu.
 • Izejvielu un gatavās produkcijas daudzumu kontrole noliktavās.

"

Sagādes
automātika

MONEO parūpēsies, lai klientu pasūtījumi automātiski pārtaptu par ražošanas pasūtījumiem un, zinot ražošanas specifikācijas un izejvielu atlikumu noliktavā, automātiski sagatavos izejvielu iepirkumus.

Izmēģini MONEO bez maksas

Lejupielādē MONEO un izmēģini 30 dienas bez maksas.
Sāc sava uzņēmuma uzskaiti vai izmēģini demo versiju ar datiem.